tirsdag 4. mai 2010

Vil vi HA bystatus?

Vil vi HA bystatus?Det er grunn til å tenke gjennom hva vi vil få og hva vi kan tape, dersom de storslåtte planene om å skape en småby ved Orkdalsfjorden blir gjennomført.

Det er grunn til å se litt på hva MOTIVET kan være hos enkelte talsmenn for dette, i motsetning til hva oss forvillede patrioter tror.

For det er ikke slik at alt blir Nirvana ved å få en by her. Det vil, dersom de villeste forslagene slår til, med 17000 flere innbyggere rundt 2040 - 2050, bli en byggeboom uten like.

Vi må planlegge boligfelt og en haug nye skoler, helt konkret og vi må begynne å bygge det NÅ. Et hvert husrom, en hybel på 12 kvadrat vil bli gull verdt, tomtespekulanter får gylne tider, og Orkdal kommune kan fylle kistebunnen med avgifter.

Det vil bli planlegging etter innfalls- og revolvermetoden og resultatet kan bli styggere enn Drammen på 1960-tallet, verre enn Brummundal.

Men det er en annen side som alle overser :

Rundt oss innfører kommunene eiendomsskatt. Det er en USOSIAL ordning, i landkommuner er det ikke anledning til å pålegge eiendomsskatt utenfor "bymessige strøk". Det må unntak til for det, som man ser i Skaun.

I vår kommune har det ført til at ingen tør ta den politiske belastningen ved å pålegge Orkanger en ny skatt, mens Jårene, Fannrem og Hoston slipper. Det ville ha satt slik fart på bygdastriden at hele kommunen kan sprenges.


Men får bare en del av kommunen bystatus, kan man der innføre eiendomsskatt uten å ta den diskusjonen, eiendomsskatt i en by er uproblematisk og mnedfører sjelden diskusjon.

Da må vi se på hvordan dette har fungert andre steder : Verdal. Der er det innført bystatus i sentrum. Eiendomsskatten regnes og faktureres sammen med kommunale avgifter.

Før i tiden var de kommunale avgifter på 6000kr pr år. Nå - etter bystatusen og etter eiendomsskatt, kommer fellesregninga på hele 2000 kr pr måned!! Altså uten å øke tjenestetilbudet har kommunen øket avgifter, gebyrer og skatt til 24000 kroner i året, en firedobling i avgiftsnivået!

Det er faktisk et brudd på kommuneloven, man skal ikke kreve inn skatt og avgifter ut over hva det koster å produsere ytelsene. Eiendomsskatt på eksisterende byggemasse vil si det samme som å kreve inn skatt av samme pengepung mange ganger, sammenlign arveavgiftene.

Og det er faktisk enda verre enn det ser ut til: det er en maksimumsgrense for hvor mye eiendomsskatt man kan betale. Man betaler inntil 21% av eiendommens verdi i kommunal eiendomsskatt og kommunale avgifter til sammen. Men det er et maksimumsbeløp, slik at man ikke betaler mer for svært verdifulle einedommer.

Derfor slipper de store eierne, eiendomsselskaper og spekulanter "billig" unna og resultatet er en kommunal skeivfordeling, en økonomisk REDISTRIBUSJON i kommunal regi. Dermed blir de rikeste rikere, relativt sett.

Jeg kjenner ingen politikere i Orkdal som er tilhengere av et så usosialt skattesystem. Ikke offisielt og ikke åpent, i hvert fall snakker ingen om dette, så langt.

Men muligheten og redskapet ligger der, den dagen bystatusen er et faktum.
OG DEN VIL BLI BRUKT, DETTE BLIR FOR MYE PENGER TIL AT MAN IKKE TAR DET
.

Da kan man fortsatt sitte på Jåren og le av "undersåttene" og skrive dikt uten bekymring eller medfølelse med de som bor i byen og betaler kalaset og oppholdet på jorderik for de heldige som har fribillett i livet!

Dette er planer som må avvises og legges døde før man går videre i planer om bystatus, vi må lære av sporene rundt oss, Verdal og Skaun, og sørge for at så ikke skjer her.

mandag 3. mai 2010

Brev fra korrespondent

Orkdaling slipper å ta ansvar

En orkdaling slipper å stilles til ansvar for sine kriminelle adferder, han sier selv han er knyttet til Orkdal Lensmannskontor.

Det er uvisst hvordan denne tilknytningen er men i følge orkdalingen er tilknytningen av broderlige bånd så sterke at (sitat : "Jeg kan gjøre hva jeg vil i denne dalen, jeg kan aldri rettsforfølges av Mine Venner ved Orkdal Lensmannskontor").

Mannen har ved flere tilfeller og i en tidsperiode på 30 år utført familie-vold mot barn og kvinner. Dette er han anmeldt for. I tillegg til dette er han ved flere anledninger anmeldt til Orkdal Lensmannskontor for føring av motorvogn under sterk innflytelse av medikamenter, som han til daglig bruker. Dette helt uten at de har etterforsket saken.

Etter en 2 timers samtale med en tjenestemann var undertonen: «det var andre tider under lensmann Engen'' og det var hans intern-politikk som ga denne orkdalingen carte blanche til å utøve vold etter eget godt befinnende.

Hverken skoleverket eller barnevernet i Orkdal ville gjøre noe med dette.
Dette på tross av at barnevernet i Orkdal utstedet en psykolog som så på denne saken og barnepsykiatrien ved Blindern i Oslo hadde i samtaler med denne orkdalingen spurt han om hans forhold til vold som uttryksform.
Der sier han at sparking og slag med knyttet er neve er nødvendig får å få kvinner og barn til å ''lystre hans vilje''.

Dette skriver Orkdal barnevern i sin rapport. Spørsmålet er : hvordan dette kan forkomme uten at reaksjoner ble utført av barnevernet?

Svaret er enkelt i følge denne orkdalingen: "Jeg er sterk knyttet i broderlige bånd med ''Eliten'' i Orkdal kommune". "OG JEG GJØR HVA JEG VIL", sier orkdalingen.

Dette reiser store spørsmål med henhold til dette beskyttende brorskapet i Orkdal Kommune:

Hvem er de?
Hva er deres agenda?
Hvor langt er de villige til å bøye loven i sin streben etter å beskytte sin agenda og sine Brødre?

Etter en anmeldelse på Orkdal Lensmannskontor i 2009 ble saken mot denne orkdalingen henlagt grunnet foreldelsesfrister.
Vi stiller oss undrende til dette da det er beviselig utført vold mot hans samboere også i senere tid.

Men i følge Orkdal Lensmannskontor vil ikke dette kunne bevises da ett sentralt vitne ikke ville stå frem.
Norsk strafferett sier at det er forbudt å ikke møte i retten som vitne om du er innkalt, og dette er brukt i flere andre saker der vold og undertrykkelse har vært temaet.

Det er også påfallende at det ikke finnes interesse hos Orkdal Kommune til å se inn i slike saker.

I følge helse og sosialsjefen kjenner man ikke til at det forekommet slike tilfeller i Orkdal.

Da er det å regne som en merkelig ting at de fremlagte dokumenter i saken kommer fra Orkdal Kommunes eget barnevern.

Skrevet av Bjørn Inge Johansen 03.05.10

[innlegget er noe redigert, saken er nå kjent, det løper en diskusjon på Facebook, og interesserte henvises dit for mere konkret informasjon.]

søndag 11. april 2010

Ny svømmehall

Nå når Kulturhuset ser ut til å ha en sjanse til å lande der det skal, og at dermed Sæther-Rømme også kan bli håndtert på en måte som er i pakt med befolkningen og fremtiden, peker en skikkelig svømmehall seg ut som neste store prosjekt.

Jeg har sagt det før, men det tåles å gjentaes: det var en historisk blunder at man i sin tid valgte å bygge to alt for små svømmebasseng i Orkdal : en 12 meter på Orkanger (OIF samlet inn penger på ORKANGER) og en 12 meter på Grøtte våren etter - ingen samlet inn ei krone.....

Dette var en histortisk tabbe og slikt ble bare mulig når man meislet ut Orkdalspolitikken på 1960-tallet, hvor Orkdals-formelen ble ledetråden.

Tabbene fortsetter, ved at kommunen bruker penger på å flikke på disse anleggene, som er for små og ubrukbare, og det rapporteres at oppussingen var delvis mislykket.....

Nå ser alle det som skulle ha vært åpenbart i 1967 : vi må få et noenlunde skikkelig svømmeanlegg!

Svømmeavdelingen i OIF er sterk, og har gode utøvere, aktiviteten er på topp, på tross av anlegget.

Med et skikkelig anlegg, sentralt plassert i Idrettsparken, vil mulighetene åpne seg for hele dalen, det vil gi et løft for svømmeavdelinger både i OIL og de andre idrettslagene.

Representanter for lederne sier de klarer seg med en 25 meters bane. Mulig det.

Men nå skal fortidas mistak rettes opp en gang for alle, og nå skal det bygges for fremtiden. Derfor er kravet et 50 meters basseng for de aktive, både trening og konkurranse.

Se dette i sammenheng med Gammelosen, og anlegg i tillegg et utendørs flomålsbasseng hvor det anvendte oppvarmingsvannet v fra 50-metersbassenget og kunstgressbanen benyttes enda en gang for maksimal effekt. Gjøres det rett, bygges det på rett plass, kan man ha overbygget tunnell ut i det utendørs varmtvannsbassenget fra garderobene, slik at man kan ha praktisk talt helårs utendørsbading, dette er velkjente prinsipper fra andre steder i verden og fullt mulig å få til.

Da har Orkdal et svømmeanlegg med internasjonale mål, hvor stup, svømming, synkronsvømming og fri leik kan foregå både inne og ute hele året. En unik attraksjon i vår del av verden. Vi har varmtvann, så her er det bare å sette i gang!

torsdag 18. mars 2010

Lavrans

Venstrepolitikeren Lavrans Skuterud har gitt lyd fra seg på Orkanger Vel.
Han forsøker å ta til motmæle mot en del av de ting som er brakt fram i lyset der, og førsøker skarpt å gå oi rette med Hans Kringstad.

http://www.orkangervel.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=808&kat=92

Men når en så stor fisk biter på kroken, skal Hans, som driver og dominerer sidene, ha valplassen aleine, da publiserer han svar direkte som hale i innlegget (det er en redaktørmessig uskikk) og i gjesteboka, og da er det ikke rom for andre.

Derfor må noen kommentarer legges ut her, som heldigvis ble kopiert og reddet fr de ble sendt til det sorte hulleet, som Orkanger Velblir når det kke passer Hans :


*************************


Lavrans Skuteruds innlegg på nyhetssida i dag er noe av det tristeste jeg har lest på lang tid fra en Orkdalspolitiker!

Og det sier ikke lite!

Lavrans klarer i allefall å demonstrere en ting, han lever i fortida og har ikke skjønt noe av "Nettet", direkte meningsbryting, og merkelige saker som Facebook og Twitter. Han henger igjen i fortidas gammelmodige løsninger, jeg tror at man i stedet for å sende mail eller SMS, må sende festtelegram på glanset papir for å få en slik kapasitet i tale!
:-)

*************

Kort spørsmål til Lavrans Skuterud:

Du som åpenbart er innflytter her, og som således burde være nøytral i bygdastriden:

Hva kommer det av at du og partiet ditt, Venstre, har pekt ut Orkanger som "fiende" i ett og alt, og helt åpenbart har gitt opp eller ikke ØNSKER stemmer fra Orkanger-velgene?

Er det en ryggmargsrefleks, eller er det preging ved kontakt og samrøre med andre venstrepolitikere?

***************


Dette er det groveste jeg har lest på lang tid!

Vi har i flere ÅR etterlyst et diskusjonsforum hvor det er mulighet til å få politikerne DIREKTE i tale - på like vilkår!

Så stort har savnet av debattforum vært at kommunestyret SELV har innført åpne møter, hvor "vi" kan stille "dem" spørsmål.

En ordning som er like tafatt som Lavrans svar her, fordi det der foregår slik at jeg får ett kort spørsmål, mens ALLE politikerne får breie seg utover taletida, det blir altså en en-veis kommunikasjon, akkurat som når Lavrans skriver sine mange kronikker.

Jeg konstanterer at Lavrans er fornøyd med tingenes tilstand - han slipper vel ubehagelige spørsmål slik!

Da er konklusjonen nærliggende: han er en politiker fra forrige århundre, som enda ikke har tatt inn over seg at Nettet er oppfunnet! Var det ikke Venstre han representerer? Som falt under sperregrensen nettopp? Man skulle tro han slo salto i lykke over å kunne få oss i tale.... Forresten forrige århundre var forrige årtusen!!

Til slutt Lavrans, DU etterlyser seriøsitet her (jeg har selvsagt aldri noe håp om selv å bli tatt seriøst av slike som deg), av Kringstad med flere.

Hvordan står det til med din egen seriøsitet og dine egne krumspring, ingen har noensinne blitt så avslørt som deg, jeg tenker på din talltriksing og dobbelte bokførsel når du og Arne Grønset la fra finansieringsforslaget vedr. ny Hall på Follo!

Hadde det vært meg, ville jeg ha trukket meg fra politikken!

tirsdag 16. mars 2010

Om filmen "Kampen om Thamshavnbanen"

Det har framkommet kritikk mot Sør-Trøndelag for manglende dekning av premieren av filmen "Kampen om Thamshavnbanen"

Må nesten støtte S-T her!
For en gangs skyld! S-T er ei papiravis, og verner produktet sitt ved å begrense nettavisa.

MEN! På lørdag hadde avisa et portrettintervju med Christian Falch, det var bra og helt greitt, med referanse til filmen "Kampen om Thamshavnbanen".

På tirsdag hadde S-T ei dobbeltside om premieren i Løkkengruva, det var en bra artikkel som skildret stemningen - et minutts stillhet etter visning sier at Falch har truffet blink med en viktig film, med et enda viktigere budskap.

Og ei dobbeltside er bra det. Det BURDE ha vært forsideoppslag også, men JEG skal ikke redigere avisa, det klarer nok Morken & Co selv!

Det som er betenkelig er at det ikke har stått ett eneste ord i Adresseavisen, ble kritikk av Orklakonsernet for tøft stoff for den konservative bastion?

Og forutsigbart er det at Orklas mann på Løkken hevder at dette var kjent stoff, for det var det IKKE - for publikum.

Og betenkelig er det at vår ordfører er med på å marginalisere et viktig dokument, som setter søkelys på historien her, og stiller seg bak Slørdals uttalelser om "intet nytt".
For for dalførets befolkning har denne historein alltid vært omgitt av en mengde løse tråder, som Falch nå har nøstet opp med imponerende presisjon.

Christian Falch er i ferd med å etablere seg som en viktig filmskaper i en generasjon vi kommer til å få høre mere fra.

Han forteller en viktig del av historien, en del som er ukjent for de fleste i dag, spesielt de unge, og en del av historien som har vært aktivt fortegnet og undertrykt av Orklaledelsen, som allerede i mai 1945 var i full gang med å skjule sporene etter sitt massive samarbeid direkte med tysk krigsindustri.

Og som lyktes med det, mens mindre aktører ble etterforsket og dømt....

Vi ser fram til Falch og kompanis neste store prosjekt, det ryktes at det blir minst like spennede. Gratulerer med verket og premieredagen!

onsdag 17. februar 2010

Klager fra 7320

Fra Orkanger Vel's gjestebok:

"Åpent møte om idrett: Kritikk mot klaging fra Orkanger
Søndagens åpne møte om idretten i Orkdal avsluttet med uventet temperatur da OILs Thor Arne Johnsen betegnet det som "snedig" at andre klaget over småting i stedet for å samarbeide. De andre var deltakere fra Orkanger som uttrykte bekymring for Idrettsparken (bildet). OIFs Øyvind Togstad repliserte at han ikke hadde hørt noen snakke om "småting"."
"Personene:
Varaordfører Oddbjørn Bang deltok for å snakke om idretten og Orkdal 2040 - altså framtida.
Thor Arne Johnsen er leder for utbyggingsprosjektet til Orkdal Idrettslag i Knyken.
Magne Fossbakk er leder i OIL og i idrettsrådet. Idrettsrådet skal stimulere til samarbeid mellom lagene i kommunen."

Det er altså disse tre som retter anklager mot Orkanger / OIF!

Det er nesten ikke til å tro! Dettte blir nesten som om en overgriper klager over å bli politianmeldt - etter 40 års sammenhengende overgrepsvirksomhet!


Jeg traff en gammel veteran fra OIF i dag, idrettsleder, fotballspiller og organisator. Han var opphisset over disse påstandene fra 7320-hold.


Historien sier det stikk motsatte i følge vår meriterte kilde:

"Da kommunen ble sammenslått var det bare Orkanger Kommune som hadde penger - de andre kommunene var nærmest konkursbodd".
"Vi måtte bygge skole for dem, både på Svorkmo, Fannrem og på Gjølme. De hadde ingenting......"
"Svømmehall fikk de givendes - vi samla inn halve beløpet og overleverte kommunen i 1968...."


Men de andre kommunedelene fant den hemmelige formelen; "Orkdals-formelen".
De slo seg sammen mot Orkanger, motarbeidet alt derfra og mobbet alt og alle så lenge at de trodde det var normalt og at det aldri kom til å bli tatt til motmæle....


I over 40 år gikk dette spillet, dekket opp av hensynsløse politikere som har visst at de aldri har hatt stemmer å hente på Orkanger.


Når det så - etter 40 år! - kommer noen som tar til motmæle, føles det så uvant for dem, at man våger seg til å kritisere de som ferteller hvordan den virkelige sammenhengen er!


Ja ja, det er ikke noe nytt og uvanlig i verdens-sammenheng, en overgriper har sjelden perspektiv på egen virksomhet, eller viser noen form for empati.


Det er allikevel trist at vi skal ha det slik her i vår kommune, for vi fortjener så mye bedre - her på Orkanger!

I følge ex-politiker på gjesteboka er sammenhengen slik:
"ex politiker 2010-02-13 21:30

Som mange av oss har observert over tid, så er de fleste av flertallsgruppens ledere og politikere mot mye av det som skal gjøres på Orkanger.
De har ofte andre løsninger og meninger enn de som blir foreslått og vedtatt om sentrum. Hvorfor ?

Grunnen er enkel.
Bang har alle sine velgere andre steder enn på Orkanger.
Det samme kan vi si om Venstre og Grønset, og om Kr.f og Gangås.
De få fra Orkanger som er på listen til Lysholm er dessverre passive.

"Lysholm-listen" har faktisk ytret meninger om å flytte aktivitet ut av sentrum.

Når Lysholm i tillegg ikke ønsker å uttale seg konkret om hvor sentrum er eller hva som kan gjøres der, blir hele Orkdal 2040 prosessen vanskeliggjort.

Mitt beste råd som ex lokalpolitiker blir da, gjør som flere har nevnt her i gjesteboken, lag en ny politisk liste som innehar mange engasjerte personer. Jeg vet at det er en del "ting" på gang. Ikke nøl, for tiden går fort. Lykke til !"

Jeg synes det er på sin plass å gi ex-politiker et skikkelig svar, han peker på meget vesentlige ting :

Orkangerlista!

ex politiker!
Din analyse av de "borgerlige" partiene er 100% sammenfallende med min, noe jeg også har gitt uttrykk for her, i Søra og på bloggen min tidligere.Din konklusjon er også sammenfallende med min.

Jeg har i et tidligere liv sverget på ikke å delta i politikken, og sluttet med det i 1976, og gikk da ut av aktivt partimedlemsskap.

Jeg ser nå at det er behov for aktiv innsats, og at innsats for Orkanger er nødvendig i lokalsamfunnet vårt.

Stiller du opp som frontfigur, skal jeg stille opp som "Speechwriter", for nå må noe skje!

Vi organiserer oss og møtes ved urnene!

tirsdag 16. februar 2010

Debatten om skøyteis på Fannremsmoen

I forrige uke sprakk KE Wormdal nyheten om at Orkanger Aktivum vil bekoste legging av en ny type kunstis i den gamle ballspillhallen i Idrettsparken. Belegget er helt nytt på markedet og sies å være kollosalt slitesterkt, våre ishockey-spillere som for tiden er i OL i Vancouver har testet det og utsatt "isen" for hundrevis av oppbremsinger og skrens, av kraftige karer i hundrekilos-klassen uten at man kan se spor av ødeleggelse i belegget.

Man tar sikte på en isflate på 700 kvadratmeter, det er nok til både isdans og hockey.
Det er sågar nok til kortbane, noe som kunne danne grunnlag for igjen å fostre en generasjon skøyteløpere fra Orkanger!

Wormdal ser for seg at det her åpnes rom for mange aktiviteter: hockey til regulerte tider, treningstider i første omgang, hvem vet, kanskje får vi hockeylag på Orkanger, i ren OIF-regi?

Men det vil også bli plass til isdans og organiserte øvingstider og til rein islek. Wormdal har jo bakgrunn fra konkurransedans, så her kan det bli spennende!

Wormdal legger spesielt vekt på at det skal bli mulig for handikapte og andre, som i dag faller utenfor den organiserte lagidretten, eller som av mange og ulike grunner ikke kan bruke Knyken om vinteren, for å komme i hallen og utfolde seg på isflata.

Han ser for seg utleie av skøyter, som en inntektskilde, i stedet for inngang etter mønster fra Bowlingen. her kan det åpne seg muliheter for moro og kos, etter mønster fra mer romantiske NewYork-filmer, hvor unge par går i ishallen og seiler rundt på isen og dyrker romantikken!

Spesielt spennende kan dette bli med tanke på at dette vil være et helårstilbud, med meget lave driftsutgifter, sammenlignet med andre ishaller i landet og i hele verden.
Se på sidene til Orkanger Vel!


Men som vanlig i dalføret vårt: alle gode nyheter er ikke gode for alle!

Denne nyheten sprakk i Søra på en Tirsdag.

Torsdag var selvsagt bremseklossene fra Orkdal Idrettlag (Fannrem) på plass i Søra med en "stornyhet" : plutselig har fannremsbyggen kommet på at man skal legge is på grusbanen sin ned Orkla!

Svært påfallende og meget spesielt, ettersom vi har hatt nesten sammenhengende kuldebølge i 3 måneder, så kommer man plutselig på å legge is NÅ?

Enda mer påfallende blir det når man i avisa gjør kjent at til NESTE år skal gjøre grunnarbeid, slik at man kan legge skikkelig isflate, nå er det visstnok for dårlig der oppe.

DET tyder ikke på at dette har vært planlagt på noen som helst måte, ikke skikkelig planlagt og ikke planlagt over lang tid.

Det er nok den gode, gamle Fannremsmisunnelsen som gjør seg gjeldende, og i panikk over at OIF har en god ide, føler man at man må på banen for å stjele rampelyset.

Dette har avfødt en etter hvert lattervekkende debatt i Søra..... med bortforklaringer og de vanlige Fannrems-angrepene og tullsnakk om humler og humleflukt(!)....

Litt spesielt er det også at planleggingen har vært så dårlig at man må bruke Brannvesenets folk og utstyr for å få lagt is, for OIL kan da umulig mene at man skal planlegge å bruke branslukningsmateriellet til dette formålet???

Dessverre ser det ut til at alle oppfordringer om nå for en gangs skyld å stå sammen, og gå sammen med OIF for å presse våre politkere fra å rive gammelhallen i minimun 5 år, ser ut til å falle på stengrunn.

Går dette som det pleier, kan vi vel nå forvente oss raske utspill fra 7320 med krav om å rive gammelhallen med en gang??!

Men ettersom noen tror at det er noen stor nyhet med skøyteis i dalføret oppe på Fannrem, kan vi i dag avsløre flere momenter: for det første, det har vært vanlig i flere år å legge is på skolegården på Orkanger barneskole, på tross av varme vintre.

Og Orkanger Vel's hjemmesider avslører for det første i går at man nå er i ferd med å legge is igjen, akkurat i tide til vinterferien, i år som før!
Og for det andre, denne isflaten ligger midt i Sentrum, midt i sentrum av Orkanger og dermed midt i hele dalførets sentrum!

To-tre mann, en vannslange og et par kvelders innsats, og isflaten ligger der fiks ferdig midt i SENTRUM, i gangavstand og et flott tilbud for ungene uten å måtte kjøres i bil.........


Ikke sliter de ut brannfolkene eller utstyret deres heller.......Vi sier som President Roosevelt, som skulle illustrere for sitt folk i 1942 at europerne var villige til å sloss for friheten selv og brukte våre norske motstandsmenn som eksempel : Look to Norway! Vi må selvsagt skrive litt om så det passer vår dal og vår tid :


LOOK TO ORKANGER!

Klatrehall, Garderober m.m. i Idrettsparken
Fra Orkanger Vel:"Idrettsparken: Garderobene skal i Orklahallen"
Jeg ser på sammensetningen av gruppen som kom med forslag til hallen, og merker meg at en LITEN gruppe har fått uforholdsmessig stor innflytelse, klatrehall-entusiastene.
Årsaken til at jeg tar det opp er at den foreslåtte klatrehallen etter min mening er fullstendig feilplassert.
I stedet for å spise opp verdifull parkeringsplass foran hallen, kan og BØR denne klatrehallen heller plasseres mot veien, på den andre siden av hallene, i det store og ubrukte arealet mellom gammel og ny hall.Under forutsetning av at Wormdals meget gode forslag om kunstisdekke i gammelhallen, og at man får politikerne med på å la gammelahhen stå i minst 5 år (den kommer aldri til å falle sammen, som Odda Karlsen fryttet, hallen er grunnsolid og må ikke forveksles med nordnorske haøller med flatt tak!), vil dette kunne gi en GUNSTIGERE plassering. Adkomst til klatrehallen sikres enkelt fra mellomgangen som eksisterer i dag mellom ny og gammmel hall.Dette er meget viktig og bør adresseres umidelbart, før man går fra skisse-stadiet til konkrete tegninger!
fredag 5. februar 2010

Frp-politiker sjokkerte med flyktningutspill

Fra Sør-Trøndelag :

"Frp-politiker sjokkerte med flyktningutspill
«Den siste generasjon som er hvite», «svartinger» og «utspekulerte kjeltringer» er noen av uttrykkene Frp-politiker Ole Elling Aarvik bruker når han skal begrunne at han er imot bosetting av flyktninger i Skaun."
Les hele artikkelen her :

http://www.avisa-st.no/nyheter/politikk/article1251937.ece

*****************

Vi har naturligvis en kommentar til et SÅ interessant oppslag, men dessverre, det ser ikke ut til å passere sensuren i Søra. Der skjer det mye rart i dag, en annen kommentart kom inn: en heia-politikerne kommentar, med forutsigbart angrep på FRP.

Detr rare er at FrP's leder til og med angriper mannen, hva er det som foregår, har ikke nordmenn lov til å tenke høyt lenger?

Well - heldigvis finnes det en åpen råk i isen, så kommentaren min kan du i allefall få lese her:

Midrid W. Gimseng:
Sitat "- Jeg tolker uttalelsen som rasistisk. For meg er ikke noen mennesker verdt mer enn andre mennesker, sier Mildrid W. Gimseng (SV)"

Det sies at ca 70% av norske kommunestyrerepresentanter er lærere. I tillegg har SV overtatt det gamle venstres rolle som lærerparti nummer en.

Det er derfor ganske godt belegg for å tippe at Mildrid Gimseng ombestemmer seg, den dagen det blir snakk om å redusere lærerlønningene, når kassen er tom og hele oljeformuen har gått til omsorg for fremmede land og kulturer og har blitt brukt opp på innvandrere som skal tvangsinnmeldes i bygdekommuner, på tross av at de selv ser it til å foretrekke Oslo, som er det nærmeste vi har en storby!"

---------------

Men det er flere enn Gimseng som er på banen, og et samtemt politikerkorps fra Skaun er på banen og sier noe helt annet til avisa enn det de sier til oss på tomannshånd :

Diskuter SAKEN ikke semantikk!

Jeg bruker ikke Aarviks benevnelser, men EN ting er klart: hver eneste kveld er det bortimot 2000 millioner mennesker som legger seg sultne. For alle dem er det en drøm og en paradistilværelse å få komme hit til Norge.


Vi har et oljefond på ca 2000 milliarder, delt på innbyggerne "eier" vi litt under 400 000 hver av oss.
Men kommer det bare 100 millioner sultne hit blir det bare 20 000 igjen, og da er Norges handlingsfrihet borte, da har vi spilt bort hele rikdommen vår på en enarmet banditt!


Det er derfor vi har innvandringsstopp i Norge siden 1974.

Og derfor er det legitimt å være UENIG i alle bruddene vi ser på den vedtatte innvarndringsstoppen, den er nødvendig!


Men det er typisk av politikere og journalister å tvinge fram en situasjon hvor man kan ha debatt om noe annet, nemlig en debatt om noen ORD.

For folk som har oppholdt seg utenlands lenger enn et par 14-dagers turer til Mallorca, er det gammelt nytt at rasismen lever over alt, og at de som er mørkere i huden enn bleikansiktene i Norge er akkurat like mye rasister i sine heimemiljø som oss!

Diskuter saken Aarvik tar opp, ikke måten han blir fremstilt på i avisa!

Alle bør se det han tar opp: gjengkriminalitet, massevoldtekter (fantes det langsAkerselva før 1971?) Dopsmugling (Khat), overføring av penger som i følge POS kommer terrornettverkene til gode, manglende respekt for norske verdier, innklusive trykke og talefrihet, respekt for norske kvinner ikke minst.


I følge politiets offisielle statistikk, står nå innvandrergruppene for over 50% av den grove voldskriminaliteten i dette landet, innklusive drap. Det er sensasjonelt og det snakkes lite om......

Men tenk på det! Halvparten av drapene, overfallene, voldtektene og grov mishandling kunne ha vært borte om vi hadde stelt oss annerledes!

Nei det er mange argumenter som tyder på at Aarvik er inne på noe....


onsdag 3. februar 2010

Ta rotta på NAV

Vi har fått brev fra en korrespondent, som ønsker å sette søkelyset på NAV og måten man håndterer lklientene på etter den store NAV-reformen. Vi vet at det er flere der ute med lignende erfaringer, og ber om innspill.

Av lettforståelige årsaker ønsker innskriver å være anonym foreløpig, men redaksjonen kjenner navnet, saken og personen som en ordholden mann, og har kjent ham siden 1984.***************************

UTSTØTT AV KOMMUNEN

I 2 uker, siden 18.01.10, har jeg nå vært boligløs. Kastet ut av hjemmet mitt av Orkdal Kommune.

Man skulle tro at de ville ordne med en ny bolig til meg, men så feil kan man ta.
Så feil kan man ta om de folkevalgte som lovde oss gull og grønne skoger, men kan bare vise til gråstein og bråttamark.


Det startet med et samlivsbrudd.

Jeg ble hengende litt etter på husleia, men fikk beskjed av NAV at leiligheten var for stor for meg å bo i alene så noe hjelp eller støtte derfra var uaktuelt.
Det var bare å pakke sakene sine og komme seg ut. Noe jeg tydeligvis ikke gjorde fort nok.

NAV tok kontakt med politiet som igjen kontaktet Orkdalstorget, som tømte leiligheten min og kjørte det i politiets forvaring. Og der står det nå. Alt jeg har er skjorta på ryggen.

Jeg søkte hos NAV om ny bopel, men fikk blankt avslag.
Jeg spurte en saksbehandler om dette ikke var lovstridig, om jeg ikke hadde noen rettigheter som tilsier at jeg har krav på husvære etter Norsk lov?

Svaret jeg fikk var ganske sjokkerende; ”Jeg har krav på husvære men siden kommunen ikke hadde noe å tilby måtte jeg bare se bort i fra disse rettighetene”

Korriger meg om jeg tar feil, men er ikke en del av hensikten med rettigheter og lover at de skal følges? Ihvertfall av en kommunal og offentlig innstans som NAV jo er?

Så siden 18.01.10 har jeg vært husløs i velferdsstaten Norge.

Jeg har måttet tydd til venner og bekjentes generøsitet om å få låne sofaen deres for å sove på om nettene. Dagene har vært meget kalde og veldig lange. Jeg vil gjerne utfordre de bestemmende myndighetene om å gjøre det samme; ett klesskift, ingen plass å bo.

Alt i en kuldeperiode der gradestokken har ligget jevnt mellom -15 og -20c.

I tillegg er jeg uføretrygdet. Dette medfører at jeg ikke har en jobb å gå til og at mine ressurser er begrenset. Med andre ord vil det si at jeg stiller svakt på det private leiemarkedet og tydeligvis svakere hos de som bestemmer.

Jeg innrømmer gjerne at jeg har gjort mine feiltrinn her i livet. Jeg har nettopp mottatt en fem måneder lang fengselsdom, som jeg har vedtatt og som jeg står for. Jeg vurderer sterkt å søke om fremskutt soning bare for å ha en plass å være. Om jeg ikke får gjennomslag for dette har sørgelig nok tanken på å gjøre noe så galt at jeg blir varetektsfengslet streifet tankene mine. Jeg vil understreke at jeg ikke er noen vaneforbryter og tanken på fengsel skremmer vannet av meg, men når man har stanget hodet i veggen for mange ganger tyr man vel kanskje til ekstreme løsninger?

Vi lever i år 2010 og man vurderer å bryte loven bare for å få tak over hodet.
Jeg tror nok mange er enige med meg når jeg sier at det er forkastelig at ting kan utvikle seg til et slikt tankesett.

Jeg vil avslutte med å si at slik behandling av et medmenneske hadde jeg ikke trodd var mulig i Norges 6. største vekstkommune.

Dere som sitter og styrer og forvalter Orkdal Kommune gjør mange bra ting, men på dette området gjenstår det en del opprydding.

SKJERP DERE!!!!!!!!

søndag 31. januar 2010

Rådmannen om Orkdal 2040: Mulig høgskole ved OTI

Fra Orkanger Vel :
"Rådmannen om Orkdal 2040: Mulig høgskole ved OTI

Rådmannen anbefaler ikke at det bygges boliger mellom OTI og Sponplaten, slik OTI-eierne ønsker. I stedet foreslås området avsatt til bygg for videregående eller høyere utdanning.Rådmannen slår fast at det er nok boligarealer i Orkdal. I motsetning til det politiske flertallet mener han at det bør satses på utdanning i sentrum.
Dette kommer fram i en oversikt over innspill til prosjektet Orkdal 2040. Administrasjonen har samlet disse innspillene og kommentert dem.Tomta mellom OTI og Sponplaten er en av de viktigste for framtidas Orkanger. Hva som blir bygd her vil prege sentrum.
* De mektige OTI-eierne Union Eiendomskapital AS (Storebrand) ønsker seg et stort, nytt boligområde som nabo - se skissen over.
* Rådmannen fraråder både dette og andre innspill om nye boligtomter i sentrum. Begrunnelsen er stort sett denne: Det er avsatt nok arealer til bolig."Her ser man tomta det strides om. Dette er en våt drøm for Storebrand-eierne av OTI.

Vi ser de har tegnet inn veier som først og fremst skal betjene deres egen investering og hovedhensikten med hele forslaget, nemlig OTI. For å sukre pillen har de flesket på med fotgjenger-veier (merket med GRØNT!), uten å nevne politiske realiteter :


Den grønne veien over den gamle Gjølme-brua er tegnet mot bedre vitende. Det politiske flertallet tvang gjennom en gang og sykkelti som INNSNEVRER Vigor-brua og således gor dårligere tilgan til OTI enn tidligere. Dette skjedde i samarbeid med nettopp OTI-eierne. Hvorfor? Jo det gjaldt å få fotgjengerne vekk fra en vei som brakte dem for nær Domus/Amfi/Mega!!!


Men bildet er instruktivt : Den politiske eliten har nettopp signalisert at veialternativet som ligger lengst unna på dette bildet, i Grovafjæra forbi Terna-anlegget er lagt politisk død, forhåpentligvis for godt. Dagens veiløsning for OTI er bra, og kan gjøres litt bedre med enkle midler, feks ved å gjøre som Storebrand selv antyder, flytte gang og sykkestien vekk fra Vigorbrua, og knytte dalen sammen gang- og sykkelmessig over Gjølmebrua!


Min noe erbødige påstand er at vi har nok veier i Orkdal, det er ingen påtrengende trafikkøer å snakke om, vi har et kvarters rush hver dag når folk drar heim fra Vigor og Technip, vi har en times trafikk, eller kanskje et par timers trafikk men ingen KØER hver week-end i forbindelse med Hemne og Hitra-Frøya.


Det er ikke mye som tyder på at vi kommer til å ha samme vekst fremover, som vi så straks etter at E-39 åpnet. Tvert i mot det er mere som tyder på at vi står foran en sammebrudd i massebilismen, med fortsatt industrialisering av landsbygda i Kina og India, og utvikling av bilisme der, med følgende kamp og høye priser på drivstoffet.


Derfor bør vi tenke oss mye bedre om før vi bygger ned mere verdifull tomtegrunn som enda flere veier, for hittil kan jeg ikke huske at en eneste vei som har blitt erstattet av en ny i Norge har blitt fjernet, tvert i mot de ligger der og brukes som før....


Fortsatt Orkanger Vel :
* Påstanden er nok overraskende for dem som leste ST lørdag. Der sier eiendomsmegler Thor Zevgren at det er stor etterspørsel etter tomter. Bakgrunnen var spørsmålet om hva som er riktig pris på tomta ordføreren vil at vi (skattebetalerne) skal kjøpe på Follo for å berge Orkdal vgs fra nedbygging.
* Blant andre Knut Bonvik (Naturvernforbundet/Venstre) og Orkanger Vel har etterlyst satsing på høyere utdanning i Orkdal 2040-planen. Bonvik har pekt konkret på et forskningssenter knyttet til industrimiljøet på Grønøra. Orkanger Vel har etterlyst en ambisjon for et skolesenter med videregående og/eller høyere utdanning på Orkanger.
* Rådmannen mener tomta mellom OTI og Sponplaten bør holdes av til nettopp slike formål. Han skriver "mulig framtidig høgskole
".


Det er også på tide å kaste et blikk på bildet og se på det som ikke er med på bildet, nemlig elvebredden på den andre siden av Orkla.

Hvordan ønsker vi oss et fremtidig Orkanger-Gjølme?

Ønsker vi oss et delt sentrum her, med avgrensinger i form av digre industrigjerder, elektroniske porter og andre stengsler, og kun en enslig vei mellom?
Eller ønsker vi oss spredt villabebyggelse, som ellers preger hele dalføret og som kan sikre at det naturlige sentrumet i Orkdalen vokser seg sammen på sikt?

Med dagens rammer og teknologi er det fullt mulig at Orkanger vokser seg sammen med Gjølme til ett sentrum i en middels bygdeby. 50 år fram i tid kan den organiske veksten ha blitt fullført og Orkanger-Gjølme vokser seg naturlig videre oppover Fannremsmoen, slik at det BLIR en by.


Men da må vi ikke stenge dørene NÅ!

Fortsatt Orkanger Vel :
"* Men: Det politiske flertallet i Orkdal har stemt NEI til Orkanger Vels forslag om å ta inn en satsing på skolesenter i kommuneplanen. Så får vi se hva Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre sier når et lignende forslag kommer fra kommunens faglige og administrative ledelse.
Tomta har for øvrig vært gjenstand for politisk lureri og spill i lang tid. Ordfører Gunnar H. Lysholm erklærte skriftlig overfor hele kommunestyret våren 2007 at han ville sette av arealer til videregående skole både på Follo og Orkanger.
Tre måneder senere stemte Lysholm og resten av flertallet MOT å sette av OTI-tomta til skoleformål. Og vips; Follo var eneste alternativ.
Begrunnelse: Fylket vil uansett ikke bygge noen ny videregående skole.
Fylket begrunner sin satsing på Follo stikk motsatt: Orkdal kommunestyre har vedtatt at de ikke vil sette av tomt noe annet sted enn på Follo. Da blir det Follo.
Hvem bløffer her? Ordføreren eller fylkeskommunen?
Selberg arkitektkontor har for øvrig slått fast at Sæther/Rømme - ikke Follo - er det miljømessig beste alternativet for videregående skole i Orkdal pga trafikk/transportbehov osv.
Orkdal kommune har vedtatt at kommunen skal være en forgangskommne for å få ned biltrafikk og utslipp."
Så hva blir det til, skole på Follo og kjøp av dyre tomter?


Siden det såkalte borgerlige flertallet (som bedre beskrives som det Fannremslige flertallet!) tidligere har arbeidet knallhardt for å legge ut Idrettsparken til tomteformål: både som skoletomt etter i hvert fall 3 forskjellige forslag, og boliggygging på Nedre Rømme, og på tomta vi kjøpte av kommunen, er det på tide å se på Follo med andre øyne.


Skolen er totalt nedslitt og faktisk ikke godkjent og lovlig til undervisningsformål.


Det som enkelte tror er bevaringsverdig, kommer i virkeligheten til å bli et kostnadssluk, og selv om man senker millionvis i de gamle bygningene, blir de allikevel ikke brukbare etter dagens krav.

Derfor : Omreguler til boligformål!


La private kjøpe bygningsmassen, men med båndlagt krav om å bevare eksternt inntrykk av den gamle bygningsmassen, men bring den tilbake til sin opprinnelse, boligformål, for dette var jo en gang en gård....

Legg ut hele arealet til boligformål, la private entreprenører ta omrpdet i bruk og lanser dette som Follo Boligpark!


Tør man tenke så langt, kommer riktige og positive tanker om nærmiljøet til OTI av seg selv! Dessuten er det sikkert utbyggere som er villige til å betale bedre for tomta enn hva Orkdal Kommune bør ha råd til!

Monument på Sæther-Rømme eiendommen?

Fra Orkanger Vel:
"Laila F
2010-01-30 23:32
Folk som er glade i Orkanger og ønsker et sentrum med liv, må våkne. Se hva de ledende politikerne foreslår i Orkdal 2040: KrF satser på storstilt utbygging på Ustjåren. Orkdalslista med ordfører Lysholm drømmer om et hus med "spesiell" arkitektur pluss et monument til 10 millioner. Høyre tar kaka med en kopi av et mer 100 år gammelt Thams-bygg på Sæther/Rømme som fanesak
."

Det er da monument nok på Sæther-Rømme!
Om ikke Lysholm har fått det med seg, det STÅR et monument her.


Og det er monumentet over Industrikommunen Orkdal, som i korthet vil si Orkanger-Gjølme, og det svir nok for de "Fannremslige" (jeg får meg ikke til å si borgerlige, for i denne sammenhengen gjør disse rett og slett skam på merkelappen borgerlig, derfor heller "fannremslig" som er en mer presis merkelapp!)


Som om ikke det var nok står det et monument lenger opp også, ved vårt kjære Orkdal Sanitetsforening Sjukehus, et monument over de varme hender som har pleiet oss i generasjoner.


Lenger opp i bygda, på Fannrem står det også et monument, en berømt fot..... selv om mange av oss vil mene at det ikke akkurat er Godfot de er mest kjent for på Fannrem, så står den nå der.Så monumenter har vi mer enn nok av i Orkdal, det bidrar neppe til hverken sentrumsutvikling eller framtidsutvikling å søle vekk MER plass på monumenter, nå skal vi plalegge for fremtida og BRUKE arealene fornuftig.

Og akkurat det å opptre fornuftig ser ikke ut til å være lett, se bare :

KrF vil legge sentrum på Ustjåren! Ja ja, de nærmer seg sperregrensen også.....
Høire og Lysholm vil vist til med karneval : røde neser og merkelig bygg!

Om ingen snart forstår at det å TA VARE på særpreget til Orkanger og bevare for å utvikle og HOLDE seg til den bygningsstilen vi har, så ender hele greia opp som en utstillingsfigur, da blir hele stedet og dalen med et eneste stort monument. DET kan da ikke være hensikten?

Tips til KrF, skal dere modernisere partiet deres, må dere nesten begynne med å lytte til andre rundt dere. Dagens diskusjon, det vi nå diskuterer er sentrumsutviklingen, modernisere Orkdal fram mot 2040, og ikke minst legge et rammeverk for hvordan Orkdal skal forholde seg til enda hardere konkurranse med Trondheim, og kanskje framvoksende bygdebyer på Melhus og til og med i Buvika. Da blir et boligfelt på en luftig utkant en solid skivebom! Boligfelter legger vi ut etter behov, skap UTVIKLING, skap et livskraftig sentrrum som trekker til seg folk med moderne skoler og kulyurkativiteter, så kommer ALLE til å samarbeide om å legge til rette boligfelter! Forslaget om Ustjåren er en AVSPORING og slenger de 8 millioner Orkdal 2040 har kostet rett i bøtta!

Tips til Høire : Å bevare og vidreutvikle det beste fra fortiden har liksom vært fastslått som god høyrepolitikk! Om dere tviler kan Lars Roar Langslett sette skapet på plass - han har skrevet MYE om akkurat det!

God bedring hver i sær!

lørdag 30. januar 2010

Politikerne i Orkdal etterlyser engasjement fra folk og lokale organisasjoner!

Fra Orkanger Vel :
"Brit 2010-01-29 16:08

Det politiske miljøet etterlyser engasjement fra folk og lokale organisasjoner. Da er det skammelig at seriøse visjoner og forslag vedrørende Orkanger, nesten uten unntak blir motarbeidet og avvist. Håper de som blir motarbeidet ikke gir opp men spytter i hendene, bretter opp ermene og gir enda mere gass. "


Brit! God påpeking, og som forsøk på svar :

Politikerne i Orkdal har gang på gang vist at de mangler evnen til å diskutere på like vilkår med vanlige folk.

De foretrekker SPILLET i kommunestyresalen og settinger hvor DE har ordstyrer og kan styre debatten.
Derfor møter mange av dem ikke opp i Korpshuset når Hans Kringstad kaller inn, de ser ut til å mangle mot til å stå for det de holder på med.

(noen hederlige unntak finnes, selv om de etterlater sannheten fortere enn mærra springer i korpshuset, for å si det litt pent).

Politkerne etterlyser engasjement, men det betyr ikke det samme som vi oppfatter : de etterlyser folk som er enige med seg selv, og bare det!

Alle andre ønsker de å lukke ute, gjerne dit peppern gror. Det er slik politiske partier virker, og i en lokaldebatt er en slik kultur nesten en forurensing.

For i lokalmiljøet og i lokalpolitikken er det alle oss Orkdalinger mot resten av Norge, de 434 andre kommunene og mot Staten.

Dessverre er det ikke mange av dem som skjønner det, og heller vil holde på med spillet sitt i bakrommene, hvor man elegant setter velgernes dom til side, dagen etter valget, og fortsetter som før!

fredag 29. januar 2010

Merkelig på Skaunakjølen!

Fra Sør-Trøndelag:
" Ingen biljakt
Politiet presiserer at det aldri utartet til noen biljakt over Skaunaskogen.

Det var søndag formiddag politiet forsøkte å stoppe en bilfører på Fannrem. Da denne ikke stoppet, fulgte politiet etter over Skaunaskogen og ned mot Eggkleiva.

Farten var hele tiden lav, mellom 40 og 60 kilometer i timen, og politiet fulgte etter på avstand.
Det ble satt inn enda en politibil. Denne kom fra motsatt retning, fra Børsa. Mellom Eggkleiva og Børsa ble bilen stoppet ved at han fikk en politibil både foran og bak seg.

Operasjonssentralen understreker at hele gikk svært rolig for seg.
- Dette var det vi kaller forfølgelse av bil. En biljakt derimot er en helt annen type kjøring, presiserer politiet.
Catharina Morken
"

Dette var merkelige greier! Når informerer eller politiet om at man IKKE har foretatt en biljakt? Vanligvis er slike situasjoner topp interessante og adrenalinfylt.....

I ettertid har en signatur, "dattera", skrevet på nettsidene til S-T at faren er syk og lider av demens.....

Så jeg lurer på....

Hva kom det av at politiet IKKE startet biljakt i dette tilfellet? Hvorfor forsøkte de ikke som i de fleste andre tilfelle å presse bilen i grøfta?

Kom det av at sjåføren så gammel ut? Hadde resultatet blitt annerledes og kanskje katastrofalt om det hadde vært en UNG sjåfør?

Og hvorfor denne merkelig og svært uvanlige presiseringen: at dette IKKE var en biljakt (for det var det jo, bare på litt lang avstand fra den forfulgte bilen).

Kommer det av at etaten i ettertid har litt dårlig samvittighet over å ha behandlet et sykt menneske dårlig?

Har kanskje legen dårlig samvittighet også og har hvisket en lensmann noen ord i øret om at her må vi ligge lavt?

Og kanskje dårlig samvittighet over ikke å ha plukket inn førerkortet for lenge siden, evt. diagnose tatt i betraktning?

Så vidt jeg vet skal førerkort innleveres ved alvorlig sykdom som nedsetter evnen som sjåfør, og lege, helsevesen og politi sitter til sammen med ansvaret for at dette skjer!

torsdag 28. januar 2010

Blodpris for skoleutbygging på Follo!

Fra Orkanger VEL:
"Fylket krever blodpris av Orkdal kommune på Follo
Sør-Trøndelag fylke vil nå beholde linjene kjemi/prosess og service/samferdsel på Follo i stedet for å flytte elevene til Meldal. Men da må Orkdal kommune betale ti millioner kroner for tomta med det nedslitte idrettsbygget (bildet). Dette er nesten tre ganger markedspris, ifølge rådmannen"

Bang, Grønset og denne regnemesterne til Venstre som påsto at ny hall oppå Follo ville bli nesten gratis, har spilt falitt her.

De forsøkte seg på å spille ball med større ulver, bl.a. fylkesordføreren fra Arbeiderpartiet, gikk rett på trynet og nå må vi innbyggerne betale regninga, som vanlig!

Det er utrolig at Bang (SP) ikke har sett muligheten til et rød-grønt samarbeid, men har vært så politisk forblindet av bygdastriden i Orkdal'n (man kan nesten si sitt eget hat til Orkanger!) at han har gått mot sitt eget partis sentrale politiske linje.

Slikt får selvsagt BÅDE en politisk og økonomisk prislapp og i Orkdal må vi nå betale for å ha en av landets mest vrangvillige SP-politikere!

tirsdag 26. januar 2010

Hva må gjøres på Orkanger?

Fra Gjesteboka til Orkanger Vel der diskuteres Idrettspark, som vanlig, og der diskuteres Orkdalspolitikere, som vanlig, og der sensureres innlegg vekk, helt uforutsigbart som vanlig :

"lærer
2010-01-26 00:19
Tror ikke på julenissen. Asphjell i front for badeanlegg i Idrettsparken ? De fleste konstruktive prosjekter som er blitt gjennomført i Idrettsparken har blitt til i etterkant av massivt press fra lokalbefolkningen, foreninger og OIF. Fakkeltog, underskriftskampanjer og leserinnlegg har blitt en del av fritiden til mange lokale ildsjeler. DET KAN IKKE FORTSETTE SLIK. Gjentar mitt tidligere råd. Flere fra Orkanger må inn i lokalpolitikken. En mulighet kan være å få startet et nytt lokalt parti. Det finnes mange, mange muligheter innenfor politikken.


crawl
2010-01-25 23:57
Idrettsparken og OIF har hatt de samme fotballgarderobene i 65 år. Tror ikke et nytt svømmeanlegg i Idrettsparken blir realisert av Asphjell eller Lysholm. Hvis vi skal stole på dem kan det fort gå nye 65 år. Den jobben må OIF selv ta, men først må parken bli OIFs eiendom.


Kommentar fra redaksjonen


Til crawl: Nå må du ikke overdrive. Det er ikke 65 år siden fraukjelleren på nedre Rømme ble ombygd til dusj. Det er bare 54 år siden"

****************************
Det etterfølgende innlegget "kom ikke inn" i Gjesteboka hos Orkanger Vel. Ikke kan vi se at vi har tråkka noen direkte på tærne heller, og i hvert fall ikke æresskjelt noen, denne gang.
Den som setter seg selv i dårlig lys er etter hver Hans K. som det rapporteres sensurerer alt som ikke passer. For hvem det ikke passer blir et åpent spørsmål, siden vi har kjennskap til at dette er beslutninger tatt av en person alene.....

Nåvel, siden man har mere plass til rådighet her, er innlegget litt utvidet, slik at enkelte ting skal være litt lettere å forstå :


Lærer! Dette er en god ide!


En egen Orkangerliste er veien å gå! For det første kan vi gjenreise et partipolitisk uavhengig alternativ i dalføret. Et listealternativ som ikke er borgerlig og ikke er sosialistisk, ettersom IDEOLOGI har lite med lokalpolitikk å gjøre!


Orkdalslista skulle ha blitt et slikt alternativ, dessverre ble dette kjørt i grøfta av Ordføreren som øyeblikkelig plasserte Orkdalslista i den "borgerlige" blokken.

Ei egen Orkangerliste med fokus på de problemene du reiser har noe for seg.

Den kommer til å bli en farlig konkurrent til Orkdalslista, som har beitet fritt på Orkanger etter at de "borgerlige", med Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti gikk ut og praktisk talt ærklærte krig mot Orkanger og Orkangervelgerne.


Ei Orkangerliste vi bli en vekker for både Orkdalslista, Arbeiderpartiet og den "borgerlige" bygdablokken, og kan få langt større innflytelse enn det reine stemmetallet - det kan tvinge alle til å ta Orkanger og Orkangerfolk på alvor igjen i denne dalen!

Mange undres kanskje på hvorfor jeg setter "borgerlige" i hermetegn?

Jo, det kommer av at i lokalpolitikkken er det egentlig ikke spørsmål om IDEOLOGI, det er spørsmål om ADMINISTRASJON.

Vår kommune styres i virkeligheten fra Oslo, vi får penger fra OSLO, vi får pålegg fra Oslo om hvordan disse pengene skal brukes.

I virkeligheten er budsjettet båndlagt lenge før vi har avgitt stemme, lenge før alle budsjettmøter er satt. Regjering og Storting bestemmer i virkeligheten hvordan kommunebudsjettet sakl se ut i alle kommuner. ca 98% av hele budsjettet er fastsatt på forhånd, slik at det lokalpolitikerne krangler så høylydt om, kun er de siste 2%.

Da er fasiten enkel, uansett ideologi er det i virkeligheten et spørsmål om lokalkunnskap mot statlige pålegg og fjernstyring.

Dessuten, "borgerlig".... Har noen noensinne hørt en "borgerlig" lokalpolitiker nekte å ta imot statstilskudd? Det er vel heller slik at de sloss om MERE statstilskudd alle sammen, "borgerlig" eller ikke?

Da blir min noe uærbødige påstand at vi har ingen virkelige "borgerlige" politikere, ikke her i dalføret og knappast i hele landet. For en borgerlig politiker, en VIRKELIG borgelig politiker ville avvise skatter og avgifter, legge ned statsapparatet og overlate alt til det frie markedet. Og de ville avvise en plass i noe så suspekt halv-sosialistsik som et norsk kommunestyre....!

Men vi har altså enkelte som på død og live skal drive idelogiske øvelser i budsjettarbeidet :

For å sikre at ei slik liste ikke får slagside mot disse "borgerlige", stiller jeg gjerne opp og tar "venstre" fløy, så kan vi sammen sørge for å sette de som driver ideologiske kandestøperier i lokalpolitikken på plass framover?

onsdag 20. januar 2010

Sensuren i lokalmedia

Sensuren i lokalmedia er påtakelig.

Mange klager på at innlegg avvises i Sør-Trøndelag uten et ord til forklaring.

Mine innlegg forsvinner rett som det er og jeg opplever til og med at innlegg som har blitt publisert forsvinner igjen, til og med innlegg det finnes svar på! Da blir det nesten latterlig å levere gratis stoff og kommentarer og på den måten skaffe avisa innhold.....

Jeg kan lett følge med hvem som sensurerer, for det er bare å følge med hvem som har hatt vakt og hvem som har hatt fri eller vært bortreist......

Men det er et annet media i dalen også, nemlig hjemmesida til Orkanger Vel og gjesteboka der, som benyttes som diskusjonsforum.

Jeg kan ikke med min beste mening forstå hvorfor Hans Kringstad ikke kunne publisere innlegget mitt nedenfor her, første del av det om E39 og kulverter!

Ikke er det personangrep, og ikke er det angrep på noen av de politikerne Hans tydeligvis liker og har preferanse for. Ikke kan jeg se at Orkanger Vel har vedtak om at man SKAL ha kulverter heller.

Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor Hans ikke vil ha en diskusjon om alternativer, og jeg skjønner ikke hvorfor Velforeninga skal være positiv til at mest mulig av dalen legges under asfalt - det er nemlig slik at vi neppe for en videre eksplosiv økning i biltrafikken, den har antakelig nådd i nærheten av sitt maksimum......

Hvordan er det Hans, kjører du et sololøp på siden av Orkanger Vel i foreningas navn, med egen agenda?

tirsdag 19. januar 2010

"E39 kan komme under jorda på Bårdshaug"

Det er rart med politiske MOTEORD.

Jeg husker mange, ett av dem var "forhøyde fotgjengeroverganger" et annet var "paviljonger", det første gjalt å lage humper som ødelegger veien og bilene, det andre gjaldt å lage noen billige leiligheter å klemme inn eldre i så billig som mulig, det finnes dusinvis av andre eksempler.

Nå har vi fått et nytt polulært moteord: KULVERT.

Nå løper politikerne etter hverandre og strør om seg med planer om kulverter alle steder.

Like lite som drysset av fartsdumper løste alle trafikkproblemer, eller alle de bittesmå minirundkjøringene løste alle trafikkproblemer - tvert i mot, de løste noe få småproblemer og laget nye, like lite kommer alle de KULVERTER som nå drysser ut over kommunen vår til å løse mangelen på å strekke seg over partigrenser og lete ærlig etter gode løsninger.

Dersom man ikke lytter til vanlige folk, men forliter seg på lokalpolitkernes vanlige "planleggingsmetode" : å møtes i en tilfeldig lunsj, tegne noen streker på baksiden av en konvolutt og aldri lese sakspapirene, så blir det ingen løsning å finne under jorda i en kulvert!

En kulvert er en nødløsning, med alt for mange tunneller allerede fra Trondheim til Orkdal vet vi hva en kulvert er, den er støvfylt, den er røykfylt, den er gassfylt, fylt med giftige gasser fra dieselbiler, den er rett og slett en helsebelastning i det lange løp.

En kulvert er er trussel til mot helsa til allergikere og astmatikere, det må da gå an å finne noe annet?

Finnes det ikke bedre forslag?


Man ser også fullstendig bort fra anleggsperioden.

Forslaget om å legge E39 i kulvert forbi Terna er helt håpløst.

Om man tror at det er bare å grave en liten grøft og slippe dette betongrøret nedi, har man ikke skjønt dimensjonene, det ville bli en katastrofe for Terna, og sannsynligvis ende med utrasing i sjøen fordi den såkalte Grovafjæra er fundamentert på blåleire, belaster man for mye, så sier det PLOPP!

Forslaget om å legge veien i kulvert fra Bårdshaug Shell til Domus-brua er om mulig enda verre.

All trafikk i dalen vil bli lammet i lang tid. Det blir voldsomme omstillingsproblemer (Amfi (Domus, Mega....) ) vil bli avskåret og vil havne i bakleksa, tilgang til Post og Pol vil bli enda verre enn i dag.

Selve anleggsperioden kommer til å bli kaotisk og brøyte seg fram det vil kreve voldsom plass, mye mere plass en dagens vei, fordi man må KOMME FRAM.

Det kan komme til å gå på bekostning av husene som ligger langs veien i dag, parkeringsplassen til Amfi vil bli delvis spist opp, og når vi fyller igjen hullet ligger det en veistump oppå kulverten som er meningsløs.....

Finnes det ikke bedre forslag?

fredag 1. januar 2010

Arne Grønset er en merkelig person!

Morgenkaffen i halsen?
Det tror jeg mange fikk med nyttårsaftens Sør-Trøndelag!

Nok en gang har Arne Grønset greidd å snu en sak ettertrykkelig på hodet: ER Orkdal 2040 toppstyrt?

Nei Arne, i motsetning til din tid som ordfører, Orkdal 2040-prosessen er det eneste eksempel i nyere tid på en politisk prosess hvor velgerne inviteres direkte inn til å delta i prosessen, i motsetning til det vi er vant til, spesielt fra din side, lobbyvirksomhet og bakspill på bakrommet!

Dette må være det nye tusenårets verste skivebom!

Grønsets argumenter i dagens ST vil nok bli imøtegått og tilbakevist.

Det er imidlertid typisk at dette forsideoppslaget IKKE legges ut på nett hos ST, slik at vi velgere kan starte en virkelig ikke-toppstyrt prosess og gå i debatt med Grønset direkte.

Grønset utfordres herved til å svare hos Orkanger Vels gjestebok og forsøke gi en begrunnelse på hvorfor Orkdal 2040 skal kunne karakteriseres som TOPPSTYRT, i motsetning til andre vedtak han har gjort seg til talsmann for.

Var feks E-39 og vedtaket om å kreve inn bompenger på forskudd, på den gamle veien, FØR det var tatt et spadetak et eksempel på en ikke-toppstyrt prosess?

Så vidt jeg kan se av nyere politisk historie i Orkdal, står nettopp AG tilbake med en solid track-record for å fronte toppstyrte prosesser, feks flere forslag om å ta en annen"indrefilet", nemlig Idrettsparken, bygge den full av skoler, boliger og alt mulig annet, og det i flere omganger med stadig nye og villere forslag, og flytte idretten helt ut av sentrum....

Nå vil AG ta den siste indrefileten også og har så stort hastverk at han krever å få gjøre det uten debatt, og uten å lytte til råd fra hverken eksperter eller sine velgere!
 
Blogglisten