fredag 18. september 2009

Tallene begynner omsider å bli klare

Fra Oslo meldes det at 2 Arbeiderparti-representanter ligger på Stryketoppen, bl.a. repr. Bøhler, med ca 2000 strykninger hver - i forhold til folketallet vil alt over 40 strykinger av en representant her i kommunen være noe å legge merke til.

Ettersom jeg tok til orde for å stryke Asphjell, bl.a. på bloggen Orkdalspolitikken, og her i avisa, i innlegg som dessverre ble sensurert, er disse bakgrunnstallene av interesse.

Dersom Asphjell har blitt strøket i Orkanger-kretsen og mer enn 40 strykinger finnes, er det et nyhetsoppslag.

Dersom mer enn 100 har strøket Asphjell kan det forrykke forholdet mellom representantene. Det kan til og med sende Asphjell ut og Haugen inn, her er det små marginer!

Lokalt i kommunevalg har feks ekstrastemmer fra andre lister ført til store forandringer på listene til Orkdal Arbeiderparti, Kurås har vært den politiker som har fått flest tillegsstemmer og har rykket opp blant de som har fått flest stemmer, fra een posisjon langt ned på listene.

Ballen ligger i Sør-Trøndelags hjørne, til å grave frem tallene, avisa har større ressurser for å drive med slikt enn en privatperson!

torsdag 17. september 2009

Grønset, Follo og Hall3

Ser at Grønset er ute i avisa i dag og vil reversere Follo-vedtaket.
Som kjent har fylket nettopp flyttet TIP til Meldal, Kjemi står i fare for å følge etter og Handel er i faresonen.
Dette skjer på tross av at alle linjer, som er avhengige av et nært samarbeid med industri og næringsliv, ikke finner slike kontakter i nærmiljøet på Løkken, ikke mye å snakke om i allefall.

Men denne saken har en lang forhistorie: I Orkdal har Grønset gjort seg herostratisk berømt på å skulle tvinge igjennom upopulære tiltak : først frontet han bygging av ny barneskole i Idrettsparken - og tapte. Så frontet han i flere omganger bygging av ny Ungdomsskole i Idrettsparken, fikk med seg Bang - men tapte.

Så fikk vi komedien med Nedre Røhme, hvor Orkangers innbyggere ble nødt til å samle inn penger for å kjøpe en kommunalt eid tomt, for slik a berge den mot boligbygging, som var Grønsets plan, som kjent er Nedre Røhme et kjernepunkt i Idrettsparken. En boligbygging her ville fort ha rasert parken og umuligjort fremtidssatsing, og i virkeligheten ha vært begynnelsen til slutten på Orkangers siste grønne lunge.

Den som frontet dette utspillet var atter Arne Grønset - og han tapte!

SÅ fikk vi en ny vri på denne etter hvert triste komedien : i kjølvannet av Arne Grønsets mange tap i Idrettsparken, ble det vedtatt men ikke bevilget penger til å bygge en ny Hall 3 med en ny Bane 3 i Idrettsparken. Det må ha falt Grønset usedvanlig tungt for brystet, for i løpet av kort tid fant han nye samarbeidspartnere.

For en politiker som har brukt nærmere 40 år på å bekjempe Arbeiderpartiet og alt dets vesen, er det bem,erkelsesverdig, ja nesten sensasjonelt, at han inngikk samarbeid med Asphjell og hans lojale medspillere i OIL og Ap på Fannrem, Kurås feks, hvorpå man samlet seg om et forslag om IKKE å bygge den vedtatte Hall3, men heller bygge hallen på Follo!

Helt patetisk ble det når Venstre la fram fiktive tall som viste at utbygging på Follo plutselig skulle bli billigere enn i Idrettsparken (hvordan skal man klare det på ei tomt som er i daglig bruk som skole?), og hvor det plutselig ikke var behov for driftsutgifter, man foreslo sågar at de alt for få som i dag har ansvaret for Orkla-hallen også skulle forflytte seg fysisk til Follo og arbeide der, på samme tid som man skulle arbeide i idrettsparken!

Alle disse øvelsene har ført til en voldsom oppblussing av den gamle grendastriden i Orkdal. Det har selvsagt ført til handlingslammelse i både Formannskap og Kommunestyre, i dag sitter Orkdals-politikerne igjen, på branntomta med fasiten :

Fylket har mistet tålmodigheten med mikke-mus politikerne som synes det er finere med en minihall på follo enn et skikkelig samlet og fullt utbygget idrettsanlegg. Derfor siganliserer Fylket nå at man ikke har tid til å vente på at man skal komme til sans og samling i Orkdal. Mye tyder da på at så aldri vil skje, nærmer 40 års historie viser det.

Dessverre er det Grønset SELV, sammen med en del lokalblinde Fannremspatrioter som bærer hovedparten av skylda for dette.

Ved å blande sammen TO SAKER, som ikke hadde noe med hverandre å gjøre : Hall 3 og Follo, og ved å tape sine urimelige lokalpolitiske utspill, som ikke skapte noe annet enn fornyet og unødvendig bygdastrid, ser vi resultatet nå.

Hadde Grønset konsentrert seg om det som var viktig og ikke minst OPPNÅELIG, i stedet for å satse på et utopisk prosjekt, og å forsøke å hevne seg på folkemajoriteten på Orkanger for tidligere tap i sp. om Idrettsparken, kunne dette ha fått en annen utgang.

Som det nå er, må vi regne TIP som tapt, mulignes Kjemi også og kanskje Handel. Det kan til og med hende at Follo blir bygget ned!

For i fylket er man oppgitt og lei av bygdastrids-forkjemperne i Orkdal og de har adresse 7320, bortsett fra Grønset da, som bor på Klemetsmoen og skulle ha skjønt bedre!

onsdag 16. september 2009

Hyldningsdikt til Asphjell i Søra!

Det påståes at Asphjell har stått han av i Søra ser jeg.

Det kan nok skje, så lenge jourmnalisten ikke stiller spørsmål....

Ett tanke-eksperiment: Hva on Carl I. Hagen hadde gjort et slikt stunt som Asphjell har gjort her i dalen :

Å bruke posisjonen(e) sin(e) til å skaffe idrettslaget sitt særfordeler, gå utenom vedtatt investeringskø for idrettsanlegg, kort sagt ligge farlig nær kanten av en etterforskning fra Økokrims side?

Synes jeg ser for meg krigsoverskriftene!


I stedet får vi rein og skjær beundrer-journalistikk i Søra!

De sleiker sannelig så langt nedover at ryggen har skiftet navn!

Htyldningsdikt til Asphjell i Søra!

Bilbeltebruk - Fyllekjøring?

Enkelte hevder at det er tillat å sette seg i en bil i beruset tilstand, starte motore, og sette seg der - så lenge man ikke kjører. Dessverre er det nok ikke slik.

Men hvordan slike saker håndteres av politiet, ser man feks på håndteringen av mannen som ble tatt for å kjøre uten førerkort i helga, men med sertifikatbærende kone ved siden av seg : DEN saken blir anmeldt.... så her er det helt tydelig et område hvor det er trynefaktorer ute å går i begge tilfelle!

Men fyllekjøring eller ikke, sovende i fylla i en bil med motoren i gang ?


Undersøk saken! Det ER faktisk ulovlig å sette seg i en bil, sette nøkkelen i tenninga og starte motoren i alkohol-påvirket tilstand!

Sjekk selv!
Det er massevis av eksempler på folk som er blitt bøtelagt og har spikret paller for dette! Har selvsagt ikke opplevd det selv. men min kjødelige far hadde en kollega som ble tatt for akkurat dette, dvs han hadde ikke startet motoren en gang, men pallespikring ble det.

Så her må det være tjenesteforsømmelse fra politmannens side, og helt sikkert SVÆRT godt personlig bekjentskap, ettersom han så gjennom fingrene i dette tilfelle!

Korrupsjon kalles det, når det foregår i Kongo!

tirsdag 15. september 2009

Valg - fremgang eller tilbakegang?

Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet er utropt til valgets seierherre i dalføret.
Men er det egentlig så mye å skryte av?

Alle er opptatt av prosentvis oppslutning, og stirrer seg blinde på det. Prosentvis oppslutning har å gjøre med SPILLET mellom de politiske partiene, som har usurpert den politiske makten i landet vårt.
De fleste av oss er dyktig lei av spillet på bakrommet, etter valget, hvor partiene fordeler makt, goder og stillinger seg i mellom, uten at velgerne har noe de skulle ha sagt.

Tenk etter, det finnes egentlig intet lovfestet grunnlag for den praksisen vi har fått i Stortinget, med å la det største parti danne regjering! Dette var et poeng som en herostratisk berømt politiker forsøkte å gjøre et poeng av, etter valgnederlag - solide nederlag må det være lov å si - før krigen, nemlig partiet NS og dets "fører" Vidkun Quisling. Det dannet til og med en stor del av grunnlaget for Quislings forsvar i landsvikssaken etter krigen.

Quisling mente at i og med at partiene bestemte å forlenge valgperioden fra 3 til 4 år, uten grunnlovsendring, hadde "parlamentarikerne" stjålet makten og dannet en ulovlig regjering, dermed var han ikke skyldig i landsforæderi.... Det er vel riktig å si at folket gjennom valg etter valg har sluttet opp om og bekreftet lovligheten i det nåværende systemet, men formelt finnes det ikke noe grunnlag....

Nåvel, valgordningen er opprinnelig og fortsatt basert på personlig stemmegivning og valg.

Det er OPPSLUTNING som i siste instans teller og det er oppslutning i valg som avgjør.

Når velgeroppslutningen synker, slik at vi ved dette valget hadde lavesye velgeroppslutning siden 1927, er det meget alarmerende. Hjemmesitterpartiet er blitt lkandets "andre største parti".

Årsaken til den lave valgdeltakelsen ser ut til å ha vært at mellompartivelgerne har valgt å sitte hjemme, pga misnøye med sittende regjering for SP's del og pga misnøye med "samarbeidsrotet" for Venstre's del.

Dette er viktig, fordi bare en økning på 0,1% i oppslutningen om Venstre ville ha veltet regjeringen!
Egentlig var det mye mindre enn 0,1% som avgjorde valget, antakelig manglet venstre mindre enn 0,05% på å komme over sperregrensen og ta 8 ekstra representanter, til 10, i stedet for 2 utjevningsmandater som nå! Da ville vi hatt motsatt flertall.

Hvordan slår dette ut her lokalt i dalføret:

2009 :
8464 velgere, 6081 fremmøtte (71,8%)
AP : 2802 (46,6%)
FrP : 1286 (21,1%)

Nå har jeg ikke tallene for 2005 foran meg, men man kan regne seg bakover, sånn ca:

2005 :
8400 velgere, 6468 fremmøtte (77%)
AP : 2833 (43,8%)
FrP : 1235 (19,1%)


Overraskende nok er det faktisk FRP som har hatt fremgang, virkelig fremgang, de har fått 51 stemmer mer enn siste Stortingsvalg. Ap har fått færre stemmer.

Arbeiderpartiet har hatt en svak tilbakegang, som maskeres av lav vlagdeltakelse, slik at prosentvis oppslutning ser imponerende ut.

Nå har alle partier tapt i rene stemmer med det ekstrent dårlige oppmøtet, men man skal være forsiktig med å slå seg på brystet og skryte for mye.

Den sittende rød-grønne regjeringen HAR VÆRT EN SKUFFELSE.

Den har på ingen måte levert i forhold til løftene for 4 år siden, og ble antakelig berget av ytre omstendigheter, den økonomiske krisen kom svært beleilig, og utføordrerne, både H, FrP og V dummet seg kraftig ut i vinter, både ved å nekte for at det VAR noen krise (FrP) og ved å skrike etter like dumme tiltak som i Bush's USA, i ren panikk (H og V).

Stoltenberg-regjeringen har sviktet sine, og spesielt gjelder det de som er rammet av NAV-reformen. Her har ingen av de tre partnerne vist hverken omtanke eller omsorg, og her finnes det en oppsjø av oppmagasinert misnøye, som kommer til å slå ut ved neste korsvei om ikke noe gjøres.

mandag 14. september 2009

Siste hilsen ved sesongens slutt!

En siste hilsen til baneledelsen ved Thamshavnbanen ved utgangen av årets togsesong :

Vi har heldigvis blitt spart for flere hendelser, og baneledelsen og ikke minst de ansatte skal ha honnør for å ha reagert på utblåsinger her i avisa, selv om ikke vi kritikerne har fått fullt gjennomslag!

Farten HAR blitt redusert, det signaliseres MYE bedre enn før, og det er helt tydelig at årvåkenheten er bedre. Det er bra.

Nå skal vognene snart stalles bort, da kunne det vært lurt, mener jeg, i og med at Thamshavnbanen ikke er en jernbane i vanlig forstand, men et slags fritidsforetak, å markere det på en veldig tydelig måte :

DEKK TIL SKILTENE! SLÅ AV SIGNALLYSENE!

For nå skal det snart ikke gå flere tog på mange mange måneder.

Lag gjerne en liten jippo i avisa om det, slik at flest mulig blir oppmerksomme på det, så har man en god unnskyldning for å komme i avisa til neste vår, når signallysene skal slåes på igjen.

Fordelen med dette er at når lysene igjen slåes på og skiltene dukker fram igjen, så vil flest mulig av oss reagere på FORANDRINGEN, og det må da være bra?

En annen sak i forbrødringens tegn : trekk tilbake anmeldelser, sats på DIALOG i stedet for politi.

Forsøk å oppfør dere som naboer vi vil ha, ikke som det motsatte.

Med to slike enkle tiltak, ville flere stille opp i avisa for å markere at sesongen er slutt og eventuelt starter til neste år igjen, meg innkludert, kanskje til og med Hestad!

Det må da være mye bedre det, enn å ligge i krig med nedre del av dalføret?

søndag 13. september 2009

Gravplass på Orkanger 2040?

Sakset fra orkanger Vel :
"Orkdal 2040: Sæther/Rømme som kirkegård
Orkanger menighetsråd peker på Sæther/Rømme-eiendommen (bildet) som mulig gravplass på Orkanger. Forslaget er ingen spøk: Ett sted må vi gravlegges når det er fullt ved kapellet om drøyt ti år. Sæther/Rømme er det eneste ledige området på Orkanger.Menighetsrådet etterlyser en avklaring i forbindelse med Orkdal 2040. "

Orkanger Menighetsråd vil ha avklaring på gravplasser i forbindelse med Orkdal 2040.
Det ser ut til at menighetsrådet er ute etter maksimale krav - som vanlig må man nesten si.

Det er flere uavklarte saker her:

Det er for det første ingen selvfølge at man kan flytte alle begravelser til kirkegården ved Orkdal Kirke, Fannrem :

For det første knytter dette gravplassen MYE sterkere til Den Norske Kirke. Det er selvsagt uakseptabelt, det skal IKKE være noe troskrav i forbindele med gravplasser!

Vår land er ikke lenger et enhetlig religiøst land, vi har innvandrere, og vi har Humanetikere, det er å ønske at det finnes livssynsnøytrale gravplasser i langt større grad enn i dag.

Hittil har kirkegården ved Orkanger Kapell fungert måtelig bra, i og med at kapellet, selv om det er vigslet som kirkerom ikke til vanlig er årsted for gudstjenseter i det som tidligere ble kalt statskirken.

Det er imidlertid viktig å skille klarere mellom offentlig gravsted og den Norske Kirke, som ikke lenger har enerett på å være statsreligion.

Det listes opp en rekke alternativer hvorav opprusting av Kirkegården ved Orkanger kirke avvises med begrunnelse at der er leirjord uegnet for kistebegravelser.

Det er et maksimalkrav, vel egnet til å brolegge veien til kirkegården på Fannrem : imidlertid er forholdet slik i et avsekularisert samfunn at stadig flere velger KREMASJON. Dersom man sanerer det store antallet graver på kirkegården ved Orkanger kirke, og legger ut enda en urnelund faller argumentet om leirjord bort, urnene består av leire, innholdet er inert. da har man gpd plass i et tidsperspektiv som er minst like langt som nåværende urnelund, som på ingen måte er fullt, bare så det er sagt.

De som av religiøs overbevisning velger og krever båregravleggelse har mulightene til det på Fannrem, det praktiseres i dag, og det vil frigjøres potensiell plass, ved at de pårørende gies et klart alternativ, båregravleggelse på Fannrem, urner på Orkanger.

Et annet alternativ er en forsiktig sanering av gravplasser på selve kirkegården ved kapellet, Det er en god del graver som ikke lenger holdes i hevd. Eventuelle pårørende bør kunne kontaktes, og familiene bør få anledning til å omgjøre båregravsteder til urnegraver for fre\mtidig bruk for familien.

Ser man på slike forholdsvis enkle tiltak, er det fortsatt god plass på Orkanger, det er mulig å 4-doble arealet i forhold til dagens bruk.

Jeg står selv i en slik situasjon, jeg har et gravsted som i noen grad ikke har blitt tatt vare på. Selv ønsker jeg å ta vare på det, det gjelder min oldefar, pusse opp og holde ved like, og ser det som et naturlig suiste hvilested selv. Flere gamle ørabøgg burde ta en tur på kirkegården og se nærmere etter slike muligheter selv!

Flere burde også ta en tur på kirkegården ved Orkanger kirke og se nærmere på endel av de gamle gravstedene, ikke mange av dem har slektninger eller er meningsfylte for dagens generasjon vil jeg tro.

Mens man er på de to steden, kan man også ta BYGNINGENE i nærmere øyesyn : selv tilhører jge Humanetisk Forbund, jeg synes imidlertid at det er en skam at det nåværende politiske flertallet i vår kommune ikke har gjort noe for å høyne vedlikeholdet av både Orkanger Kirke, som er et akitektonisk minnesmerke over Christian Thams, og Den Gode Hyrdes kapell, som også er et minnesmerke over kjente mennesker med innflytelse i dalføret..... Begge bygninger står til en viss grad og forfaller!
 
Blogglisten