lørdag 3. oktober 2009

Mogård-Larsen snakket usant om billettsalget

Fra Sør-Trøndelag :
"Mogård-Larsen snakket usant om billettsalget
Styreleder og daglig leder i Storåsfestivalen, Erlend Mogård-Larsen, innrømmer å ha oppgitt feil billettsalg for å gi seg selv arbeidsro."


I et fornuftig innlegg i nettdebatten reiser Bernie, som vi gjenkjenner fra vår entusiastiske CD-leverandør, fornuftige og vettuge problemstillinger, med bl.a. krav om mere vekt på lokale band, og mer populære band hos brede publikumsmasser. (vedder for øvrig på at Bernie er oppdatert der!)

Lytt til Bernie!

Han vet hva han snakker om og har kontaktflate som går utenpå de fleste i denne saken, de fleste i styret i Storåsfestivalen vil jeg tro.

Det han sier uttrykker på en langt bedre måte de tanker jeg har gjort meg rundt Storåsfestivalen.
Heller ukjente lokale band enn ukjente nisjeband fra ei bygd i England eller USA, de kommer bare fra lokalsamfunn de kara også og det hjelper ikke hvor store de kan BLI, dersom ingen kommer å hører dem.

En festival for personlig navlebeskuelse for et par halvgamle karer er ikke et arrangement som forsvarer hverken kommunal eller fylkes-støtte, og slett ikke frivillig og gratis dugnadsinnsats av bygdefolket.

Storås 1 var sikkert en god ide - en gang. Nå er det økonomisk bakrus, det er ulovlig å drive for kreditorenes regning, hadde dette vært gamle dagers England, hadde gjeldsfengsel vært neste stoppested og fattighuset deretter.

Men nå må vel selv Fylkesordføreren skjønne at han skal holde pengesekken lukket for dette arrangementet?

Og da blir spørsmålet : hvor stort er det reelle komersielle underskuddet uten offentlig støtte?

onsdag 30. september 2009

eAvis i Sør-Trøndelag

Lokalavisa vår lanserer nå en såkalt eAvis. Det er muligheten til å lese avisa på nett, side for side, akkurat som papirutgaven ser ut.

Det er ikke det samme som Adresseavisen eller VG's nettavis, som er en kontinuerlig oppdatert nyhetstjensete, dette er en trykket og utgitt avis, men det gir tilgang via nettet til avisa slik den ER, hvor som helt i verden.

Kommentarer og tanker innsendt til avisa i den anledning som ser ut til å ha blitt "borte" :

Dette er jo et bra tiltak
Det har potensiale for å spare en god del tre, og kutte ut unødig trykking.

Men det er for DYRT! Akkurat som "kjøp-dagens-S-T-som-PDF" er for DYRT!

Det holder ikke å betale det samme for avisa på et flyktig elektronisk medium, som papirutgaven!
Hvorfor? Jo ikke skal noe trykkes, ikke skal avisa kjøres ut til postkassen, og ikke skal alle feiltrykk-eksemplarene fra trykkeriet betales!

Tommelfingerregel for avisdistribusjon er at reklamen inne i avisa (som følger med i eAvisa også!) finansierer redaksjonen og trykken, mens prisen abonnenten betaler (som er mye lavere enn kioskprisen på 20 kroner!) går til dekning av overskudd og avisbudet / distribusjon.

Kiosksalgsprisen er således rein bonus og profitt for avisa.

I stedet for 20 kroner, som pdf-utgaven koster, eller 20 kroner for ei side, som bare ei pdf-side koster (!!), bør eAvisa koste ca 2 kroner, alt annet er landeveisrøveri ved høylys dag.

Vi forsøkte så å lese litt eAvis, det stoppa automatisk etter ca 4 sider (bummer!!) med beskjed om å kjøpe hvis man vil lese mere (det var dumt, som markedsføring BURDE det vært gratis et par uker, for å få oss til å bite på).

Når vi forsøkte å kjøpe tjenesten, viser det seg at det ikke er mulig å få vite HVA DET KOSTER før man kjøper!

Prisen står ikke der, den annonserte knappen som skulle gi vei til prisinformasjon finnes ikke, og alle forsøk på å lete opp prisen var en rundans mellom menyer og menyvalg som gjorde at man føler seg som Stanley og Livingstone og henstatt til Afrika.....

Og det avfødte denne kommentaren som også ser ut til å ha blitt "borte" hos Sør-Trøndelag :


Ulovlig bondefangeri!

Det er ikke tillatt å selge en vare uten at PRISEN STÅR KLART SYNLIG DER DU SKAL TRYKKE KJØP!

Det sto at man kunne finne prisen ved å trykke på knappen "Om avisa", den knappen er ikke å finne.

Bondefangeri.

tirsdag 29. september 2009

Har svindlet Nav for 14,7 millioner

Sakset fra Sør-Trøndelag 29.09.2009 - 11:29 :
"128 personer i Midt-Norge har så langt i år svindlet Nav for 14,7 millioner kroner.
Dette er avdekt av Nav Kontroll Midt-Norge.
- Vi har effektive kontroller, spesielt på området dagpenger og attføringsytelser. De som bevisst oppgir færre arbeidstimer på sine meldekort til Nav, bør merke seg at risikoen for anmeldelse og fengselsstraff er stor, sier Guri Mikkelsen, som er leder for Nav Kontroll Midt-Norge."


Men hvor mange har NAV "svindlet"?

NAV reformen har vært et eneste langt angrep på de arbedsløses, de trygdedes og de uføres rettigheter.

Mens det før var slik at enkeltmennesker hadde en viss sjanse mot "Vesenet", ved å kunne få hjelp hos et annet kontor, når man ikke fikk medhold på en plass, er dette erstattet av en strømlinjeformet VENTEMASKIN.

Bare det tap enkeltmennesker lider på å stå i kø, eller ikke å få medhold, og deretter oppleve at det er samme "vesen" som behandler klagesaken, som de som sa nei, beløper seg antakelig til det ti-dobbelte av det man nå går ut og skriker om fra NAV's side.

Men DET er det ingen som interesserer seg for.

Ikke LO - de er jo ikke medlemmer der.
Ikke Arbeiderpartiet - de er bare opptatt av regjeringsmakt.
Ikke SV - de er bare opptatt av miljø.
Ikke Venstre og KrF, de er ikke opptatt av slikt, men av hjertesaker og borgerlig front.
Ikke Høire - de hadde helst sett at de "late og udugelige" klarer seg sjøl, som alltid.
Og ikke Frp - de er kun opptatt av makt, fri sprit og mindre skatt.

Teller man sammen, både de som har fått ufrillig lang ventetid for å få det de har krav på etter landets lover og de som har blitt avvist av et ufølsomt byråkrati, som etter sammenslåingen og strømlinjingen sitter med nærmest all makt alene, og som har gitt å å få bare deler av det de har rett på så overstiger det LANGT det beløpet en her snakker om.

Hvorfor kan man være skråsikker på det?

Jo HØYRESIDEN i norsk politikk, som sto fadder for denne reformen og som ble umælende videreført av den rød-grønne regjeringen, og som ALDRI har vist noen omsorg for de som er slått ut, uten at de har blitt tvunget til det i kappløp om makten, er SÅRE GODT FORNØYD med NAV!

Det er det nesten ingen andre som er, iallefall ikke BRUKERNE, og slett ikke BORGERLIGE BRUKERE.

Det burde tenne varsellys hos de som kaller seg "sosialister"!

Noen burde stilt både NAV og alle de politiske lederne for retten, for å ha sveket de svakeste i samfunnet!

mandag 28. september 2009

Tøv fra Rådmannen

Sitat fra Orkanger Vel :
"Strid om ulovlige leiligheter på Orkanger"

Det dreier seg her om boligen / garasjen der Monsen-familien bodde i min barndom, ved den gamle nedkjørselen til Thamshavn.

På trettitallet besøkte en amerikansk oljemilliardær England som var bankerott etter WW1.
Under middagen bøyde han seg mot sin bordame, en velkjent adelsdame fra topp sosisitet :"vil du ligge med meg for en million dollar?" "Å de er en skøyer" sa den aldrende røya og klarte til og med å rødme kledelig.
Ett kvarter senere bøyde texaneren seg igjen mot sin dame og sa "Er du villig til å ligge med meg for 10 dollar?"
Adelsdama skrek opp "Hva tar de meg for - et vanlig ludder??!"
Sier oljemilliadæren :"Det har vi allerede fastslått, nå driver vi å krangler om den endelige prisen"

I huset det er snakk om har det bodd folk i over 60 år. Det er flere familier som had fødd opp barn og levert kloakken akkurat i det nedløpet der, i mer enn 60 år.

Som med adelsfruen : man kan ikke bare være LITT horete, eller GRADEN av horeri er ikke alltid så viktig, men horeriet.

I dette tilfelle, når vi vet at Orkdalsfjorden - som Trondheimsfjorden renser seg selv ganske så av seg selv, og uten at vi trenger å bekymre oss mye over det, og HELT uten at vi trenger å søle vekk kommunens økonomi på renseanlegg, som allikevel ikke renser godt nok, spiller det sikkert liten rolle om det kommer forurensing fra 4 familer til i fjorden som tømmes ut i et område der det ikke er NOEN virksomhet å snakke om!

En rapport presentert på Orkanger Vel's sider sier at 90% av forurensingene i Orkla fortsatt går helt urenset i fjorden, på tross av renseanlegget nede ved kaia. Renseanlegget er mindre enn 50% effektivt, ettersom det bare fjerner papir og faste stoffer, resten av næringssaltene går rett i fjorden.

Det betyr at pr i dag, med eller uten disse 4 familiene, går mer enn 95% av næringssaltene rett ut i fjorden.
OG FJORDEN ER REIN! Det har vi ansvarlig myndighets ord for.

Det har bodd familier i dette huset i mer enn 60 år. Monsen-familien vokste opp der, og kan underskrive det.

Hele denne saken er uvesentlig og burde ha blitt arkivert. Det bor allerede en familie nede i Bruket, i det gamle sagbruket, så presedens er satt for flere år siden.

Saken bør avvises, og folk bør få bo i huset.
Det ska bo folk i husan, folk træng hus. Det ska bo folk i husan, hus træng folk.......

Nyhetsoppdatering :

Huseier opplyser at kloakken nå er koblet til det kommunale nettet akkurat som alle andre hus på Orkanger (og i motsetning til de fleste hus i øvre del av dalføret.....).

Årsaken til den tidligere feilkoblingen ligger i at det "alltid har vært slik der, det var slik tidligere huseier hadde gjort det...." Tidligere huseier er som kjent Meldalsskogen, eller Orkla Grube, rett og slett......

Det som er den faktiske og reelle ståa i DAG er at kommunale myndigheter, som har plikt til slikt, nekter å foreta branninnspeksjon, slik at leilighetene kan godkjennes på vanlig måte.

Det er for lite leiligheter på Orkanger. Det er for få RIMELIGE leiligheter på Orkanger. Det arbeides også for å få til mere boligbygging inne ved det aktuelle området.

Det KAN bety at dette er et område for tomtespekulasjon, som enkelte ønsker å rydde og heller klemme inn ei diger boligblokk, enn et fint gammelt hus med sjel........

Den blokka som ER bygd nede i omerådet, ble egentlig mislykket - leilighetene der ble for dyre......
Så vidt vites står det der leiligheter i millionklasses som står tomme.......

Som man ser det er mange spørsmål, spørsmål som INGEN stiller.

Spørsmål som kommunestyrerepresentantene BURDE stille seg, nå når saken er løftet ut av administrasjonen og satt på det politiske sakskartet.

Huseier har lykkes på et tøft boligmarked og skaffet rimelige leiligheter som er etterspurt. Det vil være urimelig å tvinge ham i kne og true ham til å rive huset, eller rasere leiligheter som har vært i bruk og bygge tilbake til garasje som ingen har bruk for.
I parantes bemerket : den avrenningen som nå har kommet til syne, gjenspeiler vel egentlig at Meldalsskogen har hatt ulovlig avrenning fra et garasjeanlegg i over 60 år?

Det offentlige skal ikke være en straffeinstitusjon, det skal være en tilrettelegger og hjelper for folk flest.

Og det offentlige skal i allefall ikke bistå samfunnstopper som planlegger massive tomte-spekulasjoner. Det er viktig å ha for øyet, i dette spillet finnes det flere jokere, og mange spillere som ikke viser kortene - enda.
 
Blogglisten