fredag 15. mai 2009

Nils Kvernmo som SYKEHUSDIREKTØR i Trondheim?

Godt gjort!!

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1241094.ece

Godt gjort av en sykepleier praktisk talt uten praktisk yrkeserfaring å bli sykehusdirelktør!

Eller-?

Er det rein og skjær INNAVL som rår når det gjelder rekruttering i Helse Midt-Norge?

Omtrent alt rundt St. Olavs Hospital er de reneste skandaler og bare latterlige, innklusive denne nyheten....

En kan LE en kan gråte - dessverre er det verre enn som så :

Det sies at man rykker opp inntil man når sitt INKOMPETANSENIVÅ i et hvert byråkrati - nå er det all grunn for oss alle til å holde pusten, for dette er jo en sak hvor det kan stå om liv og død for mange!

torsdag 14. mai 2009

Kommentarer?

Dersom noen har VELDIG lyst til å renske seg, så går det an å legge inn kommentarer:

Du kan legge inn en kommentar HER!

Du klikker på "kommentar" som ligger på ei linje under hvert innlegg her og skriver selv, som jeg har gjort.

Deretter klikker man på "publiser innlegget"

Få det ut! Det er ikke bra å gå med høyt blodtrykk!

Skikkelig bra kommentarer, som følger vanlig folkeskikk mht skjellsord (politikere må selvsagt tåle mer enn andre) vil bli lagt ut som blogginnlegg i innsenderens navn, om det er ønskelig. Stygg kjeft får ligge i kommentarboksen.

Misforståelse, Tore!

"Tore Jønland 2009-05-13 17:02 "Fannremsbyggen får tåle å høre noen sannhetsord, og lære seg til å skrive sjøl...." Sitat Erik Prestmo. "


Her ser det ut til at du HELT har misforstått meg Tore!

Om du leser med LITT godvilje, vil du se at jeg er opptatt av at JEG skriver for fornuften, for Orkanger og for et virkelig samarbeid, basert på ærlige holdninger.

Jeg mener da prinsipalt at det ikke er min jobb å skrive for Fannremsbyggen, det må de gjøre sjøl!

Det lå ikke noe annet i dette. Jeg er fullt klar over at det FINNES fannremsbøgg som kan skrive endel.....

Men de må altså gjøre det sjøl uten hjelp fra meg. Det var det hele.

Sannelig sier jeg eder, undrenes tid er ikke forbi!

Til overmåte stor forbauselse kom sannelig et leserinnlegg inn på nettsidene til Sør-Trøndelag!

Da prøver vi enda en gang, så får vi starte stoppeklokkene:

*****************

"Er ikke dette bra`?
14.05.09 - 14:54
En ungdomskole på Orkdal vgs vil bety et støre fagmiljø. Og er ikke det bra for elvene?
Av: Meg
"

Tilsvar :

Fagmiljø?

Nå fikk vi fortalt fra lærerhold at det IKKE var bra å blande sammen to vidt forskjellige fagmiljø litt tidligere her.....
Men da dreidde jo debatten seg om å flytte vidregående skoler og bare DERES fagmiljø til ei felles tomt ved siden av Hallen i Idrettsparken.

Så du får forklare deg, har du peiling på dette eller er det bare noe du tror?

Stordriftsfordeler er ikke alltid bra for klientene, men det er sikkert bra for rådmannens budsjett, så slipper han å spare på noe annet, noe som de fleste av oss mener er unyttig......

Avisa Sør-Trøndelag.........

tar IKKE inn leserinnlegg fra vanlige Orkanger-folk!

Mens det går reine føljetonger med innlegg fra politikere fra bibelbeltet på Sør-landet og andre meningsdannere som driver masseutsendelser til hele landets mediabedrifter (spamming), får Orkangerfolk, og spesielt undertegnede, omtrent ALDRI inn noen ord.

At dette bidrar til å gjøre savnet av avisa til å holde ut, dersom finanskrisa tar den, bør ikke de ansatte forundre seg over! Dersom akkurat DET bekymrer dem, bør de ta opp saken med redaktørens foresatte, det er etter hvert mange som velger bort lokalvaisia, fordi den ikke lenger er ei LOKAL-avis!

Det er sørgerlig at lokalavisa vår, som har stolte tradisjoner i dalføret (og ikke var fylt av stoff fra Hemne og Skaun) har gitt opp dette og lar seg bruke som mikrofonstativ for rikspartiene og rikspolitkerne og -synserne!

For å gi leserne et innblikk i dette, la jeg nettopp inn to innlegg i dag, svaret ved innleggelsen refereres nedenfor her, vi skal se om noen av dem får den uvanlige skjebne å bli tatt inn!

Det er for øvrig både ironisk og ustyrtelig morsomt at man TAKKER for et bidrag man ikke har til hensikt å bruke!***************

Hei, ErikP!

Takk for ditt bidrag!Vær oppmerksom på at det kan ta en liten stund før det blir publisert.
Følgende debattinnlegg er sendt til vår redaksjon:

Orkangerbloggen....
kommenterer denne saken og andre aktuelle saker nærmere.Se gjesteboka hos Orkanger Vel

Innsendt av ErikP
Klikk her for å komme tilbake til artikkelen

onsdag 13. mai 2009

Bare en ungdomsskole i Orkdal ?

"En ungdomsskole utredes i Orkdal
Rådmannen i Orkdal utreder muligheter og konsekvenser for bare en ungdomsskole i Orkdal mot dagens tre. "


http://www.avisa-st.no/incoming/article1241011.ece

Nå går det for langt her!

Etter at den politiske eliten avviste Nik. Konstads velformulkerte og gode forslag om å samle all vidregående undervisning i dobbetlt-dalførene Orkdal og Meldal lokalisert til nabotomta til OTI-sentret, knytte skoletilbudet sammen med det nye og utvidete hall-tibudet som er vedtatt, kommer dette!

Politkerne har forsøkt seg før i vinter, med stadig nye vrier og forslag om Hall 3, at DEN skal klemmes inn på platået der Follo ligger er allerede for mye.

At all ungdomsskoøleundervisning skal klemmes sammen og flyttes dit blir nesten FOR rått, når skal det gå opp for de som har som hobby å drive Planarbeid på baksiuden av konvolutter i kantina på Rådhuset at det IKKE ER PLASS?
Dårlig samfunnsøkonomi er det også!

Orkanger Ungdomsskole er relativt nybygd. Der ER ny, og oppgradert og ombygget siste år, den skal nå ligge ferdig til bruk i 10 år minst.

Men hvorfor gape over for mye? Kommunen kan helt åpenbart spare penger på å starte litt forsiktig.
Skal noe flyttes må det jo være det som SKAL gjenoppbygges.

Start med Grøtte ungdomsskole! Flytt Grøtte ned til Follo, spar penger gjør dette straks, FØR en kaster vekk mere penger oppe ved Fannremskirka.
Skolen på Svorkmo er også i bra forfatning og relatvt ny etter det jeg vet, så den kan vi vente med i noen år.

Men Grøtte bør absolutt flyttes nedover mot Sentrum! Det er jo unødvendig med en skole midt på, om vi kan nøye oss med en i hver ende..........
Så kan vi se hvor bra dette ble og om det er noen vits i å fortsette, om en 15 års tid, når Orkanger Ungdomsskoløe begynner å bli utslitt.

Vi har god tid til å tenke på det, det det haster med er å flytte ungdomsskolen på Grøtte nedover......

Svar til Tore igjen!

Tore Jønland
2009-05-13 17:02
"Fannremsbyggen får tåle å høre noen sannhetsord, og lære seg til å skrive sjøl...." Sitat Erik Prestmo. Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til voksne mennesker som har slike holdninger. Det virker på meg som om Prestmo faktisk mener at fannremsbøgg er roten til alt vondt i Orkdal kommune.Sannelig kom svaret inn allikevel, Tore!

Det hjelper å eie egen Blogg..... men det er flere trykkleifer her, sjølsagt, for her er det ikke spellchecker, på
http://orkdalspolitikken.blogspot.com/
kan man bruke både checker og redigere vekk leifer i ettertid!

Det kommer MER på Bloggen:
"Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til voksne mennesker som har slike holdninger. Det virker på meg som om Prestmo faktisk mener at fannremsbøgg er roten til alt vondt i Orkdal kommune"

Ikke rart du blir forvirret, i over 40 år har det vært omtrent umulig å målbære noe til fordel for Orkanger - DET har blitt stemplet som bøgdastrid, mens alle lumske utspill MOT Orkanger, til fordel for å flytte "sentrum" lengst mulig VEKK fra sentrum, så langt oppover dalføret som mulig, har vært det eneste som jhar kommet til uttrykk i offentlig fora.

Venn deg til det, i vår tid er PUBLISERING blitt så billig at vi kan gjøre det selv uten sponsorer fra Orkdal E-verk og Orkdal Sparebank!

Når skal for øvrig de to stor-sponsorene støtte OIF like mye som OIL?

Vi kan jo begynne likestillingen med å oppfordre alle medlemmer av Orkanger Idrettsforening om å si opp abonnementet i E-verket (E-verket NEKTA å støtte Idrettsparkens venner......) og flytte kontiene sine til annen bank (banken støtter Fannremsmo-stadion, NÅR får Idrettsparken samme oppbakking?). Disse to bedriftene må vite at ved å ta side i en opphetet bygdastrid risikerer en meget lett å gjøre sponsorpengene til et skikkelig tapsprosjekt!

Om du ser deg for i dalføret, og spør HVA er rettferdig, vil du se en konstant strøm av fordeler som strømmer til Fannrem og OIL, det hele satt i scene av politkere i samarbeid på tvers over partigrenser, men ikke på tvers av bygde-tilhørighet!

Venn deg til det, 40 års med taushet er mer enn nok!

Hvor ble det av de? - i dag Torstein Larsen, FrP

Som mange vil huske, og som man kan friske opp ved å lese denne bloggen, ved å gå tilbake til arkivet for 2007: siste kommunevalgkamp benyttet jeg anledningen til å tildele en av -i egne øyne - våre viktigste politikere noen skikkelige ballespark.

Bakgrunnen var at Torstein Larsen i et av sine mange, mange avis-innlegg i S-T gikk til kollektivt angrep på innvandrerne her i bygda. Han hadde vel ikke noe større å fare med DEN dagen, og importerte dermed tekst og argumenter fra sine kolleger i FrP i hovedstaden.

Argumentet var at innvandrerne våre her i kommunen stort sett var trygdemisbrukere hele bunten - i følge Larsens artikkel i S-T. (vi liker ikke KOLLEKTV straff i Norge, spesielt ikke de som er så gamle at de husker den gang vi hadde tyske langtidsbesøkende i landet vårt, eller de av oss som har giddet å sette seg inn i DEN delen av historien.) Det er for øvrig utrolig at S-T kunne FÅ SEG TIL Å TRYKKE SKJITEN, de påstår jo selv å være ei oppegående avis.

En ung dame fra Somalia følte seg personlig rammet og fornærmet, og ga uttrykk for det i et senere intervju med S-T. Dette oppslaget gjorde at jeg først støttet henne, i avisa og senere på nettet (hun sitter for øvrig i dag innvalgt i Orkdal Kommunestyre på Orkdals-listas mandat, gratulere til henne og gratulerer med valget til Orkdalslista!).

Senere oppdaget jeg at denne Larsen hadde opprettet en Facebook-gruppe og trodde han var sikker på å bli Orkdal's neste ordfører. Jeg logga meg på denne gruppa og stilte "ordførerkandidaten" noen skarpe spørsmål, som han øyensynlig ikke var i stand til å besvare på en sammenhengende og logisk måte.
Hans løsning, som for øvrig er typisk feig og lettvint, var å lukke meg ute fra gruppa si. Det er ENKLEST slik, når en ikke har stor respekt for sine potensielle velgere, talefrihet eller representativt demokrati, som innebærer ansvar også for politikere og deres uavladelige, lettbeinte munnbruk!

kunne hele Orkdals befolkning lese i avisa at Larsen truet MEG med politianmeldelse!

Årsaken var at jeg hadde spurt, i avisa og på gruppa om ikke Larsen SELV var en trygdemisbruker, han hadde klart kunststykket å bli UFØRETRYGDET når han etter eget utsagn ikke led av annet enn at han så med stor misnøye på å måtte kjøre til og fra jobben hver dag over Hemnekjølen!

Det ble noen riktig spennende dager, i allefall for S-T som tar slikt lettbeint sprøyt fra en politiker for god fisk, uten å foreta selvstendige undersøkelser.
Man så for seg en politianmeldelse, hvor politiet skulle dømme hvem som har rett og feil i politikken (i andre land kaller vi slik politiinngripen for det stikk motsatte av demokrati, men det er vel ikke så nøye......)

Men så tok avisa VG opp samme sak, i sin kommentar-spalte for kommunevalget! VG hadde undersøkt saken og ga MEG rett i sak, om enn i en annen og sikkert mer høvisk talemåte.

Brått ble det stille fra Larsen!

Selv fikk jeg tilbakemeldinger fra annet hold også: noen vil huske at Larsen deltok i en "ekspedisjon" opp i Statsalmenningen hvor det var foreslått oppsatt vindmøller: deltakerne der henvendte seg til meg med spørsmål: er ikke denne mannen syk og ufør? Påstår han ikke at han lider av Kols? Han var den som var først på toppen, sprek som en fola, ble det sagt.... Jeg er ikke lege, så det er ikke mitt bord.....

Men! Larsen og hans FrP gjorde et svært dårlig valg! I Orkdal fikk man ingen framgang.
Mens det var stor økning i fremmøtet i det lokale kommunevalget her, fikk FrP bare ca 50 ekstra stemmer, slaik at Larsen hadde en STOR tilbakegang her i vår kommune, og tapte all innflytelse i lokalpolitikken, i stedet for å vinne Ordfører-taburetten.
Han vandrer i dag i de grå, triste og øde politiske jammerdaler i Orkdal. Det er derfor han plutselig opptrer i S-T som "fylkespolitiker"!

Han er i dag uten nevneverdig reell innflytelse.

Det kom ingen politianmeldelse. Selvsagt. Det skulle da bare mangle, politikere kan ikke anmelde sine egne velgere hver gang de får et ubehagelig spørsmål i fanget!

Larsen har seg selv å takke, hadde han opptrådt med litt mer omtanke, hadde han latt være å ta alle over en kam, KOLLEKTIVT, hadde han hatt storsinn og mot nok til å ta debatten direkte på Facebook, i stedet for å være feig og lete etter Delete-knappen, så hadde han kanskje vært Ordfører i Orkdal i dag.

Vi skal være glade alle sammen for at mannen avslørte seg selv i tide, før det ble kostbart for oss alle, det vi trenger er en Ordfører som tenker seg om før han åpner kjeften og skriker i vånde etter alle han ikke liker.

Larsen blir ALDRI Ordfører i Orkdal!

Svar til Tore Jønland

Tore:Typisk tegn i alle nettdebatter: når en ikke har noe annet å fare med, så begynner en å kritisere RETTSKRIVINGEN!

Orkla FK :
I motsetning til mange av dere er jeg opptatt av langt større saker enn et fotballag eller 3. Dette får dere ta ansvar for selv; jeg bare advarer: det kommer ikke FLERE midler fra det offentlige fremover, det kommer ikke MER sponsorpenger framover. Det blir sannsynligvis ikke økonomi til å opprettholde TO baner som skal ha standard til høyere divisjoner.

Jeg minner om at politikere - som for øvrig støtter Øverbygda i ett og alt, i siste kommunevalgkamp gikk direkte til angrep på Orkanger som sentrumsalternativ i forrige periode og ønsket å rasere Idrettsparken.
Dersom dette får fortsette å gro bak utedassene, så står vi ovenfor et scenario hvor det ikke FINNES noen Idrettspark. Husk at Arme Grønset med sine medspillere har en snart 20-årig karriere med stadig nye og kreative forslag og tiltak i Idrettsparken: Ungdomsskole, Barneskole, Ungdomsskole igjen, Riving av hall, flytte hall, bygge enda en halle utenfor den naturlige og sentrale plasseringen.

Da må DERE ta ansvaret for hvordan all fotball skal avvikles for HELE Orkdalen på minianlegget på Fannremsmoen.
Budskapet mitt om "samarbeid", det DERE kaller samarbeid oppi bygda har stort sett alltid gått ut på å finne løsninger som er til fordel for Fannrem.- DET er samarbeid etter deres hode!

I førti år har Orkanger tapt og tapt, det er DET jeg beskriver annet steds. Hver gang det er en liten fordel for Orkanger, SKRIKES det opp fra Fannrem om "bygdastrid"!

Jeg forsøker å beskrive hva det er som har skjedd, hvorfor denne politiske uskikken har fått feste seg, og hva konsekvensene har vært. Jeg bruker ikke mye tid på å beskrive konsekvensene for Fannrem; fordi de har beveget seg fra en kommunekasse som var nærmest et kommunalt konkursbo - bønder betaler jo ikke skatt! -til å bli en liten veldrevet oase, betalt med våre penger.

Rettskriving igjen: det er SÅ SMÅ BOKSTAVER i den lille ruta vi skriver på her på Orkanger Vel's lille forum, det finnes heller ingen mulighet for å gå inn å rette opp tyrkleifer, så det er forklaringen, jeg for min del har vært vant til å bruke Spellchecker siden 1983, det finnes ikke her. Finn deg et annet tre å bjeffe oppetter!

tirsdag 12. mai 2009

Hvorfor er Arbeiderpartiet fortsatt ute?

Vi ble litt heftet med Sør-Trøndelag. Det er fordi lokalavisa har spilt en stor rolle i dalføret, mye større enn det størrelsen på partiet Venstre, som var eier av avisa inntil Adressa kjøpte for noen år side, tilsier.

Men det var Arbeiderpartiet. For å forstå dagens situasjon og alle merkeligheter i Orkdalspolitikken, må en gå mer enn 40 år tilbake i tid.
Før kommunene ble slått sammen til en såkalt Storkommune. Hos oss var det Øvre Orkland (Svorkmo) Orkdal (Fainnræmmen), Orkanger og Geitastrand som ble slått sammen - i dag drømmer FrP om å slå sammen dette med deler av Hemne, Skaun, Snillfjord og Agdenes, DA skal vi få grendastrid da!

Den gang - før Storkommunen, var Orkanger en rik kommune, etter mange år på konkursens rand. Det kom av Smelteverket som ga sikker inntekt og sikker skatteinngang og stor omsetning i nærlingslivet.

På Thamshavn styrte Orkla-konsernet med hard hånd, og fagbevegelsen sto sterkt, stort sett ledet av Arbeiderpartiet, borsett fra en periode etter en svært vellykket streik, ledet av NKP'eren Odd Olsen, som døde for noen få år siden, hvor en fikk et radikalt maktskifte.

Dette maktskiftet utløste en intens strid i fagforeningen. Et "problem" for DNA var at NKP sto sterkest på Orkanger, de hadde sine beste folk der, mens det hadde skjedd et skifte i DNA.
De nye ledende krefter i DNA tilhørte ikke det viktigste lokallaget nede på Orkanger, de tilhørte lokallaget på "bondebygda", oppe i Orkdal, som både var svakere og egentlig dårligere organsisert, og som sto utenfor viktige avgjørelser tatt nede på Orkanger.
Men de hadde de to - tre sterkeste nye kortene, etter at gammelordfører Larsen brått døde (tenk Rudolf Larsen så har du rette slekta).

Når så kommunene ble slått sammen, skulle også lokallagene slåes sammen og. Og da kome den nye ledelsen i mange mange år fra Fannremsmoen. Men der hang det igjen i gamle motsetninger fra striden rundt Thamshavsstreiken!
Det ble styrt med hard hånd for å holde radikale elementer unna. Vi som var unge på 1960-tallet møtte dette den gang vi forsøkte å få innpass - det var viktigere å holde oss ungdommer fra Orkanger UTE (vi ble betraktet som alt for radikale....) enn å holde de borgerlige unna. Det må en merke seg, for på 1960-tallet var det å være borgerlig et SKIKKELIG skjellsord i Orkdal Arbeiderparti!

Dette fortsatte og fortsatte. I ledelsen i DNA og i Formannskap og Kommunestyre satt de samme gamle figurene. De sloss med nebb og klør for å holde de unge og antatt fryktelig radikale unna. Så viktig var det at en heller samarbeidet med de borgerlige enn med Orkangerbyggen........

Over år kom det inn stridsspørsmål i lokalpolitikken:

For eksempel:
Spørsmålet om rådhus - der valgte arbeiderpartiledelsen å samarbeide med Senterpartiet og KrF og vedta at rådhuset, det skulle være den lille kjelleren under den gamle Brannstasjonen på Fannrem! Sist jeg kikka etter holdt husflidlaget til nedi der, DET sier litt om hva for slags perspektiv en hadde og hvor desperat en var for å unngå NOE som kunne oppmuntre farlige og nedbytende krefter som en antok holdt til nedi Kåresgata og deromkring!

Dette merkelige fenomenet har fått fortsette og fortsette uten at noen har forstått hva de driver på med!

Denne historiuen har mange mange sider, så vi fortsetter.....

Hvorfor er arbeiderpartiet UTE?

Sør-Trøndelag hadde noen artikler etter kommunevalget hvor man tok opp dette temaet.
Det er litt merkelig, dalførets suverent største parti har i snart 25 år vært langt unna politisk makt i dalføret.

Nå er det lett å forstå at det man i gamle dager kalte den "borgerlige blokken" slo seg sammen mot Orkdal AP, etter at partiet hadde styrt storkommunen helt alene siden 1963, og hadde styrt Orkanger siden før krigen - det var jo Orkanger som var den rike storebroren i sammenslåingen, som satte dagsorden før sammenslåingen også.

Men den "borgerlige blokken" ER jo ingen blokk! Dan har jo vært splittet på kryss og tvers i mange mange spørsmål hele tiden! Og i dag er den nesten enda mere splittet, etter at ideologiene døde rundt 1990. Det er nesten mer som skiller KrF og FrP, eller Venstre og Senterpartiet, enn DNA og Høyre, i allefall lokalt. Så det ser ut til at det eneste som holder "den borgerlige blokken" sammen er gammelt nag til DNA, en kollosal trang til å si takk for sist, for noe som foregikk for 30 år siden, som holder dem sammen!

Etter min mening klarte ikke Sør-Trøndelag hverken å sette navn på eller finne nøkkelen til dette merkelige: det kan nesten se ut til at Orkdal Arbeiderparti er fornøyd med tingenes tilstand! Og det kan nesten se ut til at de politiske motstanderne er glade for å fortsette denne merkelige politiske dansen med Orkdal Arbeiderparti, hvor man knytter uformelt samarbeid med dalens største parti, fra sak til sak, for å utfordre sine politiske samarbeidspartnere på bakrommet, uten å provosere så mye at "samarbeidet" sprekker, men akkurat så mye at man får igjennom sine hjertesaker fra gang til gang, med Orkdal AP på laget!
Merkelig? Ja i aller høyeste grad, dersom man er blind for historien, dersom man ikke KJENNER forhistorien.

Det er her Sør-Trøndelag bommer etter min mening. De som i dag sitter i redaksjonen, har for dårlig tilknytning til dalen, kontinuiteten er brutt, det er Skauningner og Hemnværinger.... Tar en for seg avisa for noen uker kan en faktisk bla seg gjennom ei hel uke uten at det er en eneste skikkelig Orkangersak. Det er merkelig : for Sør-Trøndelag ble trykket i et lite rom i det som nå er Kvarsnes-gården i gamle dager, født og oppvokst her på stedet. Det kan gå dagesvis uten skikkelig Orkdals-stoff også, men vi får vite alt om et tre som skal felles oppi Skaun..........

Jeg er bekymret for Sør-Trøndelag. Nå midt i finanskrisen ser vi at dusinvis av mediabedrifter går over ende. Det er bare et tidsspørsmål før Adresseavisen må begynne å spare også, Adressa TV ryker antakelig først. Men det er Adressa som eier S-T.
S-T har frivillig gitt slipp på sin Orkanger-forankring. Ser en på alt det dumme som nåværende redaktør og skauning har skrevet om dalen og stedet, og hvor mage FEIL standpunkt han har tatt i forhold til et levende tettsted og videre utvikling av dalens sentrum, så er det ikke mange som egentlig vil savne S-T. Jeg kjenner iallefall ingen som vil gå i fakkeltog for S-T, for å si det slik.

Det er alvorlig for de ansatte, men uten særlig betydning for oss. Vi slipper i allefall at lokalavisa deltar i et spill på kammerset og lar seg bruke som mikrofonstativ for partiet Venstre, hver gang de er ute for å sabotere Orkanger Idrettsforening, sabotere Idrettsparken, sabotere bygging av en hall som kommer hele dalen til gode, ikke barer lærerværelset på Follo.....

Og vi slipper at redaktøren planlegger å bruke avisa i et direkte angrep på lokaldemokratiet, ved å kuppe debatten på en lørdag før Formannskapsmøte, uten mulighet for å imøtegå saken i offentlig form FØR møtet, for å la Venstre slippe til med falske bygge-regnskapstall, hvor man har satt byggekostnader nesten lik null, overdevet tilskudd fra staten mange ganger og hvor man ser fullstendig bort fra DRIFTS-utgiftene i fremtiden, når man lager et alternativ som vil mere enn doble kommunens driftsutgifter (som har vært for store i alle år.
DET har jo vært Arne Grønset, Venstre's store argument for å selge vekk Idrettsparken "slik at den kan stå på egne bein"!

Ved å opptre som et mikrofonstativ for Venstre har redaktør Morken bevist en gang for alle at vi klarer oss uten Sør-Trøndelag. De fleste kommer til å trekke på skuldrene om nedleggingsspøkelset slår til, og vi kommer antakelig til å klare oss bedre enn hittil!

mandag 11. mai 2009

Svar til Hans K om sluttstreken

Hans!

Du setter strek, det er da vanlig forretningsorden å la innlegg tilmeldt FØR strek er satt, komme på trykk.

Om det har gått deg hus forbi: Holmeng tror dette dreier seg om noe så infantilt enkelt som om hvor godt Orkla FK er som fotballag: altså på hvilket nivå blant NFF's lag kan vi sammenligne Orkla FK?

Det sier seg selv at slike villfarelser bør korrigeres, og da KAN det bli behov for litt klar tale, for å treng gjennom og nå inn, om det finnes noe der da....

Om folk er såpass lettskremte at de ikke tør mene noe i gjesteboka, det kan være, da har de ikke noe i det offemntlige rom å gjøre heller, det blåser som oftest på toppene.

Men folk MENER i allefall noe! Det merka jeg på lørdag, samme arrangement som du var til stede på, hvor en av gjestene gjerne ville diskutere denne saken i døra.......

DET TYDER I ALLEFALL PÅ AT FLERE ENN MEG ER INTERESSERT I Å LUFTE LITT HER!

Hans K. setter sluttstrek

Setter sluttstrek.

Jeg setter sluttstrek for polemikken med o. holmeng.

Han har forklart hvorfor han mener det er mer naturlig å sammenligne med Vesterålen enn med Vålerenga. Ordbruk og retorikk i det siste innlegget ditt er dessuten igjen sånn at det trolig får andre til IKKE å mene noe i gjesteboka.

-- mvhHans Kringstadmobil 90548998

Nytt forsøk på å forklare Holmeng noen enkle saker:

Holmeng:

Vi i resten av verden er ikke så interessert i å diskutere alskens fotballag opp og ned i mente.

Poenget er i ta tak i det som skjer i dalen her:

Noen av dere som hevder å være interresert i fotball vil på død og liv rive ned det som er bygget opp i dalføret.

Fra mitt ståsted hevder jeg at det aldri har vært noe samarbeid om fotballen i Orkdal. Ikke noe REELT samarbeid.

Det har aldri vært noen interesse for samarbeid, og årsaken ligger etter min mening I Fannrem, midt inne i OIL, nå som alltid.

Det har KUN vært snakk om samarbeid når Orkla har rykket ned (og det var jo DET som skjedde året før Orkla FK kom på banen).

Det ga grunnlag for et kunstig "samarbeid" som straks brøt med forutsetningen lagt av samarbeids-komiteen, og på toppen av det hele ansatte man Orkla-trenere som ny felles-trener, en kar som ikke har annen CV å vise for seg, enn at han tok Orkdal NED, etter noen gode år.

Nå har de fått ny stadion på Fannremsmoen, nå rår optimismen i noen korte år.

At denne stadion er for liten til å huse det man drømmer om, kan vi ta en annen gang....

Men nå da kommer helt lovmessig skriket om å spålitte opp igjen.

For akkurat i år finnes det noen til å ta tak i dugnad på den nye stadion.

Det kommer til å dø ut igjen, og da står vi tilbake med dem som er villige til å ta et LANGSIKTIG tak - om de ikke er drevet vekk før det da.

Det er dumt, kortsynt og svikefullt. Forstår du DET?

Svar til Hans Kringstad!

Hans gfjesteboka di dør ut som diskusjonsforum dersom du mangler MOT til å legge ut det som kommer inn!

Dersom du lar deg true av Fannremspatriotene til å legge lokk på alt, akkurat som Sør-Trøndelag, så kan du ikke "utvikle dette til å bli et virkelig diskusjonsforum over tid" som du så lyrisk sa tidligere.

Interesse skapes ved kontrovers, det skjønte avisa du jobber i før i tiden. Nå har den blitt kjedelig og besteborgerlig, og opplaget stuper......

Fannremsbyggen får tåle å høre noen sannhetsord, og lære seg til å skrive sjøl....

Avslag fra Hans K. svaret til O. Holmeng

Hei!

Dette innlegget er så langt at det er mer blogg-stoff enn kommentar i gjesteboka. Dessuten inspirerer det neppe til videre debatt om Orkla, OIF og OIL (som faktisk er en både viktig og interessant sak) når du bruker uttrykk som idioter og tapere. Jeg slapp jo gjennom brønnpisser tidligere...

O. Holmeng, han heter faktisk det, påpekte bare at det var mer relevant å sammenligne Orkla med Vesterålen FK enn med Vålerenga og Lillestrøm. Du greier helt sikkert å utdype poenget ditt på en mer saklig og kortfattet måte.

Poenget MITT er at jeg er redd den formen for polemikk som du bruker i det aktuelle innlegget får andre til å holde kjeft. Da dør gjsteboka ut som gjestebok og debattforum.

Men som du ser slipper det aller meste gjennom sensuren.


-- mvhHans Kringstadmobil 90548998

Svar til O. Holmeng

Ahemmmm!
Nå gikk ikke sammenligningen på LAGENE og kvaliteten på lagene, men på kvaliteten på PRESSEKOMMENTARENE og ikke minst kvaliteten på SUPPORTERNE.

Vi som står utenfor dette, slutter ikke å forundres over skråsikre, tanketomme utsagn fra DEN tribunedelen med de største bannerne og toskene.

En årsak til at JEG ikke ønsker meg tilbake i tid, er at jeg hadde småbarn selv, den gang de siste knokkelkampene gikk. En i sportsvogn og en som gikk ved siden av og holdt i vogna. Hadde tenkt meg nedpå banen for å gjenoppleve 1970-tallets moro.....

Men det hadde skjedd noe i mellomtiden! Før i tiden møtte bare folk opp og så på fotball. De kledde ikke ut seg som noe snodig vi ellers bare ser på TV.

Og de mente ikke at de kunne oppføre seg tusen ganger verre enn en russegjeng på vidvanke - den gang.

Men noe hadde altså skjedd.......

Så når jeg svingte nedover mot banen, runget det rop som "HOMO!" og bannord av absolutt alle typer ut over fotball-anlegget. Personkarakteristikker av spillere, dommer og andre tilskuere fløy lavt over hodene - kommentarer som ellers ville ha kvalifisert til bøteleggelse.

Det var rett og slett ekkelt.

De folka hadde ikke noe behov for høyttaler!

Og oppi bakken, der hvor det en gang i tida hendte at EN enkelt mann fikk litt for mye innabords, og sklei i bakken og rulla nedover, der var det en hel horde dritfulle framvekstringer, godt under alder som gir tilgang til alkohol.

Her var tydeligvis alle norske alkohollover opphevet, her var det fritt fram med råfyll og flatfyll. Noen flekka av seg buksa og viste fram ekle kveiser, andre var hinsides beruset og satt og lå om hverandre, noen hadde tydeligvis rulla ned og var ferdige med kampen - ett år til neste gang!

NEI DETTE VAR IKKE NOE STED Å HA MED SEG SMÅ BARN! DET VAR RETT OG SLETT UTRIVELIG!!

Så jeg tenkte, de lærer jo tidlig nok å banne allikevel, om ikke faren skal ta dem med på en plass der ALLE idiotene både fra både nerøra og fannremen er samla på ett sted og liksom skal gå foran som et foreldregodkjent eksempel på at slik oppførsel er akseptabel.

Jeg gikk heim i finværet i stedet, og venta på tippekamp med Rosenborg på søndagen i stedet, og har fortsatt med det.

DERFOR er ikke "de gode gamle dagene" noe å lengte etter.

De gode gamle dagene var ødelagt av en uoppdragen MOBB, som slengte om seg med uspiselige invektiver og liksom skulle være forbilder for de som var mindre!

Tvi VØRE!

Da var det veldig mye hyggeligere å dra til Lerkendal, der blir i allefall idiotene såpass bakt inn av folkeflertallet at vi ikke legger så mye merke til dem.

Der er det også et system på plass som filtrerer vekk råfylla og sender dem dit de hører heime, så får de en prislapp på oppførselen sin eller mangelen på oppdragelse av politiet.

Men DET skjønte du kanskje ikke?

At det finnes saker som er tusen ganger viktigere enn et par fotballkamper i året?

Vi sammenligner med Lillestrøm og Vålerenga fordi de har negativ presse som også Orkla får, og negative supportere som planlegger å ødelegge laget sitt, som også Orkla har.

Det er ikke fotballaget som er interessant her, det er de taperne som har det travelt med å henge i frakkeskjøtene på de de tror er større enn seg selv og skal tjuvstikke med sløv kniv bakfra, så og si.

Jeg trodde det var selvinnlysende, men slutter aldri å forundre meg over selvutnevnte fotballeksperter som liksom skal realisere seg selv som flokkdyr på en tribune.

Avslag fra Hans K, svaret til Petter T

Hei!

Ja, bestemte meg i går kveld - for øvrig etter ni timers dugnad i Gammelosen - for ikke å publisere det lange innlegget som starter med en henvisning til Petter T. Dette er IKKE et uttrykk for utstrakt sensur. Jeg er for utstrakt åpenhet, og har kritisert de folkevalgte i Orkdal kommune gang på gang for mangel på åpenhet. Det går først og fremst på de ikke deltar i offentlig debatt utenfor politiske møter. En mann som Rasmus Skålholt svarer feks ikke på et konkret spørsmål i en viktig reguleringssak. Åpenhet og en frimodig og saklig debatt må til for at demokratiet skal fungere.

Men ikke all form for debatt passer alle steder. Gjesteboka er ikke alltid det best egnede stedet for å lete på trykket. Det er problemet her. Jeg synes det er flott at du feks bruker gjesteboka vår til å fortelle om at det sitter en mann i kirkeasyl i Kåresgata. Det er også OK med et tilbakeblikk på svømmehallsaken, bare det ikke blir altfor omfattende.

Men det er ikke fruktbart at du feks karakteriserer Tore Jønlands engasjement i Orkla-debatten som brønnpissing. Jønland skrev et saklig og strukturert innlegg. Det bidrar heller ikke til noen fruktbar debatt når vi får en diskusjon om hvorvidt fannremsbygg tilhører et annet årtusen, eller hva det nå var.

Når du risikerer å bli kalt brønnpisser i gjesteboka, så tror jeg debatten forstummer i stedet for å blomstre. Jeg skulle nok ikke ha sluppet inn det innlegget.

Jeg liker heller ikke invitten til diskusjon om Asphjell-slekta i Petter T-innlegget. Jeg kan ikke etterprøve den skyldfordelinga du fastslår (husk at du bommet når du påsto jeg var truet med anmeldelse). Alt som står i gjesteboka til Orkanger Vel har Orkanger Vel et ansvar for.

Formen og lengden på en del av innleggene (som Petter T) egner seg mye bedre i en personlig blogg enn i ei gjestebok, selv om jeg prøver å gjøre gjesteboka også til et debattforum. Hvis det finnes interessante Orkdal- og Orkanger-blogger der ute, så kan vi vurdere å lage lenker til dem. Kanskje det kan være en ide?

Når dette er sagt: Gjesteboka er åpen for ErikP. Jeg ønsker meg saklige og poengterte innlegg som kan invitere til debatt, samfunnsengasjement og samtidig spre litt ny kunnskap. Men jeg har ansvaret. Jeg bestemmer derfor grensene, og jeg har avvist innlegg også fra andre.

-- mvhHans Kringstadmobil 90548998

Svar til Petter T på Orkanger Vel

Petter T! Et navn er bare et navn. Behovet for en Orkdalsblogg er VOLDSOMT, behovet foren ORKANGERblokk er enda mye større, så sett i gang! Men det at vi har fått et diskusjonsforum hvor vi kan diskutere disse tingene, letter på trykket. Det vi EGENTLIG snakker om er hvordan Orkanger skal se ut om 40 år. For å finne ut det, MÅ vi se etter hva som gikk galt og hvorfor ting gikk så skjevt som de har gått. Min påstand er ganske enkel: det gikk som det gikk fordi tilfeldige politiske flertall samlet seg MOT Orkanger, både i planarbeidet og når det gjaldt å grabbe til seg ressurser. I 1963 var Orkanger den eneste del av kommunen som hadde et slags overskudd i regnskapet, resten av kommunen som ble sammenslått, var "dirtpoor". Årsaken til det var selvsagt enkel: THAMSHAVN. Men i de mellomliggende årene har Orkanger ligget der til forfall: viktige merkebygg ble revet: Folkets Hus feks, Å rive det bygget var en KRIMINELL gjerning, og det ble trumpet igjennom av Fannremsflertallet i Orkdal Arbeiderparti....... Johnsen og Asbhjell var arkitektene der og en av de viktigste årsakene til at dette har fått løpe og løpe, er at splittelsen i dalen gikk rett igjennom Arbeiderpartiet..... Det at vi (og ikke minst Hans selv!!) har funnet det nødvendig å bruke dette forumet, er ganske enkel: Ikke engang lokalavisa som vitterlig ligger på Orkanger taler stedets sak: redaktøren er Skauning, og i enkelte utgaver kunne bladet ha vært døpt om til "Skauna-nytt". Andre ledende krefter i redaksjonen er Hemnværinger, så i halvparten av de andre utgavene kunne avisa ha hatt navnet "Hemne og Aure Nytt" Når da resten av stoffet om Orkdalen har entydelig preferanse i politiske og fordelingsmessige spørsmål til fordel for øverdalen, ja da har ikke vi på Orkanger noe annet forum enn dette. Redaktøren og redaksjonen på S_T driver aktiv sensur av politiske innlegg. Det er årevis siden jeg fikk inn et enkelt leserinnlegg i ST, siste gang var faktisk i forbindelse Idrettsparkens Venner - og da måtte ledere i OIF ringe avisa og understreke at man sto bak mitt innlegg. Partiet Venstre som var opphavet til S-T uttalte i siste kommunevalg-kamp, ved sin førstekandidat at man satser kun på øverbygda og ikke ser stemmer fra Orkanger som interessante. Det samme ytret Wormdal (V), som til og med er utflyttet Ørapie! Det er rett og slett politisk sensasjonelt at Venstre, som var et parti med gode røtter i det liberale Orkanger, nå helt bevisst har forlatt stedet og beevisst styrer midler unna Orkanger, og tvert i mot ser ut til å provosere alle ildsjeler i idretttslaget ved enhver anledning. Det er nok å nevne Hall-saken, som ser ut som en hevnaksjon fra partiet Venstre mot Orkanger og alle som bor der. Vi får ikke diskutere dette i S-T! Det er også en sensasjon, lokalvaisa vår er ikke interessert i hva som rører seg på sitt eget hjemsted! Derfor er et slikt forum som dette livsviktig, får å få ut litt av trykket!

Orkanger på godt og vondt

Jeg har kommet til at jeg blir nødt til å benytte denne bloggen for å få ut endel kommentarer til hva som skjer i Orkdal, i spenningsfeltet mellom Orkanger og Fannrem, mellom OIL / OIF or Orkla FK.

Årsaken til at det er behov for å benytte denne bloggen, er at lokalavisa systematisk sensurerer omtrent alt, spesielt så vi dette i saken om Idrettsparken hvor avisa passivt lot seg bruke som mikrofonstativ for EN politiker, Arne Grønset, Venstre, som også har en fortid som styremedlem / styreleder i denne avisa.

Det som aktualiserer behovet for å bruke bloggen NÅ er at Orkanger Vel's spede forsøk på å skape et diskusjonsforum - et ÅPENT diskusjonsforum har havarert. Tydeligvis gir Hans Kringstad etter for press fra Orkdal/Fannremsfraksjone og har begynt å sensurere innlegg.

Jeg kommer i fortsettingen til å publisere innlegg HER, samtidig som de sendes inn, enten til Hans Kringstad eller til avisa Sør-Trøndelag, og avslagene, etter hvert som de foreligger.

Lykke til! Det kan bli underholdene å følge dette!
 
Blogglisten