tirsdag 4. mai 2010

Vil vi HA bystatus?

Vil vi HA bystatus?Det er grunn til å tenke gjennom hva vi vil få og hva vi kan tape, dersom de storslåtte planene om å skape en småby ved Orkdalsfjorden blir gjennomført.

Det er grunn til å se litt på hva MOTIVET kan være hos enkelte talsmenn for dette, i motsetning til hva oss forvillede patrioter tror.

For det er ikke slik at alt blir Nirvana ved å få en by her. Det vil, dersom de villeste forslagene slår til, med 17000 flere innbyggere rundt 2040 - 2050, bli en byggeboom uten like.

Vi må planlegge boligfelt og en haug nye skoler, helt konkret og vi må begynne å bygge det NÅ. Et hvert husrom, en hybel på 12 kvadrat vil bli gull verdt, tomtespekulanter får gylne tider, og Orkdal kommune kan fylle kistebunnen med avgifter.

Det vil bli planlegging etter innfalls- og revolvermetoden og resultatet kan bli styggere enn Drammen på 1960-tallet, verre enn Brummundal.

Men det er en annen side som alle overser :

Rundt oss innfører kommunene eiendomsskatt. Det er en USOSIAL ordning, i landkommuner er det ikke anledning til å pålegge eiendomsskatt utenfor "bymessige strøk". Det må unntak til for det, som man ser i Skaun.

I vår kommune har det ført til at ingen tør ta den politiske belastningen ved å pålegge Orkanger en ny skatt, mens Jårene, Fannrem og Hoston slipper. Det ville ha satt slik fart på bygdastriden at hele kommunen kan sprenges.


Men får bare en del av kommunen bystatus, kan man der innføre eiendomsskatt uten å ta den diskusjonen, eiendomsskatt i en by er uproblematisk og mnedfører sjelden diskusjon.

Da må vi se på hvordan dette har fungert andre steder : Verdal. Der er det innført bystatus i sentrum. Eiendomsskatten regnes og faktureres sammen med kommunale avgifter.

Før i tiden var de kommunale avgifter på 6000kr pr år. Nå - etter bystatusen og etter eiendomsskatt, kommer fellesregninga på hele 2000 kr pr måned!! Altså uten å øke tjenestetilbudet har kommunen øket avgifter, gebyrer og skatt til 24000 kroner i året, en firedobling i avgiftsnivået!

Det er faktisk et brudd på kommuneloven, man skal ikke kreve inn skatt og avgifter ut over hva det koster å produsere ytelsene. Eiendomsskatt på eksisterende byggemasse vil si det samme som å kreve inn skatt av samme pengepung mange ganger, sammenlign arveavgiftene.

Og det er faktisk enda verre enn det ser ut til: det er en maksimumsgrense for hvor mye eiendomsskatt man kan betale. Man betaler inntil 21% av eiendommens verdi i kommunal eiendomsskatt og kommunale avgifter til sammen. Men det er et maksimumsbeløp, slik at man ikke betaler mer for svært verdifulle einedommer.

Derfor slipper de store eierne, eiendomsselskaper og spekulanter "billig" unna og resultatet er en kommunal skeivfordeling, en økonomisk REDISTRIBUSJON i kommunal regi. Dermed blir de rikeste rikere, relativt sett.

Jeg kjenner ingen politikere i Orkdal som er tilhengere av et så usosialt skattesystem. Ikke offisielt og ikke åpent, i hvert fall snakker ingen om dette, så langt.

Men muligheten og redskapet ligger der, den dagen bystatusen er et faktum.
OG DEN VIL BLI BRUKT, DETTE BLIR FOR MYE PENGER TIL AT MAN IKKE TAR DET
.

Da kan man fortsatt sitte på Jåren og le av "undersåttene" og skrive dikt uten bekymring eller medfølelse med de som bor i byen og betaler kalaset og oppholdet på jorderik for de heldige som har fribillett i livet!

Dette er planer som må avvises og legges døde før man går videre i planer om bystatus, vi må lære av sporene rundt oss, Verdal og Skaun, og sørge for at så ikke skjer her.

mandag 3. mai 2010

Brev fra korrespondent

Orkdaling slipper å ta ansvar

En orkdaling slipper å stilles til ansvar for sine kriminelle adferder, han sier selv han er knyttet til Orkdal Lensmannskontor.

Det er uvisst hvordan denne tilknytningen er men i følge orkdalingen er tilknytningen av broderlige bånd så sterke at (sitat : "Jeg kan gjøre hva jeg vil i denne dalen, jeg kan aldri rettsforfølges av Mine Venner ved Orkdal Lensmannskontor").

Mannen har ved flere tilfeller og i en tidsperiode på 30 år utført familie-vold mot barn og kvinner. Dette er han anmeldt for. I tillegg til dette er han ved flere anledninger anmeldt til Orkdal Lensmannskontor for føring av motorvogn under sterk innflytelse av medikamenter, som han til daglig bruker. Dette helt uten at de har etterforsket saken.

Etter en 2 timers samtale med en tjenestemann var undertonen: «det var andre tider under lensmann Engen'' og det var hans intern-politikk som ga denne orkdalingen carte blanche til å utøve vold etter eget godt befinnende.

Hverken skoleverket eller barnevernet i Orkdal ville gjøre noe med dette.
Dette på tross av at barnevernet i Orkdal utstedet en psykolog som så på denne saken og barnepsykiatrien ved Blindern i Oslo hadde i samtaler med denne orkdalingen spurt han om hans forhold til vold som uttryksform.
Der sier han at sparking og slag med knyttet er neve er nødvendig får å få kvinner og barn til å ''lystre hans vilje''.

Dette skriver Orkdal barnevern i sin rapport. Spørsmålet er : hvordan dette kan forkomme uten at reaksjoner ble utført av barnevernet?

Svaret er enkelt i følge denne orkdalingen: "Jeg er sterk knyttet i broderlige bånd med ''Eliten'' i Orkdal kommune". "OG JEG GJØR HVA JEG VIL", sier orkdalingen.

Dette reiser store spørsmål med henhold til dette beskyttende brorskapet i Orkdal Kommune:

Hvem er de?
Hva er deres agenda?
Hvor langt er de villige til å bøye loven i sin streben etter å beskytte sin agenda og sine Brødre?

Etter en anmeldelse på Orkdal Lensmannskontor i 2009 ble saken mot denne orkdalingen henlagt grunnet foreldelsesfrister.
Vi stiller oss undrende til dette da det er beviselig utført vold mot hans samboere også i senere tid.

Men i følge Orkdal Lensmannskontor vil ikke dette kunne bevises da ett sentralt vitne ikke ville stå frem.
Norsk strafferett sier at det er forbudt å ikke møte i retten som vitne om du er innkalt, og dette er brukt i flere andre saker der vold og undertrykkelse har vært temaet.

Det er også påfallende at det ikke finnes interesse hos Orkdal Kommune til å se inn i slike saker.

I følge helse og sosialsjefen kjenner man ikke til at det forekommet slike tilfeller i Orkdal.

Da er det å regne som en merkelig ting at de fremlagte dokumenter i saken kommer fra Orkdal Kommunes eget barnevern.

Skrevet av Bjørn Inge Johansen 03.05.10

[innlegget er noe redigert, saken er nå kjent, det løper en diskusjon på Facebook, og interesserte henvises dit for mere konkret informasjon.]
 
Blogglisten