lørdag 30. mai 2009

Hvordan få GJORT noe med Museumsjernbanen og SIKKERHET?

Sitat fra mottatt mail :
"Tror ikke unge Hestad har noen god sak. Ifølge et påstått øyenvitne i gjesteboka til ST hadde trafikk i begge retninger stoppet for lyd- og lyssignal da han kjørte forbi og inn på planovergangen.

Det reduserer selvsagt ikke verdien av en debatt for eller mot jernbanetrafikk i sentrum. Dette er åpenbart et alvorlig dilemma.

Synes de som er direkte berørt bør ta det opp med trafikksikkerhetsutvalget. Lone Kvålsvoll (V) er leder.

Hun er altså partifelle med Arne Grønset, som tidligere har sagt at Meldal (Thamshvanbanen) driver landnåm i Orkdal ved å båndlegge arealer rundt sporet
"


Ta kontakt med Venstre! De er i beita for en god sak som taler Orkanger / Evjens sak!


Det er et absolutt minimum at sikkerheten for de minste barna MÅ være ivaretatt, før vi kan tillate togtrafikk - luksustrafikk - gjennom boligfeltene våre.

Uten offentlig støtte har ikke dette tiltaket livets rett, Orkla Industrimuseum tar imot mer enn 1 million i året i statsstøtte - da er det rimelig at vi som betaler kalaset kan stille noen høyst rimelige krav! Det betyr at hver eneste orkdaling betaler nesten 100 kroner i året til Museumsjernbanen - ikke bare burde vi ha rett til å bestemme hvor, når og hvordan denne jernbanen skal drives, vi burde sannelig hatt fribilett også, alle sammen!

Desto større grunn for Bjørn Tokle til å vise LITT ydmykhet!

fredag 29. mai 2009

"Linjeinspeksjon" på Evjen

Overgangen ved Evjen var stedet
i de gode gamle dager hadde man råd til å bygge UNDERGANG....
Men nå er man opptatt av å stoppe alle spørsmål, her ankommer B. Tokle......


og nedenfor følger noen eksempler på det forsterkede sikkerhetsarbeidet!Et skilt - to skilt - tre skilt - hva i all verden er det for slags hjelp i en papirlapp?
Her er det noen som har vært LURE, "dersom noen dør, er det deres egen feil!"Hvi noen tror at sikkerhetsarbeid løses så enkelt - hva da med barn på veien, som ikke KAN lese?
NEI Orkla Industrimuseum, dette står til stryk, både i sikkerhetsarbeid, og kommunikasjon.
Dere sitter selv med alt ansvar for dsette er ingen virksomhet vi MÅ ha, og slett ikke må har tvers gjennom et boligområde.
Derfor er det på tide å legge seg flate, be ydmuykt om unnsyldning for uleilighete og trekke virksaomheten tilbake der den hører heime. Dere vet selv best hvor slik virksomhet egner seg og kan utøvest sikkert for alle parter!Har noen dårlig samvittighet på Løkken?

Orkla Industrimuseum ved Bjørn Tokle, tidligere journalist i avisa Sør-Trøndelag og nåværende ansatt i Orkla Industrimuseum, Museumsjernbanen, har alltid vært en ivrig talsmann for den gamle nedlagte Thamshavnbanen, og har klart å etablere denne som en Museumsjernbane.

Han har også klart det kunstykket å fått en liten, mer eller mindre tilfeldig samling av litt gammelt jernbanemateriell, noe gammelt gruveutstyr og endel etterlatenskaper fra Smelteverket på Orkanger og Oppredningsverket på Løkken godkjent som et Museum.

Som museum har Orkla Industrimuseum - som egentlig er en reiselivsbedrift som er opptatt av å selge biletter - også klart å tilrive seg store bevilgninger fra det offentlige. Bevilgninger som bedre skulle ha gått til å sikre andre viktige elementer av ordinær museumsdrift i fylket.

For det skal ikke bare være å sette opp et skilt, og døpe huset for Museum for å få tilskudd!
Man skal heller ikke ukritisk kunne publisere pamfletter med varierende grad av korrekt historiefremstilling, helt uten kvalitetssikring og helt utenfor normal museal kritikk og kildekritikk, og påstå at dette kommer fra et museum.

Det foregår ingen forskning ved dette såkalte museet, det foregår ingen vitenskapelig publisering eller dokumentasjon, simpelthen fordi det ikke eksisterer noe akademisk miljø DER, det er bare ansatt et antall reiselivsfolk.

Men man er antakelig meget engstelige for negativ presse.

Derfor bommer B. Tokle helt på både målet og en kan si han skyter på feil bane, når han truer en ungdom som er påkjørt av toget hans med politianmeldelse!

Men at man tydeligvis har dårlig samvittighet for egne unlatelser blir tydelig nåe en legger merke til følgende lille historie, selvopplevd en ettermiddagstime utenfor vanlig arbeidstid :

Torsdag tok undertegnede en liten runde på Evjen / Klemmentsmoen-området. Tok Orkla Industrimuseums lille jernbane i nærmere øyesyn og besiktiget og fotograferte alle de 8 offisielle overgangene.

Konstanterte at bare 3 av de 8 overgangene er utstyrt med noe som kan LIGNE sikkerhetsutstyr, ellers er det varierende grad av oversiktlighet og skilting.
Dette i et boligområde - der barn har daglig gange til og fra både fritidsaktiviteter og skole.

Presseoppslaget med bilen som ble påkjølrt av toget, og muligens en skikkelig gammeldags hodepine etter et uvanlig dumt utspill med trusler om anmeldelse; ser ut til å ha avfødt følgende reaksjon :

Idet jeg nærmet meg overgangen ved Grendstuggu Evjen, ble jeg oppmerksom på en bil som stoppet ved og delvis midt PÅ overgangen.

Jeg fortsatte med mitt og tok et par bilder. Noen minutter etterpå kom den samme bilen i retur og STOPPET midt foran overgangen, og sjåføren STIRRET på undertegnede.
Deretter flyttet bilen seg fra overgangen og parkerte rett nedenfor i den lille bakken opp mot overgangen på dette stedet.

Så kom sjåføren ut, og gikk meg raskt i møte. Det var Bjørn Tokle selv.

Han var meget irritert å se til og spute temmelig bryskt "hva i all verden er det DU driver med?!"
For meg sto det helt klart at mannen mente å ha rett til å nekte for at bilder kunne taes i det hele tatt på dette stedet.

Jeg svarte som sant var at jeg var i ferd med å ta noen bilder på offentlig plass, og AV en offentlig plass.
Idet Tokle antakelig skjønte at han hadde en dårlig sak her - han var tross alt pressemann selv enm gang i tiden - skiftet han taktikk og ga seg til å påpeke at det var forbudt å bevege seg på banelegemet:
"det kan være meget farlig - det kan komme et tog når som helst!"

Mitt svar var da ganske enkelt "Ja det er akkurat DET vi er opptatt av en god del mennesker"

Tokle ville også gjerne diskutere op påpeke at det er forbudt å sette fot på banelegemet, noe jeg IKKE hadde gjort, ikke vært nær skinnegangen heller ikke tråkket på sleepersen. Jeg for min del KUNNE ha påpekt at det å parkere midt på offentlig vei, rett etter bakketopp, på et uoversiktlig sted heller ikke akkurat er comme il faut, men lot det være, jeg ønsket kun å få mine bilder til en nyttig dokumentasjon, ikke ha et offentlig oppgjør med Tokle der og da.

Derfor avviste jeg ytterligere kommunikasjon med Tokle, som helt tydelig hadde som utgangspunkt at HAN kan bestemme om der skal taes bilder av alt som har med Museumsjernbanen å gjøre.

(det åpner for interessante tilstander - kan ikke naboer av banen fotografere i sin egen hage, av frykt for å tråkke Tokle & kumpaner på tærne? Kan Museumsjernbanen innføre FOTOFORBUD i Orkdal? Selvsagt ikke, hverken Tokle eller Museumsjernbanen har noen som helst rettigheter i Orkdal, tvert i mot de har tatt seg selv til rette her. De må forstå at de er GJESTER og er her på vår felles nåde.)

Nå fant jeg dette opptrinnet litt merkelig, men det demret etter hvert for meg etter hvert som jeg avfotograferte de øvrige overganger og når jeg ser hva O.I. har foretatt seg der, øyensynlig for å heve sikkerheten på Evjen:

MAN HAR SATT OPP EKSTRA "PLAKATER", TRYKKET MED EN VANLIG LASERPRINTER - PÅ GULT PAPIR, OG LAMINERT I EN BILLIG LAMINERINGMASKIN.

TEKSTEN ADVARER MOT TOG OG OPPFORDRER OSS TIL Å STANSE OG LYTTE!

DERSOM O.I. TROR AT DETTE ER NOK TIL Å GJØRE DEM ANSVARSFRIE VED KOLLISJON ELLER VED OVERKJØRSEL AV ET BARN, HAR DE IKKE SKJØNT FILLA AV SIKKERHETSARBEID!

DERSOM DE MENER AT DE KAN LØPE FRA ALT ANSVAR BARE VED Å HENGE OPP EN PAPIRLAPP, DERSOM DE TROR AT "SIKKERHETSARBEID" ER SÅ BILLIG OG SÅ ENKELT, DERSOM DE TROR AT DE KAN FORTSETTE Å TURE FRAM MED EN LEKEJERNBANE MIDT GJENNOM ET BOLIGOMRÅDE, BØR STORSAMFUNNET UMIDDELBART KORRIGERE SLIKE HOLDNINGER, VISE DEM AT DE TAR FEIL OG SPERRE BANEN LENGE FØR DEN KRYSSER OFFENTLIG VEI.

Jeg kommer tilbake med bilder som viser og demonstrerer det som her er omtalt.

torsdag 28. mai 2009

Overgangene på Museumsjernbanen - midt i et boligfelt!

Overgangen ved Follo, der toget kjørte på en bil sist uke.

Trafikkbildet, tidligere var her dobbelt port / bom og vokter
Som man ser er her skilt og lys, men ingen FYSISKE sperrer.

Det mangler helt fysisk sikring for fotgjengere.

Når man vet at Leketoget har all verdens tid................

...må vel et skikkelig SIKKERHETSREGIME tilsi at TOGET skal stoppe.....

.......... og ikke bilene, det er tross alt bere en lek, dette toget.

00000000000000000000000000000

Klemmentsmoen III, her ligger overgangen rett ved skolen på Evjen


Fysisk sikring ser en lite til, men legge merke til den gule lappen på stolpen!

Slik ser det ut der alle skolebarna passerer hver dag hele skoleåret.


0000000000000000000000000000000Klemmentsmoen II, her er det heller ikke lett å se at det er en overgang

Trangt er det også og lite oversiktlig.


Og heller ikke her noen form for sikring og det er en gul flekk her også.... mere om det.

000000000000000Klemmentsmoen I, her er det ikke LETT å se at det er en overgang!

Ingen sikring, godt tilgrodd og legg merke til den gule flekken på de to stolpene!


0000000000000000000000000


Overgangen ved Grendstuggu, Evjen ligger fritt til, med lys.

Men absolutt alt sikringsutstyr for øvrig mangler. Og det gror til....

0000000000000000000000000

Overgangen ved Psykiatrisk, gangvei til OSS. Legg merke til treverket.
Som man ser har ikke O.I engang fjernet løvverket og ingen sperrer.

00000000000000000000000

Overgangen ved St Olavs Hospital, OSS

Som man ser er det stor trafikk her og et gammelt lyssignal

Og absolutt ingen fysisk sikring, dessuten ligger jernbanesporet som

en KLOSS midt i parkeringplassen til OSS!
0000000000000000000000000

Overgangen ved Bårdshaug, rett nord for Trafo-stasjonen

Som man ser ikke akkurat imponerende sikkerhetstiltak!

Her sto det i gamle dager både et gjerde langs linja, ett nettinggjerde, som nå er erstattet av tiltak fra de private grunneierne - lettvinnt av Orkla! Her stod også et PORT. Den gangen, mens toget gikk stengte denne porten gang og sykkeltrafikken, biler var ikke aktuelt enda...... I dag bør her komme en ny port som sperrer for TOGET, slik at toget må stoppe og åpne ikke syklister og biler - så har man kontroll, så er sikkerheten ivaretatt!

0000000000000000000000000

I det etterfølgende vil vi legge ut bilder som illustrerer overgangene på Museumsjernbanen på strekningen Bårdshaug stasjon til overgangen ved Follo

Det er i alt 8 overganger kun TRE er sikret med varsellys, det blir unektelig noe annet enn det O.I. Museumsjernbanen påstår uspesifisert "alle overganger er sikret med varsellys og med varselskilt.

Det alle vil forstå, når man suderer disse bildene er at kvalitetssikringen og sikkerhetstenkingne på Løkken er alt for svak.

Historisk har man FJERNET sikkerhetstiltak, uten å komme med nye, og uten å oppgradere det utgamle anlegget vesentlig. Kun på ett sted har man gjor noe vesentlig, dety er krysningspunktet for E 39, der er det automatisk veibom. Men det er ikke så rart, for der møter man en myndighet med makt som KREVER tiltak. I Orkdal er det annerledes, her står vi med lua i handa og lar Løkken styre som de vil med leketøyet sitt.

Ikke en gang på Fannrem er det noen sikring, der kommer toget plutselig rett ut i veibanen, mellom to hus, og Løkken bare kjører på så lenge det går (bra) og så lenge de får holde på.

Men denne billeddokumentasjonen handler ikke om Fannrem og ikke om Fannremsmoen heller, den handler om Bårdshaug og Klementsmoen. Ingen taler beoboernes sak her. Ikke politikerne, ikke Orkanger Vel - INGEN.

En enkel spørreundersøkelse tyder så langt på at 100% IKKE ØNSKER noe museumsjernbane nedenfor Fannrem - knappast nedenfor Svorkmo.

Ettersom dette nå har vist seg å være et potensielt faremoment for all i vår del av dalføret, oppfordres herved de som har med dette å gjøre om å gjøre sin plikt: veimyndigheter, politi og politikere, som til sammen har ansvaret og har plikt til å regge forholdene best mulig til rette, slik at sikkerheten er ivaretatt.

Nær katastrofe på Museumsjernbanen!

Et øyeblikk er kort tid. Eksperter har målt og funnet ut at et gjennomsnittlig øyeblunk foregår i løpet av 0,18 sekunder............

Vi har nettopp sett en kollisjon mellom tog og bil. Dette skulle det, etter retningslinjer gitt for denne hobbydriften av jernbane over kryssende vei og gjennom boligfelt ikke ha vært mulig å få til.

For når toget nærmer seg boligfelt og riks- fylkes- og kommunal veg er det TOGET som er inntrenger, det er TOGET som er fremmedelementet.

Derfor skal toget følges av markeringspersonell med flagg, som stopper trafikken.

I tillegg bør selve jernbanelinja, dvs skinnegangen være SPERRET av en dertil egnet, manuelt betjent GRIND.

Toget SKAL stanse, personell skal gå ut, og stanse all trafikk og sikre at forgjengere, barn og syklister ikke utsettes for fare. Deretter skal grinda åpnes, slik at overgangen sperres fysisk, og først NÅ skal toget fortsette fremferden og stanse, i påvente av at personellet atter sperrer skinnegangen, og således slipper fram trafikken igjen, før ferden endelig kan fortsette.

Etter hva jeg kan forstå oppfattet også Orkla Industrimuseum regelverket akkurat slik, på de første turene, da man gjenåpnet linja ned til Bårdshaug stasjon.
Men av bekvemmelighets-hensyn har man tatt seg retten til å se bort fra dette og innføre sin egen versjon av et sikkerhetsregime.

Noe som har medført 4 totalt unødvendige ulykker hittil.

For å understreke alvoret sist:

Bilen ble truffet i bakre skjerm, ca 2,5 meter bak midtstolpen. Etter som det er en 50km sone der ulykken inntraff, kan vi anta at bilen holdt denne farten.

Da beveger bilen seg med omtrent 14 meter i sekundet.

Toget bomma ikke med mye (husk hele tiden at det var TOGET som kjørte på bilen, ikke omvendt!), bare et par små meter.
Dersom bilen hadde vært 0.1785 sekunder seinere ute, eller omtrent NØYAKTIG ET ØYEBLIKK, hadde toget truffet bilen midt på.

Av skadene ser vi at sammenstøtet har vært kraftig, selv om bilen vil bli kastst til sides ved et treff så lang bak, og det i seg selv minsker skadene på bilen.

Hadde toget truffet midt på, ville bilen ha blitt dratt med mange meter fremover, og ville ha blitt påført betdelige knusningsskader på førersiden. Det er sannsynlig at fører ville ha blitt påført betydelig skade, kanskje invaliditet eller sågar kunne ha mistet livet.

Da er det ikke nok at Museumsjernbanen peker på et gammeldags og lite synbart lyssignal, en må innføre et fysisk sikkerhetsskille og et sikkerhetsregime som sikrer barn og ungdom mot livsfarlkig skade.

En må lage Manuelle sperrer i form av stålgrinder som skal åpnes før TOGET slippes fram. Og en må stanse og forsikre seg om at banen er klar, dersom en skal opprettholde TILLATELSEN til å kjøre tog i tett bebygget område.

Vidre må en gjenoppbygge solde netting-gjerder langs skinnegangen, spesielt i tett bebygget sone og spesielt nær skole og barnehage.

Og en må i allefall og som minstemål stoppe all trafikk nedenfor Fannrem stasjon med en gang og ut sesongen, inntil dette er på plass.

Til sist er det på sin plass at Bjørn Tokle legger av seg sin stormanns-mine, legger seg flatt og ber ydmykt om unnskyld for oppførselen sin - å true alle og enhver som kommer i veien for guttehobbyen er alt for drøyt og det å true en ung mann med pappas bil ødelagt med politianmeldelse er skammelig, her gikk det nesten liv, og selv om man teoretisk kan gi bilfører SKYLDA, så ligger ANSVARET hos Orkla Industrimuseum, Museumsjernbanen.
Derom er det ikke skygge av tvil.

Farlige overganger på Museumsjernbanen

Det ligger hele 8 overganger på museumsjernbanen på strekningen fra og med overgangen ved Follo og til nederste overgang nede ved Transformatorstasjonen og Bårdshaug stasjon.

Kun tre av dem er sikret med lyssignal.

Linja går tvers gjennom et boligområde. I tillegg til de offisielle overgangene ble det, særlig i den 25 år lange perioden da jernbanen var NEDLAGT anlagt en rekke uoffisielle overganger.

Orkla Industrimuseum har REVET sperrebommene som i sin tid var anlagt for å sikre befolkningen. De har også latt sikringsgjerdet forfalle, på enkelte strekninger nærmest totalt.
På lange, godt beferdede strekninger, hvor det ferdes barn dagen lang, finnes dert ikke spor etter noe gjerde.


Adkomsten til St, Olavs Hospital, OSS er også sperret av en overgang, usikret overgang, men med et aldersstegent og DÅRLIG lyssignal. Her passerer dalførets ambulanse-tjeneste, en dag kan det gå helt galt.

I tillegg er det anlagt en fotgjengerovergang mellom OSS og Orkdal Psykiatriske. Her er det knappast noen merking overhodet og i tillegg uoversiktlig pga buskas og at GJERDE mangler totalt.

Vi har i dag vært på befaring og dokumentert hvordan det ser ut. Bildene vil bli lagt ut her, etter hvert.

I tillegg hadde vi en forøyelig opplevelse, et møte med en "Orkla-person". mer om det senere.

onsdag 27. mai 2009

Museumsjernbanen ANMELDER!

I dagens avis varsler B. Tokle, Løkken Verk at Orkla Industimuseum vil anmelde ungutten som ble påkjørt av toget ved Follo.

Da går det over stokk og stein her. Et tog som ikke er i regulær rute, sendes med vitende og vilje ut på en linje hvor man har usikrede planoverganger UTEN pålagt menneskelig sikring.

En ung bilist - som aldri har måttet forholde seg til JERNBANETRAFIKK, fordi dette er en hobby, en lek for forvokste gutter, er uheldig og overser et dårlig synlig og synbart lyssignal.

Det er IKKE noen bom. Det burde det absolutt være, risikoen tatt i betrakning.
Økonomiske betenkeligheter i så måte fra Lekejernbanen bør ikke komme i betraktning, her er ikke nødvendig med et automatisk bomanlegg til X antall millioner.
Det holder med en enkel, manuell bom, og en pliktoppfyllende KAILL med signalflagg! TID har absolutt Leketoget mer enn nok av. De har GOD tid til å stanse, sette av en bomåpner med flagg som så signaliserer manuell stopp, stenger bommen og slipper toget 15 meter forbi overgangen. Dertter åpnes porten manuelt og bomåpneren kan stige på siste vogn.

At Jernbaneverket TILLATER denne ukontrollerte trafikken tvers over en hovedtrafikkåre er UTROLIG!

Dersom Orkla gjør alvor av anmeldelsen, bør Orkdals politikere nå endelig manne seg opp: det har gått over 40 år siden all persontrafikk ble stanset på Jernbanen. Det er 20 år siden all gruvedrift ble stoppet på Løkken.

Det er på høy tid at vi fjerner dette stengslet som ligger midt i sentrum av Orkanger og Orkdal.

Ekspropier hele banelegemet nedenfor Tråvparken!
La grunneierne FÅ dette jordstykket som gratis tilleggsjord.

Dersom Orkla motsetter seg dette og går til rettsak mot DET også, har de ikke skjønt noen ting.
Da bør alt samarbeid med det såkalte "museet" på Løkken Verk avbrytes.
Det er ikke noe "museum" det er en rein reiselivsbedrift som har klart det kunstykket og snike til seg bevilgninger av fattig tilmålte budsjetter for fylkets VIRKELIGE museer, og klart å snike til seg såpass store midler at de ikke er avhengig av noen egentlig drift.

Staten skal ikke finansiere reiselivsbedrifter. Spesielt skal ikke staten finansiere en reiselivsbedrift eiet av Orkla, et av landets rikeste og mektigste konsern.

Orkla har vært og er som lus i håret på alle Orkdalinger, det er på tide å dra fram finkammen og få utøyet ut!

tirsdag 26. mai 2009

Bil krasjet med Thamshavnbanen

Fortsatt er S-T stengt: Sensuren fortsetter og fortsetter:
Følgende ble forsøkt lagt ut på nettdabatt i S-T tidligere denne uka.

Takk for ditt bidrag!
Vær oppmerksom på at det kan ta en liten stund før det blir publisert.
Følgende debattinnlegg er sendt til vår redaksjon:


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Venta det lenge!


På tide at Løkkenbøggen stenges ute fra veinettet i Orkdal!

Museumsjernbanen er et LEKETØY og har ingenting i det vanlige veinettet å gjøre, hverken på dag eller kveldstid.

Museumsjernbanen har tilfeldige ruter og er en sikkerhetsrisiko!

Den bør IKKE ha anledning til å krysse veien på Fannrem, dvs endestasjonen bør flyttes til Tråvparken, så kan en fritidsinteresse samarbeide med en annen.

Innsendt

Brunsnegler - igjen!

Sitat fra Orkanger Vel:
"Orkanger Vel har tidligere anmodet kommunen om å vurdere tiltak. Orkdal kommune prøvde ut kjemikalier for to år siden uten at det hadde særlig effekt.

Myndighetene anbefaler fortsatt plukking som det beste botemiddelet.

Det har kommet forslag både om å tenne på langs Gammelosen og å sprøyte på saltvatn. Sneglene graver seg imidlertid ned i tørt vær og det er uklart om vanlig saltvatn er salt nok til å drepe dem.
"

Her KAN du og de du har snakket med alt for lite Hans!

Allerede Hans Nielsen Hauge kunne dette for 200 år siden, når han lærte fattigfolk å lage salt ut av sjøvann!

I vanlig sjøvann har en ca 3,5% salt, eller ca 3 gram pr liter sjøvann.

Alt vanlig liv på jorda tåler dette godt, livet oppsto i havet og sjøvann tåler vi alle, i medisinen får vi saltvann intravenøst, uten problemer.

Men! Dere ser ikke hele poenget her!

SPRØYTET SJØVANN FORDAMPER!

VANNET fordamper, saltet blir igjen! Etter et par timer er ca 80% av vannet borte, det har fløyet bort med lufta så og si.

Etter noen timer har vi altså fortsatt 3 gram salt, men bare 200 gram vann, 800 gram er borte med vinden.

Da har også saltkonsentrasjonen økt fra ca 3% til ca 15%, og nå begynner det å bli interessant!

15% saltoppløsning begynner å bli farlig for alt liv.

Etter et par timer til er enda mere vann fordampet, nå er kanskje bare 100 gram vann tilbake, og da er konsentrasjonen blitt ca 30%. Det er en dødelig dose det. Og for de som ikke vet bedre : i gamle dager var vanlig husholdningssalt det vanligste selvmordsmiddelet, spiser en salt med skje er det fare på ferde!

En slik konsentrasjon avgjør saken, sneglene DAUER om vi sprøyter Dampbakken.

Det skjer også om mælen under Kirkegården sprøytes, selv om det der bare er brakkvann, fordampningen vil til slutt lage en konsentrert saltlake, og for å skaffe nok salt, trenger en bare å gjenta sprøytingen!

Dette er mye bedre enn å begynne å sprøyte med kunstige midler, som ALLTID har bieffekter. Samme firma som leverer Roundup, feks, var i sin tid involvert i produksjonen av det såkalte Agent Orange, som ble brukt til å fjerne løvverk i Vietnam av USAs hær.

Dette farlige stoffet påførte dyr, mennesker og amerikanske soldater varige skader, med misdannede barn og dødfødsler som resultat....

Vanlig sjøvann har bare en bieffekt: det dreper også en stor del av ugresset i mælen.

Men i dette tilfellet er det ØNSKET, fordi det er her sneglene skjuler seg, det er her de avler i slike antall at de senere oversvømmer hageme på Orkanger.

Sjøvann kan løse begge problemer, det er enkelt, vi - dvs Sivilforsvaret og Brannvesenet - har alt som trengs av utstyr, og begge etater trenger realistiske øvelser!

Jeg hadde i grunnen ikke forventet at Teknisk Etat i Orkdal skjønte et så enkelt poeng, men ærlig talt forventet at Hans Kr. som er en oppegående VG-journalist, hadde funnet fram til noen som har litt peiling.

Dessverre er vel verden slik at det kjøpes inn kostbart og farlig sprøytemiddel og at man starter et stort eksperiment med befolkningen her i dalen en gang til.

For FORRIGE gang, den gang det gjaldt Agent Orange, ble dette midlet sprøytet ut ved kraftstasjonen ovafor Torshus, i Orkdal kommune, som sammen med et par andre kommuner i Norge var eneste plass i VERDEN at man gjorde noe slikt, over 5 år etter at resten av verden kjente til Agent Orange og skandalen med giftbruk i Vietnam.

Sør-Trøndelag sensurerer fortsatt innlegg.

På tross av mail med lovnad om bot og bedring, sensurerer avisa Sør-trøndelag FORTSATT innlegg fra lokale Orkdals-beboere, mens perifere stortingsrepresentanter fra sørlands-kysten får trykket sine kjedebrev - som skrives av en sekretær og sendes via masse-mailinger til alle aviser i landet...

Derfor må dette pustehullet nyttes til å få publisert et tilsvar:

Sitat fra S-T nettdebatt:
"surmuling
21.05.09 - 14:28
No va de hær 17. mai.. Landets fæstdag.. Kainn itj dåkk for guds skyld ta åsså værra eni nerri dær no da?! Får ailles magesår tå kårr ueni de går an å værra..omtreint som hæmnskjelingan dåkk!
Av: Einar"Ikke så enkelt, Einar!

Dette er en liten bit av debatten om sentrumsutvikling i Orkdal. Det er vedtatt at det
skal utvikles en plan for sentrum og det ER på Okanger.

Like urimelig som det ville være å flytte 17.mai-feiringen fra Torget i Trondheim til
Spongdal eller Brundalen, er det å flytte hoved-feiringen vekk fra Orkanger.

Det var DET som skjedde i år, og det vil vi IKKE ha flere ganger!

søndag 24. mai 2009

Flere bilder fra Langbrua

Crewet ved det gamle Kaikontoret
Selve settet, her skapes 3 knallbra scener!
Sabotørene anropes av tysk vakt, som ikke fatter mistanke...
Sabotørene ankom i tidsriktig båt, den lakk som en sil, tettet med margarin!
Forberedelser ved skutesida, der er nærbilder som skaper illusjon!
Minering av skuteside.
Crewet på kaia.
Hele settet

Filminnspilling på Langbrua!

Sist natt var det filmopptak nede på Langbrua, filmen som Chr. Falck er i ferd med å lage nærmer seg sin fullføring.

Opptakene startet ved 11-tida på kvelden og ble avsluttet henimot klokka 3, og temaet var den såkalte Nordfahrt-sabotasjen, hvor 3 sabotører slo til og plasserte miner på skutesida på den tyske skuta Nordfahrt. Hensikten med det var å senke skuta ved kaia for å blokkere kis-utskipningen fra Thamshavn - det gikk som kjent for fulle mugger hele krigen og det var krigsviktig som bare det, kopper og svovel brukes i patroner og sprengstoff.

Det som skulle illustreres er skuta og sabotører som ankommer i robåt og selve mineringen.

Vi så rush-kopier av opptakene, det ser flott ut, profesjonelt og skikkelig troverdig. Jeg tror Falck og crewet har en vinner her - håper bare at NRK finner plass til filmen på sitt sendeskjema!

For den tyske okkupanten var denne langvarige kampen som tok over to år - den lengste sammenhengende sabotasjekampanje under krigen i Norge - mye viktigere en både Max Manus og den verdenskjente Tungtvannssabotasjen.
Løkkengruven leverte råstoff til sprengstoff, før tapet av Sicilia og svovelforekomster der sto Løkken for ca 30% av svovelet Tyskland fikk fatt på, dvs ca 30% av krutt og sprengstoff til krigføringen! Etter 1943 sto Løkken for mye mer enn 50% av sprengstoffet..........


Viser noen bilder fra settet, de er tatt med det lys som var på settet, for ikke å forstyrre filmingen med blitz og lignende.

Vi ser fram til at filmen blir ferdig, håper på en Før-premiere i Orkdal Kulturhus og på å kunne kjøpe DVD-er i julegave!Kaia, lekteren med lysarrangement og crewet på plass.

Mordersnegler - oppdatering

Nattlig sykkeltur til Langbrua og filmopptak i natt:

Forserer Kåresgata, 7 - 8 fartsdumper - ikke en bil å se, hverken på nedtur eller opptur.....
Ankommer Dampbakken og tar et sveip, før turen legges ned til Langbrua.

På toppen av bakken sees 3 snegler fra sykkelsetet - det betyr nok at det er mye snegler der nede....

Men bare 1 av 3 er en mordersnegl, de andre er vanlige svartskogsnegl. Så alt er muligens ikke så ille som noen vil ha det til?

Ned bakken til Ternaområdet ligger en snegl til, overkjørt og delt i to, det er heller ikke en mordersnegl.

Siden sist har jeg latt meg fortelle at mordersneglen kalles morder fordi de spiser andre snegler, innkludert sine egne slektninger.....

På tur heimatt utpå natta, etter filmopptakene, ser jeg enda en snegl, mot toppen av stien opp til toppen av dampbakken, det er kveldens andre morder.... og den har god fart til snegl å være, jeg styrer unna svineriet, vil ikke ha det på sykkeldekkene..... på toppen enda en, men en svart en.

Så kveldens total blir 6 snegler, av dem er bare to innvandrer fra den Iberiske halvøy.

Å se såpass mange snegler fra et sykkelsete og i løpet av en kjøretur på maks 5 minutter, og uten å LETE i gresset og villnisset nedi Dampbakken betyr nok at hageierne nedpå Nerøra har litt av et helvete. En mokusandoppdretter kunne fort tjene noen kroner på Orkanger!

Nå må dyrebutikken kjenne sin besøkelsestid og bringe Moskusender til torgs!
 
Blogglisten