torsdag 28. mai 2009

Overgangene på Museumsjernbanen - midt i et boligfelt!

Overgangen ved Follo, der toget kjørte på en bil sist uke.

Trafikkbildet, tidligere var her dobbelt port / bom og vokter
Som man ser er her skilt og lys, men ingen FYSISKE sperrer.

Det mangler helt fysisk sikring for fotgjengere.

Når man vet at Leketoget har all verdens tid................

...må vel et skikkelig SIKKERHETSREGIME tilsi at TOGET skal stoppe.....

.......... og ikke bilene, det er tross alt bere en lek, dette toget.

00000000000000000000000000000

Klemmentsmoen III, her ligger overgangen rett ved skolen på Evjen


Fysisk sikring ser en lite til, men legge merke til den gule lappen på stolpen!

Slik ser det ut der alle skolebarna passerer hver dag hele skoleåret.


0000000000000000000000000000000Klemmentsmoen II, her er det heller ikke lett å se at det er en overgang

Trangt er det også og lite oversiktlig.


Og heller ikke her noen form for sikring og det er en gul flekk her også.... mere om det.

000000000000000Klemmentsmoen I, her er det ikke LETT å se at det er en overgang!

Ingen sikring, godt tilgrodd og legg merke til den gule flekken på de to stolpene!


0000000000000000000000000


Overgangen ved Grendstuggu, Evjen ligger fritt til, med lys.

Men absolutt alt sikringsutstyr for øvrig mangler. Og det gror til....

0000000000000000000000000

Overgangen ved Psykiatrisk, gangvei til OSS. Legg merke til treverket.
Som man ser har ikke O.I engang fjernet løvverket og ingen sperrer.

00000000000000000000000

Overgangen ved St Olavs Hospital, OSS

Som man ser er det stor trafikk her og et gammelt lyssignal

Og absolutt ingen fysisk sikring, dessuten ligger jernbanesporet som

en KLOSS midt i parkeringplassen til OSS!
0000000000000000000000000

Overgangen ved Bårdshaug, rett nord for Trafo-stasjonen

Som man ser ikke akkurat imponerende sikkerhetstiltak!

Her sto det i gamle dager både et gjerde langs linja, ett nettinggjerde, som nå er erstattet av tiltak fra de private grunneierne - lettvinnt av Orkla! Her stod også et PORT. Den gangen, mens toget gikk stengte denne porten gang og sykkeltrafikken, biler var ikke aktuelt enda...... I dag bør her komme en ny port som sperrer for TOGET, slik at toget må stoppe og åpne ikke syklister og biler - så har man kontroll, så er sikkerheten ivaretatt!

0000000000000000000000000

I det etterfølgende vil vi legge ut bilder som illustrerer overgangene på Museumsjernbanen på strekningen Bårdshaug stasjon til overgangen ved Follo

Det er i alt 8 overganger kun TRE er sikret med varsellys, det blir unektelig noe annet enn det O.I. Museumsjernbanen påstår uspesifisert "alle overganger er sikret med varsellys og med varselskilt.

Det alle vil forstå, når man suderer disse bildene er at kvalitetssikringen og sikkerhetstenkingne på Løkken er alt for svak.

Historisk har man FJERNET sikkerhetstiltak, uten å komme med nye, og uten å oppgradere det utgamle anlegget vesentlig. Kun på ett sted har man gjor noe vesentlig, dety er krysningspunktet for E 39, der er det automatisk veibom. Men det er ikke så rart, for der møter man en myndighet med makt som KREVER tiltak. I Orkdal er det annerledes, her står vi med lua i handa og lar Løkken styre som de vil med leketøyet sitt.

Ikke en gang på Fannrem er det noen sikring, der kommer toget plutselig rett ut i veibanen, mellom to hus, og Løkken bare kjører på så lenge det går (bra) og så lenge de får holde på.

Men denne billeddokumentasjonen handler ikke om Fannrem og ikke om Fannremsmoen heller, den handler om Bårdshaug og Klementsmoen. Ingen taler beoboernes sak her. Ikke politikerne, ikke Orkanger Vel - INGEN.

En enkel spørreundersøkelse tyder så langt på at 100% IKKE ØNSKER noe museumsjernbane nedenfor Fannrem - knappast nedenfor Svorkmo.

Ettersom dette nå har vist seg å være et potensielt faremoment for all i vår del av dalføret, oppfordres herved de som har med dette å gjøre om å gjøre sin plikt: veimyndigheter, politi og politikere, som til sammen har ansvaret og har plikt til å regge forholdene best mulig til rette, slik at sikkerheten er ivaretatt.

2 kommentarer:

HansK sa...

ErikP påpeker at Orkanger Vel ikke taler beboernes sak. O.V. har aldri fått noen henvendelser. De fleste overgangene ligger i området til Evjen og Klemmetsmoen Vel.Jeg vil anbefale kommunens trafikksikkerhetsutvalg.
mvh Hans K.

ErikP sa...

Men Hans! Du av alle burde vite at det ultimate målet til denne hobbyjernbanen er på restarurere linja helt ned til Thamshavn stasjon, eller aller helst ned til kainene og det gamle jernbaneverkstedet!

Og det foreligger uklare planer om persontrafikk med jernbanen igjen i stedet for buss.

ØNSKER vi det?

Vil vi HA jernbane tvers gjennom Orkanger IGJEN?

Ønsker vi at en reiselivsbedrift, som har sikret seg massiv statsstøtte i motsetning til alt annet av reiselivsvirksomhet i Norge, skal få anledning til å rasere det veinettetsom er bygget opp på Orkanger siden den store veidebatten midt på 1970-tallet?

Det er en fordel å prøve å tenke litt FRAMOVER og forutse hva eventuell meningsmotstander kan komme med framover!

 
Blogglisten