fredag 29. mai 2009

Har noen dårlig samvittighet på Løkken?

Orkla Industrimuseum ved Bjørn Tokle, tidligere journalist i avisa Sør-Trøndelag og nåværende ansatt i Orkla Industrimuseum, Museumsjernbanen, har alltid vært en ivrig talsmann for den gamle nedlagte Thamshavnbanen, og har klart å etablere denne som en Museumsjernbane.

Han har også klart det kunstykket å fått en liten, mer eller mindre tilfeldig samling av litt gammelt jernbanemateriell, noe gammelt gruveutstyr og endel etterlatenskaper fra Smelteverket på Orkanger og Oppredningsverket på Løkken godkjent som et Museum.

Som museum har Orkla Industrimuseum - som egentlig er en reiselivsbedrift som er opptatt av å selge biletter - også klart å tilrive seg store bevilgninger fra det offentlige. Bevilgninger som bedre skulle ha gått til å sikre andre viktige elementer av ordinær museumsdrift i fylket.

For det skal ikke bare være å sette opp et skilt, og døpe huset for Museum for å få tilskudd!
Man skal heller ikke ukritisk kunne publisere pamfletter med varierende grad av korrekt historiefremstilling, helt uten kvalitetssikring og helt utenfor normal museal kritikk og kildekritikk, og påstå at dette kommer fra et museum.

Det foregår ingen forskning ved dette såkalte museet, det foregår ingen vitenskapelig publisering eller dokumentasjon, simpelthen fordi det ikke eksisterer noe akademisk miljø DER, det er bare ansatt et antall reiselivsfolk.

Men man er antakelig meget engstelige for negativ presse.

Derfor bommer B. Tokle helt på både målet og en kan si han skyter på feil bane, når han truer en ungdom som er påkjørt av toget hans med politianmeldelse!

Men at man tydeligvis har dårlig samvittighet for egne unlatelser blir tydelig nåe en legger merke til følgende lille historie, selvopplevd en ettermiddagstime utenfor vanlig arbeidstid :

Torsdag tok undertegnede en liten runde på Evjen / Klemmentsmoen-området. Tok Orkla Industrimuseums lille jernbane i nærmere øyesyn og besiktiget og fotograferte alle de 8 offisielle overgangene.

Konstanterte at bare 3 av de 8 overgangene er utstyrt med noe som kan LIGNE sikkerhetsutstyr, ellers er det varierende grad av oversiktlighet og skilting.
Dette i et boligområde - der barn har daglig gange til og fra både fritidsaktiviteter og skole.

Presseoppslaget med bilen som ble påkjølrt av toget, og muligens en skikkelig gammeldags hodepine etter et uvanlig dumt utspill med trusler om anmeldelse; ser ut til å ha avfødt følgende reaksjon :

Idet jeg nærmet meg overgangen ved Grendstuggu Evjen, ble jeg oppmerksom på en bil som stoppet ved og delvis midt PÅ overgangen.

Jeg fortsatte med mitt og tok et par bilder. Noen minutter etterpå kom den samme bilen i retur og STOPPET midt foran overgangen, og sjåføren STIRRET på undertegnede.
Deretter flyttet bilen seg fra overgangen og parkerte rett nedenfor i den lille bakken opp mot overgangen på dette stedet.

Så kom sjåføren ut, og gikk meg raskt i møte. Det var Bjørn Tokle selv.

Han var meget irritert å se til og spute temmelig bryskt "hva i all verden er det DU driver med?!"
For meg sto det helt klart at mannen mente å ha rett til å nekte for at bilder kunne taes i det hele tatt på dette stedet.

Jeg svarte som sant var at jeg var i ferd med å ta noen bilder på offentlig plass, og AV en offentlig plass.
Idet Tokle antakelig skjønte at han hadde en dårlig sak her - han var tross alt pressemann selv enm gang i tiden - skiftet han taktikk og ga seg til å påpeke at det var forbudt å bevege seg på banelegemet:
"det kan være meget farlig - det kan komme et tog når som helst!"

Mitt svar var da ganske enkelt "Ja det er akkurat DET vi er opptatt av en god del mennesker"

Tokle ville også gjerne diskutere op påpeke at det er forbudt å sette fot på banelegemet, noe jeg IKKE hadde gjort, ikke vært nær skinnegangen heller ikke tråkket på sleepersen. Jeg for min del KUNNE ha påpekt at det å parkere midt på offentlig vei, rett etter bakketopp, på et uoversiktlig sted heller ikke akkurat er comme il faut, men lot det være, jeg ønsket kun å få mine bilder til en nyttig dokumentasjon, ikke ha et offentlig oppgjør med Tokle der og da.

Derfor avviste jeg ytterligere kommunikasjon med Tokle, som helt tydelig hadde som utgangspunkt at HAN kan bestemme om der skal taes bilder av alt som har med Museumsjernbanen å gjøre.

(det åpner for interessante tilstander - kan ikke naboer av banen fotografere i sin egen hage, av frykt for å tråkke Tokle & kumpaner på tærne? Kan Museumsjernbanen innføre FOTOFORBUD i Orkdal? Selvsagt ikke, hverken Tokle eller Museumsjernbanen har noen som helst rettigheter i Orkdal, tvert i mot de har tatt seg selv til rette her. De må forstå at de er GJESTER og er her på vår felles nåde.)

Nå fant jeg dette opptrinnet litt merkelig, men det demret etter hvert for meg etter hvert som jeg avfotograferte de øvrige overganger og når jeg ser hva O.I. har foretatt seg der, øyensynlig for å heve sikkerheten på Evjen:

MAN HAR SATT OPP EKSTRA "PLAKATER", TRYKKET MED EN VANLIG LASERPRINTER - PÅ GULT PAPIR, OG LAMINERT I EN BILLIG LAMINERINGMASKIN.

TEKSTEN ADVARER MOT TOG OG OPPFORDRER OSS TIL Å STANSE OG LYTTE!

DERSOM O.I. TROR AT DETTE ER NOK TIL Å GJØRE DEM ANSVARSFRIE VED KOLLISJON ELLER VED OVERKJØRSEL AV ET BARN, HAR DE IKKE SKJØNT FILLA AV SIKKERHETSARBEID!

DERSOM DE MENER AT DE KAN LØPE FRA ALT ANSVAR BARE VED Å HENGE OPP EN PAPIRLAPP, DERSOM DE TROR AT "SIKKERHETSARBEID" ER SÅ BILLIG OG SÅ ENKELT, DERSOM DE TROR AT DE KAN FORTSETTE Å TURE FRAM MED EN LEKEJERNBANE MIDT GJENNOM ET BOLIGOMRÅDE, BØR STORSAMFUNNET UMIDDELBART KORRIGERE SLIKE HOLDNINGER, VISE DEM AT DE TAR FEIL OG SPERRE BANEN LENGE FØR DEN KRYSSER OFFENTLIG VEI.

Jeg kommer tilbake med bilder som viser og demonstrerer det som her er omtalt.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten