lørdag 8. januar 2011

Audhild Øye.......

Skriver lederen i Sør-Trøndelag fra tid til annen. Jeg har tilstadighet forundret meg over hva denne skribenten har greidd å prestere av overflødige kommentarer, småborgerlig snusfornuft og direkte misoppfatninger, til og med på avisas lederplass.

I dag, 8/1 2011 har Øye tatt for seg kulturhuset i orkdal, og manglende publikumsoppslutning. Både når det gjelder teaterstykker og når det gjelder musikkarrangementer.

Hun stiller spørsmålet om den manglende tilstrømmingen skyldes at orkdalinger flest ikke er kulturelt interesserte, og hennes konklusjon ser ut til å være at den manglende interessen bør få konsekvenser for hva politikerne bestemmer seg for i spørsmålet om kulturhus.

Her er det selvsagt rom for andre fortolkninger. Jeg, blant mange andre har i årevis forundret oss over den iver S-T viser når det gjelder i å legge føringer for at politikerne skal lykkes med å ikke investere i lokalsamfunnet vårt. Det er mye å ta fatt i de siste 10 årene, både fra Øyes penn og fra Morkens - det fører for langt i komme inn på i denne omgang - derfor kulturhuset :

Her legger Øye sterke føringer for å la være å gjøre noe som helst - det kommer jo ikke folk! Jeg tror nok det blir lett å finne samarbeidspartnere på den tanken i kommunestyret, som ikke akkurat utmerker seg som et oppkomme av sprudlende fantasi og optimisme!

Øye har rett på ett punkt, som er mye av kjernepunktet i kritikken mot en plassering i Rådhuset på Bårdshaug : Orkdalinger flest og Orkangerfolk i særdeleshet har fått med seg etter 30 år at plasseringen på Bårdshaug ikke er særlig vellykket.

Samboerskapet med rådhuset er ikke populært, det er lite som tyder på at noe som helst blir vellykket der oppe, hele området fremstår som tilknappet og utilnærmelig, det skyldes ikke minst hotellet til ordføreren som alltid har fremstått som noe av en festning - det har selvsagt røtter tilbake til Thams' dager og var gjort med hensikt, salig Thams ØNSKET å signalisere at her var ikke Hvermannsen velkommen, tvert i mot, fra tårnet i herregården skulle folks liv og levnet detaljstyres.

Så når Øye på syltynt grunnlag konkluderer med at årets program, med forhåndsbestilte stykker og fravær av musikkprogram med artister av nasjonalt kaliber skal ha konsekvenser for planlegging av kulturhus i 2040-perspektiv, blir det helt feil.

Øye mangler rett og slett data for sin påstand. Alle bør vite at orkdalingene bruker Trondheim som kulturarena, framfor rådhuset. Men det foreligger ingen grundige undersøkelser på det! Derfor har ikke Øye dekning for sine påstander, derfor har ikke det borgerlige flertallet dekning for sin framtidspessimisme.Det vi har er lekkasje til Trondheim, kulturlekkasje. Vi har i tidligere tider konstatert at vi hadde handelslekkasje til Trondheim, og gjorde noe med det på 1980 - 90 tallet. Å gi opp og ikke gjøre noe, vil forsterke tendensen Øye peker på, men uten å forstå.I stedet for å fortsette i 40 år gamle, opptråkkede spor, som fører feil av sted, er det på tide å tenke nytt og satse, akkurat som man gjorde på OTI og gjør på AMFI. Slik det er kan det ikke fortsette.

Dessuten var det en jævla dårlig nyttårsgave og en dårlig velkomsthilsen Øye hermed gav Orkdals nytilsatte kultursekretær, Arne Fagerholt, som garantert har andre og større planer enn Øye og en del pengepugere i formannskapet, som ser ut til å ville legge dalføret brakk, jo før jo heller!

Erik Prestmo
 
Blogglisten