søndag 11. april 2010

Ny svømmehall

Nå når Kulturhuset ser ut til å ha en sjanse til å lande der det skal, og at dermed Sæther-Rømme også kan bli håndtert på en måte som er i pakt med befolkningen og fremtiden, peker en skikkelig svømmehall seg ut som neste store prosjekt.

Jeg har sagt det før, men det tåles å gjentaes: det var en historisk blunder at man i sin tid valgte å bygge to alt for små svømmebasseng i Orkdal : en 12 meter på Orkanger (OIF samlet inn penger på ORKANGER) og en 12 meter på Grøtte våren etter - ingen samlet inn ei krone.....

Dette var en histortisk tabbe og slikt ble bare mulig når man meislet ut Orkdalspolitikken på 1960-tallet, hvor Orkdals-formelen ble ledetråden.

Tabbene fortsetter, ved at kommunen bruker penger på å flikke på disse anleggene, som er for små og ubrukbare, og det rapporteres at oppussingen var delvis mislykket.....

Nå ser alle det som skulle ha vært åpenbart i 1967 : vi må få et noenlunde skikkelig svømmeanlegg!

Svømmeavdelingen i OIF er sterk, og har gode utøvere, aktiviteten er på topp, på tross av anlegget.

Med et skikkelig anlegg, sentralt plassert i Idrettsparken, vil mulighetene åpne seg for hele dalen, det vil gi et løft for svømmeavdelinger både i OIL og de andre idrettslagene.

Representanter for lederne sier de klarer seg med en 25 meters bane. Mulig det.

Men nå skal fortidas mistak rettes opp en gang for alle, og nå skal det bygges for fremtiden. Derfor er kravet et 50 meters basseng for de aktive, både trening og konkurranse.

Se dette i sammenheng med Gammelosen, og anlegg i tillegg et utendørs flomålsbasseng hvor det anvendte oppvarmingsvannet v fra 50-metersbassenget og kunstgressbanen benyttes enda en gang for maksimal effekt. Gjøres det rett, bygges det på rett plass, kan man ha overbygget tunnell ut i det utendørs varmtvannsbassenget fra garderobene, slik at man kan ha praktisk talt helårs utendørsbading, dette er velkjente prinsipper fra andre steder i verden og fullt mulig å få til.

Da har Orkdal et svømmeanlegg med internasjonale mål, hvor stup, svømming, synkronsvømming og fri leik kan foregå både inne og ute hele året. En unik attraksjon i vår del av verden. Vi har varmtvann, så her er det bare å sette i gang!
 
Blogglisten