onsdag 17. februar 2010

Klager fra 7320

Fra Orkanger Vel's gjestebok:

"Åpent møte om idrett: Kritikk mot klaging fra Orkanger
Søndagens åpne møte om idretten i Orkdal avsluttet med uventet temperatur da OILs Thor Arne Johnsen betegnet det som "snedig" at andre klaget over småting i stedet for å samarbeide. De andre var deltakere fra Orkanger som uttrykte bekymring for Idrettsparken (bildet). OIFs Øyvind Togstad repliserte at han ikke hadde hørt noen snakke om "småting"."
"Personene:
Varaordfører Oddbjørn Bang deltok for å snakke om idretten og Orkdal 2040 - altså framtida.
Thor Arne Johnsen er leder for utbyggingsprosjektet til Orkdal Idrettslag i Knyken.
Magne Fossbakk er leder i OIL og i idrettsrådet. Idrettsrådet skal stimulere til samarbeid mellom lagene i kommunen."

Det er altså disse tre som retter anklager mot Orkanger / OIF!

Det er nesten ikke til å tro! Dettte blir nesten som om en overgriper klager over å bli politianmeldt - etter 40 års sammenhengende overgrepsvirksomhet!


Jeg traff en gammel veteran fra OIF i dag, idrettsleder, fotballspiller og organisator. Han var opphisset over disse påstandene fra 7320-hold.


Historien sier det stikk motsatte i følge vår meriterte kilde:

"Da kommunen ble sammenslått var det bare Orkanger Kommune som hadde penger - de andre kommunene var nærmest konkursbodd".
"Vi måtte bygge skole for dem, både på Svorkmo, Fannrem og på Gjølme. De hadde ingenting......"
"Svømmehall fikk de givendes - vi samla inn halve beløpet og overleverte kommunen i 1968...."


Men de andre kommunedelene fant den hemmelige formelen; "Orkdals-formelen".
De slo seg sammen mot Orkanger, motarbeidet alt derfra og mobbet alt og alle så lenge at de trodde det var normalt og at det aldri kom til å bli tatt til motmæle....


I over 40 år gikk dette spillet, dekket opp av hensynsløse politikere som har visst at de aldri har hatt stemmer å hente på Orkanger.


Når det så - etter 40 år! - kommer noen som tar til motmæle, føles det så uvant for dem, at man våger seg til å kritisere de som ferteller hvordan den virkelige sammenhengen er!


Ja ja, det er ikke noe nytt og uvanlig i verdens-sammenheng, en overgriper har sjelden perspektiv på egen virksomhet, eller viser noen form for empati.


Det er allikevel trist at vi skal ha det slik her i vår kommune, for vi fortjener så mye bedre - her på Orkanger!

I følge ex-politiker på gjesteboka er sammenhengen slik:
"ex politiker 2010-02-13 21:30

Som mange av oss har observert over tid, så er de fleste av flertallsgruppens ledere og politikere mot mye av det som skal gjøres på Orkanger.
De har ofte andre løsninger og meninger enn de som blir foreslått og vedtatt om sentrum. Hvorfor ?

Grunnen er enkel.
Bang har alle sine velgere andre steder enn på Orkanger.
Det samme kan vi si om Venstre og Grønset, og om Kr.f og Gangås.
De få fra Orkanger som er på listen til Lysholm er dessverre passive.

"Lysholm-listen" har faktisk ytret meninger om å flytte aktivitet ut av sentrum.

Når Lysholm i tillegg ikke ønsker å uttale seg konkret om hvor sentrum er eller hva som kan gjøres der, blir hele Orkdal 2040 prosessen vanskeliggjort.

Mitt beste råd som ex lokalpolitiker blir da, gjør som flere har nevnt her i gjesteboken, lag en ny politisk liste som innehar mange engasjerte personer. Jeg vet at det er en del "ting" på gang. Ikke nøl, for tiden går fort. Lykke til !"

Jeg synes det er på sin plass å gi ex-politiker et skikkelig svar, han peker på meget vesentlige ting :

Orkangerlista!

ex politiker!
Din analyse av de "borgerlige" partiene er 100% sammenfallende med min, noe jeg også har gitt uttrykk for her, i Søra og på bloggen min tidligere.Din konklusjon er også sammenfallende med min.

Jeg har i et tidligere liv sverget på ikke å delta i politikken, og sluttet med det i 1976, og gikk da ut av aktivt partimedlemsskap.

Jeg ser nå at det er behov for aktiv innsats, og at innsats for Orkanger er nødvendig i lokalsamfunnet vårt.

Stiller du opp som frontfigur, skal jeg stille opp som "Speechwriter", for nå må noe skje!

Vi organiserer oss og møtes ved urnene!

tirsdag 16. februar 2010

Debatten om skøyteis på Fannremsmoen

I forrige uke sprakk KE Wormdal nyheten om at Orkanger Aktivum vil bekoste legging av en ny type kunstis i den gamle ballspillhallen i Idrettsparken. Belegget er helt nytt på markedet og sies å være kollosalt slitesterkt, våre ishockey-spillere som for tiden er i OL i Vancouver har testet det og utsatt "isen" for hundrevis av oppbremsinger og skrens, av kraftige karer i hundrekilos-klassen uten at man kan se spor av ødeleggelse i belegget.

Man tar sikte på en isflate på 700 kvadratmeter, det er nok til både isdans og hockey.
Det er sågar nok til kortbane, noe som kunne danne grunnlag for igjen å fostre en generasjon skøyteløpere fra Orkanger!

Wormdal ser for seg at det her åpnes rom for mange aktiviteter: hockey til regulerte tider, treningstider i første omgang, hvem vet, kanskje får vi hockeylag på Orkanger, i ren OIF-regi?

Men det vil også bli plass til isdans og organiserte øvingstider og til rein islek. Wormdal har jo bakgrunn fra konkurransedans, så her kan det bli spennende!

Wormdal legger spesielt vekt på at det skal bli mulig for handikapte og andre, som i dag faller utenfor den organiserte lagidretten, eller som av mange og ulike grunner ikke kan bruke Knyken om vinteren, for å komme i hallen og utfolde seg på isflata.

Han ser for seg utleie av skøyter, som en inntektskilde, i stedet for inngang etter mønster fra Bowlingen. her kan det åpne seg muliheter for moro og kos, etter mønster fra mer romantiske NewYork-filmer, hvor unge par går i ishallen og seiler rundt på isen og dyrker romantikken!

Spesielt spennende kan dette bli med tanke på at dette vil være et helårstilbud, med meget lave driftsutgifter, sammenlignet med andre ishaller i landet og i hele verden.
Se på sidene til Orkanger Vel!


Men som vanlig i dalføret vårt: alle gode nyheter er ikke gode for alle!

Denne nyheten sprakk i Søra på en Tirsdag.

Torsdag var selvsagt bremseklossene fra Orkdal Idrettlag (Fannrem) på plass i Søra med en "stornyhet" : plutselig har fannremsbyggen kommet på at man skal legge is på grusbanen sin ned Orkla!

Svært påfallende og meget spesielt, ettersom vi har hatt nesten sammenhengende kuldebølge i 3 måneder, så kommer man plutselig på å legge is NÅ?

Enda mer påfallende blir det når man i avisa gjør kjent at til NESTE år skal gjøre grunnarbeid, slik at man kan legge skikkelig isflate, nå er det visstnok for dårlig der oppe.

DET tyder ikke på at dette har vært planlagt på noen som helst måte, ikke skikkelig planlagt og ikke planlagt over lang tid.

Det er nok den gode, gamle Fannremsmisunnelsen som gjør seg gjeldende, og i panikk over at OIF har en god ide, føler man at man må på banen for å stjele rampelyset.

Dette har avfødt en etter hvert lattervekkende debatt i Søra..... med bortforklaringer og de vanlige Fannrems-angrepene og tullsnakk om humler og humleflukt(!)....

Litt spesielt er det også at planleggingen har vært så dårlig at man må bruke Brannvesenets folk og utstyr for å få lagt is, for OIL kan da umulig mene at man skal planlegge å bruke branslukningsmateriellet til dette formålet???

Dessverre ser det ut til at alle oppfordringer om nå for en gangs skyld å stå sammen, og gå sammen med OIF for å presse våre politkere fra å rive gammelhallen i minimun 5 år, ser ut til å falle på stengrunn.

Går dette som det pleier, kan vi vel nå forvente oss raske utspill fra 7320 med krav om å rive gammelhallen med en gang??!

Men ettersom noen tror at det er noen stor nyhet med skøyteis i dalføret oppe på Fannrem, kan vi i dag avsløre flere momenter: for det første, det har vært vanlig i flere år å legge is på skolegården på Orkanger barneskole, på tross av varme vintre.

Og Orkanger Vel's hjemmesider avslører for det første i går at man nå er i ferd med å legge is igjen, akkurat i tide til vinterferien, i år som før!
Og for det andre, denne isflaten ligger midt i Sentrum, midt i sentrum av Orkanger og dermed midt i hele dalførets sentrum!

To-tre mann, en vannslange og et par kvelders innsats, og isflaten ligger der fiks ferdig midt i SENTRUM, i gangavstand og et flott tilbud for ungene uten å måtte kjøres i bil.........


Ikke sliter de ut brannfolkene eller utstyret deres heller.......Vi sier som President Roosevelt, som skulle illustrere for sitt folk i 1942 at europerne var villige til å sloss for friheten selv og brukte våre norske motstandsmenn som eksempel : Look to Norway! Vi må selvsagt skrive litt om så det passer vår dal og vår tid :


LOOK TO ORKANGER!

Klatrehall, Garderober m.m. i Idrettsparken
Fra Orkanger Vel:"Idrettsparken: Garderobene skal i Orklahallen"
Jeg ser på sammensetningen av gruppen som kom med forslag til hallen, og merker meg at en LITEN gruppe har fått uforholdsmessig stor innflytelse, klatrehall-entusiastene.
Årsaken til at jeg tar det opp er at den foreslåtte klatrehallen etter min mening er fullstendig feilplassert.
I stedet for å spise opp verdifull parkeringsplass foran hallen, kan og BØR denne klatrehallen heller plasseres mot veien, på den andre siden av hallene, i det store og ubrukte arealet mellom gammel og ny hall.Under forutsetning av at Wormdals meget gode forslag om kunstisdekke i gammelhallen, og at man får politikerne med på å la gammelahhen stå i minst 5 år (den kommer aldri til å falle sammen, som Odda Karlsen fryttet, hallen er grunnsolid og må ikke forveksles med nordnorske haøller med flatt tak!), vil dette kunne gi en GUNSTIGERE plassering. Adkomst til klatrehallen sikres enkelt fra mellomgangen som eksisterer i dag mellom ny og gammmel hall.Dette er meget viktig og bør adresseres umidelbart, før man går fra skisse-stadiet til konkrete tegninger!
 
Blogglisten