lørdag 30. januar 2010

Politikerne i Orkdal etterlyser engasjement fra folk og lokale organisasjoner!

Fra Orkanger Vel :
"Brit 2010-01-29 16:08

Det politiske miljøet etterlyser engasjement fra folk og lokale organisasjoner. Da er det skammelig at seriøse visjoner og forslag vedrørende Orkanger, nesten uten unntak blir motarbeidet og avvist. Håper de som blir motarbeidet ikke gir opp men spytter i hendene, bretter opp ermene og gir enda mere gass. "


Brit! God påpeking, og som forsøk på svar :

Politikerne i Orkdal har gang på gang vist at de mangler evnen til å diskutere på like vilkår med vanlige folk.

De foretrekker SPILLET i kommunestyresalen og settinger hvor DE har ordstyrer og kan styre debatten.
Derfor møter mange av dem ikke opp i Korpshuset når Hans Kringstad kaller inn, de ser ut til å mangle mot til å stå for det de holder på med.

(noen hederlige unntak finnes, selv om de etterlater sannheten fortere enn mærra springer i korpshuset, for å si det litt pent).

Politkerne etterlyser engasjement, men det betyr ikke det samme som vi oppfatter : de etterlyser folk som er enige med seg selv, og bare det!

Alle andre ønsker de å lukke ute, gjerne dit peppern gror. Det er slik politiske partier virker, og i en lokaldebatt er en slik kultur nesten en forurensing.

For i lokalmiljøet og i lokalpolitikken er det alle oss Orkdalinger mot resten av Norge, de 434 andre kommunene og mot Staten.

Dessverre er det ikke mange av dem som skjønner det, og heller vil holde på med spillet sitt i bakrommene, hvor man elegant setter velgernes dom til side, dagen etter valget, og fortsetter som før!

fredag 29. januar 2010

Merkelig på Skaunakjølen!

Fra Sør-Trøndelag:
" Ingen biljakt
Politiet presiserer at det aldri utartet til noen biljakt over Skaunaskogen.

Det var søndag formiddag politiet forsøkte å stoppe en bilfører på Fannrem. Da denne ikke stoppet, fulgte politiet etter over Skaunaskogen og ned mot Eggkleiva.

Farten var hele tiden lav, mellom 40 og 60 kilometer i timen, og politiet fulgte etter på avstand.
Det ble satt inn enda en politibil. Denne kom fra motsatt retning, fra Børsa. Mellom Eggkleiva og Børsa ble bilen stoppet ved at han fikk en politibil både foran og bak seg.

Operasjonssentralen understreker at hele gikk svært rolig for seg.
- Dette var det vi kaller forfølgelse av bil. En biljakt derimot er en helt annen type kjøring, presiserer politiet.
Catharina Morken
"

Dette var merkelige greier! Når informerer eller politiet om at man IKKE har foretatt en biljakt? Vanligvis er slike situasjoner topp interessante og adrenalinfylt.....

I ettertid har en signatur, "dattera", skrevet på nettsidene til S-T at faren er syk og lider av demens.....

Så jeg lurer på....

Hva kom det av at politiet IKKE startet biljakt i dette tilfellet? Hvorfor forsøkte de ikke som i de fleste andre tilfelle å presse bilen i grøfta?

Kom det av at sjåføren så gammel ut? Hadde resultatet blitt annerledes og kanskje katastrofalt om det hadde vært en UNG sjåfør?

Og hvorfor denne merkelig og svært uvanlige presiseringen: at dette IKKE var en biljakt (for det var det jo, bare på litt lang avstand fra den forfulgte bilen).

Kommer det av at etaten i ettertid har litt dårlig samvittighet over å ha behandlet et sykt menneske dårlig?

Har kanskje legen dårlig samvittighet også og har hvisket en lensmann noen ord i øret om at her må vi ligge lavt?

Og kanskje dårlig samvittighet over ikke å ha plukket inn førerkortet for lenge siden, evt. diagnose tatt i betraktning?

Så vidt jeg vet skal førerkort innleveres ved alvorlig sykdom som nedsetter evnen som sjåfør, og lege, helsevesen og politi sitter til sammen med ansvaret for at dette skjer!

torsdag 28. januar 2010

Blodpris for skoleutbygging på Follo!

Fra Orkanger VEL:
"Fylket krever blodpris av Orkdal kommune på Follo
Sør-Trøndelag fylke vil nå beholde linjene kjemi/prosess og service/samferdsel på Follo i stedet for å flytte elevene til Meldal. Men da må Orkdal kommune betale ti millioner kroner for tomta med det nedslitte idrettsbygget (bildet). Dette er nesten tre ganger markedspris, ifølge rådmannen"

Bang, Grønset og denne regnemesterne til Venstre som påsto at ny hall oppå Follo ville bli nesten gratis, har spilt falitt her.

De forsøkte seg på å spille ball med større ulver, bl.a. fylkesordføreren fra Arbeiderpartiet, gikk rett på trynet og nå må vi innbyggerne betale regninga, som vanlig!

Det er utrolig at Bang (SP) ikke har sett muligheten til et rød-grønt samarbeid, men har vært så politisk forblindet av bygdastriden i Orkdal'n (man kan nesten si sitt eget hat til Orkanger!) at han har gått mot sitt eget partis sentrale politiske linje.

Slikt får selvsagt BÅDE en politisk og økonomisk prislapp og i Orkdal må vi nå betale for å ha en av landets mest vrangvillige SP-politikere!

tirsdag 26. januar 2010

Hva må gjøres på Orkanger?

Fra Gjesteboka til Orkanger Vel der diskuteres Idrettspark, som vanlig, og der diskuteres Orkdalspolitikere, som vanlig, og der sensureres innlegg vekk, helt uforutsigbart som vanlig :

"lærer
2010-01-26 00:19
Tror ikke på julenissen. Asphjell i front for badeanlegg i Idrettsparken ? De fleste konstruktive prosjekter som er blitt gjennomført i Idrettsparken har blitt til i etterkant av massivt press fra lokalbefolkningen, foreninger og OIF. Fakkeltog, underskriftskampanjer og leserinnlegg har blitt en del av fritiden til mange lokale ildsjeler. DET KAN IKKE FORTSETTE SLIK. Gjentar mitt tidligere råd. Flere fra Orkanger må inn i lokalpolitikken. En mulighet kan være å få startet et nytt lokalt parti. Det finnes mange, mange muligheter innenfor politikken.


crawl
2010-01-25 23:57
Idrettsparken og OIF har hatt de samme fotballgarderobene i 65 år. Tror ikke et nytt svømmeanlegg i Idrettsparken blir realisert av Asphjell eller Lysholm. Hvis vi skal stole på dem kan det fort gå nye 65 år. Den jobben må OIF selv ta, men først må parken bli OIFs eiendom.


Kommentar fra redaksjonen


Til crawl: Nå må du ikke overdrive. Det er ikke 65 år siden fraukjelleren på nedre Rømme ble ombygd til dusj. Det er bare 54 år siden"

****************************
Det etterfølgende innlegget "kom ikke inn" i Gjesteboka hos Orkanger Vel. Ikke kan vi se at vi har tråkka noen direkte på tærne heller, og i hvert fall ikke æresskjelt noen, denne gang.
Den som setter seg selv i dårlig lys er etter hver Hans K. som det rapporteres sensurerer alt som ikke passer. For hvem det ikke passer blir et åpent spørsmål, siden vi har kjennskap til at dette er beslutninger tatt av en person alene.....

Nåvel, siden man har mere plass til rådighet her, er innlegget litt utvidet, slik at enkelte ting skal være litt lettere å forstå :


Lærer! Dette er en god ide!


En egen Orkangerliste er veien å gå! For det første kan vi gjenreise et partipolitisk uavhengig alternativ i dalføret. Et listealternativ som ikke er borgerlig og ikke er sosialistisk, ettersom IDEOLOGI har lite med lokalpolitikk å gjøre!


Orkdalslista skulle ha blitt et slikt alternativ, dessverre ble dette kjørt i grøfta av Ordføreren som øyeblikkelig plasserte Orkdalslista i den "borgerlige" blokken.

Ei egen Orkangerliste med fokus på de problemene du reiser har noe for seg.

Den kommer til å bli en farlig konkurrent til Orkdalslista, som har beitet fritt på Orkanger etter at de "borgerlige", med Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti gikk ut og praktisk talt ærklærte krig mot Orkanger og Orkangervelgerne.


Ei Orkangerliste vi bli en vekker for både Orkdalslista, Arbeiderpartiet og den "borgerlige" bygdablokken, og kan få langt større innflytelse enn det reine stemmetallet - det kan tvinge alle til å ta Orkanger og Orkangerfolk på alvor igjen i denne dalen!

Mange undres kanskje på hvorfor jeg setter "borgerlige" i hermetegn?

Jo, det kommer av at i lokalpolitikkken er det egentlig ikke spørsmål om IDEOLOGI, det er spørsmål om ADMINISTRASJON.

Vår kommune styres i virkeligheten fra Oslo, vi får penger fra OSLO, vi får pålegg fra Oslo om hvordan disse pengene skal brukes.

I virkeligheten er budsjettet båndlagt lenge før vi har avgitt stemme, lenge før alle budsjettmøter er satt. Regjering og Storting bestemmer i virkeligheten hvordan kommunebudsjettet sakl se ut i alle kommuner. ca 98% av hele budsjettet er fastsatt på forhånd, slik at det lokalpolitikerne krangler så høylydt om, kun er de siste 2%.

Da er fasiten enkel, uansett ideologi er det i virkeligheten et spørsmål om lokalkunnskap mot statlige pålegg og fjernstyring.

Dessuten, "borgerlig".... Har noen noensinne hørt en "borgerlig" lokalpolitiker nekte å ta imot statstilskudd? Det er vel heller slik at de sloss om MERE statstilskudd alle sammen, "borgerlig" eller ikke?

Da blir min noe uærbødige påstand at vi har ingen virkelige "borgerlige" politikere, ikke her i dalføret og knappast i hele landet. For en borgerlig politiker, en VIRKELIG borgelig politiker ville avvise skatter og avgifter, legge ned statsapparatet og overlate alt til det frie markedet. Og de ville avvise en plass i noe så suspekt halv-sosialistsik som et norsk kommunestyre....!

Men vi har altså enkelte som på død og live skal drive idelogiske øvelser i budsjettarbeidet :

For å sikre at ei slik liste ikke får slagside mot disse "borgerlige", stiller jeg gjerne opp og tar "venstre" fløy, så kan vi sammen sørge for å sette de som driver ideologiske kandestøperier i lokalpolitikken på plass framover?
 
Blogglisten