lørdag 15. september 2007

Orkla Cup regnet bort

Sakset fra Adresseavisen:
"Orkla Cup regnet bort"

"- Ville blitt potetåker – Vi hadde mye overvann på banene, spesielt på gressbanene. Hadde vi sluppet spillere utpå, ville det blitt en potetåker og kvaliteten på anleggene ville blitt satt kraftig tilbake"

"Fotballskole gjennomføres Klæbu I.L. har også merket været, men klarer likevel å gjennomføre Tine Fotballskole. Frem til lunsj foregikk fotballskolen utendørs, men siden har barna holdt på inne i Idrettshallen."

"På Eberg i Trondheim arrangerer Freidig/Tine fotballskole og der foregår alt utendørs og på Kolstad gjennomføres Parken Cup på tross av været. Der er 58 lag i sving på seks baner. "

Dersom man leser dette i sammenheng er det åpenbart at vi har STØRRE problemer på Orkanger enn hva man har andre steder.

Årsaken til det er manglende oppfølging i Idrettsparken gjennom mange, mange år, og at vi har "bygdapolitikere" som går ut rett før valget og flagger at de prioriterer å investere andre steder i kommunen enn i HELE kommunens felles hovedanlegg for idrett.

Dette er en skam og må rettes opp snarest mulig.

Derfor bør vi snarest reise spørsmålet: hva kan gjøres for å rette på dette?

Det skulle ikke være vanskelig: 200 - 300 meter unna baneanlegget befinner en kommunal pumpestasjon seg.

Der ligger røropplegget klart, det er bare å legge drensrør og koble til og pumpe vekk overflatevannet, slik at vi bedrer kvaliteten på banene!

Klarte man det i Trondheim for 10 - 15 år siden når deres anlegg ble bygd, så skal vi vel klare det i Orkdal nå også!

Dessuten er det på høy tid at det investeres penger og anlegges flere kunstgressbaner i Idrettsparken, kommunen går så det suser økonomsik fikk vi høre før valget! Det er på høy tid å fjerne grusbanen, og flere av de andre slitebananen kan med fordel erstattes med kunstgress de også....

Og det er i IDRETTSPARKEN det skal bygges kunstgress, vi vil ikke la oss avspise av manørvreringer denne gangen. med argumenter for å legge baner i utkantene: det er IDRETTSPARKEN, ORKANGER som har potensialet, det er DER den største befolkningskonsentrasjonen befinner seg.

Der har vi kobling for oppvarming og der har vi PLASS, noe man ikke har hverken på Fannremsmoen eller Follo.....

Gjør nå et grep, innvester i det eksisterende hovedanlegget, og begynn nedbetalingen på den gjelden flertallet som fortsatt styrer Orkdal kommune opparbeidet seg vis-a-vis Orkanger Idrettsforening, den gang man ville selge tomta!

Hva KAN det komme av?

Sitat:
"At en stor kommune som Orkdal har en valgdeltagelse på 57.9 prosent, er urovekkende. Og det er all grunn til å spørre hvorfor nesten halvparten av innbyggerne velger å sitte hjemme. Er det fordi de ikke identifiserer seg med de politiske kandidatene...."

Tjaaaa det KAN jo komme av at polikerne i Orkdal, eksemplifisert ved Grønset og Venstre gikk til ANGREP på Hans Kringstad, en menig velger, som stilte noen enkle spørsmål?

Eller eksemplifisert ved Larsen, som fikk panikk og truet med politianmeldelse, når undertegnede, som også er menig velger, stilte et par skarpe spørsmål i samme stil som Larsen selv strør om seg med?

Det går en grense for hvor urimelige Orkdalspolitikerne kan tillate seg å være, og fremdeles beholde respekten!

Erfaring fra arbeidsliv?


Broilerstyre
06.08.07 - 17:48
Dette beviser jo bare det vi allerede vet. Våre selvoppnevnte rikspolitikkere (uten noen form for erfaring fra det virkelige produserende liv) sitter og vedtar nye regler og lover som de ikke skjønner eller forstår konsekvensen av. Og værre blir det jo flere politiske broilere det blir på dette tinget.
Av: Arbeidende pensjonist


Erfaring fra arbeidsliv?

Vi har en lokalpolitiker som løper til politiet for å forsøke å anmelde det han tror er æreskrenkelser.


Denne politiker skryter av 40 års erfaring fra arbeidsliv - så det ser ikke ut til at DET hjelper!

Politikere må tåle en støyt, og ikke pålegge politiet et utall av byråkratiske småsaker!ORKLA CUP 2007 AVLYST

Orkla Cup 2007 ER AVLYST 15.09.2007 GRUNNET VÆRFORHOLDENE ER ORKLA CUP 2007 AVLYST

Dette er fullt forståelig, dersom en bare ser ut av vinduet.

Men! Dette er en økonomisk katastrofe for arrangørklubben, som i vanlige år finansierer driften og sponser en lang rekke andre aktiviteter enn fotball med penger og overskudd fra dette arrangementet.

Jeg vil derfor oppfordre kommunens kultursekretær og vår nyvalgte ordfører om å komme OIF til hjelp og assistanse og dekke underskuddet og tapet for klubben, slik at barna ikke blir skadelidende. Dette er i aller høysete grad en ekstraordinær situasjon, og NÅ trenger OIF hjelp.

Det er ikke for mye forlangt etter at kommunestyret presset klubben til å betale flere hundre tusen for sine friarealer!

onsdag 12. september 2007

Ordførerkabalen - 3

Sakset fra Adresseavisen:

ORKDAL:
Sp med nøkkelen i Orkdal

Senterpartiet sitter trolig med ordførernøkkelen i Orkdal.
Tekst: TOMMY FOSSUM

Senterpartiet får ingen flere kommunestyremedlemmer, men vil være partneren både Arbeiderpartiet og Orkdalslista vil henvende seg for å sikre ordføren.

Ap får 12 representanter i kommunestyret etter å ha kapret tre nye mandater, mens Orkdalslista får ett nytt mandat og sju representanter, ifølge grovtellingen i går kveld.

SV får inn kun en kommunestyrerepresentant (- 2), mens Venstre taper to og får inn tre. Frp beholder sine fire, Krf får fortsatt to, mens Høyre har fortsatt en representant.


- Jeg er forberedt på forhandlinger i Orkdal etter valget, sier sittende ordfører fra Orkdalslista Gunnar Lysholm, som er klar for å fortsette samarbeidskonstellasjonen på borgerlig side.


En skuffelse for velgerne! 11.09.07 - 16:57

Om det mot formodning skulle bli SP som sitter med ordføreren etter "runder" i de neste døgnene, vil det være en skuffelse for mange av velgerne.

SP har stått stille, og har intet resultat som tilsier at de får ordføreren.

Arbeiderpartiet har gjort et brakvalg,
Orkdalslista har gjort et brakvalg.

Velgerne er lei av ideologisk kiv og ikke minst bygdekrangelen som også SP har vært fadder for i Orkdal, ved flere ganger å utfordre idretten, først ved å ville bygge boliger i Idrettsparken, og nå sist ved å være med på forslag om å bygge enda en Idrettshall i kommunen (flytte til mindre urbane strøk....), noe som river økonomien under hallen vi har.

Velgerne er lei maset og kivingen, vi ønsker heller en koalisjon mellom Orkdalslista og AP!

Av: Erik Prestmo

tirsdag 11. september 2007

Ordførerkabalen - 2

11.09.07 - 18:06

Vi håper....

..... på et bredt samarbeid.

Gi oss et samarbeid mellom Orkdalslista og Arbeiderpartiet, og bli enige om ordføreren, så vi slipper all den partikjeklingen mindretalls-samarbeidet gav siste periode!

Ordførerkabalen

Bang (SP) ville IKKE bli ordfører i Orkdal!

Bang fikk tilbudet i forhandlinger med AP og avviste det.

I stedet går han til forhandlinger med de andre borgerlige, hvor det som ligger på bordet er at Lysholm fortsetter som ordfører.....

Vi som trodde at man gikk inn i politikken for å søke makt.....

Dette kan bare forståes dersom det finnes andre fora for maktutøvelse i Orkdal kommune, som ikke er synlige og åpne for den vanlige kvinne og mann.....

Det holdes møte klokken 16:00 i dag, hvor spørsmålet skal avgjøres, med støtte av hvem og på hvilket grunnlag.

Viktigste sak for ikke å ta i mot tilbudet fra AP ser ut til å ha vært klatrehall på Follo, Idrettsparken og andre bygdespørsmål.Vi kan se fram til omkamp om alt i de neste 4 år og fakkeltog på fakkeltog.....
 
Blogglisten