fredag 26. juni 2009

Fakta!

Her er en artig kar - selv ser han elegant bort fra alt som har med det virkelige liv og gjøre, og plaprer uanfektet i vei om det som opptar ham selv :

Sitat fra S-T :
"
Kan du holde deg til FAKTA PRESTMO!! 26.06.09 - 12:26
Det er greit, vi ser hva du vil og mener! Men nå har debatten gått over til usakelig og kjedelig. Kan du ikke sjekke fakta på det du skriver??? Du skriver jo fra ville vesten! Men det som er det morsomste, er at du er jo faktisk like i mot det meste, og du har tydligvis fått alle fakta som folk ikke kjenner til en gang! Og du er en mester i å si en ting og så snur du det hele og sier noe annet... Thamshavnbanen er ikke et tema lenger! Den drives og kjøres på de satte reglene, og det vil den gjøre i MANGE år til!
Av: xxxxx xxxxx"Det er ikke du som avgjør hva som er fakta.

Fakta er at vi har hatt 4 helt unødvendige kollisjoner, hvor toget har kjørt på andre veifarende.

Fakta er at bane-entusiastene nekter å ta en virkelig og grunnleggende debatt om sikkerheten på denne banen.

Fakta er at bane-entusiastene ensidig henviser alle uhell til at alle andre har vikeplikt for toget.

Fakta er at banen truer med og faktisk leverer anmeldelse til alle de finner på å kjøre på, og krever grov erstatning for umaken!

Fakta er at banen ikke hadde råd til å bygge opp igjen de orginale sikkerhetstiltakene fra den gang banen gikk i ordinær drift.

Fakta er at baneentusiastene nekter å ta en debatt om hva som er nødvendig for å bringe banen opp på sikkerhetsnivå for 2010.

Fakta er at det er ingen som har noe BEHOV for å la banen gå nedenfor Svorkmo.

Fakta er at for å få vist fram en gammel og nostalgisk bane, holder det lenge med å ta en snartur til Svorkmo stasjon.

Fakta er også at baneentusiastene er reine mestere til å henvise til NSB - når det passer dem!

Fordi det er et faktum at NSB driver en samfunnsnyttig virksomhet, mens Museumsbanen driver i underholdningsbransjen.

Fakta er at vi ikke har bruk for dette toget, men at det allernådigst kan få lov til å gå her, dersom endel spesifikke tiltak iverksettes og endel krav møtes :

For det første : Sperr banen med manuelle bommer, slik at Toget må stanse og sørge for sikker passering på alle overganger.

For det andre : Gjenoppbygg gjerdene som ble revet

For det tredje : Kom med en offentlig unnskyldning og trekk tilbake alle anmeldelser og erstatningskrav mot dem dere har kjørt på!

For det fjerde : Sørg for at hele banen gjennomsyres av en stikk motsatt sikkerhetsholdning av hva man demonstrerer i dag, alt ansvar for å unngå ulykker hviler og skal hvile på banen og de ansatte dersom dette skal kunne fortsette.

For det femte: Dere forvalter verdifullt gammelt utstyr og forventes å ta vare på det for fremtiden også - sørg for at så skjer!

torsdag 25. juni 2009

Dokumentasjon

Brev fra Arbeiderpartiet vedrørende Arbeiderpartiets valgkamp-arrangement 4. september.
Dette er stoff Sør-TRøndelag NEKTER å ta inn, eller kommentere.

Det er rart, fordi det i brevet fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti fremgår at man har vanskelig for å skille mellom Orkdal Arbeiderparti og Orkdal Idrettslag (OIL).

Da må kanskje de som tør og er i stand til det, stille spørsmålene:

Tilhører Orkdal Arbeiderparti og Orkdal Idrettslag (OIL) en og samme organsiasjon?
Arbeider de mot samme mål, slik at det er naturlig at de opptrer sammen i samme lokale og deler artister?
Har denne saken vært behandlet i OIL's styre?
Er MEDLEMMENE i OIL forespurt om slik samrøre, ved å legge frem forslag på årsmøtet om en såpass oppsiktsvekkende samarbeid med et rent politisk parti?

Eller er det på tide med en aldri så liten navneforandring:
Orkdal Arbeiderpartis Idrettslag (OAIL)?

Brevene gjengies i kopi nedenfor slik at medlemmene i OIL kan gjøre seg opp sin egen mening.


Fannremsbyggen er faen ikke sanne!

I Adresseavisen fortelles det at Jorodd Asphjell har "lurt" hall-ledelsen i Idrettsparken og sprengt seg inn med et arrangement for Orkdal (OIL) på bekostning av en nattcup, håndball for piker som skulle gå samme helg.

Asphjell skal arrangere FEST for Stoltenberg og andre koryfeer. På ORKANGER.

Hensikten er selvsagt å berede grunnen for nye pengepakker til sine egne hobbyprosjekter ovafor Follobekken.

Kan vi nå vente generøse statstilskudd, slik at full utbygging av skole kommer på plass på Follo? Kan vi nå vente at EN MANN, som ikke en gang sitter i kommunestyret, på egen hånd og uten å diskutere med sitt eget lokallag i partiet en gang, overstyrer kommunestyret og egenhendig torpederer sentrumsdebatten og Orkdal 2040?

Frekkheten kjenner ingen grenser på Fannrem!

Her kommer de og brøyter håndballpiker av veien for å skaffe plass til politiske kjendiser som er ute i tvilsomt ærende!

For endel år siden døpte man om en gymnastikksal på Grøtte skole: den heter nå Orkdal Samfunnshus. Den gang rakk ikke fantasien lenger enn at det var viktig å få døpt noe, slik at man også kunne flytte samfunnshuset fra Orkanger til Fannrem.

I mangel av noe bedre, og i mangel av et skikkelig hus, og til erstatning for det Samfunnshuset vi hadde på Orkanger, det tidligere Folkets Hus, som var bygd for hånd av medlemmer av Orkanger Arbeiderparti og de fagorganiserte på Orkanger, og som det var så viktig for far til Jorodd, Odd Asphjell å få revet, fant man ikke noe annet enn en skarve gymnastikksal.

Den er ikke bra nok den da, til å holde fest for Stoltenberg?

Neida, som vanlig skal Fannremsbyggen vegetere og spise de beste bitene, de skal HA alt, men vil ikke ha noen ulemper.

Jeg synes ærlig talt at Jorodd Asphjell kan ta med seg venneflokken sin og finne seg en gymnastikksal på bygda, og slippe idrettsungdommen til der den skal være. Enten en gymnastikksal, eller om det er for dårlig for eliten, kan de dra til Trondheim, jeg er sikker på at Britannia har et lokale som passer herskapet!

De får være fornøyd med det de allerede har kavet til seg, og heller støtte Idrettsparken og Hallen der, resten av året, i stedet for bare å skulle benytte seg av den til fest.

Vi er dritt lei Asphjells framferd her i bygda, denne mannen skjønner ikke selv at han ødelegger for sitt parti.

Oppfordringen gjentaes herved:

Dersom du føler du MÅ stemme arbeiderpartiet: STRYK ASPHJELL!
Dersom det er den minste mulighet for det, stem hva som helst annet enn Arbeiderpartiet, slik at de tar tørn og kvitter seg med daulasten.

Asphjell har ikke gjort en tøddel for distriktet etter at han ble valgt inn, det eneste han har gjort tilfaller OIL eller har til hensikt å ødelegge OIF. Han er den ypperste fanatiker i bygdastriden her og fortjener å få annet å gjøre enn å sitte i Oslo.

Og dersom Stoltenberg mener det er riktig å bidra til å forsterke en allerede krass bygdastrid her i dalen, så ser vi i glede fram til at den rød-grønne regjeringen får reisepass til høsten.

onsdag 24. juni 2009

Oppsummerer S-T debatten

S-T er så utrolig treg til å oppdatere nettdebatten og mange innlegg "forsvinner" for mange som skriver derfor:


Sitat S-T:
"
Til liten hjelp
18.06.09 - 10:22
Det er til liten hjelp å sitte her å diskutere denne saken. Hjelper nok ikke uansett hvor lange eller korte, gode eller dårlige, saklige eller usaklige innlegg som blir lagt inn. Thamshavn-banen er kommet for å bli, hver sommer, inntil videre hvertfall.
Av: Sånn er det bare "


Det samme sa dæm........

De "fornuftige" sa akkurat det samme i 1854 :
"Svenskekongen har kommet for å bli, det er nytteløst å snakke om å oppløse unionen. Slik er det bare."
Sannelig bra at det var oldefar din og ikke du som levde den gangen gitt!


Tokle har beveget ned fra sin høye hest og har skrevet et selvforsvar i S-T :
Les det selv, det er som i eventyret, "Kongens nye klær", han gjentar og gjentar det samme som han sa for 10 år siden, og skjønner ikke selv at det var for dårlig tenkt den gangen og sannelig er alt for dårlig tenkt nå!

Det har vi 4 dundrende bevis på allerede i form av kollisjoner hvor toget har kjørt på andre veifarende, og det er NOK!

Orkdal Sanitetsforenings Sykehus, OSS

Skal sykehuset vårt endelig legges ned? Skal det skje i høst?

Jeg sitter med dokumentet fra "nedbemanningsgruppen", St. Olavs Hospital.

Det viser bl.a. at Føden, OSS er pålagt å nedbemanne fra 26,2 stillinger til 20,2, eller en reduksjon på 22,9%, mens feks føden i Trondheim skal redusere med 8 stillinger fra 111,2 til 103,2 eller 7,2%

En tre ganger så stor reduksjon i Orkdal vil medføre at tilbudet til de fødende i Orkdal meget vel kan komme til å forsvinne, fordi et stort antall deltidsstillinger vil medføre at så mange "hoder" forsvinner at det er umulig å opprettholde turnus.

Som kjent er det nødvendig med et visst antall stillinger for å dekke basale tjenester i turnus, Lege, Jørdmor og Barnepleier.

Dokumentet sier at man skal søke å se på arbeidsoppgaver med "nye øyne" og til å bryte profesjonsgrenser.

Vidre er svarfrist meget kort, slik at fristen allerede er oversittet, og det i en ferietid, hvor overjordmor i Orkdal allerede er ute i ferie.

De ansatte selv oppfordres til å komme med innspill om hvem som er overflødige!

Dette kommer til å bety at fødetilbudet i Orkdal legges ned dersom man sier opp leger og jordmødre, eller - dersom man velger å redusere på barnepleier-siden, at høyt spesialiserte og vel kvalifiserte jordmødre må ta over barnepleien for å holde hjulene i gang.
Dette kommer selvfølgelig til å gå ut over HVA man kan levere av tjenester til de fødende i Orkdal.

Liggetid for nyfødte vil bli brutalt redusert, fra dagens situasjon hvor de fødende har hatt mulighet til å gjenvinne styrke, etter gammel god modell, til å bli lik eller verre enn situasjonen vi har i Trondheim i dag, hvor de fødende sendes hjem lenge før de har tatt seg gjen etter fødselen.

Uansett er dette dramatisk. Totalt antall ansatte ved Kvinneklinikken er hittil 331,9 stillinger, en planlegger en reduskjson på 29 stillinger, ned til 302,9 stillinger. Det er en reduksjon på knapt 8,7% totalt.

At Orkdal skal ta hele 6 stillinger av en nedbemanning på 29, eller 20,7% alene, blant 11 avdelinger kan nesten ikke leses på annen måte enn at man i utvalget harv klart å samle de andre ansatte i en operasjon for å legge ned fødetilbudet i Orkdal.

Dette er en meget alvorlig situasjon, krisen ved St. Olavs hospital er ikke over, krisen ved Helse Midt-Norge er dypere enn noen gang. Orkdal betaler en høyere pris enn andre innenfor regionen. Den Rød-grønne regjeringa har fullstendig mislykkes i å ta grep og få hånd om krisen. Det har ikke blitt stilt midler tilø rådighet.

Vi har ikke hørt noen ting fra distriktets to stortingsrepresentanter. Spesielt har vi ikke hørt NOE fra J. Asphjell. Det er trist, for det er disse herrer som bærer ansvaret for å gjøre noe i en kritisk situasjon!

 
Blogglisten