fredag 5. februar 2010

Frp-politiker sjokkerte med flyktningutspill

Fra Sør-Trøndelag :

"Frp-politiker sjokkerte med flyktningutspill
«Den siste generasjon som er hvite», «svartinger» og «utspekulerte kjeltringer» er noen av uttrykkene Frp-politiker Ole Elling Aarvik bruker når han skal begrunne at han er imot bosetting av flyktninger i Skaun."
Les hele artikkelen her :

http://www.avisa-st.no/nyheter/politikk/article1251937.ece

*****************

Vi har naturligvis en kommentar til et SÅ interessant oppslag, men dessverre, det ser ikke ut til å passere sensuren i Søra. Der skjer det mye rart i dag, en annen kommentart kom inn: en heia-politikerne kommentar, med forutsigbart angrep på FRP.

Detr rare er at FrP's leder til og med angriper mannen, hva er det som foregår, har ikke nordmenn lov til å tenke høyt lenger?

Well - heldigvis finnes det en åpen råk i isen, så kommentaren min kan du i allefall få lese her:

Midrid W. Gimseng:
Sitat "- Jeg tolker uttalelsen som rasistisk. For meg er ikke noen mennesker verdt mer enn andre mennesker, sier Mildrid W. Gimseng (SV)"

Det sies at ca 70% av norske kommunestyrerepresentanter er lærere. I tillegg har SV overtatt det gamle venstres rolle som lærerparti nummer en.

Det er derfor ganske godt belegg for å tippe at Mildrid Gimseng ombestemmer seg, den dagen det blir snakk om å redusere lærerlønningene, når kassen er tom og hele oljeformuen har gått til omsorg for fremmede land og kulturer og har blitt brukt opp på innvandrere som skal tvangsinnmeldes i bygdekommuner, på tross av at de selv ser it til å foretrekke Oslo, som er det nærmeste vi har en storby!"

---------------

Men det er flere enn Gimseng som er på banen, og et samtemt politikerkorps fra Skaun er på banen og sier noe helt annet til avisa enn det de sier til oss på tomannshånd :

Diskuter SAKEN ikke semantikk!

Jeg bruker ikke Aarviks benevnelser, men EN ting er klart: hver eneste kveld er det bortimot 2000 millioner mennesker som legger seg sultne. For alle dem er det en drøm og en paradistilværelse å få komme hit til Norge.


Vi har et oljefond på ca 2000 milliarder, delt på innbyggerne "eier" vi litt under 400 000 hver av oss.
Men kommer det bare 100 millioner sultne hit blir det bare 20 000 igjen, og da er Norges handlingsfrihet borte, da har vi spilt bort hele rikdommen vår på en enarmet banditt!


Det er derfor vi har innvandringsstopp i Norge siden 1974.

Og derfor er det legitimt å være UENIG i alle bruddene vi ser på den vedtatte innvarndringsstoppen, den er nødvendig!


Men det er typisk av politikere og journalister å tvinge fram en situasjon hvor man kan ha debatt om noe annet, nemlig en debatt om noen ORD.

For folk som har oppholdt seg utenlands lenger enn et par 14-dagers turer til Mallorca, er det gammelt nytt at rasismen lever over alt, og at de som er mørkere i huden enn bleikansiktene i Norge er akkurat like mye rasister i sine heimemiljø som oss!

Diskuter saken Aarvik tar opp, ikke måten han blir fremstilt på i avisa!

Alle bør se det han tar opp: gjengkriminalitet, massevoldtekter (fantes det langsAkerselva før 1971?) Dopsmugling (Khat), overføring av penger som i følge POS kommer terrornettverkene til gode, manglende respekt for norske verdier, innklusive trykke og talefrihet, respekt for norske kvinner ikke minst.


I følge politiets offisielle statistikk, står nå innvandrergruppene for over 50% av den grove voldskriminaliteten i dette landet, innklusive drap. Det er sensasjonelt og det snakkes lite om......

Men tenk på det! Halvparten av drapene, overfallene, voldtektene og grov mishandling kunne ha vært borte om vi hadde stelt oss annerledes!

Nei det er mange argumenter som tyder på at Aarvik er inne på noe....


onsdag 3. februar 2010

Ta rotta på NAV

Vi har fått brev fra en korrespondent, som ønsker å sette søkelyset på NAV og måten man håndterer lklientene på etter den store NAV-reformen. Vi vet at det er flere der ute med lignende erfaringer, og ber om innspill.

Av lettforståelige årsaker ønsker innskriver å være anonym foreløpig, men redaksjonen kjenner navnet, saken og personen som en ordholden mann, og har kjent ham siden 1984.***************************

UTSTØTT AV KOMMUNEN

I 2 uker, siden 18.01.10, har jeg nå vært boligløs. Kastet ut av hjemmet mitt av Orkdal Kommune.

Man skulle tro at de ville ordne med en ny bolig til meg, men så feil kan man ta.
Så feil kan man ta om de folkevalgte som lovde oss gull og grønne skoger, men kan bare vise til gråstein og bråttamark.


Det startet med et samlivsbrudd.

Jeg ble hengende litt etter på husleia, men fikk beskjed av NAV at leiligheten var for stor for meg å bo i alene så noe hjelp eller støtte derfra var uaktuelt.
Det var bare å pakke sakene sine og komme seg ut. Noe jeg tydeligvis ikke gjorde fort nok.

NAV tok kontakt med politiet som igjen kontaktet Orkdalstorget, som tømte leiligheten min og kjørte det i politiets forvaring. Og der står det nå. Alt jeg har er skjorta på ryggen.

Jeg søkte hos NAV om ny bopel, men fikk blankt avslag.
Jeg spurte en saksbehandler om dette ikke var lovstridig, om jeg ikke hadde noen rettigheter som tilsier at jeg har krav på husvære etter Norsk lov?

Svaret jeg fikk var ganske sjokkerende; ”Jeg har krav på husvære men siden kommunen ikke hadde noe å tilby måtte jeg bare se bort i fra disse rettighetene”

Korriger meg om jeg tar feil, men er ikke en del av hensikten med rettigheter og lover at de skal følges? Ihvertfall av en kommunal og offentlig innstans som NAV jo er?

Så siden 18.01.10 har jeg vært husløs i velferdsstaten Norge.

Jeg har måttet tydd til venner og bekjentes generøsitet om å få låne sofaen deres for å sove på om nettene. Dagene har vært meget kalde og veldig lange. Jeg vil gjerne utfordre de bestemmende myndighetene om å gjøre det samme; ett klesskift, ingen plass å bo.

Alt i en kuldeperiode der gradestokken har ligget jevnt mellom -15 og -20c.

I tillegg er jeg uføretrygdet. Dette medfører at jeg ikke har en jobb å gå til og at mine ressurser er begrenset. Med andre ord vil det si at jeg stiller svakt på det private leiemarkedet og tydeligvis svakere hos de som bestemmer.

Jeg innrømmer gjerne at jeg har gjort mine feiltrinn her i livet. Jeg har nettopp mottatt en fem måneder lang fengselsdom, som jeg har vedtatt og som jeg står for. Jeg vurderer sterkt å søke om fremskutt soning bare for å ha en plass å være. Om jeg ikke får gjennomslag for dette har sørgelig nok tanken på å gjøre noe så galt at jeg blir varetektsfengslet streifet tankene mine. Jeg vil understreke at jeg ikke er noen vaneforbryter og tanken på fengsel skremmer vannet av meg, men når man har stanget hodet i veggen for mange ganger tyr man vel kanskje til ekstreme løsninger?

Vi lever i år 2010 og man vurderer å bryte loven bare for å få tak over hodet.
Jeg tror nok mange er enige med meg når jeg sier at det er forkastelig at ting kan utvikle seg til et slikt tankesett.

Jeg vil avslutte med å si at slik behandling av et medmenneske hadde jeg ikke trodd var mulig i Norges 6. største vekstkommune.

Dere som sitter og styrer og forvalter Orkdal Kommune gjør mange bra ting, men på dette området gjenstår det en del opprydding.

SKJERP DERE!!!!!!!!

søndag 31. januar 2010

Rådmannen om Orkdal 2040: Mulig høgskole ved OTI

Fra Orkanger Vel :
"Rådmannen om Orkdal 2040: Mulig høgskole ved OTI

Rådmannen anbefaler ikke at det bygges boliger mellom OTI og Sponplaten, slik OTI-eierne ønsker. I stedet foreslås området avsatt til bygg for videregående eller høyere utdanning.Rådmannen slår fast at det er nok boligarealer i Orkdal. I motsetning til det politiske flertallet mener han at det bør satses på utdanning i sentrum.
Dette kommer fram i en oversikt over innspill til prosjektet Orkdal 2040. Administrasjonen har samlet disse innspillene og kommentert dem.Tomta mellom OTI og Sponplaten er en av de viktigste for framtidas Orkanger. Hva som blir bygd her vil prege sentrum.
* De mektige OTI-eierne Union Eiendomskapital AS (Storebrand) ønsker seg et stort, nytt boligområde som nabo - se skissen over.
* Rådmannen fraråder både dette og andre innspill om nye boligtomter i sentrum. Begrunnelsen er stort sett denne: Det er avsatt nok arealer til bolig."Her ser man tomta det strides om. Dette er en våt drøm for Storebrand-eierne av OTI.

Vi ser de har tegnet inn veier som først og fremst skal betjene deres egen investering og hovedhensikten med hele forslaget, nemlig OTI. For å sukre pillen har de flesket på med fotgjenger-veier (merket med GRØNT!), uten å nevne politiske realiteter :


Den grønne veien over den gamle Gjølme-brua er tegnet mot bedre vitende. Det politiske flertallet tvang gjennom en gang og sykkelti som INNSNEVRER Vigor-brua og således gor dårligere tilgan til OTI enn tidligere. Dette skjedde i samarbeid med nettopp OTI-eierne. Hvorfor? Jo det gjaldt å få fotgjengerne vekk fra en vei som brakte dem for nær Domus/Amfi/Mega!!!


Men bildet er instruktivt : Den politiske eliten har nettopp signalisert at veialternativet som ligger lengst unna på dette bildet, i Grovafjæra forbi Terna-anlegget er lagt politisk død, forhåpentligvis for godt. Dagens veiløsning for OTI er bra, og kan gjøres litt bedre med enkle midler, feks ved å gjøre som Storebrand selv antyder, flytte gang og sykkestien vekk fra Vigorbrua, og knytte dalen sammen gang- og sykkelmessig over Gjølmebrua!


Min noe erbødige påstand er at vi har nok veier i Orkdal, det er ingen påtrengende trafikkøer å snakke om, vi har et kvarters rush hver dag når folk drar heim fra Vigor og Technip, vi har en times trafikk, eller kanskje et par timers trafikk men ingen KØER hver week-end i forbindelse med Hemne og Hitra-Frøya.


Det er ikke mye som tyder på at vi kommer til å ha samme vekst fremover, som vi så straks etter at E-39 åpnet. Tvert i mot det er mere som tyder på at vi står foran en sammebrudd i massebilismen, med fortsatt industrialisering av landsbygda i Kina og India, og utvikling av bilisme der, med følgende kamp og høye priser på drivstoffet.


Derfor bør vi tenke oss mye bedre om før vi bygger ned mere verdifull tomtegrunn som enda flere veier, for hittil kan jeg ikke huske at en eneste vei som har blitt erstattet av en ny i Norge har blitt fjernet, tvert i mot de ligger der og brukes som før....


Fortsatt Orkanger Vel :
* Påstanden er nok overraskende for dem som leste ST lørdag. Der sier eiendomsmegler Thor Zevgren at det er stor etterspørsel etter tomter. Bakgrunnen var spørsmålet om hva som er riktig pris på tomta ordføreren vil at vi (skattebetalerne) skal kjøpe på Follo for å berge Orkdal vgs fra nedbygging.
* Blant andre Knut Bonvik (Naturvernforbundet/Venstre) og Orkanger Vel har etterlyst satsing på høyere utdanning i Orkdal 2040-planen. Bonvik har pekt konkret på et forskningssenter knyttet til industrimiljøet på Grønøra. Orkanger Vel har etterlyst en ambisjon for et skolesenter med videregående og/eller høyere utdanning på Orkanger.
* Rådmannen mener tomta mellom OTI og Sponplaten bør holdes av til nettopp slike formål. Han skriver "mulig framtidig høgskole
".


Det er også på tide å kaste et blikk på bildet og se på det som ikke er med på bildet, nemlig elvebredden på den andre siden av Orkla.

Hvordan ønsker vi oss et fremtidig Orkanger-Gjølme?

Ønsker vi oss et delt sentrum her, med avgrensinger i form av digre industrigjerder, elektroniske porter og andre stengsler, og kun en enslig vei mellom?
Eller ønsker vi oss spredt villabebyggelse, som ellers preger hele dalføret og som kan sikre at det naturlige sentrumet i Orkdalen vokser seg sammen på sikt?

Med dagens rammer og teknologi er det fullt mulig at Orkanger vokser seg sammen med Gjølme til ett sentrum i en middels bygdeby. 50 år fram i tid kan den organiske veksten ha blitt fullført og Orkanger-Gjølme vokser seg naturlig videre oppover Fannremsmoen, slik at det BLIR en by.


Men da må vi ikke stenge dørene NÅ!

Fortsatt Orkanger Vel :
"* Men: Det politiske flertallet i Orkdal har stemt NEI til Orkanger Vels forslag om å ta inn en satsing på skolesenter i kommuneplanen. Så får vi se hva Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre sier når et lignende forslag kommer fra kommunens faglige og administrative ledelse.
Tomta har for øvrig vært gjenstand for politisk lureri og spill i lang tid. Ordfører Gunnar H. Lysholm erklærte skriftlig overfor hele kommunestyret våren 2007 at han ville sette av arealer til videregående skole både på Follo og Orkanger.
Tre måneder senere stemte Lysholm og resten av flertallet MOT å sette av OTI-tomta til skoleformål. Og vips; Follo var eneste alternativ.
Begrunnelse: Fylket vil uansett ikke bygge noen ny videregående skole.
Fylket begrunner sin satsing på Follo stikk motsatt: Orkdal kommunestyre har vedtatt at de ikke vil sette av tomt noe annet sted enn på Follo. Da blir det Follo.
Hvem bløffer her? Ordføreren eller fylkeskommunen?
Selberg arkitektkontor har for øvrig slått fast at Sæther/Rømme - ikke Follo - er det miljømessig beste alternativet for videregående skole i Orkdal pga trafikk/transportbehov osv.
Orkdal kommune har vedtatt at kommunen skal være en forgangskommne for å få ned biltrafikk og utslipp."
Så hva blir det til, skole på Follo og kjøp av dyre tomter?


Siden det såkalte borgerlige flertallet (som bedre beskrives som det Fannremslige flertallet!) tidligere har arbeidet knallhardt for å legge ut Idrettsparken til tomteformål: både som skoletomt etter i hvert fall 3 forskjellige forslag, og boliggygging på Nedre Rømme, og på tomta vi kjøpte av kommunen, er det på tide å se på Follo med andre øyne.


Skolen er totalt nedslitt og faktisk ikke godkjent og lovlig til undervisningsformål.


Det som enkelte tror er bevaringsverdig, kommer i virkeligheten til å bli et kostnadssluk, og selv om man senker millionvis i de gamle bygningene, blir de allikevel ikke brukbare etter dagens krav.

Derfor : Omreguler til boligformål!


La private kjøpe bygningsmassen, men med båndlagt krav om å bevare eksternt inntrykk av den gamle bygningsmassen, men bring den tilbake til sin opprinnelse, boligformål, for dette var jo en gang en gård....

Legg ut hele arealet til boligformål, la private entreprenører ta omrpdet i bruk og lanser dette som Follo Boligpark!


Tør man tenke så langt, kommer riktige og positive tanker om nærmiljøet til OTI av seg selv! Dessuten er det sikkert utbyggere som er villige til å betale bedre for tomta enn hva Orkdal Kommune bør ha råd til!

Monument på Sæther-Rømme eiendommen?

Fra Orkanger Vel:
"Laila F
2010-01-30 23:32
Folk som er glade i Orkanger og ønsker et sentrum med liv, må våkne. Se hva de ledende politikerne foreslår i Orkdal 2040: KrF satser på storstilt utbygging på Ustjåren. Orkdalslista med ordfører Lysholm drømmer om et hus med "spesiell" arkitektur pluss et monument til 10 millioner. Høyre tar kaka med en kopi av et mer 100 år gammelt Thams-bygg på Sæther/Rømme som fanesak
."

Det er da monument nok på Sæther-Rømme!
Om ikke Lysholm har fått det med seg, det STÅR et monument her.


Og det er monumentet over Industrikommunen Orkdal, som i korthet vil si Orkanger-Gjølme, og det svir nok for de "Fannremslige" (jeg får meg ikke til å si borgerlige, for i denne sammenhengen gjør disse rett og slett skam på merkelappen borgerlig, derfor heller "fannremslig" som er en mer presis merkelapp!)


Som om ikke det var nok står det et monument lenger opp også, ved vårt kjære Orkdal Sanitetsforening Sjukehus, et monument over de varme hender som har pleiet oss i generasjoner.


Lenger opp i bygda, på Fannrem står det også et monument, en berømt fot..... selv om mange av oss vil mene at det ikke akkurat er Godfot de er mest kjent for på Fannrem, så står den nå der.Så monumenter har vi mer enn nok av i Orkdal, det bidrar neppe til hverken sentrumsutvikling eller framtidsutvikling å søle vekk MER plass på monumenter, nå skal vi plalegge for fremtida og BRUKE arealene fornuftig.

Og akkurat det å opptre fornuftig ser ikke ut til å være lett, se bare :

KrF vil legge sentrum på Ustjåren! Ja ja, de nærmer seg sperregrensen også.....
Høire og Lysholm vil vist til med karneval : røde neser og merkelig bygg!

Om ingen snart forstår at det å TA VARE på særpreget til Orkanger og bevare for å utvikle og HOLDE seg til den bygningsstilen vi har, så ender hele greia opp som en utstillingsfigur, da blir hele stedet og dalen med et eneste stort monument. DET kan da ikke være hensikten?

Tips til KrF, skal dere modernisere partiet deres, må dere nesten begynne med å lytte til andre rundt dere. Dagens diskusjon, det vi nå diskuterer er sentrumsutviklingen, modernisere Orkdal fram mot 2040, og ikke minst legge et rammeverk for hvordan Orkdal skal forholde seg til enda hardere konkurranse med Trondheim, og kanskje framvoksende bygdebyer på Melhus og til og med i Buvika. Da blir et boligfelt på en luftig utkant en solid skivebom! Boligfelter legger vi ut etter behov, skap UTVIKLING, skap et livskraftig sentrrum som trekker til seg folk med moderne skoler og kulyurkativiteter, så kommer ALLE til å samarbeide om å legge til rette boligfelter! Forslaget om Ustjåren er en AVSPORING og slenger de 8 millioner Orkdal 2040 har kostet rett i bøtta!

Tips til Høire : Å bevare og vidreutvikle det beste fra fortiden har liksom vært fastslått som god høyrepolitikk! Om dere tviler kan Lars Roar Langslett sette skapet på plass - han har skrevet MYE om akkurat det!

God bedring hver i sær!

 
Blogglisten