lørdag 22. august 2009

Fornøyd, lensmann Nordtvedt?

Sitat Sør-Trøndelag :
"Lensmann i Orkdal legger ikke skjul på at han er fornøyd med den innsatsen som er gjort denne uka, og resultatet av etterforskninga. Nortvedt bekrefter at de to som nå vil bli siktet, er mistenkt for tilknytning til langt flere vinningsforbrytelser. De er også koblet opp mot slagsmål og vold på Storås sist søndag."

"- Polititjenestemennene i Orkdal og nabodistriktene har stått på knallhardt. Vi sikret oss tjuvgods og bevis som dermed endte i tilståelse under avhør torsdag, sier Nordtvedt."

" akkurat nå må jeg innrømme at jeg er ganske fornøyd, og ikke så lite stolt av mannskapene våre. Topp innsats har i det minste denne gangen gitt resultater, sier Arve Nordtvedt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor. "

***********************

Topp innsats?

Det har vel nærmest bare vært å spørre den første og beste Storåsbygg de siste ukene, så har ALLE pekt i samme retning!

De eneste som ikke har fått med seg et fnugg ser ut til å være Nordtvedt og hans undersåtter.
De har kommet på banen alt for sent.


De har ikke lyttet til beboerne på Storås, i allefall ikke før det var alt for sent, og en mann ligger blindet på sjukehus, en annen ligger med hull i hodet.

På toppen av alt har politiet prestert å sette ut hundepatrulje som vakt - for å beskytte de som gikk til bevæpnet overfall med særs farlig våpen mot den lovlydige delen av beboerne på Storås!

Og som om ikke det skulle være nok : mens politiet øyensynlig forsøkte å verne om voldsmenn, snek disse seg ut bakdøra og stjal tilbake politiets bilbeslag og politiets bevis fra de første sakene!
Det er nesten som en gammel amerikansk stumfilm dette, Keystone Cops har flyttet til Orkdal!!!


Fornøyd?
Det er pinadø en skam!

Det ser nesten ut som Nordtvedt sover ved kontorpulten - selv mens han gir intervju til Søra!

For at inntrykket ikke skal feste seg at Orkdal og Agdenes er et spesielt dårlig lensmannskontor :
De samme tre som nå er sluppet ut og dermed kan begå nye straffbare handlinger risikofritt, ettersom de ikke får MER straff for eventuelle nye saker, enn de sakene de nå skal tiltales for, er de samme som har terrorisert Hemne i lang, lang tid.
Det har jo vært en føljetong i Søra. uten at Hemne-politiet har klart å få til NOE!

Dersom man ikke hadde sovet ved kontorpultene der ute også, hadde disse tre aldri fått sluppet til og sluppet ut fra Hemne,
Da hadde de allerede sittet der de bør få lov å sitte, etter en så sterk søknad!

fredag 21. august 2009

Mail fra Binga

Dikt av Bjør Inge Johansen
UNDRING

I denne tid der alt er mulig pågår en umulig Strid, en strid som vi gjennom historien for lengst skulle ha sett komme, og som vi for lenge siden har blitt gitt Kunnskap til å stoppe.. Denne Strid er ikke mot natsjoner, ikke mot væpnet makt, for det Våpen som brukes imot oss, er det Våpen vi søker. Vi søker å finner litt nå å da, men aldri nok til kravet som stilles i dag.Striden står i dag står mellom Sjel og Fornuft, mellom Fattige og byrokrati, vi mener oss Klokere. ja så mye Klokere enn våre forfedre. Men det mer vi ser inn i historien, det mer oppdager vi hvordan intelektet ikke nødvendigvis skaper den Lykke vi søker, for Lykkens Våpen forsvinner i søken etter den Lykken som Setter Menn Fri.På kong sverres tid stod striden mellom Biskopene og Kongene. Hvem hadde rett? Vi som lever i dag kan sammenligne de advarsler som ligger i Kong Sverres tale, med de argumenter som ligger i erkebiskoppenes svar. Førte valget til lykke eller ulykke for folket? Når de lyttet eller ikke lyttet. Hvem skapte egentlig den lykke for de få? Og den ulykke vi hadde for de små? I dag er ikke striden mellom Folkets Konge og biskopene, men mot Penger, Makt og Byrokrati, Vi lever i Pennens tid. I skjønn forening er både De, å VI, blitt sykt avhengig, avhengig av hverandre både DU som har Tatt å VI. Ønsker VI å gi de svar på de utfordringene som VI har? VI har utfordringer vi, ikke DU, DU som alt har.Det kreves å sanne for å få Ekte svar, svar på hva eller heller hvem? Hvem taper og Hvem tjener på dette? Dette Fenris-Spillet. Spillet som faktisk tar liv. Tar lykke, Tar ekteskap og Barn, det Tar Hjem og Biler. Hvem økte denne potten til å bli en så høy pris? Har vi da fattet, besluttet og skrevet i vårt lille demokrati, den beslutning som ingen vil sanne i vårt lille byrokrati? Beslutning om hva, hvem sa i vårt lille demokrati ja til ett spill med navnet: JUMANJI.Hvem gir oss rettigheter vi ikke får, når vi krever dem av De som leger vår sjels sår, Hvem holder tilbake vår rett når vi søker den? Hvem gir rett til ikke å hjelpe? Hjelpe en Frende. Hvem har gitt tanken om verd og ikke, når det så ofte bare dreier seg om sunn fornuft og litt vett i brystet. Har vi helt glemt hva forfedrene lærte av den historien som er i vårt Hjerte? Er livet så travelt at vi ikke har tid, tid til å sette oss ned og se bak, se å ressonere på de spor i den sti, den sti vi har levnet når vi kikker oss bak. Hvorfor er vi tilbedere av denne økonomi? En tanke den tanken om knitrende papir og stål som ruste kledd i krom. Hvem har lært oss at dette er en verdi? En verdi som kan vise den Sanne Sti? Hvem vil fare i denne tanke som stjeler sjelens sanne tanke?Vi betaler vel skatt for tanken, vi tenkte beskyttelse og fred av Norsk Politi, får vi den tanken vi torde å tenke får beskyttelse av vårt politi. Vi betaler vel skatt for denne tanken, om den tanken som handler om vårt Byrokrati. For å hente litt hjelp men å bygge vår by, har vi valgt å insette ett Byrokrati. Vi satte dem ned på hver lille sted, vi gav det ett navn, så alle skulle få Fred.Kommunene sa så de kunne hjelpe, hjelpe oss med å få litt fred. De sa de vil hjelpe, hjelpe oss med, å søke og se i det vi måtte trenge for å få den lille fred, som skjema kan komme med. Om dere vil bygge ett bygg eller to, skal vi nok hjelpe med ett skjema eller to. Så kom tiden og tiden den gikk, ett spørsmål vi stiller er om det er hjelp vi får i det skjemaet vi fikk.Vi betaler vel skatt, så vi ikke kan tvinges, Tvinges av Fenrisulven til Fattigdom. Den som skal komme som straff i fra ROM, om vi ikke lager de lover av krom. Om vi ikke har produktivitet og vare, eller det ikke er behov for oss på Roms lager. Med verktøy i hånd og med Hjerte i maven, slaver vi for ikke å komme på lager. Men vi er så heldig vi, som er få, for om vi ikke produserer, tar NAV oss på lager, så skatten vi så altfor gledelig betaler, ikke havner i FenrisUlvens Maver. Å takk lille NAV for hjelpen du gir, for den hjelpen vi så gledelig alltid betaler, Takk lille NAV for tiden du bruker for å mette våre maver, slik at vi slipper å dø på ett lager.Hvor og hvorfor, sa vi ja til alt dette? Jo, vi sa ja til dette for vi ville være mette. Mette på lykke og orden og ro. Så kom dette dyret og bestemte Hvem det vil Mette. For med plastikk kan en lett få folk fra vettet, og da trenger ingen å mette. Vi ser med lette, på hvem som bestemte. Bestemte hva, som i loven er å vente. Vi definerer, snur å legger i mente, den loven som folket glemte, å skulle komme oss alle i mente, for lov og orden det Norske folk glemte, for alt vi vil ha er mer og mer Rente. Vi ville nok ikke ha brutt våre forfedres løfter. De løfter som lovte å bygge vårt land MED LOVEN I HÅND OG IKKE LEGGE DET ØDE MED PENGER OG RENTER.Hvorfor får den ene bygge der, den andre ikke fikk bygge på 10 år? Hvorfor får en rik venn av lennsmannen banke, koner og barn, mens den andre dømmes for mindre ting, med loven i hånd. Hvorfår får den ene gå konkurs, gang etter gang, mens den andre ikke får låne småpenger til å ordne sin økonomi? Hvem gav Bankene denne Makt? Vi kan ikke lenger leve uten dem, men med dem må du være deres venn, om rettferd skal flyte i deres hvelv.Er Bankene de sluske FenrisUlver som dømmer, uten at det noen domstol de velger, om du skal leve eller dø, sulte eller flyte i melk og honning? Hvem gav disse statsmakt til å utvelge vinner? Glemte vi dem i vårt demokrati? Eller var det slik at vi var gitt advokater og lovkunnemenn for å ligne ut den ulov disse måtte fristes i?Da er det merkelig, merkelig for disse trenger jo bankens knitrende sedler for å virke, og knitrende sedler kommer jo FRA ett Folke Demokrati, og ikke fra fenrisulvens hvelv. Og hvordan skal en bevise at en utsatt for sjele vold, når sjelen ikke har rettigheter? For disse er jo byttet mot intelektets forståelse av det store verdensbildet. Når ble vi enige i dette individ landet, om å forlate individets rett til fordel for noen få av oss sitt syn på ett bilde av hvordan Hele verden burde være?For ser en på deres handliger virker det som De er seg selv nærmest i hva angår deres ve og vel. Og prisen er jo bare deg og meg, og du veies i den evne du kan produsere, produsere det de trenger for å føle seg vel.For DERES SJEL HAR RETTIGHETER OG DERES SINN HAR PENGER TIL Å KJØPE SEG EN LOV. Som iherdig bevises av menn som er verktøy i akkurat det å skape den loven som gjelder for DEG. Om du har pengene som lovens virke skal beskytte deg imot. Hvor er da byrokratene? HVOR ER DA POLITI? HVOR ER DA DE LOVKUNNE MENN SOM SKAL STÅ DEG BI? NEI, de kan ikke DE, de vil ikke DE, de skal ikke DE, for DE må travelt hente de pengene som DU trenger beskyttelse i.Bjørn Inge Johansen 19.08.2009

torsdag 20. august 2009

Talefrihet? Trykkefrihet? Sensur?

B. I. Johansen skrev en bra kommentar, som fortjener å løftes frem i lyset:

Jeg har med Stor forundring bemerket meg at Hr, Kringstad har oppgradert seg til Ayatolla over den frie presse, og har da i god jonarlist ånd fjernet Erikbloggen fra Orkanger Vel sine sider.
Dette burde Hr, Kringstad som selv er skibent i den frie presse:, holde seg alt for god til.

Han er da selv for den frie presse, Da særlig Når det gangner han selv og hans venner i søra, "Dont kill the messenger"(unless he alters the massage)

Men om det kommer frem at Hr Ayatolla for trøndersk pressefrihet Også kalt Hr Kringstad ikke liker å bli nektet stilling som selvoppnevt leke lennsmann dommer og bøddel, Noe som faktisk ER ulovlig.

I Erikbloggen ble dette kommentert, Og Da Reduserer Hr øverskomanderende Kringstad, Eriks rett til å tale i det frie Medium.

Jeg må ta konsekvensen av dette og vil Med øyeblikkelig virkning tilbaketrekke Grasrotandelen i Norsk tipping, som jeg hittil med største glede har gitt i gave til Orkanger vel, Og oppfordrer alle som er for den frie presse til å gjøre det samme.

Påfølgende har Kringstad dermed Fjærnet En intekspost fra Orkanger Vel og jeg håper styret har bemerket seg dette, Da jeg håper Orkanger vel er demokratisk styrt.

Hilser med Med vett i brystet å sorg i hjertet

Bjørn Inge Johansen*********************************


Dette er viktig! Derfor legges det ut som egen sak!

Respekten for det frie ord er lav i Norge, det er et faktum som til stadighet overrasker amerikanske Nett-venner.
Tale og trykkefrihet skal vi verne om.

Respekten for talefrihetn går ikke først og fremst ut på at JOURNALISTER kan trykke det Redaktøren forteller dem at avisen deres gouterer.

Respekten for talefrihet går mye dypere, den starter hos hver enkelt av oss. Vi skal lære oss til å tåle at folk er uenige med oss. Vi skal ikke bare TÅLE det. Vi skal lære oss å ELSKE det.

Fordi respekt for talefriheten og dermed trykkefriheten går først og fremst ut på å verne om DEM DU ER ALLER MEST UENIG MED.

Det er som oftest slik i et besteborgerlig samfunn som lille Norge at de som blir hengt ut for å ha "umulige" meninger også er de som blir tidd i hjel, nektet å få innlegg på trykk eller stengt ute fra netssider. Fordi vi nordmenn er blitt slike pingler at vi ikke TÅLER Å SE at det finnes andre mennesker som tenker alternativt, har andre meninger og tør å stå for dem.

Derfor er det sørgerlig når to journalister i dalføret vårt viser så tydelig at de ikke har forstått grunnloven, de har ikke forstått grunnleggende opplæring på journalisthøyskolen og de respekterer ikke det frie ord.

Redaktør Morken i Sør-Trøndelag er tydeligvis tilbake fra ferie.

Det ser folk flest på en tullete reklame-artikkel om fleinsopp.

JEG ser det på at sensuren av meg, som jeg har vært utsatt for like siden Morken satte seg i redaktørstolen, (lang historie, gammel hevnghjerighet for kritikk av hans egen utilstrekkelighet som journalist....), nå er tilbake med full styrke.

Relativt forsiktige innlegg på S-T's nettsider sensureres igjen som før....

Og folk kan forsikre seg om at den manglende respekten for det frie ord også gjør seg gjeldende i VG, ved at journalist Kringstad nå har slettet all kritikk fra min side mot hans dobbeltrolle i Orkanger Vel, som leder og også som rabiat innleggsskriver og hevnens engel som driver personlig etterforskning og forfølgelse av foreldre som han TROR har barns som har gjort et eller annet i Hermetikken eller i Orkangers gater....

At han ikke tåler kritikk for å misbruke rollen som leder i Orkanger Vel er så sin sak.

At han demonsterer for all verden at han heller ikke har fortått hva talefrihet går ut på er verre, rent faglig sett....

Erik Prestmo

onsdag 19. august 2009

Beskyldninger?

Sitat fra Sør-Trøndelag :
"Størrelsen på skaden 18.08.09 - 16:49

Skaden størrelse står jo faktisk i anmeldelsen jeg henviser til på Prestmos blogg, sitat "et kutt i leppa". Oppsøkte bilfører lege eller sykehus?

Ikke vet jeg, for jeg var ikke der. Politiet ble varslet men prioriterte tydeligvis annerledes enn å komme, siden det ikke var noen personskade.

Og å antyde at jernbanepersonalet lyver om skade på person er ihvertfall antagelser, nei forresten, beskyldninger er det!

Det har jo kommet frem i avisartikkel på avisartikkel at jernbanen ikke ønsker ulykker. Selvsagt ønsker de ikke det!

Når det da likevel skjer ulykker, tror du det gagner museets sak å lyve om evt. personskade? Nei, såklart gjør det ikke det!
Av: Nok en tilhenger av rettsstaten "


Beskyldninger?

Politiets logg inneholder hvilke opplysninger som er gitt i forbindelse med påkjørselen.

Det VAR personskade, selv om den fysiske skaden var liten (kutt i leppa) men da har den som hart KJØRT PÅ, plikt til å melde inn saken som personskade, og da SKAL politiet komme.

Så skjedde ikke. En må da anta at lokfører har unnlatt å melde fra hendelsen som personskade, på tross av at blodet fløt.

Så viser det seg noe senere at skaden var verre enn antatt - det er ofte slik ved hodeskader, muligens hjernerystelse, men jeg er IKKE lege.

Derimot er det min mening, og der mener jeg at jeg har dekning i den loven du siterer så flittig fra NÅR DET PASSER DEG, at den som forvolder skade har plikt til å påse at den skadede kommer til adekvat behandling. En trenger ikke å være rakettingeniør for å innse at slag mot hodet kan medføre annen, og for legmann skjult skade. Etter min mening, og det kan du jo kontrollere med feks politi, skal skadeforøver gjøre TO ting:

1. Varsle politi og gjøre klart rede for at det ER personskade. Dette skal fremgå av politiloggen.
2. Varsle AMK og gjøre så grundig rede for skaden som mulig, AMK vil da vurdere opplysningene og avgjøre om vedkommende skal hentes eller komme for egen maskin.

Deretter skal skadeforøver STÅ STILLE og vente på politi.

Så skjedde ikke. Tvert i mot var det økonomisk viktig i et år med 30% nedgang i omsetning å få hentet betalende kunder til denne hobbybanen....

Det som er helt beviselig for alle som vil se, er at her foreligger mest sannsynlig minst tre grove brudd på veitrafikkloven:

A. Unnlate å opplyse om personskade (for da SKAL politiet komme).
B. Unnlate å sørge for at den skadelidte får medisinsk behandling,
C. Og å rømme fra skadested før viktige spor er sikret av politiet og før politiet har hatt anledning til å fastslå at de innvolverte ikke var påvirket av feks alkohol.

Alt i alt peker i allefall dette mot at banen straks må ta denne togføreren ut av lokomotivet og offentligjøre hvilke reaksjoner 3 slike grove brudd på veitrafikkloven medfører, slik at vi andre er beroliget mht at lokførerne kjenner og forholder seg til veitrafikkloven.

Dersom denne togføreren også er profesjonell sjåfør, som noen av hans kolleger er, bør det også få betydning for førerkort for bil! En profesjonell sjåfør som har ansvar for andre mennesker gjennom sitt yrke stiller vi som kjent HØYERE krav til, både når det gjelder aktsomhet og når det gjelder profesjonell oppførsel på skadested!

mandag 17. august 2009

Debatt : skal Orkanger Vel ha politimyndighet?

Sitat Hans Kringstad :

"Hei!

Du har publisert et anonymt innlegg som inneholder en rekke usannheter rettet mot meg personlig. Selvsagt har ST avvist dette som leserinnlegg. Det viser at STs redaktør tar ansvaret sitt seriøst. ST ville ha blitt felt i Pressens Faglige Utvalg om de publiserte dette oppkoket.

Jeg har tjukt skinn, men jeg vil diskutere min egen person med folk jeg vet hvem er. Du misforstår fullstendig hvis du tror at jeg skal tåle anonyme løgner om anklager bedre enn andre fordi om jeg jobber i ei avis. Jeg skriver under med navnet mitt når jeg skriver om folk, enten det er i VG eller i ST.

Jeg diskuterer ikke meg selv offentlig med en person som fritt får spre løgnaktige påstander under dekknavn. For alt jeg vet kunne jo du ha diktet opp dette innlegget selv.

For øvrig: Ledervervet i Orkanger Vel har stått til disposisjon ved valg gang på gang både for Erik Prestmo og mødre som synes jeg er for streng med avkommet deres.
-- mvhHans Kringstad"


Tilsvar Erik Prestmo :

For det første Hans, det å diskutere min egen person og forsvare meg mot anonyme innlegg er noe JEG må drive på nesten daglig i den avisa du skryter av, der har inntil halvparten av innleggene enkelte dager vært anonyme angrep på meg.... så mye for seriøs journalistikk - det gjelder tydeligvis ett regelsett for DEG et annet for MEG.

Så til saken:

"Fabrikert selv? Hans nå må du ikke henfalle til konspirasjonsteorier!

Jeg sitter her med en datostemplet mail, fra folk jeg kjenner vanvet på og som jeg for øvrig kjenner som oppegående personer, og som føler seg TRÅKKET på!

Det synes jeg både du og jeg skal ta litt høytidelig, og du må nesten ta inn over deg at din jobb som journalist i VG kanskje "skremmer" de som jobber i Søra......

Det betyr ikke at du kan bare ture fram, uten å forvente motbør.

Jeg benytter med av samme selvfølgelige mulighet som VG og Morken, når jeg legger ut anonyme innlegg, så lenge jeg kjenner navnet til skribenten og kan dokumentere det - ved behov, men det skal mere til enn at en som føler seg tråkket på, etter selv ha tråkket på andre krever å få vite navnet.... Greit?

JEG ANTYDET TIDLIG I DENNE FØLJETONGEN OM HERMETIKKEN (LEGG MERKE TIL AT INGEN STØTTER HÆRVERK!!!) AT ORKANGER VEL OG ORKANGER 2000 - 2009 SELV HAR BIDRATT, VED Å ARRANGERE ALKOHOLSALG OG FEST I HERMETIKKEN. DET STÅR JEG PÅ, OG MENER MAN 7 VI SELV SKAL VÆRE LITT FORSIKTIGE MED Å KRITISERE UNGDOMMEN, SPESIELT OM EN ELLER BEGGE PARTER ER NOE REDUSERT PGA INNTAK AV STERKE SAKER - SLIKT BØR VENTE TIL DAGEN ETTER, ETTER Å HA TENKT SEG GODT OM OG ETTER Å HA DRUKKET STERK KAFFE!

Nå går du ut i samme stil om en benk. Det er slått i stykker mange benker langs Orkdalsveien de siste 25 år, benker og blomsteroppsatser, og ved ett tilfelle ble alle nyplantede trær brutalt kappet ned, for over 20 år siden - det kom overskrifter, men ikke krav om angiveri som nesten minner om Terboven.

Jeg tror du skal roe LITT ned jeg Hans!

I aller beste mening til DITT velbefinnede.

Erik Prestmo"


Nytt sitat Hans Kringstad :

"Kjære Erik Prestmo.

Nå må du ikke sette ny personlig rekord i dobbeltmoral.

Mailen din er sterk kost fra en mann som ville legge ut navn og bilder av mistenkte ungdommer og bruke orkangervel.no som gapestokk, og som i tillegg slår til lyd for borgervern. Jeg er imot begge deler.

Du kunne ha fabrikert innlegget selv, for å illustrere et av problemene med anonyme angrep. Jeg sier ikke at du har gjort det.

Jeg er anklaget for ting jeg verken har sagt eller skrevet, og jeg er ikke interessert i å diskutere på dette nivået. Det vil trolig ramme de aktuelle mødrene og ungdommene hardere enn det rammer meg. Men jeg har også egne barn å ta hensyn til.

Du vet selv at mye av det som står i innlegget er løgn. Sammenhold det de anonyme (er det en eller mange?) påstår jeg har skrevet på nettet med det jeg faktisk har skrevet. Det er tøv fra ende til annen. Så enkelt er det.

Jeg har gjort det motsatte av å kalle alle pøbler og skjære alle over en kam.

Jeg har gjort det motsatte av å ringe foreldre i "hytt og gevær."

Jeg har ikke konsekvent kontaktet mødre.

Jeg har ikke opptrådt ubehøvlet

Jeg har tvert imot brukt nesten all fritida mi på å skape trivsel - og til slutt prøve å luke ut de få ødelegger for alle andre når andre tiltak ikke nytter.

Du må gjerne sammenligne meg med Terboven når jeg forsøker å få folk til å si fra om hvem som står bak.
Men du kan jo følge din egen filosofi og legge ut navn på mistenkte på bloggen din. Du kjenner navnene nå, siden du kjenner identiteten til "irriterte mødre".

Festen i Hermetikken skal vi vurdere. Det har allerede stått på nettsida vår.


Hans"Tilsvar fra Erik Prestmo :

"Jeg har ikke slått til lyd for borgervern. Jeg er motstander av det, og har gjennom flere år krevd kraftig og avgjørende innsats fra politiet for å komme alle tilløp til den slags i forkjøpet.
Tvert i mot, det er du selv som har slått til lyd for det på Vel'ets sider........

Du sier nok at jeg har fabrikert innlegget selv, det ser du klart dersom du leser deg selv med samme sinn som du leser meg..... Jeg tviler ikke på at DU kunne ha fabrikert en mail, jeg kan ikke det, men JEG har orginalmailen!

Jeg har respekt for at foreldre velger å ikke stå fram av hensyn til sine barn, det er DERFOR jeg tillater dette åndehullet, det dreier seg om frustrerte personer, som har blitt avvist uten å ha blitt lyttet til av DEG, og dermed har du avvist dem helt alene i Orkanger Vel's navn. De har også blitt avvist av Sør-Trøndelag, som muligens er en smule redd arbeidsplassen din. DET er ikke jeg personlig.

Lykkeligvis for foreldrene avviste politiet klagen din, og henla saken som "small potatoes" det burde du også gjøre. I stedet for å krisemaksimere en eldre benk nå, og ettersom du tydeligvis vet hvem denne gutten er (ikke vanskelig for jamnaldrende å regne ut hvem du sikter til, og vi har begge to barn i samme alder.......) så burde du heller ta en PRAT med ham i rolige former.

Dersom du har rett, er det viktigere å finne ut hvorfor dette ble gjort, enn å politianmelde, eller reparere en noen år gammel benk. (Jeg kjenner en kar som kunne ha reparert den benken der, nærmest gratis!) For er det slik som jeg frykter at man koker over av sinne ved å se navnet til Orkanger Vel på en benk og sparker ut, så har DU bidratt til å skape dette sinnet Hans. For både du og jeg vet at du hadde entelefonrunde, hvor du tok med deg arbeidsmetoder fra jobben. Du er kanskje ikke klar over det, men det ER ubehagelig å bli oppringt av en representant av din yrkesgryppe, når dere SKAL ha et svar.

Litt ydmykhet er på sin plass. Du er offisiell representant for Orkanger Vel når du holder på med dette. Det er 400 andre som ikke skal ha sitt navn dratt inn i dette.....

Også har du misforstått EN viktig detalj :

Dette handler ikke om DEG.... ikke MEG heller. Det handler om hvordan foreldre oppfatter det å bli oppringt av deg. Det er DERES virkelighetsoppfatning her. De sier selv at de føler avsky for Orkanger Vel. De sier de ikke kommer til å støtte foreningen og ikke stløtte arrangementer. Det KAN bety at de i stedet for å være positive, nå begynner å motrabeide Vel'et. Det vil jeg tro bekymrer de øvrige i styret. Det BURDE bekymre deg.

Også er jeg opptatt av et formelt forhold : Har styret i Orkanger Vel behandlet og godkjent at du tar deg retten til å drive politimessig etterforskning i deres navn? Det tror jeg ikke, og det burde mane deg til en mye større grad av forsiktighet når du gjør utspill og henger ut lett gjenkjenbare personer uten å ha fnugg av bevis!
Alle vi som har barn i aktuell alder vet nok godt hvem du sikter til, det gjør kanskje ikke styret, men det er ikke tillatt å rette anklager mot sakesløs person i det offentlige rom, det er heller ikke slik at en og samme person har anklage, etterforskning og domsrett i Norge. Ikke i det virkelige Norge, selv om man lett kan forledes til å tro det når man leser våre tabloidaviser. Arbeidsmetoder derfra kan muligens passere i grove kriminalsaker. De passer ikke inn i et bitte lite lokalsamfunn ved Trondheimsfjorden. DE passer for øvrig EGENTLIG ikke inn noen steder.

Du burde gjøre noe for å korrigere situasjonen, i stedet for å bruke verdifull tid på MEG, det vet du jo ikke nytter allikevel.

Erik Prestmo"

Hans gir seg ikke han :


"Her er en liten påminnelse i tilfelle du har glemt det - fra gjesteboka 4.juli i år.

Jeg har opptrådt ryddig og tålmodig overfor både ungdom og foreldre i mange år. Men grensa ble nådd i sommer da jeg først ble løyet opp i ansiktet og skjelt ut av en av de fornærmede rett etter herjingene, og deretter angrepet og truet med juling av en annen.

Og siden du kommer med antydninger: Jeg var edru, men det var verken Txxxxxx Xxxx eller Axx Xxxxxxxx.

Dette er ment til deg, og ikke til bloggen din. Jeg er fortsatt motstander av å publisere navn. Det kan du berolige de irriterte mødrene med.
-- mvhHans Kringstadmobil 90548998"


Tilsvar til Kringstad :


"Nå går du helt over stag Hans!

Du ser ikke ut til å begripe at dette var to helt forskjellige, uavhengige saker!

Tidligere i sommer hadde vi å gjøre med IDENTIFISERTE gjerningsmenn, mennesker som var observert og vitnefast. Det var en direkte konfrontasjon mellom deg og en eller to av disse ungdommene, min respons var en reaksjon på ensidig informasjon fra din side. Den reaksjonen var før øvrig basert på dine egne utsagn, utsagn som det nå stilles spørsmålstegn ved, og det tar jeg til etterretning alle saker har minst to sider, også muligens oppfatning av hvem som hadde og ikke hadde nytt alkohol...... det siste er ikke noe stort poeng for MEG, det som har skjedd har skjedd. Og det har blitt rolig i Hermetikken har det ikke?

Men nå gjør du dette til noe helt annet. Du tar deg politimyndighet eller rettere sagt du tror du kan gjøre det, det vil altså si at du tar deg "VG-myndighet". Det holder ikke i et lite offentlig rom som Orkanger tross alt er. Du KAN IKKE drive offentlig etterforskning i Orkanger Vels navn!

Min sønn identifiserte den ene av dine hovedmistenkte på to sekunder, og hans antakelse stemmer med det du nå skriver. Så du må ikke tro at du ikke publiserer navn, DET gjør du i praksis, det SKJØNNER du, og DET prøver du å benytte deg av - i en fillesak.

Men min sønn hadde en nyttig saksopplysning - da jeg tok opp dette med ham for å forsikre meg om at MIN ikke hadde deltatt i gymnastikk-øvelser i Orkdalsveien :

"Da kan det ikke være Txxxxxx som har gjort dette, for han tryna før klokka 11 på privatfest den kvelden. Han kom seg ikke ut i det hele tatt den kvelden. Fikk høre det av en kamerat på Skype i går......." (det var altså kvelden FØR du gikk ut på nettet med denne saken at han hadde denne informasjonen.....)

Guttungene er ualminnelig godt informert om hverandres gjøren og laden i disse dager, det er PC, det er mobil, det er SMS og det er Skype og nettfora..... og når de blir irritert på en Steinaldring, går budskapet ut, og hvem som helst kan finne på å slå igjen, når som helst.

Det er selvsagt ikke godtagbart, men vi var ikke bedre på min tid heller og gjorde det samme. Jeg minnes vi holdt en sur gammel gubbe i trim i årevis ved å terge ham til å løpe Orkanger rundt etter oss - inntil hjertet plutselig sa takk for seg. Jeg vil tro at du har lignende artige historier fra oppveksten.

Du bør unngå å bli den nye Maratonløperen Hans!

PS jeg bruker selvsagt materialet du sender meg som grunnlag for Bloggen, dette har offentlig interesse, men jeg stryker selvsagt navn!

Og jeg tror ærlig talt at du har feil gjerningsmann, lag nå ikke en Moen-sak ut av dette er du snill, til det er det du ellers driver med på sidene til Orkanger Vel alt for viktig, du setter hele troverdigheten til både deg selv og Vel'et på spill for en gammal benk!

Erik"


Sitat Hans :

"Erik Prestmo om foreldre som stoler på ungdommene sine, 4.juli 2009.Min utheving:

"Personlig vil jeg oppfordre andre foreldre av ungdommer å gjøre det samme som meg, ta for seg avkommet og fortelle dem i klare ordelag hva dette er,, hva det dreier seg om og hva konsekvensene kan bli, på kort sikt og lang sikt. O gi seg til "å stole på" sine egne ungdommer når en voksen person henvender seg bare understreker: det burde antakelig ikke være lov til å formere seg uten en forutgående kvaliteteskontroll!


Det er altså din holdning til mødre som tror på egne ungdommer når påstand står mot påstand. Du kan jo nevne det for mora til Xxxxxxx Xxxx.

Jeg vet ikke hvem den som har nedbleika hår var. Det er flere å velge blant. Den mora eller faren som satt med tomt gutterom kl. 05.30 natt til torsdag, kan jo bare spørre avkommet. Så enkelt er det.

Jeg registrerer at du kaller hærverket en fillesak. Du kan spørre deg hvordan det er for den som bruker fritida si på å ordne med benker og blomsterkasser i Orkdalsveien.

Orkanger Vel har ikke politimyndighet. Vi gir nå noen en mulighet til å reparere etter seg. Hvis ingen melder fra, blir saken selvsagt anmeldt.

Og du vet muligens like godt som meg hva som er problemet:
1. Mange vet hvem dette er, men de velger å holde tett.
2. Poltiet etterforsker ikke skadeverk uten at det finnes konkrete spor.


hans"

Kommentar Erik :

Det hans ikke skjønner er at JEG uttaler meg kun som privatperson og på egne vegne, han er Leder for Orkanger Vel og fronter Vel'et i alle sammenhenger.

JEG søker intet verv og skyr å ha verv, nettopp for å stå fritt, han velger annerledes og må ta konsekvensen av det. Det sagt, så fikk jeg en telefon her på den tiden, rundt slutten av juni hvor Hans uttalte at han vurderte å trekke seg fra ledervervet og gå inn for å organisere Borgervern for å "forsvare hermetikken" samtidig sendte han SMS om ikke en navngitt person kunne ta på seg å banke opp "endel ungdommer uten at Orkanger Vel får skylda for det"........ Så det er rette rævva som fiser her!

Hans overser en sak :

Noen FÅ vet hvem det er, men velger å holde tett fordi kampanjen som Hans leder an i mot alle ungdommene er blitt urimelig. Dessverre må antakelig Hans bort, før det kan repareres......


Sitat Kringstad :" Jeg har for øvrig sendt en redegjørelse til styret på bakgrunn av innlegget i bloggen din. Den redegjørelsen får du ikke, blant annet av hensyn util de aktuelle foreldrene og ungdommene deres.

Men følgende kan du få vite:

I løpet av sommeren har jeg snakket med foreldre til fire - 4 - ungdommer. Jeg har ikke ringt rundt i "hytt og gevær", som det står.

De fire er:
1. Faren til en gutt som erkjenner hærverk og i tillegg angrep meg fysisk og truet meg. Faren tok henvendelsen seriøst og fornuftig.

2. Mora til en gutt som gutt 1 utpekte som medvirkende til hærverk. En saklig samtale. Men guttens stefar ringte etterpå og reagerte på at jeg hadde ringt en lørdag kveld (ca. kl 22). Det skyldtes at jeg fikk vite om guttens påståtte delaktighet først om kvelden.
Jeg ringte mor fordi sønnen bor hos henne.

3. Mora til en gutt som var beruset i Hermetikken den kvelden festen og hærverket pågikk. Denne samtalen var ikke like rolig. Men vi trakk to konklusjoner:
A: Sønnen skulle heretter respektere forbudet mot drikkelag i Hermetikken (han var tilsnakket før også uten resultat).
B. Mora trodde på sønnens versjon. Jeg gjorde det ikke, av svært gode grunner som jeg skal la ligge her.

Jeg ringte mor fordi sønnen bor hos henne.

4. Mora til en gutt som også var med i Hermetikken.
Denne gutten var edru og oppførte seg høflig. Men neste natt ringte han meg fra skjult nummer og forsøkte å være anonym. Noe av innholdet i samtalen gjorde at jeg kontaktet familien hans neste dag.
Jeg ringte flere ganger til far, men mobilen hans var slått av. Deretter ringte jeg til mor. Jeg oppfattet også dette som en rolig samtale, selv om det oppsto en misforståelse. Den oppklarte vi da mora ringte meg tilbake. Etterpå ringte sønnen og beklaget oppringingen om natta.

Slik ødela jeg ei frihelg ei sommer.
Det enkleste hadde selvsagt vært å politianmelde alt, og så kritisere politiet for ikke å gjøre noe. Vi politianmeldte to av guttene, men tok altså bryet med å snakke med foreldre til to til. Alle var under myndighetsalder, og tre av dem er det fortsatt.

-- mvhHans Kringstad"

Kommentar :

Kort sagt, hele saken burde ha vært behandlet av Styret i Orkanger Vel lenge før dette gikk så langt som det har gått.

Og du burde ganske enkelt ha varslet politiet og vært ferdig med saken, slik som før gjort i slike saker.

Det er politets ansvar å drive etterforskning, det er politiet som skal avgjøre hva det skal brukes penger og tid på, ikke en PRIVAT forening som burde være til for alles beste. OV skal bygge NED konflikter ikke krisemaksimere.

Og du skjønner fremdeles ikke : det er ikke meg du debatterer med her, det er folk som føler du har tråkka på dem, og nå gjør du det igjen!søndag 16. august 2009

Vi har fått mail vedr. Hermetikken tidligere i sommer!

Orkanger Vel og Hermetikken (med bismak)!

Vi alle synes det er både irriterende og synd at det blir gjort hærverk og at det tilgrises i Hermetikken! Vi alle synes også at de skyldige bør blir tatt og at de får sin straff for dette!

Når det er sagt, så er det også på tide at noen tør å rette kritikk mot Hans Kringstad og velforeninga. Vi lesere på Orkanger Vels hjemmesider at han karakteriserer alle ungdommer som pøbler. I denne forbindelse må Hans Kringstad umiddelbart slutte å leke politi og dommer, han ringer rundt i hytt og gevær og beskylder foreldre med at deres ungdom er pøbler uten så mye å høre på hva de som sitter i andre enden av telefonrøret har å si.

I tillegg henvender han seg konsekvent til mødre og antyder at de er dårlige mødre som tror på barna sine og tillater at de er i hermetikken. Skal man ikke tro på sine barn, hvilket tillitsforhold skaper det da?

Vi skjønner frustrasjonen, men en viss form for folkeskikk er uansett greit å ha, noe det ser ut som om han mangler. Han beskylder jo alle "fremtidige" medlemmer for å være pøbler!

Alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Er det slik her at kua har glemt at han hadde vært kalv?

Vi har i tillegg snakket med noen som føler seg urettmessig uthengt av herr Kringstad, han fremstiller samtalen han hadde med vedkommende uriktig. Ingen er tjent med dette på sikt.

I følge de ungdommene vi har pratet med så krisemaksimerer Kringstad og tiltaler ungdommen på en nedlatende og provoserende måte, ikke rart at enkelte reagerer negativt på dette, skremselspropaganda nytter ikke.

Hadde han vært litt smart så hadde han heller forsøkt å appellere til ungdommen. Hvordan tror han ungdommen reagerer når han opptrer på en slik måte når han henvender seg til dem? Man trenger ikke være noen rakettforsker for å skjønne det.

Jeg er sikker på at det går an at ungdommen bidrar på en positiv måte slik at Hermetikken kan bestå slik som den er i dag.

Forsøk heller å få til noe sammen med ungdommen, de kan være en ressurs for Orkanger Vel, de er også interessert i å slippe å bade i søppel.

Slutt med hetsen på hjemmesiden ved å dra alle under en kam ved å kalle alle for pøbler, utskudd finnes i alle aldersgrupper, ikke la "utskuddene" ødelegge for det store flertallet.
Vi er drita lei Kringstad og hans stadige oppgulp og ensidig fremstilling av saken. Vi trodde at det å være journalist er å være etterrettelig og korrekt, ikke fremstå med en ovenfra og ned holdning som ensidig fremstiller saken ifra sin synsvinkel, eller kanskje er det slik??

Tror Kringstad at han kan presse navnene på de som har oppholdt seg i Hermetikken ut av ungdommen på denne måten? Vi som er voksne får også sterke motforestillinger mot å snakke med slike personer. Han er belærende selv ovenfor foreldre, hvem tror han at han egentlig er? Dette er jo helt klart en jobb for Politiet og ikke Kringstad.

Ungdommen er yr og full av livsglede, skal vi la Kringstad ta dette ifra dem? NEI, det bør han ikke få lov til, vi personlig er av den oppfatning at de aller fleste ungdommer går det an å snakke til såfremt de blir behandlet normalt og tiltalt på en skikkelig måte.

Ungdommen i dalen har ingen tilbud utenom idrett, hvor skal de oppholde seg uten at de blir jaget?

Her forstår jeg Politiets holdning og reaksjon. Kringstad går også hardt ut imot Politiet på Orkanger Vels hjemmesider, vil ikke tro at Politiet heller lar seg diktere slik Kringstad ønsker.

Regner med at de har så bra gangsyn at de ikke legger opp en konfrontasjonslinje mot ungdommene, noe vi ser som meget positivt. Dette kalles for å bygge relasjoner og tillit, noe som er helt utmerket.
Vil også tro at Politiet blir skuffet og irritert over å bli rakket ned på denne måten, de har også en jobb å gjøre slik som oss alle andre. Uttalelsen til Lensmann om at Orkanger Vel ville jage ungdommen som kveg er også en oppfatning vi også deler med han.

Forsøpling av Hermetikken er det ikke bare ungdommen som gjør, vi har personlig sett godterirask, pappkopper og tomme brusflasker ligge og flyte når badegjestene drar hjem, skal disse også anmeldes for forsøpling??
Det positive inntrykket vi hadde av Hermetikken er i hvert fall forlengst blitt utvisket. Å gjenvinne den tilliten for vårt vedkommende er tilnærmet umulig så lenge Kringstad turer frem på denne måten.

Det å dra til Hermetikken for å bade er ikke lengre noe som er positivt og lystbetont.

Hva er det egentlig som har hendt i Hermetikken? Ungdommen finner denne plassen attraktiv og derfor naturligvis benytter de denne plassen. Der har faktisk Orkanger vel vært "flinke" og laget noe som er populært.

Kanskje det ikke er ungdommen som er problemet, men problemeiere Orkanger Vel som Lensmannen uttaler det. Er det Hans Kringstad og Orkanger Vel som er provokatør i denne sammenheng?

Det eneste riktige er kanskje nå å legge ned Orkanger Vels aktiviteter i Hermetikken og la kommunen ta over for å gjøre det om til en offentlig badeplass.

Slutte med å arrangere fest for de "voksne" flere ganger med alkoholservering. Signaleffekten er mye større enn man tror.

Eneste redningen for Hermetikken og Orkanger Vel er slik vi ser det å vingeklippe Kringstad og i stedet finne en ny leder som kan invitere til dialog ikke konfrontasjon og arroganse, en som ser med nye øyne!

Irriterte foreldre til orkangerungdom!

"Hærverk i Orkdalsveien: Vet du hvem de fire var?"

Vi har sett på engasjementet fra Orkanger Vel i forhhold til Orkanger, og sett det som stort sett bra.Men det holder muligens på å koke litt over kanten nå, noen sitater og kommentarer til ståa slik den ser ut sett litt på skrå, kan være på sin plass :"Var sønnen din ute på Orkanger klokka 05.30 natt til torsdag? Da er risikoen stor for at han var en av de fire som gikk løs på en av Orkanger Vels benker i Orkdalsveien. Ei dame på vei til jobb så de fire ungdommene. De var gutter i midten/slutten av ten-åra. En hadde veldig bleika hår. Foreldre til mulige gjerningsmenn eller andre vitner må gjerne ta kontakt før vi anmelder saken."Wooooaaaaah! Stopp og en halv her!Her foretar vår gode venn Kringstad en liten kjappis :For det første, Orkanger Vel skal vel ikke drive ETTERFORSKNING?

For det andre, ingenting i det som står ovenfor her tyder på at det kvinnelige vitnet har SETT at benken ble ødelagt?

For det tredje, da er vel koblingen mellom, "de fryktelige fire" og raseringen av benken foretatt på et meget tynt grunnlag?

For det fjerde, dersom nå disse "fryktelige fire" er VITNER, eller MULIGE vitner og ikke gjerningsmenn, har ikke Kringstad hermed avskåret muligheten fra å finne ut hva som har skjedd, ved å henge dem direkte ut som gjerningsmenn?"Det er neppe så mange kandidater å velge blant. De fleste gutter i ungdomsskolealder eller litt over ligger tross alt hos familien klokka 05.30 en torsdag morgen."Nå tror jeg vi skal ta det litt med ro og huske at vi har vært ungkalver selv! Jeg synes så tydelig å minnes at både Hans og jeg, kunne påtreffes ute både seint og tidlig i yngre dager, det er selvsagt lenge siden, men tross alt, man er ikke dermed skyldig i all verdens styggedom, om man er ute å går på morgenkvisten..... det er ikke sikkert man har TATT liv, for å si det sånn......

En annen sak, i disse tider ferdes det både unge og gamle FRA ANDRE STEDER ENN ORKANGER ute om nettene. Det rapporteres om biltyverier og andre uhumskheter, det er jo ikke sikkert at "de fryktelige Fire" engan var herfra? Kanskje de hadde forvillet seg fra Fannrem? Eller Gjølme eller Trondheim? Nei dette er for tynt grunnlag å rope Ulv! Ulv! på!"Hvis noen har ryggrad nok til å melde seg eller sønnen(e) til Orkanger Vel skal de ansvarlige få gjøre opp for seg. Dersom vi ikke hører noe er dette en sak for politiet seinest tirsdag. Vi har altså et vitne og signalement:"Jeg gjentar, jeg tror ikke at Orkanger Vel skal drive etterforskning."* Fire stykker i antatt ungdomsskolealder.

* En med påfallende lyst og stylet hår.

* En som lignet en gutt som tidligere har gått på Evjen skole."Dette ser ikke helt bra ut, og der tror jeg de fleste vil være enige med meg og ikke i saksbeskrivelsen :

Det kan se ut som om man har forhåndsbestemt seg på hvem de eller de skyldige er. Det kan se ut som om man vet hvem man vil mistenke. Hadde dette vært en politietterforskning, ville nok både Hans og jeg vært på banen og kritisert den etaten for å være forutinntatt, og ikke å drive seriøs etterforskning for å utelukke alle mulige kandidater....."Både Orkdalsveien og Gammelosen er utsatt for hærverk. To navngitte ungdommer er tidligere i sommer anmeldt for hærverk i Gammelosen, og to andre er oppgitt som vitner."Igjen det ser nesten ut som om man har bestemt seg på forhånd hvem de skyldige er, nesten FØR noe har skjedd!Jeg tror Orkanger Vel skal tone ned etterforskning på egen hånd. Det er ikke særlig seriøst.Også skal man beholde perspektivet, det dreier seg om en BENK. Saken kommer ikke til å bli etterforsket av Orkdal og Agdenes Lensmannskontor, det er realiteten i dagens verden.De fleste unge menn (og storparten av de eldre!) har antakelig gjort verre ting, uten at det unnskylder dette konkrete tilfellet.Men Hans må ta inn over seg en sak : Han har utfordret unge Orkanger-menn ved væremåte og kanskje litt overdrevet kritikk på saker som handler om Hermetikken tidligere i sommer.

Den gang antydet jeg at Orkanger Vel og Orkanger 2000 - 2009 selv bærer en god del ansvar for festing i Hermetikken, ved selv å legge opp løpet ved å arrangere fyllefest i Hermetikken.På de årlige arrangementene har det faktisk skjedd verre ting enn at noen benker og plaststoler er blitt ødelagt, det har jeg selv observert som vakt for et par år siden. Det har vært slagsmål, det har vært massiv forsøpling gjort av godt voksne, og det har blitt ødelagt flere stoler og bord av godt voksne, fulle mennesker. Så en plaststol, en veltet søppeldunk og litt søppel ute i vannet er ubehagelig, men ingen sensasjon, og blekner kanskje litt om HELE historien kommer på trykk?Denne konkrete saken : det finnes unge menn som er forbannet og maktesløse over å bli hengt ut på Orkanger Vel's sider. Det finnes unge kvinner som støtter dem, kanskje i egen familie, når selvrettferdige voksne ikke er i nærheten.

Krisemaksimering rettet mot vår egen ungdom er sjelden en god vei å gå. Det er feks DEM som skal bli medlem nr 1000 i Orkanger Vel!Men da kan vi ikke støte dem BORT, ikke ved å ta alle over en kam, eller gi dem skylda dersom de ingenting har gjort.Hva om denne benken ble slått i stykker av en relativt nyskilt, aggressiv 50-åring?Eller hva om benken ble slått i stykker av en ungdom, som er blitt urettferdig behandlet av Hans i forbindelse med Hermetikken og føler seg satt i gapestokk, og sparker ut, bare han ser navnet Orkanger Vel malt på en benk?Det er blitt snakket om borgervern og vigilantevirksomhet. En trenger ikke å bruke balltre for å drive med det, en kan gjøre det med penna og, og det bør Hans Kringstad ta inn over seg, han er ikke politimann, har har ingen RETT til å drive etterforskning i det offentlige rom.Men han har ansvar overnfor Orkanger Vel. Ansvar for at rekruttering kommer, og ansvar for at folk ser med velvilje på foreningen. Det bør noen i styret fortelle ham.Jeg avslutter med et lite sitat fra en forfatter jeg beudrer for integritet og personlig mot, og udødeliggjort ved en meget vakker melodi av Anne Grete Preus for noen år siden:

"Meget burde de beundre; Dresden efterlot vi slik:

Som en tundra med fem hundre, med fem hundre tusen lik.

Meget burde de beundre, vår kultur er høy og rik.

For kulturen, for moralen, for et renslig, åndelig liv!

Ungdommen er vill og galen, syk og rå og destruktiv.

For kulturen, for moralen, for et renslig, åndelig liv.Kan De fatte og begripe hvor de unge får sin råskap fra?

– Jens Bjørneboe, utdrag fra diktet Om ungdommens råskapfra diktsamlingen Til lykke med dagen"Husk alltid at uansett hva ungdommen gjør, har vi som er blitt gamle gjort noe mye verre - det skjedde bare for lenge siden!
 
Blogglisten