lørdag 15. august 2009

Henvendelse til Ordfører i Orkdal, Lysholm

Det er i sommer avdekket et betydelig sikkerhets-underskudd ved museumsbanen som det er åpnet for trafikk for i Orkdal.

Jeg minner om at etter at persontrafikken ble nedlagt i 1963 og etter at kistransporten ble nedlagt i 1974 er hele TO boligfelt blitt bygget ut, et på Fannremsmoen og et på Klementsmoen.
Begge steder har huseiere i god tro bygget hus og begge steder bor det i dag småbarnsfamilier som aldri har tatt høyde for togtrafikk rett gjennom området.

Siden 1974 har BIL blitt allemannseie som transportmiddel. Mens det i tidligere tider var slik at toget hadde forrang som transportmiddel, og at dette gjenspeilte regler for stoppe- og vikeplikt, er forholdet i dag stikk motsatt. Men fremdeles består et utdatert regelverk som skaper farlige trafikksituasjoner i Orkdal. Dette regelverk var aldri ment å skulle gjelde for en fritidssyssel.

Når man så også vet at alle sikkerhetstiltak som en gang eksisterte nærmest bevisst er fjernet av økonomiske hensyn fra banens side, blir dette en potesielt farlig situasjon for beboerne i boligfeltene.

Jeg minner om at sikkerhetsgjerder er fjernet siden 1974, enten av beboerne, som ikke ønsket ned-rustede relikvier i sin hage, eller av banen selv, før re-åpning.

Videre er treporter, som tidligere sperret for sykkel og gangtrafikk fjernet. Dette skjedde etter 1974, da det ble nødvendig og logisk å slippe BILEN fram, ettersom banen var nedlagt.

Dessuten er automatisk trafikklys nedmontert, det viste seg at trafikken er så liten at rust o.l. gjorde at dette systemet ikke lenger virker. Det er erstattet med et manuelt system som er avhengig av at et menneske husker på å trykke på en knapp til rett tid.

Dessuten er det som tidligere var UNDERGANGER, bygget om til rene krysningspunkter, det gjelder flere steder, bla.a. ved Grendstuggu og ved Grøtte skole. Begge steder er det tett trafikk av barn og her har banen skapt en meget farlig trafikksituasjon.

Dessuten ligger det et helt usikret krysningspunkt bare 15 meter fra Evjen Skole, her er det også i dag barnehage. At noe slikt kan tillates er nesten utrolig!

Og til sist er sperrebommer av stål, manuelt opererte, som før i tiden sperret for TOGET ved flere krysningspunkter, bl.a. Fannrem, Follo og ved nedkjørselen til Thamshavn stasjon, fjernet og erstattet av ingenting.

I dag kan toget kjøre rett gjennom begge boligfelt, og gjør det uten å stanse.

Dette er ikke en ønsket situasjon, selve det at trafikken bare foregår noen måneder i året er med på å skape STØRRE usikkerhet, banen går lett i "glemmeboken".

I tillegg tillater banen seg konsekvent å anmelde alle som er så uheldige å bli påkjørt av banen, og kommunens innbyggere blir rutinemessig bøtelagt av politiet uten synderlig etterforskning. I tillegg krever banen erstatning fra ofrene, for skader påført toget! Som man ser er dette en situasjon ordførerens velgere er svært misfornøyde med!

Pr i dag sier Jerbanetilsynet i en kommentar at ulykkesfrekvensen er meget mye høyere ved Thamshavnbanen enn for andre jernbane-strekninger for øvrig i vårt land.
Dette gjaldt situasjonen før årets sesong.

Vi har i år hatt ytterligere to alvorlige kollisjoner, hvor det lett hadde kunnet gå liv, og hvor det i et tilfelle ble påført sjåføren skade, med blødninger og mulig hjernerystelse, uten at togfører fant det nødvendig å varsle politiet om forholdet.

Ulykkesrisikoen later til å være så mye større ved Thamshavnbanen, som er en kort strekning med liten trafikk, at det nærmest er sensasjonelt, det har imidlertid blitt dysset ned.

Det må gjøres tiltak:

1. Det settes opp sperrebommer for toget av solid stål foran hvert eneste krysningspunkt, slik at TOGET tvinges til å stanse og konduktør pålegges å gå ut, forsikre seg om at all trafikk har stoppet, manuelt åpne bom som samtidig fysisk sperrer for andre kjørende og gående. Etter forsiktig passering skal toget stanse, mens konduktør manuelt setter bom tilbake på plass og låse denne fast fysisk.
Dette må gjennomføres for hvert eneste krysningspunkt og alle utgifter skal bæres av banen selv.

2. Ordfører tar initiativ til at banen trekker tilbake ALLE anmeldelser og får strøket eller tilbakebeatlt alle bøter pålagt sjåfører, i medhold av at sikkerhets-filosofien hos banen har vært feil og ulovlig, og at alle erstatninger banen har tiltvunget seg fra privatperson eller forsikringsselskap tilbakebetales, ettersom grunnlaget for disse viser seg ikke å ha vært holdbart.

3. Inntil disse to enkle tiltak er gjennomført ber vi Ordføreren ta initiativ til at banens drift stanses inntil videre.

Jeg ber om at Ordføreren viser omsorg for sine bygdebarn og undersåtter og tar initiativ til at denne situasjonen rettes opp uten unødig tidsspille, før det går liv i dalføret!

MVH
Erik Prestmo

Trafikksikkerhetsutvalget, Orkdal

Trafikksikkerhetsutvalget
Fylkeskommunen har etter vegtrafikklovens § 40 a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

Dette ansvar har fylkeskommunen delegert til fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

De viktigste oppgaver til utvalget:
· samordne og være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket
· støtte og oppmuntre til lokalt trafikksikkerhetsarbeid
· fordele midler til trafikksikkerhetstiltak
· støtte og insitere trafikksikkerhetskampanjer Trafikksikkerhetsutvalget er valgt av fylkestinget, og består av 5 politisk valgt politikere med .Arnfinn Brechan (DNA) som leder.

Medlemmer
1. Arnfinn Brechan, leder
Røllikveien 17c, 7032 Trondheim
DNA

73942747
73527585
95115602
arnfibre@online.no

2. Solveig Bergstrøm
Ole Nordgaards vei 20, 7049 Trondheim
SV

98463175
Solveig.bergstrom@stfk.no

3. Gunn Stokke
7350 Buvik
SP


41501606

4. Odd Skavern, nestleder
Prost Bødtkers vei 9, 7290 Støren
H

72431841
48142668

5. David Sortland
Brøsetveien 186 b, 7048 Trondheim
KrF


99479741
david@sortland.cc

Varamedlemmer
1. Oddlaug Børset Brekken
Blåbærveien 11, 7200 Kyrksæterøra
DNA

72460250
41621493
Oddlaug.brekken@%3CBR%3Ehemne.kommune.no

2. Geir Jarle Sirås
Enromveien 76, 7026 Trondheim
SV

72560194
48042922
Geirjarle.siras@mantena.no

3. Svein Kjetil Haugset
Weddels gt 11, 7052 Trondheim
SP


92035685
skh@sp.no

4. Gunhild Lund
Bjørnmyra 47, 7550 Hommelvik
FrP

97674392

5. Elisabeth Paulsen
William Farres vei 15, 7022 Trondheim
V

73842350
95112531

Elisabeth.paulsen@kimsenteret

fredag 14. august 2009

Ungdommer plukker narkosopp ved barnehage

Sitat Sør-Trøndelag:
"Ungdommer plukker narkosopp ved barnehage
Like ved en barnehage i Orkdal plukker ungdommer fleinsopp på kveldstid. Soppen er narkotisk og gir rus som LSD. Politiet advarer nå på det sterkeste mot inntak av narkosoppen."

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1244870.ece


All grunn til å høre på Evjen!

Å eksperimentere med sin egen hjerne og risikere alvorlige angstanfall som kan ødelegge yrkeslivet, ja til og med hele livet for en lang periode, er ikke farbar vei. For ungdommer i skolealder kan dette ødelegge resten av livet.

Til ungdommene selv : du trodde kanskje du var "radikal" eller hadde andre og mer "liberale verdier"? Du trodde kanskje at du var opptatt av "miljøvern" og å unngå "sløsing"? Da skal du vite at det mest verdifulle vi har er menneskehjernen selv, og det å ødelegge den bevisst er den verste form for miljø-sløseri.....

Jeg skriver dette og regner med samme type og likeens angrep fra de som gjorde seg til talsmenn for fri dop på Storåsfestivalen tidligere i sommer.....

onsdag 12. august 2009

Kollisjoner pr. kilometer, ny måle-enhet!

Sitat fra Sør-Trøndelag:
"Hvorfor? 11.08.09 - 15:56
Jeg lurer paa hvorfor dette skjer.

Det har naa vaert 2 kollisjoner paa kort tid mellom bil og tog paa en jernbane som er bare ca, 30 km. Kan noen regne ut hvor mange km jernbane det er tilsammen i Norge, og hvor mange tog passerer overganger hvert doegn.

Hvor mange kollisjoner mellom bil og tog har det vaert i den samme perioden som det har vaert 2 paa Thamshavnbanen?
Jeg nekter aa tro at Orkdalinger er saa mye dummere enn andre.
Av: Ottar Roenning "


Godt poeng Ottar! Og det understreker hvor nærsynte og togfixerte bane-tilhengerne er, for å få kjøre toget sitt!

Vi ser også helt klart at kritikken i avisa og på blogg har virket : for nå kjører toget VELDIG sakte i bebygd område. Det gjorde man ikke i fjor, og ikke tidlig på sesongen heller før Hestad og undertegnede tok saken opp!

Og DET igjen understreker hvor helt bakpå togfolket er i forhold til sikkerhet. Man forholder seg helt passivt til et utdatert regelverk, og driver leik i lokomotivet og kjørte (tidligere) alt for fort rett gjennom boligområde med usikrede overganger, og som om dette er et tog i rute med rutetabell å overholde!

Om resten av tog-norge hadde vært (unnskyld uttrykket!) like gale, hadde vi hatt daglige kollisjoner og dødsfall, det er ikke vanskelig å regne ut.

Det er fint og man skal ha honnør for at kjøreordrene er endret og tilpasset kritikken, men det er dessverre enda ikke nok.

Vi må ha garanti for at det ikke blir flere kollisjoner. Det betyr full stopp og manuell åpning av bom foran hver overgang.

Enten det eller banen er historie . For godt.For øvrig har du skapt en ny måle-enhet :

Kollisjoner pr. Kilometer Banelegme, (KKB) og her leder Thamshavnbanen suverent verdensstatistikken!
Hittil har vi hatt 5 kollisjoner.
Når vi når 22 kollisjoner vil KKB for denne banen være lik 1.

Etter diverse budsjettskandaler på Mongstad for 20 år siden fikk vi en måle-enhet kalt 1 Mong, som ga størrelsen på undersjuddet der.

1 KKB døpes etter dette til 1 Thams. La oss gjøre alt for at banen aldri skal nå dette skammelige tallet!

mandag 10. august 2009

Enda mere nettdebatt

En innskriver tviler på at det nytter å ta opp Thamshavnbanen i nettspaltene til Sør-Trøndelag.

Det avfødte følgene inserat, men S-T er trege............

******************

Svært så pessimistisk! For å si det rett ut, det ser ut til at du ikke ØNSKER at noe skal skje, og ikke ønsker at andre skal forsøke å få til noe heller.

Fakta taler imidlertid mot deg : mye er allerede oppnådd, mer skal komme.

Allerede har banen halvert hastigheten og begynt å kjøre utrolig forsiktig nå, i forhold til den brautende framferden tidlig på sommeren.

Nå fløytes det fra loket så det høres ned til fjorden(!)

Men mye står fortsatt igjen :

Det mangler fysisk sikring.
Signallysene er fortsatt manuelle og dermed upålitelige og uakseptable.
Signallysene er dessuten utgått på dato, de er for svake og signalet er alt for dårlig, de må ertattes, i det minste for det røde farelyset av et blinklys som virkelig vises, av samme type vi finner på fly, gammeldagse lyspærer holder ikke, de blir jo forresten også ULOVLIGE i følge EU-direktiv ganske snart!


Banen anmelder fortsatt alle de kjører på.
Banen prøver fortsatt å tiltvinge seg erstatning fra dem de kjører på.

Opplysninger sier også at lokførerne ikke skjønner trafikkreglene, og har forlatt en skadd sjåfør etter at toget kjørte på bilen hans, uten å kontakte politi, noe som SKAL skje ved all personskade i følge veitrafikkloven.

Mere kommer til å skje, vi har fått banen opp som egen sak i det kommunale trafikksikkerhetsutvalget. Det blir en politisk sak, og dette trafikksikkerhetsutvalget, som tar jobben sin så høytidelig at man har plassert hele 7 fartsdumper i Fjordgata, på en veistrekning på ca 300 meter, vil måtte gjøre noe med banen.

Utvalget sitter med ANSVAR (på samme måte som banen.....) og MÅ fatte vedtak som viser seg å holde vann, dersom en dødsulykke skjer.

Den videre prosessen med å revidere hele regelverket for banedrift i Norge, er et tungrodd prosjekt, men det er mange mange som lever med NSB som dårlig og skjødesløs nabo som er allierte her.

Jeg har sloss mot slike folk og organer før, jeg vet hvordan det skal kjøres for å vinne, og det har jeg tenkt å gjøre denne gangen også!
 
Blogglisten