lørdag 13. juni 2009

Fremmedord?

Empati
Innføling, samkjensle sier fremmedordboka, men det betyr noe mere, det er ikke MEDFØLELSE. Empati stikker dypere enn som så, det er evnen til å sette seg inn i andre menneskers følelser og deres opplevde virkelighet og forstå hvorfor de reagerer som de gjør.

Dessverre er det ikke mange mennesker som er særlig sterke på dette, derfor møter vi holdninger som vi nå ser i debatten rundt museumsbanen: la toget gå, det går bra - så lenge det går bra.

Eller sagt på trøndersk, med flere hundre års bitter erfaring : "Det må no ei dødsoløkk te, før dæm GJØR nå!!"

Derfor sakser jeg følgene hjertesukk fra dagens Sør-Trøndelag, fra en beboer på Evjen.

Les dette og FORSØK å sette dere inn i hvordan det føles å slippe ungene ut under slike forhold!
For SLIK skal vi ikke ha det i dette landet :


Sakset fra Sør-Trødelag :

"Toget ja.... 13.06.09 - 18:57

Husker da toget skulle begynne å gå igjen,skulle kjøre maks 15 km i timen,det skulle gå ut folk ved overgangene og det skulle være så koselig så...

Fikk nabovarsel som jeg dessverre ikke tok vare på.

Bor ca 100 meter fra overgang,toget tuter etter huset vårt ,altså er det ikke mange metrene igjen,det går nok en tanke fortere enn 15km/t.

Først etter en ulykke for et par år siden ble det ryddet og satt opp skilt...

Ikke at det hjelper - fremdeles så gjengrodd at vi ser knapt langt nok til å krysse skinnene.

Mine og andres unger krysser flere ganger om dagen for skole,besøke venner og fritidsaktiviteter og en dag går det fryktelig galt!

Barn klarer ikke å se over all vegetasjonen og er de flere, eller det kommer bil opp på siden av dem er det ikke sikkert de hører heller!

Og når den dagen kommer at en 7- åring på vei til skolen er most av toget,kan Tokle på nytt stå fram i avisa og si at det er ungens feil,på mange års drift må man regne med litt svinn bla,bla,bla...

Av: Bor på Evjen"

Dette er blodig alvor, for de som bor i området der toget brøyter seg fram!

Det er for seint, den dagen en familie og ett lite barn er KNUST, og det nytter ikke å skylde på barnet DA!

DA kommer selvsagt Tokle og Løkken-ledelsen til å bli etterforsket, men DA er det for seint.


Da er det for seint, fordi Tokle og entusiastene som vil kjøre stort modelltog mangler EMPATI,

Fordi lokalavisa vår mangler både empati og fantasi til å undersøke forholdet som de kan og har utdannelse til - i allefall før denne bloggen tok opp saken.

Og fordi det lokale politiet mangler baller, pliktfølelse og empati og fantasi til å gripe tak i en helt åpenbart feil fundert sak, åpne etterforskning på eget grunnlag og gjøre noe med saken, sette sikkerheten i fokus og stanse regelbruddene før det går alvorlig galt. En må tørre å konfrontere de store og sterke i samfunnet også.........

Denne bloggen er offentlig eie, saken er nå ute i public domain, og ligger der for all framtid, den dagen det GÅR galt, er det forseint å unnskylde seg med at man ikke visste bedre, for nå er alle parter advart.

PS
et lite regnestykke:

Toget skulle holkde max 15 km/t, etter observasjoner er nok den reelle farten nærmere 30 km/t, i allefall ved kollisjonsstedet ved Follo.

I 15 km/t beveger toget seg ca 4,2 m/s - hundre meter tilbakelegges på ca 24 sekunder
I 30 km/t beveger toget seg i ca 8,3 m/s - hundre meter tilbakelegges på ca 12 sekunder

Observatøren sier at toget gir signal først når toget er nærmere enn 100 meter.

Femti meter tilbakelegges på ca 12 sekunder i 15 km/t
Femti meter tilbakelegges på ca 6 sekunder i 30 km/t

Alle og enhver bør skjønne at dette er alt for kort tid å reagere på både for barn og bilist, når ulykken først er ute og alle uheldige omstendigheter inntreffer samtidig!

Nei her må vi gå tilbake til ordningen fra 1890-årene, den gangen bilen var et nytt fremmedelement i trafikken.

Nå er det TOGET som er fremmedelementet, og vi må få ut en Varslingsmann med varselflagg som SKAL gå foran toget og påse at alt er sikkert.
Da blir farten satt automatisk ned til gåfart også, og mannen kan snakke med barna og advare dem og vinke bilistene til stans, før toget får spasere seg fram i gangtempo!

fredag 12. juni 2009

Løse bolter på skinnegangen

Sakset fra Sør-Trøndelag :
"Løse bolter på skinnegangen
Bestyrer Bjørn Tokle ved Orkla Industrimuseum avviser at løse bolter på skinnegangen utgjør en sikkerhetsrisiko."


http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1242311.ece
Der ligger det video også som viser hva det er snakk om......

"– Dette er storm i et vannglass. Løse bolter enkelte steder utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Uansett skal vi i løpet av de neste fire årene skifte ut 14 000 sviller, sier Tokle."

Forutsigbart!

Den ENESTE sikkerhetsrisikoen B. Tokle later til å se, er en risko for TOGET, at toget kjører på og skades av biler eller fotgjengere!

For da kan hans verdifulle museumsgjenstander bli skadet, og DA må saken anmeldes og etterforskes - og det stakkars påkjørte offeret anmeldes og tildeles erstatningskrav i hundretusen-kroners klassen!

Alt dette for å drive med noe som er samfunsmessig HELT unødvendig!

Det er på tide med nye koster på Løkken

- folk som skjønner moderne sikerhetsarbeid og har en helt annen holdning til det -

og folk som har en helt annen holdning til hvordan de mener de skal bli mottatt når de tross alt gjester nabokommunen.

MERE YDMYKHET, Løkken!

I lys av den siste tids hendelser, bør årets museums-sesong begrenses til kortere turer mellom Løkken Verk og Svorkmo, døm klarer seg med det!


For de som ikke har fått med seg hvordan det ser ut ved overgangene til banen i boligfeltet på Klemmentsmoen, se her :

http://orkdalspolitikken.blogspot.com/2009/05/overgangene-pa-museumsjernbanen-midt-i.html

Bildene taler for seg!

onsdag 10. juni 2009

Mye mulig at Museumsbanens venner ikke skjønte spørsmålet.......

For alle som skriver en blogg er det moro å bli lest.
Denne bloggen leses nå med mellom 2000 og 2500 oppslag i måneden.

Like moro er det at noe av det en skriver blir tatt på alvor.

Skriveriene rundt museumsjernbanen har utløst en viss aktivitet, det kan jeg lese ut av loggen, som viser hvem skriver hva, hvem leser hva og hvem gjør hva.

Den lille leserundersøkelsen om Museumsjernbanens fremferd i nedre del av dalføret har blitt tatt på alvor på Løkken.
Øyensynlig har det gått ut en depesje til en liten organisasjon som kaller seg Museumjernbanens Venner, om å stemme opp leseravstemningen for banen her, slik at resultatet skal se mest mulig positivt ut for Orkla.

Til å begynne med var avstemningen et overveldende flertall mot jernbanetrafikk tvers gjennom et boligfelt
- men det var FØR man oppdaget dette på Løkken.

Etter dette, og etter at man begynte å lese denne bloggen litt mere oppmerksomt oppe på Orkla Industrimuseums' kontor (det ser vi av IP-adressene på side-opslagene), så skjedde noe :
plutselig begynte Ja-stemmene å ØKE, slik at det nå ligger an til 52 - 48 i banens "favør".

Jeg tror det kan være på sin plass å repetere spørsmålet, slik at både M.V. og O.I. kan tenke seg om en gang til, for jeg tror ikke ledelsen på Løkken har LEST det de har lest. og ikke SKJØNT det de har lest :

Ønsker vi jernbanetrafikk rett gjennom Klemmentsmoen med usikrede overganger?

For å ta dette VELDIG langsomt og forståelig :
Vi spør ikke om det skal GÅ tog, vi spør om det er OK at togene skal gå helt uten sikkerhet!

I og med at Museumsbanens Venner og Orkla Industrimuseum nå aksjonerer for at så skal skje, at man kan se helt bort fra sikkerhet, skaffer det de av oss som er skeptiske til at det overhodet skal gå tog nedenfor Svorkmo SVÆRT GODE ARGUMENTER!

For her viser både MV og O.I. - Museumsbanen og andre på samme side av skalaen klart og tydelig at de gir totalt FAEN i innbyggernes sikkerhet (unnskyld grovt språkbruk, det kan dessverre ikke sies kraftig nok på annen måte!), så lenge togene bare kan gå!

Da trenger ikke vi som er skeptiske overhodet å dokumentere brudd på sikkerhetsforskrifter, manglende sikkerhetsopplegg eller manglende vedlikehold av togsettet eller sikkerhets-utstyret, for hverken myndigheter eller politi kan ta en aktør seriøst som SÅ klart og tydelig demonstrerer i det offentlige rom at de ikke har til hensikt å ivareta sikkerheten, særlig alvorlig.

Det er enda ikke for seint å tenke seg om en gang til, og det er ikke for seint å endre sin stemme, denne avstemningen tillater nemlig at man angrer seg, klikker på "endre stemmen din" og gjør det, dette i motsetning til et mislykket sikkerhetsarbeid, som i verste fall medfører skade, invaliditet eller død og hvor det ikke finnes noen angreknapp.

Jeg vil oppfordre de som er mest interessert i tog, til å tenke seg GODT om, en gang til!

En stemme "JA" i denne leseravstemningen, er en stemme MOT å tillate jernbanetrafikk på HELE strekningen Fannrem - Løkken overhodet.

Ingen ansvarlige myndighter kan sitte stille og tillate at denne virksomheten fortsetter, så lenge ledelsen flagger slike holdninger.

Til etteretning, vi sitter på flere opplysninger som viser brudd på sikkerhet, også i forbindelse med selve den insidenten som utløste denne debatten, at et tog kjørte på en bil ved krysningspunktet ved Follo.

Det vil bli lagt frem her og andre steder det er naturlig å legge fram slike opplysninger, når tiden er inne og når det passer best.

tirsdag 9. juni 2009

Liseberg, Tusenfryd - og Museumsjernbanen

Sist helg hadde man en nestenulykke på opplevelseparken Liseberg i Sverige, en attraksjon stoppet på sporet, og passasjerene måtte hentes ned manuelt. I følge parken selv, var det ikke på noe tidspunkt fare for liv og helse.

I den anledning ble Tusenfryd utenfor Oslo intervjuet på TV og kunne fortelle om sikkerhetsarbeidet:

- Før sesongen kontrolleres og godkjennes alle attraksjoner av Det Norske Veritas.
- I løpet av sesongen kontrolleres alle attraksjoner av Det Norske Veritas som kommer på uanmeldte kontroller.
- I løpet av sesongen er det planlagte sikkerhetskontroller, daglig, ukentlig og månedlig og kontrollen utføres både av parken selv og Det Norske Veritas, etter et nærmere fastsatt mønster..

I norge er dette regulert i lovs form for alle fornøyelsesparker, og systemet følges nøye opp av kontrollører fra Det Norske Veritas.

Hadde bare Museumsjernbanen vært en fornøyelsespark og ikke et muesum!

For på Museumsjernbanen har man avlyst og lagt ned sikkerhetssystemene :

En Orkangermann, Kjell H. forteller at han for noen tid siden stusset over at toget kom kjørende like ved kollisjonsstedet på Follo i god fart og plutselig krysset veibanen uten at han hadde sett noe rødt trafikklys eller hørt varselsignal. Dette fant han svært betenkelig, ettersom denne saken med kollisjon mellom jernbanen og en bil har vært mye omtalt.

Kjell H. fant dette såpass betenkelig at han snudde bilen og kjørte etter toget, og konfronterte konduktøren om det inntrufne og spurte om signalanlegget var ute av drift.

Vedkommende konduktør lo litt og sa at "nei, det fungerer ikke slik lenger, det er ikke styrt automatisk. Jeg har fjernkontroll, som slår på signallyset og lydsignalet før vi passerer"

Tenk det!

Det automatiske sikkerhetssystemet, som Orkla Industrimuseum dekker seg bak, finnes ikke!

Det er erstattet av en fjernkontroll, nærmest noe man finner på en modelljernbane, og som styres av tilfeldige entusiaster, som både mangler utdanning og som heller ikke er kontrollert på noen som helst måte.

Dette systemet er i prinsippet i hendene på og kontrollert av mennesker som hentes rett inn fra gata!

Da vil det si at O.I. Museumsjernbanen ikke på noen måte kan dokumentere at de har fulgt noen sikkerhetsprosedyre, i forbindelse med kollisjoner. Det betyr igjen at Museumsjernbanen har en meget dårlig sak i forbindelse med erstatningsansvar og krav i forbindelse med skade på toget, og motsatt, nærmest må finne seg i å holde kjeft og åpne pengeboka for å dekke alle skader som toget måtte påføre andre trafikkanter, i går, i dag og i all fremtid, inntil dette systemet er lagt på hylla.

Et grunnleggende prinsipp i alt sikkerhetsarbeid skal være ettersporbarhet og forutsigbarhet. Dersom det er mulig skal manuell kontroll erstattes av gode automatiske rutiner, som skal forhåndsgodkjennes, kontrolleres og sertifiseres.

Vi kan ikke se at O.I. Museumsjernbanen etterlever slike prinsipper på noe punkt, trafikken bør derfor stanses øyeblikkelig, og dersom Jernbanetilsynet ikke er i stand til å innskjerpe krav og etablere et sikkerhetssystem som er godtagbart, bør en snarest mulig legge slike bedrifter inn under samme regelverk som for fornøyelsesparker, og trekke inn Det Norske Veritas og sørge for at man får et kontrollerbart, ettersporbart og godkjent sikkerhetsregime.

Dette før det ofres liv på denne fritidsinteressens alter!


Det er for øvrig overraskende og skuffende at ikke denne saken er tatt opp og brakt til torgs av lokalavisa vår, Sør-Trøndelag.
De skal være kjent med opplysningene fra før, saken har vært forsøkt lagt fram i spaltene, men avisa skriver ikke om denne siden av saken.

Om DET kommer av manglende teknisk innsikt hos de som skriver, eller om det kommer av god personkjemi mellom tidligere kolleger i redaksjonen og på museet, skal være usagt.

Det som står fast er at det ikke vises noen interesse for undersøkende journalistikk og for å stille nærgående spørsmål til en reiselivsbedrift som legger sikkerheten i hendene på nær sagt hvem som helst.

DET kan bli ubehagelig, dersom vi får en ulykke med tap av menneskeliv, for DA må saken etterforskes av politiet, DA kan man ikke dekke seg bak "jernbanetilsynet" eller annen svada.

DA kommer flere enn Museumsjernbanen i et dårlig lys.

Det er også utrolig at Museumsjernbanen SELV tør ta slike sjanser, for, dersom banen blir direkte lagt ned, står ALLE arbeidsplassene ved Orkla Industrimuseum i fare, da kan hele virksomheten gå tapt.

Det er i virkeligheten i bedriftens beste interesse, selv å sørge for at dette systemet forbedres på alle punkter, slik at trafikken blir sikrere i hele dalføret.
 
Blogglisten