lørdag 25. februar 2012

Orkdalsmakta - for mer åpenhet og mer demokrati: Grønn stær i Orkdal Venstre

Bøgdapolitikeran sjer itj sæ sjøl og sin egen virksomhet!

Når en Venstre-politikere fløtte te Orkanger, bli hainn mer katolikk einn paven, da e plutselig kvar ein minste ting itj bra nok. Føtte dæm igjen e det tebake te det gamle, da bry dem sæ itj.

Du snakke om å ha snever egenintresse som eneste rettesnor i livet!Orkdalsmakta - for mer åpenhet og mer demokrati: Grønn stær i Orkdal Venstre: ”Det er bra at det finnes politikere som evner å se lenger enn sin egen nesetipp”. Sitat Arne Grønset fra Orkdal Venstre i leserinnlegg i ST...

tirsdag 17. mai 2011

Landbruksoppgjøret

Avisa ST rapporterer at de lokale bøndene er misfornøyd med å fa et solid lønnstillegg :

http://www.avisa-st.no/arkiv/skaun/article1269567.ece

Hele Ett tusen firehundre millioner på deling, på de etter hvert få bønder som er igjen.

Bondebenken har regnet ut at det "bare" ble ca 80 000 i tillegg pr bonde, men da er det noe som halter i regnestykket.

Det er rett og slett ikke sant at de har så dårlig råd!

For på natt til 15 mai raida en gjeng av bøndene fra øverdalen halve Orkanger, og "dekorerte" endel hus.

De kastet egg.

Når bøndene har så god råd at Fainnremsbyggen har råd til å kaste MAT, da har de for mye penger mellom hendene! De har rett og slett fått alt for mye i alt for lang tid!

søndag 15. mai 2011

Store sterke karer........

Hærverks-sesongen er i gang....Her har det gått med mye krefter!


Noen synes visst slikt er karslig........


Rart hvor mye man har imot noen enkle benker!


Om nå det skulle være slik at noen VIL finne gjerningsmennene,
så finner man kanskje både fingeravtrykk og DNA-spor her?
Disse tomme øll-boksene sto på ST-parkeringsplassen rett bak den knuste benken.....

Til og med en aviskasse måtte det flyttes på...
Men det var nok ikke en så stor kraftprestasjon,
kassen var nesten tom, det ble bare et par gamle aviser i gata.

Mon tro om de liker å ha det slik hjemme?  Antakeligvis.

onsdag 4. mai 2011

Debatten om "Endelig heim" og Moan Velforening.


Jeg tok en sving for å dokumentere dagens status på boenhetene, fior å få et inntrykk av hva man kan forvente seg midt i et velregulert boområde.
Dersom det er dette man kan forvente seg - gange 6 eller gange 10, bør det være klart for flere at denne saken nå løftes ut av kommuneadministrasjonen, ut av NAV'et og ut av det NÅVÆRENDE formannskapet og Kommunestyret.Dette blir en valgkampsak, det er urimelig å planlegge å dytte slike problemer inn i et boomeråde med svært mange småbarn.Jeg har mange flere bilder, og kommer til å gjennomdukumentere dette i tiden framover og følge opp dersom man gjør alvor av å bygge en ghetto i ytterMoan!

En boenhet

 Slik holder Orkdal Kommune orden.......

 Her har nok inventaret gått rett ut gjennom vinduet....

Disse linjene er IKKE et angrep på beboerne, dette er Orkdal Kommune og NAV's ansvar, dette er beboere som i følge NAV'et hqar behov for oppfølging.

Vi ser her i hvor stor grad de som sitter med det overordnede ansvaret gjør jobben sin. Og legg mnerke til, dette er hva vi ser på 50 meters hold. Verre ville det være i et bomiljø, med små barneføtter og sprøytespisser....

Det finnes bare EN begrunnelse for å følge det politiske flertallet og samle disse boenhetene på ett område, og anlegge det de kaller en "endelig heim" : det er for å spare penger. I stedet for å reise rundt til 6 forskjellige lokalsjoner, kan man kjøre hjullasteren til en adresse og ta alt på en gang.

Det er ikke rart Moan Velforening protesterer!

lørdag 5. mars 2011

Orkdalspolitiker på TOMGANG?

Orkdalspolitiker på TOMGANG?by Erik Prestmo on Saturday, March 5, 2011 at 7:24pm

Sitat fra Orkanger Vels sider: "Demokratene = fremmedfiendlig 05.03.2011 14:50
Dette skriver Demokratene om innvandring på sine sider "Masseinnvandring til vestlige land vil i verste fall medføre at europeere blir i mindretall i eget land. Våre liberale verdier, blant annet respekten for menneskerettigheter og vår kristne kulturarv, er truet dersom vi aksepterer en muslimsk masseinnvandring til Norge" Så politikken til Demokratene kan best kalles som grumestemørkebrun. Atle Sognli"

Det Atle Songli bedriver her er politisk åndeutriving.

Akkurat som sitt store forbilde, statsminister Stoltenberg som tilbrakte forrige valgkamp på veien med å erklære alle som var skeptiske til APs innvandrepolitikk for å lide av "fremmedfrykt", driver Atle å gjentar og gjentar noe han har HØRT, men ikke tenkt nøye igjennom.

Jeg har utfordret ham på Orkanger Vels sider, hvor sitatet er hentet, men der blir det nok sikkert rammet av sensuren.....

Derfor tar vi det her :

Hva er faktafeil i det ovenfor siterte? Derom det ikke kan påvises faktafeil, så blir Atle Songli's konklusjon ikke bare urimelig, men et stygt politisk bakholdsangrep!

Vi kan se på utsagnene ett for ett :
"Masseinnvandring til vestlige land vil i verste fall medføre at europeere blir i mindretall i eget land".
Stemmer dette eller er det feil? Etter min mening stemmer det med fakta vi kan se i andre vestlige land, Frankrike, Holland, Østerrike, Tyskland, Danmark og Sverige. Det er ikke en gang nødvenddig at man kommer i mindretall, for nye beboere får en langt større vekt i kulturdebatten, moraldebatten, religionsdebatten og i politikken, enn det antallet tilsier.

De setter plutselig AGENDA, og gir seg til å prøve å diktere hva vi skal mene, ha på oss og hva vi skal ha LOV til å si og tegne!

"Våre liberale verdier, blant annet respekten for menneskerettigheter og vår kristne kulturarv, er truet dersom vi aksepterer en muslimsk masseinnvandring til Norge."

Stemmer dette eller er det feil? Etter min mening er det helt åpenbart korrekt. Jeg SER ingen respekt for menneskerettigheter blant en stor del av de nye innbyggerne; og det tror jeg de fleste er enige i, dersom talefrihet, kvinnenes rettigheter og respekt for annerledes troende og respekt for de homofiles rettigheter defineres som deler av menneskerettighetene.......

Tvert i mot ser vi i dag at store innvandrergrupper over hele europa organiserer seg i til dels millitante organisasjoner, som i hvert fall ikke er preget av respekt for menneskerettigheter.
Og tvert i mot ser vi i dag en sterkt økende tendens til overgrep og terrorisme i de nevnte miljøene.
Jeg bare nevner at vi har fått den første selvmordsbomberen i Sverige!


Derfor Atle, dine ordspilløvelser og ditt Holbergske "bevis" på at Demokratene per definisjon er grumsete mørkebrun de faller på sine egen urimelighet. Tvert i mot er du utgått på dato her.

Og mitt vennskapelige råd til deg er å ta trusselen fra disse nye utgruppene på blodig alvor, i reint og skjært selvforsvar!

Helt urimelig er det å forsøke å male Demokratene i Orkdal for mørkebrune. Veit du overhodet hva du snakker om? Kjenner du de menneskene du maler brune? Veit du hva de står for, konkret?

Jeg vil tvert i mot si at det er en gruppering som sterkt ønsker å være med å rydde opp i det kaoset Orkdalslista etterlater seg, og som gjerne vil hjelpe enkeltmennsker som hver måned og hver uke ikke når fram mot det mektige byråkratiet som skalter og valter med folk i kommunen.
Det er øyensynlig ikke du opptatt av, som forelkøpig tror du er en vinner i lokalpolitikken. Det merker vi oss.

For Arbeiderpartiet skal få ett enkelt hint om hvorfor det har gått så dårlig, og hvorfor partiet ligger med brukket rygg :

Partiet startet i 1889 opp som en opprørsbevegelse mot byråkratisk urettferdighet og et kolossalt skattetrykk for vanlige folk. Saken gjalt å bygge et bedre samfunn.

Nå har partiet hatt makta - alt for lenge - og er BLITT makta.

Derfor vender vi oss andre steder, når vi rammes av paragrafene. Hvorfor ikke Demokratene - det er i allefall ALDRI hjelp å få hos AP lenger!

tirsdag 22. februar 2011

Redaktør A. Morken, avisa Sør-Trøndelag.

Morken er skauning, i alle hans preferanser skinner DET igjennom, og det betyr at han har lite greie på og ingen fingerspitzgefühl når det gjelder å balansere mellom fraksjonene i bygdastriden i Orkdal. Han jobber i en formelt sett fristilt lokalavis, som tradisjonelt var en Venstreavis, og hvor styret fremdeles er sterkt preget av partiet venstre.

Han har gjennom år arbeidet tett med distriktets fremste venstrepolitiker, tidligere ordfører A. Grønset. 

DET har gitt seg mange rare manifestasjoner, feks under "opprøret" rundt Nedre Rømme, hvor Idrettsparkens Venner stilte seg i bresjen og arrangerte fakkeltog, noe som Grønset tok svært personlig :"de demonstrerer jo mot MEG!" og hvor Morken sørget for at Grønset ble skjermet, ved å nekte å ta inn tilsvar til raljerende utsagn fra den samme Grønset i avisa.

Men det stopper ikke der, Morken arbeidet tett sammen med Grønset, L. Skuterud og andre venstrepolitikere under "week-end kuppet", hvor man forsøkte å vippe motforestillinger til side og kuppe formannskapet, ved å lansere Hall 3 på Follo, som et "gratisprosjekt" finansiert av staten og uten driftsutgifter.

Det hele var så forjævlig planlagt at mediamonopolet i dalføret skulle utnyttes fullt ut. Lanseringen kom på lørdag, neste avis på tirsdag, og møtet ville være avviklet for hverken OIF, Idrettsparkens Venner, Arbeiderpartiet eller andre interesserte hadde fått kommet til orde, og bløffen ville ha vært fullkommen.

Fordi : Hall 3 på Follo er en direkte trussel mot Orklahallen i Idrettsparken.

Driftsutgifter VIL bli fordoblet, fordi mennesker ikke kan være på 2 steder samtidig og fordi det finnes noe som disse herre ikke er vant til å forholde seg til, tydeligvis, nemlig en fagforening for kommunalt ansatte, som sørger for at det ikke er og ikke vil bli mulig å kjeppjage folk rundt omkring i dalføret og gjøre doibbelt jobb for samme betaling!

Heldigvis ble kuppforsøket avvist av et oppegående kommunestyre, og man trodde at freden kunne senkje seg over dalføret, og at bygdastriden etter hvert kunne tones ned.

MEN NEI DA!  Nå lanserer rektor på Follo atter hallplaner!  Det skal visst være gratis denne gangen og, eller svært billig!  Og støtten kommer - forutsigbart nok fra Venstre og fra redaktør Morken.

Er det ingen av disse folkene som er i stand til å lese en teknisk tegning?  Er det ingen som er i stand til å vurdere BEHOV?  Med den nye Hall 3 i Idrettsparken med tilhørende flerbrukshall som fornuftigvis også kom på plass, vil vi ha NOK kapasitet i et kort tidsperspektiv.

En fullverdig Idrettshall på Follo VIL fordoble driftsutgiftene til kommunen, det vil blakke idrettslagene, fordi all hallleie vil stige, dette vil gå over ett budsjett....

Vidregående skole på Follo har ikke noe behov for en fullverdig idrettshall, de har behov for en gymnastikksal og det får de.  En slik hall som nå lanseres må fylles med aktivitet, både på dag og kveldstid, og det går på bekostning av Orklahallen.

At krefter på Fannremsmoen helst ser at Orklamessa, en gang i året, helst kunne flyttes oppover dalen får så være, bilen ER oppfunnet og folk strømmer til dagens arrangement!

I dagen leder i Sør-Trøndelag tar redaktør Morken atter til orde for at ny Hall 3 skal utredes enda en gang på Follo!

Dagens leder feks, er en HÅN mot Orkanger, OIF, Idrettsparkens Venner og folkemeningen på Orkanger. Den dagen det virkelig går opp for folk hvordan Red. Morken manipulerer bak kulissene og er med på nesten hva som helst av politiske utspill mot vitale interesser for stedet, gjør flere som meg, ser etter på nettet klokka 12:30 kvelden før om det er noe interessant å finne i avisa - og leser det gratis på biblioteket.

Det er på tide å sende et kraftig varsko til styret for Sør-Trøndelag, det er på tide at orkangerfolk sier opp avisa i protest og boykotter den.
Inntil vi er kvitt alle skauningene i redaksjonen, og får nye koster som har virkelig omsorg for stedet vårt!

mandag 21. februar 2011

Barnevernet - på tide med en seriøs diskusjon?

Det har vært endel oppstuss omkring barnevernet igjen - disse sakene ser ut til å komme i bølger, de er øyensynlig drevet fra av bakmenn.

Spørsmålet er om resten av samfunnet, de som er oppegående og politisk interessert, skal nøye seg med å konstantere fakta, og overlate dette til "ekspertisen", de som skyter seg inn under taushetsplikten så snart noen stiller et lite spørsmål?

Sett på bakgrunn av skandaler i tidligere år, hitlegger jeg noen tanker hakket ned på Facebook som faktisk ganske klart setter fram tanker jeg har tumlet med i mange år :Barnevernet vokser, byråkratiet ekspanderer ut over alle proporsjoner, kommunene ber om ekstrabevilling for å ekspandere enda mer....


Antallet barnevernsaker eksploderer, vi har liksom blitt så mye verre til å ta oss av barna - helt plutselig.....

Rart at ingen SER at dette er selvoppfyllende spådommer, ethvert byråkrati fyller sin hverdag med oppgaver som holder det selv i live!Over hele landet foregår det sannsynligvis grove ovegrep mot familier og ikke minst barn - iverksatt av barnevernet - intet mindre!
 
Er det noen som tror at foreldrene i dette landet plutselig har blitt så mye verre?


Verre i dag enn feks på slutten av 70-tallet, når heimbrenninga eksploderte, drevet fram av fritt og lovlig salg av super-heimbrentsapparater landet over? Og........ drevet fram av heimbrentsalg av proffer, utenfor skolegårder og i nærområdene?

De som sitter på barnevernskontorene i dag, var barn av DISSE foreldrene!

Jeg husker noen av de lokalt ansatte som ganske sterkt preget av akkurat en slik oppvekst....

Men i dag "eksploderer barnevernsakene igjen!

Vi hadde en lignende eksplosjon på 1990-tallet, etter Bjugnsaken! Den gang var det overgrepssaker, saker som senere falt pga sin urimelighet, det var LØGN OG BEDRAG det enkelte inne barnevernet hevdet i beste sendetid på NRK : at hele 12% av totalbefolkningen har vært utsatt for pedofile, seksuelle overgrep!

Løgn og bedrag - men det finansierte en hel overgrepsindustri, inntil det ble stoppet ettter at disse kreftene led et så forsmedelig nederlaig i rettsaken mot familien Hammern.

Så hvorfor eksploderer det i dag? Jo vi har Alvdalssaken!
Igjen er de samme krefter ute med hestehoven!

Men de har lært LITT siden sist, nå har påstandene blitt LITT mere edruelige, "bare" 3,7% av totalbefolkningen er direkte utsatt for overgrep, sier de i dag. DET er også et kolossalt tall!

I stedet for å konsentrere seg om et bitte lite miljø av SYKE overgripere i EN kommune, og konsentrere seg om hva det kom av at hjelpeapparatet for barna sviktet fullstendig der, så vil disse profesjonelle "hjelperne" heller diskutere noe helt annet, nemlig påstanden om at flertallet av norskre foreldre er dårlige foreldre, og at vi skal overlate mest mulig av barneoppdragelsen til DEM, som beviselig har sviktet og feilet hver gang de virkelig har blitt stilt på prøve!

For min del kunne staten godt ha spart millioner og milliarder her, sagt opp 2/3 (og opplevd at overgrpene hadde blitt redusert med mer enn 2/3 i Norge!!) og heller brukt pengene på å bygge opp og vedlikeholde helsevesenet og sykehusene i Norge!
 
Blogglisten