mandag 21. februar 2011

Barnevernet - på tide med en seriøs diskusjon?

Det har vært endel oppstuss omkring barnevernet igjen - disse sakene ser ut til å komme i bølger, de er øyensynlig drevet fra av bakmenn.

Spørsmålet er om resten av samfunnet, de som er oppegående og politisk interessert, skal nøye seg med å konstantere fakta, og overlate dette til "ekspertisen", de som skyter seg inn under taushetsplikten så snart noen stiller et lite spørsmål?

Sett på bakgrunn av skandaler i tidligere år, hitlegger jeg noen tanker hakket ned på Facebook som faktisk ganske klart setter fram tanker jeg har tumlet med i mange år :Barnevernet vokser, byråkratiet ekspanderer ut over alle proporsjoner, kommunene ber om ekstrabevilling for å ekspandere enda mer....


Antallet barnevernsaker eksploderer, vi har liksom blitt så mye verre til å ta oss av barna - helt plutselig.....

Rart at ingen SER at dette er selvoppfyllende spådommer, ethvert byråkrati fyller sin hverdag med oppgaver som holder det selv i live!Over hele landet foregår det sannsynligvis grove ovegrep mot familier og ikke minst barn - iverksatt av barnevernet - intet mindre!
 
Er det noen som tror at foreldrene i dette landet plutselig har blitt så mye verre?


Verre i dag enn feks på slutten av 70-tallet, når heimbrenninga eksploderte, drevet fram av fritt og lovlig salg av super-heimbrentsapparater landet over? Og........ drevet fram av heimbrentsalg av proffer, utenfor skolegårder og i nærområdene?

De som sitter på barnevernskontorene i dag, var barn av DISSE foreldrene!

Jeg husker noen av de lokalt ansatte som ganske sterkt preget av akkurat en slik oppvekst....

Men i dag "eksploderer barnevernsakene igjen!

Vi hadde en lignende eksplosjon på 1990-tallet, etter Bjugnsaken! Den gang var det overgrepssaker, saker som senere falt pga sin urimelighet, det var LØGN OG BEDRAG det enkelte inne barnevernet hevdet i beste sendetid på NRK : at hele 12% av totalbefolkningen har vært utsatt for pedofile, seksuelle overgrep!

Løgn og bedrag - men det finansierte en hel overgrepsindustri, inntil det ble stoppet ettter at disse kreftene led et så forsmedelig nederlaig i rettsaken mot familien Hammern.

Så hvorfor eksploderer det i dag? Jo vi har Alvdalssaken!
Igjen er de samme krefter ute med hestehoven!

Men de har lært LITT siden sist, nå har påstandene blitt LITT mere edruelige, "bare" 3,7% av totalbefolkningen er direkte utsatt for overgrep, sier de i dag. DET er også et kolossalt tall!

I stedet for å konsentrere seg om et bitte lite miljø av SYKE overgripere i EN kommune, og konsentrere seg om hva det kom av at hjelpeapparatet for barna sviktet fullstendig der, så vil disse profesjonelle "hjelperne" heller diskutere noe helt annet, nemlig påstanden om at flertallet av norskre foreldre er dårlige foreldre, og at vi skal overlate mest mulig av barneoppdragelsen til DEM, som beviselig har sviktet og feilet hver gang de virkelig har blitt stilt på prøve!

For min del kunne staten godt ha spart millioner og milliarder her, sagt opp 2/3 (og opplevd at overgrpene hadde blitt redusert med mer enn 2/3 i Norge!!) og heller brukt pengene på å bygge opp og vedlikeholde helsevesenet og sykehusene i Norge!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten