lørdag 19. februar 2011

Sørgelig

Sørgelig at distriktets lokalavis - med et de facto mediamonopol - ikke er i stand til å lede an i moderne kommunikasjon og moderne debatt.

Den eneste politiske debatten av betydning - utenfor de lukkede rom - i kommunen foregår i gjesteboka på Orkanger Vels sider. I et forum drevet av amatører (nåja, det er nå litt drøyt da - Hans Kringstad har tross alt mange års fartstid i VG), på frivillig basis, og praktisk talt uten økonomi og ressurser.

Sør-Trøndelag er simpelthen ikke i stand til å drive dette, viser erfaringen, pga manglende oppdatering, totalt fravær fra Fredag klokken 14:30 til Mandag klokken 12:00.
Og uten oppdatering ale andre dager fra 15:00 til 09:00. Sør-Trøndelag er også totalt ute av stand til å drive dette pga en hardhendt nett-sensur.

Til og med i papirutgaven, hvor det tidligere forekom politisk diskusjon ganske hyppig, ser vi at politikerne ikke vil, og ikke svarer - de vil bare snakke med HVERANDRE, ser det ut til.

Det eneste de har klart å prestere siste måned - politikerne våre altså - er nærmest å rotte seg sammen i bakholdsangrep på Hans Kringstad, som reagerte på et helt åpenbart urimelig utsagn i papiravisa fra en politiker som sitter i formannskapet, og som altså en lokal politiker i elitedivisjonen.

Nå får vi høre at man skal ha seg frabedt spørsmål og spiller rasismekortet, så snart noen VÅGER å stille et spørsmål.

Politikerne gjør dette - og får mulighet TIL å gjøre det i et nøye samspill med mediamonopol-bedriften.

Slik styrer eliten, og tror de skal fortsette med det til evig tid, på tross av at flere og flere blir skeptiske til skikken de har lagt seg til.

Men det aller, aller sørgeligste er - og det viser den forakten mediamonopolet og politikerne viser oss menige velgere - det er at papiravisa har den rene føljetongen gående med "leserinnlegg" skrevet av Stortingets politiske sekretærer, som sendes ut i massedistribusjon.

Og det verste er at man trykker disse løpebladene som om det skulle være viktige, samtidig som man avviser innlegg fra den menige mann som bor og lever i nedslagsfeltet og som er opptatt av fremtid og nåtid i kommunen vår.

Vi har en stor jobb foran oss - vi må feie gulvene i Rådhuset fullstendig, og vi må overbevise styret for lokalavisa om at det er på tide med nye koster på toppen i avisa.

For slik kan det for skams skyld ikke fortsette!
 
Blogglisten