lørdag 5. mars 2011

Orkdalspolitiker på TOMGANG?

Orkdalspolitiker på TOMGANG?by Erik Prestmo on Saturday, March 5, 2011 at 7:24pm

Sitat fra Orkanger Vels sider: "Demokratene = fremmedfiendlig 05.03.2011 14:50
Dette skriver Demokratene om innvandring på sine sider "Masseinnvandring til vestlige land vil i verste fall medføre at europeere blir i mindretall i eget land. Våre liberale verdier, blant annet respekten for menneskerettigheter og vår kristne kulturarv, er truet dersom vi aksepterer en muslimsk masseinnvandring til Norge" Så politikken til Demokratene kan best kalles som grumestemørkebrun. Atle Sognli"

Det Atle Songli bedriver her er politisk åndeutriving.

Akkurat som sitt store forbilde, statsminister Stoltenberg som tilbrakte forrige valgkamp på veien med å erklære alle som var skeptiske til APs innvandrepolitikk for å lide av "fremmedfrykt", driver Atle å gjentar og gjentar noe han har HØRT, men ikke tenkt nøye igjennom.

Jeg har utfordret ham på Orkanger Vels sider, hvor sitatet er hentet, men der blir det nok sikkert rammet av sensuren.....

Derfor tar vi det her :

Hva er faktafeil i det ovenfor siterte? Derom det ikke kan påvises faktafeil, så blir Atle Songli's konklusjon ikke bare urimelig, men et stygt politisk bakholdsangrep!

Vi kan se på utsagnene ett for ett :
"Masseinnvandring til vestlige land vil i verste fall medføre at europeere blir i mindretall i eget land".
Stemmer dette eller er det feil? Etter min mening stemmer det med fakta vi kan se i andre vestlige land, Frankrike, Holland, Østerrike, Tyskland, Danmark og Sverige. Det er ikke en gang nødvenddig at man kommer i mindretall, for nye beboere får en langt større vekt i kulturdebatten, moraldebatten, religionsdebatten og i politikken, enn det antallet tilsier.

De setter plutselig AGENDA, og gir seg til å prøve å diktere hva vi skal mene, ha på oss og hva vi skal ha LOV til å si og tegne!

"Våre liberale verdier, blant annet respekten for menneskerettigheter og vår kristne kulturarv, er truet dersom vi aksepterer en muslimsk masseinnvandring til Norge."

Stemmer dette eller er det feil? Etter min mening er det helt åpenbart korrekt. Jeg SER ingen respekt for menneskerettigheter blant en stor del av de nye innbyggerne; og det tror jeg de fleste er enige i, dersom talefrihet, kvinnenes rettigheter og respekt for annerledes troende og respekt for de homofiles rettigheter defineres som deler av menneskerettighetene.......

Tvert i mot ser vi i dag at store innvandrergrupper over hele europa organiserer seg i til dels millitante organisasjoner, som i hvert fall ikke er preget av respekt for menneskerettigheter.
Og tvert i mot ser vi i dag en sterkt økende tendens til overgrep og terrorisme i de nevnte miljøene.
Jeg bare nevner at vi har fått den første selvmordsbomberen i Sverige!


Derfor Atle, dine ordspilløvelser og ditt Holbergske "bevis" på at Demokratene per definisjon er grumsete mørkebrun de faller på sine egen urimelighet. Tvert i mot er du utgått på dato her.

Og mitt vennskapelige råd til deg er å ta trusselen fra disse nye utgruppene på blodig alvor, i reint og skjært selvforsvar!

Helt urimelig er det å forsøke å male Demokratene i Orkdal for mørkebrune. Veit du overhodet hva du snakker om? Kjenner du de menneskene du maler brune? Veit du hva de står for, konkret?

Jeg vil tvert i mot si at det er en gruppering som sterkt ønsker å være med å rydde opp i det kaoset Orkdalslista etterlater seg, og som gjerne vil hjelpe enkeltmennsker som hver måned og hver uke ikke når fram mot det mektige byråkratiet som skalter og valter med folk i kommunen.
Det er øyensynlig ikke du opptatt av, som forelkøpig tror du er en vinner i lokalpolitikken. Det merker vi oss.

For Arbeiderpartiet skal få ett enkelt hint om hvorfor det har gått så dårlig, og hvorfor partiet ligger med brukket rygg :

Partiet startet i 1889 opp som en opprørsbevegelse mot byråkratisk urettferdighet og et kolossalt skattetrykk for vanlige folk. Saken gjalt å bygge et bedre samfunn.

Nå har partiet hatt makta - alt for lenge - og er BLITT makta.

Derfor vender vi oss andre steder, når vi rammes av paragrafene. Hvorfor ikke Demokratene - det er i allefall ALDRI hjelp å få hos AP lenger!
 
Blogglisten