tirsdag 22. februar 2011

Redaktør A. Morken, avisa Sør-Trøndelag.

Morken er skauning, i alle hans preferanser skinner DET igjennom, og det betyr at han har lite greie på og ingen fingerspitzgefühl når det gjelder å balansere mellom fraksjonene i bygdastriden i Orkdal. Han jobber i en formelt sett fristilt lokalavis, som tradisjonelt var en Venstreavis, og hvor styret fremdeles er sterkt preget av partiet venstre.

Han har gjennom år arbeidet tett med distriktets fremste venstrepolitiker, tidligere ordfører A. Grønset. 

DET har gitt seg mange rare manifestasjoner, feks under "opprøret" rundt Nedre Rømme, hvor Idrettsparkens Venner stilte seg i bresjen og arrangerte fakkeltog, noe som Grønset tok svært personlig :"de demonstrerer jo mot MEG!" og hvor Morken sørget for at Grønset ble skjermet, ved å nekte å ta inn tilsvar til raljerende utsagn fra den samme Grønset i avisa.

Men det stopper ikke der, Morken arbeidet tett sammen med Grønset, L. Skuterud og andre venstrepolitikere under "week-end kuppet", hvor man forsøkte å vippe motforestillinger til side og kuppe formannskapet, ved å lansere Hall 3 på Follo, som et "gratisprosjekt" finansiert av staten og uten driftsutgifter.

Det hele var så forjævlig planlagt at mediamonopolet i dalføret skulle utnyttes fullt ut. Lanseringen kom på lørdag, neste avis på tirsdag, og møtet ville være avviklet for hverken OIF, Idrettsparkens Venner, Arbeiderpartiet eller andre interesserte hadde fått kommet til orde, og bløffen ville ha vært fullkommen.

Fordi : Hall 3 på Follo er en direkte trussel mot Orklahallen i Idrettsparken.

Driftsutgifter VIL bli fordoblet, fordi mennesker ikke kan være på 2 steder samtidig og fordi det finnes noe som disse herre ikke er vant til å forholde seg til, tydeligvis, nemlig en fagforening for kommunalt ansatte, som sørger for at det ikke er og ikke vil bli mulig å kjeppjage folk rundt omkring i dalføret og gjøre doibbelt jobb for samme betaling!

Heldigvis ble kuppforsøket avvist av et oppegående kommunestyre, og man trodde at freden kunne senkje seg over dalføret, og at bygdastriden etter hvert kunne tones ned.

MEN NEI DA!  Nå lanserer rektor på Follo atter hallplaner!  Det skal visst være gratis denne gangen og, eller svært billig!  Og støtten kommer - forutsigbart nok fra Venstre og fra redaktør Morken.

Er det ingen av disse folkene som er i stand til å lese en teknisk tegning?  Er det ingen som er i stand til å vurdere BEHOV?  Med den nye Hall 3 i Idrettsparken med tilhørende flerbrukshall som fornuftigvis også kom på plass, vil vi ha NOK kapasitet i et kort tidsperspektiv.

En fullverdig Idrettshall på Follo VIL fordoble driftsutgiftene til kommunen, det vil blakke idrettslagene, fordi all hallleie vil stige, dette vil gå over ett budsjett....

Vidregående skole på Follo har ikke noe behov for en fullverdig idrettshall, de har behov for en gymnastikksal og det får de.  En slik hall som nå lanseres må fylles med aktivitet, både på dag og kveldstid, og det går på bekostning av Orklahallen.

At krefter på Fannremsmoen helst ser at Orklamessa, en gang i året, helst kunne flyttes oppover dalen får så være, bilen ER oppfunnet og folk strømmer til dagens arrangement!

I dagen leder i Sør-Trøndelag tar redaktør Morken atter til orde for at ny Hall 3 skal utredes enda en gang på Follo!

Dagens leder feks, er en HÅN mot Orkanger, OIF, Idrettsparkens Venner og folkemeningen på Orkanger. Den dagen det virkelig går opp for folk hvordan Red. Morken manipulerer bak kulissene og er med på nesten hva som helst av politiske utspill mot vitale interesser for stedet, gjør flere som meg, ser etter på nettet klokka 12:30 kvelden før om det er noe interessant å finne i avisa - og leser det gratis på biblioteket.

Det er på tide å sende et kraftig varsko til styret for Sør-Trøndelag, det er på tide at orkangerfolk sier opp avisa i protest og boykotter den.
Inntil vi er kvitt alle skauningene i redaksjonen, og får nye koster som har virkelig omsorg for stedet vårt!

mandag 21. februar 2011

Barnevernet - på tide med en seriøs diskusjon?

Det har vært endel oppstuss omkring barnevernet igjen - disse sakene ser ut til å komme i bølger, de er øyensynlig drevet fra av bakmenn.

Spørsmålet er om resten av samfunnet, de som er oppegående og politisk interessert, skal nøye seg med å konstantere fakta, og overlate dette til "ekspertisen", de som skyter seg inn under taushetsplikten så snart noen stiller et lite spørsmål?

Sett på bakgrunn av skandaler i tidligere år, hitlegger jeg noen tanker hakket ned på Facebook som faktisk ganske klart setter fram tanker jeg har tumlet med i mange år :Barnevernet vokser, byråkratiet ekspanderer ut over alle proporsjoner, kommunene ber om ekstrabevilling for å ekspandere enda mer....


Antallet barnevernsaker eksploderer, vi har liksom blitt så mye verre til å ta oss av barna - helt plutselig.....

Rart at ingen SER at dette er selvoppfyllende spådommer, ethvert byråkrati fyller sin hverdag med oppgaver som holder det selv i live!Over hele landet foregår det sannsynligvis grove ovegrep mot familier og ikke minst barn - iverksatt av barnevernet - intet mindre!
 
Er det noen som tror at foreldrene i dette landet plutselig har blitt så mye verre?


Verre i dag enn feks på slutten av 70-tallet, når heimbrenninga eksploderte, drevet fram av fritt og lovlig salg av super-heimbrentsapparater landet over? Og........ drevet fram av heimbrentsalg av proffer, utenfor skolegårder og i nærområdene?

De som sitter på barnevernskontorene i dag, var barn av DISSE foreldrene!

Jeg husker noen av de lokalt ansatte som ganske sterkt preget av akkurat en slik oppvekst....

Men i dag "eksploderer barnevernsakene igjen!

Vi hadde en lignende eksplosjon på 1990-tallet, etter Bjugnsaken! Den gang var det overgrepssaker, saker som senere falt pga sin urimelighet, det var LØGN OG BEDRAG det enkelte inne barnevernet hevdet i beste sendetid på NRK : at hele 12% av totalbefolkningen har vært utsatt for pedofile, seksuelle overgrep!

Løgn og bedrag - men det finansierte en hel overgrepsindustri, inntil det ble stoppet ettter at disse kreftene led et så forsmedelig nederlaig i rettsaken mot familien Hammern.

Så hvorfor eksploderer det i dag? Jo vi har Alvdalssaken!
Igjen er de samme krefter ute med hestehoven!

Men de har lært LITT siden sist, nå har påstandene blitt LITT mere edruelige, "bare" 3,7% av totalbefolkningen er direkte utsatt for overgrep, sier de i dag. DET er også et kolossalt tall!

I stedet for å konsentrere seg om et bitte lite miljø av SYKE overgripere i EN kommune, og konsentrere seg om hva det kom av at hjelpeapparatet for barna sviktet fullstendig der, så vil disse profesjonelle "hjelperne" heller diskutere noe helt annet, nemlig påstanden om at flertallet av norskre foreldre er dårlige foreldre, og at vi skal overlate mest mulig av barneoppdragelsen til DEM, som beviselig har sviktet og feilet hver gang de virkelig har blitt stilt på prøve!

For min del kunne staten godt ha spart millioner og milliarder her, sagt opp 2/3 (og opplevd at overgrpene hadde blitt redusert med mer enn 2/3 i Norge!!) og heller brukt pengene på å bygge opp og vedlikeholde helsevesenet og sykehusene i Norge!
 
Blogglisten