lørdag 18. august 2007

Vurder tallene!

I disse dager oversvømmes vi av galluper av alle mulige slag.

Vær oppmerksom på at den som BESTILLER en velgerundersøkelse, gjerne har en agenda, som lett kan påvirke resultatet.... Og vurder tallene selv!

Vi har i lang tid hatt synkende velgeroppslutning.

Med en valgdeltakelse på 60%, betyr det at et valgresultat på 40% i virkeligheten betyr at bare 24% av folket ville ha denne kandidaten.....

Eller at en velgeroppslutning i valg på feks 17%, betyr at ca 90% av velgerne IKKE VILLE HA denne kandidaten!

Så la ikke profesjonelle politikere kaste oss blår i øynene, FLERTALLET det utgjøres faktisk av de velgerne som sitter hjemme!

Vi får håpe at politikerne er i stand til å huske dette enkle faktum, når de gir seg til å fatte beslutninger på tvers av våre meninger - de har i virkeligheten intet votum for å gjøre det vi har sett i vår kommune de siste 4 år!

fredag 17. august 2007

Sakset fra Sør-Trøndelag

Her følger utgangspunktet for denne bloggers interesse for Torstein Larsen, sakset fra Sør-Trøndelag den 23 juli 2007:

http://www.avisa-st.no/nyheter/article901315.ece?act=readDebate#436266


Vi trenger ikke slike utspill


– Dette stemmer overhodet ikke med virkeligheten, sier Khadija Ali om Torstein Larsens flyktningutspill.

Det er ikke slik at alle innvandrere lar være å jobbe og går på sosialen i stedet. De fleste er ute i arbeid, sier Khadija Ali som snart har jobbet i fem år på Cubus.

Khadija var en av mange som reagerte på Frp-utspillet i ST, der Torstein Larsen hevdet at av flyktningene som hadde kommet til Orkdal «den siste tiden», var ingen i ordinært arbeid.

– Jeg syntes ikke dette stemte overhodet. Det er ikke slik at alle innvandrere lar være å jobbe og går på sosialen i stedet. De fleste er ute i arbeid, sier Khadija som kom til Orkdal i 2001. Hun fikk tiltaksplass på Cubus. Men etter tre måneder gikk hun over i en fast, ordinær stilling.

– Jeg har vært fast ansatt i snart fem år. Jeg trives veldig godt, og har klart meg. Men det har krevd tålmodighet og hard jobbing. Jeg kjenner til flere som har ordnet seg jobb selv uten tilskudd.

Khadija Ali skryter av kommunens integreringsarbeid. Hun mener hovedproblemet ligger hos arbeidsgiverne.

– Det er lett å få praksisplass, når det offentlige tar alle kostnadene. Men når det blir snakk om ordinær tilsetting, trekker de fleste arbeidsgivere seg. Jeg synes de bør gi flyktningene en sjanse.

I høst vil Khadija etter all sannsynlighet komme inn i kommunestyret. Hun står som nummer fire på Orkdalslista.

Du kan lese hele saken i papirutgaven av ST, der også Torstein Larsen (Frp) forklarer sitt syn.

Catharina Morken


23. juli 2007 kl. 20:47
72 48 75 00
Og her følger kommentar publisert i avisa den 31. juli 2007Khadija!

31.07.07 - 15:33

Det du beskriver stemmer godt med det vi har sett i lokalsamfunnet vårt.

Alle menneskegrupper består av INDIVIDER. Å skjære alle over en kam fører skjelden noe godt med seg.

Personlig har jeg kontakt med flere av de nye beboerne våre, som har tilpasset seg livet her på en fin måte. At andre har problemer, er ikke å forundres over - det er det også nordmenn født og oppvokst her som har!

Men Torstein Larsen bryr seg ikke om slikt: han bryr seg kun om en sak: sin egen ærgjerrige ambisjon om å bli "en stor mann". Han vil bli ordfører.

For å nå den posisjonen er han villig til å stå på skuldrene av hvem som helst, derfor angriper han alle grupper som han tror det vil skaffe stemmer fra det store flertallet å angripe: innvandrere, sosialklienter, uføretrygdede, arbeidsledige, kort sagt alle som kan stemples som "annerledes".

Men han er ingen rasist. Tvert i mot, han er bare opptatt av seg selv og den posisjon han kan oppnå. Derfor viser han i sin streben etter å bli "en stor mann" hvor innmari LITEN han er!

Av: ep

Etter valget..........

Blir det interessant!

Som ved forrige valg, tyder alt på at det ikke blir noe klart flertall, og at det går mot omkamp på bakrommet mellom partiene, hvordan fordelingen av tillitsverv skal være.

Da kan det oppstå mange artige situasjoner:

FRP kommer sannsynligvis til å bli nødt til å støtte seg på KRF, selv om de gjør et brakvalg.

Da blir det forhandlinger, og gi og ta.

Vi vet hva KFR kommer til å kreve: innstramminger i alkoholpolitikken, så langt det kan drives i lokalsamfunnet.

Da kan det bli ølmomonopol igjen (husker noen hvordan det var å bære en kasse bokkøl heim på fredagen?)

Det kan bli innskjerpinger i skjenkebevillinger - igjen.

Og vi kan få enda flere tullete skjenkeregler av den typen vi så i Hermetikken under Orkanger 2007: etter et bestemt klokkeslett måtte gjestene plutselig trenge seg sammen og sitte under en TELTDUK for å tømme den siste halvliteren.....

Eller vi kan få enda flere lokale spesialregler som KFR har tvunget gjennom med Larsens stemme: påbud om ikke å selge ei flaske pils etter klokka 14:00 på pinseaften og lignende dager.....

Dette kommer nok ungdommen til å bli SVÆRT glade for - mange av dem stemmer FRP kun fordi de tror det skal bli nesten gratis brennevin og fritt fram for øl.

Slik blir ikke virkeligheten, Larsen kommer nok til å ofre nesten hva som helst for å komme et skritt nærmere ordførerstolen!

Hvordan KRF vil stille seg er et annet interessant spørsmål:

Torstein Larsen er - i følge ham selv - Frimurer.

Kan KRF virkelig samarbeide med Frimurere? Så vidt jeg vet regnes frimureriet for å være et antireligiøst, hemmelig brorskap som dyrker demoniske (eller sataniske om en vil) riter.

Her ligger det an til at mange må svelge kameler, mange kameler.

HUSK BARE Å SPIS DEM MED-HÅRS!

Høyre varsler tilsvar!

Man kan ikke bruke POLITIET til å avgjøre hvem som har rett eller galt i en politisk strid!

Det er et overgrep mot organisasjonsfriheten og en trussel mot demokratiet.

Partiet Høyre - eller rettere høyrefolk som var med for 8 år siden, har varslet tilsvar til Larsens rabiate unnamanøvre i forhold til hva som virkelig foregikk den gang Larsen ble satt på sidelinja i Høyre for 8 1/2 år siden.

"det som har kommet fram så langt er bare småtteri i forhold til hva som virkelig foregikk" er kommentaren fra sentrale Høyrefolk den gang....

Det kommer svar i Sør-Trøndelag.

Fint at noen fremdeles får ting på trykk, og fint at Larsen-monopolet i S-T kan brytes.

Utrolig at ingen i S-T er interessert i å finne ut hva som egentlig foregikk - har man ingen pressefolk i huset lengre?

Avisa Sør-Trøndelag

Når ble avisa Sør-Trøndelag offisielt støtteorgan for FRP?

Svar: den dagen Morken ble ansatt som redaktør......

Det er rett og slett påfallende hvordan Larsen får klippekort og slipper til med hva som helst:

feks hvor var S-T redaktøren sist Larsen gikk til angrep på innvandrerne som er bosatt i dalføret (og fornærmet en ung dame ansatt på OTI, les et langt innlegg i bloggen her)?

Det er trist at en avis med en så lang og stolt historie som S-T skal la seg bruke som mikrofonstativ i tølperske angrep på innvandrere som har tilpasset seg fint i Orkdal!

Og det er rett og slett påfallende hvordan Larsen slipper til med hva som helst uten spørsmål, og slipper unna med hva som helst, også uten spørsmål.

At et POLITISK parti mobber en hel gruppe ser ut til å være helt OK for Morken, men når selve sjefs.mobberen i Orkdal Kommunestyre føler seg støtt på mansjettene, ringer man en enkeltperson fra Redaksjonen, og stiller inkvisitoriske spørsmål.

Alt mens høytalerfunksjonen står på i telefonen på redaksjonen, og man hører personer og tastatur som frenetisk noterer alt - mens man blir mer og mer frustrert over ikke å få de svar som passer best til å angripe til støtte for Larsen.

Satt Larsen der og lyttet også? Ikke vet jeg....

Når BLE avisa Sør-Trøndelag et organ for Orkdal FRP?

Trusler mot velgerne!

Torstein Larsen, FRP truer med politianmeldelse mot innlegg på Facebook, og forsøker slik å kneble alle tilløp til debatt og spørsmål omkring hans egen politiske praksis fra en menig velger.

Venstre, ved Arne Grønset et al går kraftig i rette med Hans Kringstad fordi hans velbegrunnede spørsmål i valgkampen angivelig skal skremme ungdom bort fra politikken.

Ingen av disse politiske politiske partiene har såpass selvinnsikt at de er i stand til å se at det er deres egen praksis og deres eget liv som i virkeligheten er årsaken til deres problemer.

Desto tristere er det at lokalavisen Sør-Trøndelag har en readkasjon som ikke er i stand til, eller, av motiver ukjent for oss, ikke VIL gripe fatt i sakens virkelige realiteter.

Når det gjelder Hans Kringstad har han gitt et godt svar i avisa. Når det gjelder undertegnede, har jeg i lang tid blitt nektet muligheten til selv å ta ordet i avisas spalter.

Derfor betrakter jeg avisa Sør-Trøndelag som en i stadig større grad kuriositet, i det den svelger alt rått fra profesjonelle politikere, og unnlater selvstendig å undersøke sakene før de bringes til torgs. Avisa unnlater å oppfylle sin informasjonsplikt ovenfor lesere og velgere.

I og med at Larsen nå truer med politianmeldelse har han selv solid sørget for at denne saken er en sentral del av egen valgkamp.

Velgerne har dermed krav på å få vite sakens fakta:

Hva var bakgrunnen for at Larsen før kommunevalget i 1999 i hui og hast måtte forlate partiet Høyre, gå ut og opprette nytt lokallag i FRP, med seg selv som listetopp?

Stemmer det, som hans gamle partikamerater hevder, at han hadde en meget uheldig opptreden på Høyres landsmøte før nominasjonsprosessen i 1999, og at dette er årsaken til hans flukt fra Høyre?

Er truslene om politianmeldelse et forsøk på å løpe fra denne saken?

Dersom dette stemmer, er vel ikke det noen stor sak som betinger politietterforskning, i en tid hvor partiet FRP skriker opp om for små ressurser i politiet?

Stemmer det at Larsen måtte slutte i sin jobb i Hemne Næringsforening av helsemessige årsaker, og at han er ute av stand til å utføre sin tidligere jobb?

Stemmer det at Larsen i ettertid er blitt ærklært ufør som følge av alvorlig sykdom, og atter all sannsynlighet ikke er i stand til åutføre en ordfører-gjerning på normal måte?

Dersom dette stemmer, er vel ikke det noen stor sak som betinger politietterforskning, i en tid hvor partiet FRP skriker opp om for små ressurser i politiet?

Har Larsen fortsatt den praksis han ønsket å tekke meg inn i foran kommunevalgkampen i 1999, ved å diktere eller skrive leserinnlegg og få meg til å levere dem i mitt navn, som mine egne innlegg?

Jeg kan selv bekrefte at dette var sterkt ønsket av Larsen den gang.

En lang rekke leserinnlegg i avisa Sør-TRøndelag har vakt oppsikt i det lokale politiske miljøet, idet stil, form og argumentasjon peker på at det er Larsen selv som er den virkelige forfatteren, men at innleggene er levert under annet navn?

Dersom dette stemmer, er vel ikke det noen stor sak som betinger politietterforskning, i en tid hvor partiet FRP skriker opp om for små ressurser i politiet?

Tvert i mot, heller enn å løpe til politiet, og forsøke å bruke politiet til å løse en politisk floke, burde Larsen og FRP sørge for å beskikke sitt hus, svare på spørsmål, og selv tåle en støyt, på samme måte som de forventer at alle andre, menige velgere, innvandrere, uføre, arbeidsledige, trygdede og minoriteter skal tåle hva som helst fra FRP.

torsdag 16. august 2007

Egnet til jobben?

Vi har hatt mange rare ordførere i Orkdal!

En ble felt av lokal-TV sendingene, på slutten an 1980-årene, med direkte overføring fra Kommunestyresalen, når folk flest fikk høre og se hvordan han opptrådte i salen.....

Vi har en nå som har en uvane med å falle i søvn når det foregår møter av ett eller annet slag, det er liksom litt flaut at alle de andre ordførerne sitter der, sammen med fylkesmann og flykesordfører, og andre dignitærer (konge eller kronprins) - også sitter vår mann og SOVER!

Men det spørsmålet som må avklares nå er tosidig:

Torstein Larsen er ufør, trygdet for en uhelbredelig sykdom - har han arbeidskapasitet til å være ordfører?

Og intersserte her bør søke informasjon om HVORFOR Larsen ble sparket ut av ledelsen i sitt gamle parti, Høyre (han er og har vært høyremann først og fremst, like siden guttedagene) og ble nødt til å ende opp i FRP....


Kort og godt er denne mannen EGNET som ordfører overhodet?

Manglende flertall!

Ca 90% av Orkdals befolkning vil IKKE ha Torstein Larsen som ordfører!

De signaliserer dette på flere måter:
Omtrent 50% ved å la være å stemme....
Omtrent 40% ved at bare 20% AV DE GJENVÆRENDE stemmer på FRP.

20% av 50% = ca 10% Kun ca ti prosent av velgerne kommer til å stemme FRP....

Og ikke en gang alle de som faktisk stemmer på FRP ønsker Larsen som ordfører:
Sist jeg sjekka lå det fortsatt en ubetalt medlemsslipp fra FRP her, og en perioode var det et stadig renn med telefoner fra Larsen.......

Men personlig fikk jeg nok av fyren når jeg så hvor brutalt han overkjørte de øvrige i kommunestyregruppa: de som følger med vil vite at flere valgte representatnter har meldt seg ut rett og slett....

Ei heller er det særlig imponerende med en politiker, som angriper alt og alle, og spesielt de som er svake: innvandrere, arbeidsledige, uføre, og andre grupper som står laglig til, og som ikke SELV tåler å få lyskasteren på seg.

Larsen gjør nå hva som helst for å unngå politisk diskusjon. Innklusive å true alle som våger å kritisere eller stille spørsmål med politianmeldelse.

Det han ikke skjønner er at ved å gjøre dette, true med politianmeldelse, så har han selv gjort Landsmøtesaken til valgkamptema!

Nå har velgerne krav på å vite HVORFOR det ble så voldsomt viktig å forlate partiet Høyre så brått - et parti Larsen hadde vært medlem av like siden ungdommen.

Ettersom det er hans tidligere partifeller som er kilden til lekkasjen om alkohol, og ettersom Larsen nå vil politianmelde, er det en god anledning til å bringe klarhet i dette: var Larsen full, opptrådte han på en slik måte at Høyres partiledelse mente han er uskikket til noe verv? Stemmer det at dette er et problem? Vi kan få rede på dette nå, i og med at anmeldelse er varslet...

OG: ettersom det ikke er håp for at Larsen skal få flertall i kommunen aleine, må han samarbeide med andre partier: feks KRF.

Men ønsker KRF å samarbeide med et parti ledet av en herre med et uavklart forhold til alkoholkonsum? Dette er nå blitt et valgkamptema i Orkdal, og Larsen selv har blåst dette opp ut over alle proporsjoner.

Og ettersom det nå skal politianmeldes, er det en god anledning til å undersøke den saken det øvrige politiske miljøet undrer seg over: språkbruken i leserinnlegg i lokalavisa fra noen av de andre FRP-representantene synes absolutt å være skrevet av Larsen selv, i form, stil og innhold avslører skribenten seg.

Nå kan vi - med politiets hjelp - og i kontrollerte former, sørge for at denne saken belyses, ved skriveprøver under politikontroll!

Så vil resultatet vise om det er sannsynlig at det var Larsen som drev aviskampanje eller om det var andre.....

Skjemmes man over noe i livet er politikk ikke jobbprioritet nr 1....
Da må man rett og slett finne seg en annen hobby!

OG: politikere må fremover skaffe seg tykkere skinn enn vi har sett her, Nettet er kommet for å bli, nå kan vi selv stille dem spørsmål direkte, uten å bli avvist av en lokallagsredaktør som har gjort avisa si overflødig ved å avvise tilsvar og avisinnlegg som imøtegår lokalpolitikkens storfugler.

Det var en gang et landsmøte.....

Aug 11, 2007 at 7:45 AM

Det var en gang et landsmøte i det gamle partiet Høire.

En lokal delegasjon ble sendt også fra Orkdal.

Med der var både gamle og nye koster - også enkelte som så og ser seg selv som den beste løsning i absolutt alle spørsmålt......

Et landsmøte i Høire er HØI-tidelige greier, det er der fremtiden trekkes opp for kandidater, og det er der sentrale storfugler må tåle en smule kritikk fra lokalplanet - men med MÅTE må vite!

Fra lokalsamfunnet vårt deltok mellom andre en driftig industrigründer og lokalpolitiker, som alltid har vært en samarbeidsmann, og alltid har satt lokalsamfunnets ve og vel framfor IDEOLOGI, i likhet med mange av høyrepolitikerne i dalføret før ham, og som har samarbeidet godt på tvers av partigrenser.............
og en innflytter fra de nordlige landsdeler, antakelig en herre som akter å gjøre lynkarriere - også på landsplan.

Uheldigvis var det noe som sviktet med planlegging og timing, og muligens er det en personlig svakhet, noe man må slite med resten av livet, hva vet vi:

Et stykke ut i møtet, en stille kveldsstund, hadde denne ikke helt unge, men i egne øyne fremadstormende kandidaten fått noen drinker for mye under vesten. Forresten DET er en underdrivelse; han hadde fått ganske så mange for MYE under vesten, rart med det når drinker er gratis og billig!

Men karsligheten var på topp, motet likeså og kjeftamentet som vanlig i perfekt orden. Så når vår mann treffer Kaci Kullman Five, partileder på det tidspunkt, får hun en overhaling for manglende innsats i Stortingsperioden!

Og noen øyeblikk senere får Erna Solberg samme behandling, overføysing i full offentlighet, med kjeft for ikke å GJØRE noe, seansen avsluttes med at vår mann kjekt slår seg på brystet og erklærer at SLIK vil ikke han drive på, når han bare kommer i posisjon......

Noen dager etter Landsmøtet kommer det brev med instruksjoner fra partiledelsen om det tilstundende kommunevalget.

Det blir snudd opp ned på alt.

Endringene innebærer at den brave innflytteren fjernes som listetopp i Orkdal, ja han fjernes endog fra sikker plass på lista!

Inn trer i stedet Hans Marshall, som stiller opp på kort varsel.

Nå er gode råd dyre for vår mann: han kommer ikke inn i lokalpolitikken! Karrieren er slutt. før den egentlig har startet!

Så hva gjør mann? Jo man finner et parti hvor arbeidet ligger nede, og som ikke har lokallag her, og som ikke har hatt det på mange år.

Trekker seg som formann av Høyres lokallag og forlater partiet!

Blåser liv i det nye lokallaget i sitt nye parti, FRP, og styrer med jernhånd, og sørger for at han selv kommer på topp på lista til kommunevalget.

Siden går det slag i slag, han blir valgt inn med en liten gruppe, kaster ut alle som kan true egen posisjon i løpet av perioden..... og styrer videre med jernhånd, medlemmer blir innstruert i hva de skal mene og si, og får skriv som er ferdigskrevet for å stå i lokal-avisa til undertegning....

Ved neste valg øker kommunestyregruppa, for folk flest vet ikke hva som foregår.
De vet heller ikke at partiet og politikken er av underordnet betydning, for vår brave lokal-partileder teller kun en ting: å komme seg i best mulig posisjon, for å få framstille seg selv best mulig, og for selv å kunne gjøre størst mulig framskritt, raskest mulig - det kommer et Stortingsvalg!

Partiet kunne ha vært et hvilket som helst, bare muligheten til posisjon er bra nok.

Og nå i 2007 stiller han seg altså selv på fremste posisjon som kandidat til vår kommunes fremste verv......

Hvem skulle tro at ei ganske alminnelig fyllekule kunne føre til slike resultater!

"Diskusjon" med Torstein Larsen!

Aug 7, 2007 at 11:46 AM

"Torstein Larsen (no network) wrote at 8:40am
Ja, jeg ser det og jeg ser også hvem som står bak, og da så.Personlig kunne jeg ikke tenkt meg å opprette en gruppe mot en annen kandidat.Det har aldri vært særlig god medisin å rakke ned på andre. Men dem om det."

Jaha, slik kan det gå når "kandidaten" systematisk stenger ute alle med et spor av motforestillinger fra gruppa si!
Og til orientering Torstein, selv om jeg er creator av denne gruppa, så er jeg IKKE kandidat!

Jeg deltar ikke i politikken, selv om jeg har meninger om hvem som har habitus til å besitte verv!

Når det gjelder nedrakking så er det vel Torstein som er mesteren, i alle fall lokalmesteren: nå sist ved å gå til angrep på alle av våre nye landsmenn og det ved å skjære alle over en kam.

Men labli å sensurere gruppa di Larsen og slutt å stenge folk ute, så slipper du enda flere grupper!

For øvrig er det morsomt for Facebookere når det står:"Torstein Larsen (no network)"

No network as in no social network??

Torstein Larsen og innvandrerne våre.

Svar til Khadija Ali, etter beskyldninger om latskap blant innvandrerne i avisa Sør-Trøndelag, svar også innsendt avisa, kommer neppe på trykk......:

Kjære Khadija!

Det du beskriver stemmer godt med det vi har sett i lokalsamfunnet vårt.

Alle menneskegrupper består av INDIVIDER.

Å skjære alle over en kam fører sjelden noe godt med seg.

Personlig har jeg kontakt med flere av de nye beboerne våre, som har tilpasset seg livet her på en fin måte.

At andre har problemer, er ikke noe å forundres over - det er det også nordmenn født og oppvokst her som har!

Men Torstein Larsen bryr seg ikke om slikt: han bryr seg kun om en sak: sin egen ærgjerrige ambisjon om å bli "en stor mann".

Han vil bli ordfører.

For å nå den posisjonen er han villig til å stå på skuldrene av hvem som helst.

Derfor angriper han alle grupper som han tror det vil skaffe stemmer å angripe.

Han gjør det fordi han tror det skaffer stemmer fra det store flertallet.

Og han angriper alle: innvandrere, sosialklienter, uføretrygdede, arbeidsledige, kort sagt alle som kan stemples som "annerledes".

Men han er ingen rasist, tvert i mot, han er bare opptatt av seg selv og sin egen herlighet, og den posisjon han kan oppnå. Og han vil bruke alle midler for å nå denne posisjonen.

Derfor viser han i sin streben etter å bli "en stor mann" hvor innmari LITEN han er!

Orkdal FRP

on Jul 29, 2007 at 4:49 AM

De som følger med vil ha fått med seg at Orkdal FRP har mistet flere fremtredende medlemmer, og at valgte representanter har forlatt partiet i inneværende periode.

Enkelte lurer kanskje på årsaken.Da kan det være greiit å vite at Torstein Larsen driver lokallaget med den militære straffelov i hånd.Det er et nådeløst enmannsvelde, hvor medlemmer ikke levnes rett til egne meninger, mog hvor man tvinger mennesker til å stemme mot egen overbevisning.

Leserinnlegg produseres og leveres avisa Sør-Trøndelag under falsk navn, hvor Larsen er forfatter og påtvinger lavere rankede medlemmer å stå som forfatter.
Dette øyensynlig for å skjule solospillet som foregår.

Enkeltmedlemmer har blitt tvunget til å stå som forfatter av innlegg de ikke har skrevet selv.

Selv har jeg ved flere anledninger blitt forsøkt rekruttert som innelggesforfatter, da innlegg skrevet med påholden penn og etter instruks fra den Store Leder.

Det vil IKKE være bra for lokaldemokratiet med Torsteim Larsen som ordfører, ja det er rett og slett fare for at lokaldemokratiet kommer til å bli satt helt til side med en slik løsning, det var hva vi som var aktive i Idrettsparkens Venner opplevde den gang vi nærmest egenhendig reddet Idrettsparken.

Velgerne bør legge seg på minnet at det kun var ett parti som støttet Idrettsparken uten innsigelser, Orkdal Arbeiderparti....

Atle Olav Songli Jul 29, 2007 at 11:51 AM

Helt rett det du sier om Orkdal Arbeiderparti.

Vi kommer hele tiden til å støtte Idrettsparken og Orklahallen.

Vi har programfestet at en ny bane 3 skal bygges i Orklahallen, som betyr at vi ikke vil ha en hall på Follo.Det du sier om Orkdal Frp vil jeg ikke komentere.Jul 30, 2007 at 2:35 AM

Legg merke til at dette innlegget STRAKS ble sensurert vekk fra FRP's sider!

Vi kan se fram til litt av et lokaldemokrati med Torstein Larsen som ordfører!

Orkdal E-verk

Torstein Larsen som er styremedlem i Orkdal E-verk, går inn for å selge kommunens aksjeandel på det åpne markedet, og på den måten risikere at E-verket vårt, som er bygget opp av våre bestefedre, kan havne i hendene på feks tyske energi-giganter som ser investeringer i rein norsk hydrokraft som en flott investering.

Ettersom et E-verk, et utbygget E-verk, med gratis råvarer direkte fra himmelen, nærmest garanterte kunder, og lave driftsomkostninger er en nesten garantert pengebinge, en Sarepta's krukke, er det ufattelig at en Blåruss som Torstein Larsen ikke er i stand til å se at dette er kapitalismens PERFEKTE eiendom, og den perfekte eiendom for en kommune å sitte som eier av.

E-verket gir et nærmest garantert overskudd hvert år.

Å selge aksjene vil gi et stort engangsbeløp, som Larsen og de andre koryfeene i Orkdal Kommunestyre kommer til å sløse vekk, sikkert som banken.

Torstein Larsen kan ikke gi noen garanti for at pengene vil bli brukt til noe fornuftig, bare at de vil bli BRUKT og det fort.

Dette fordi bruken av dem vil avhenge av et tilfeldig flertall i akkurat denne saken, og da vil nok FRP bli nedstemt av tilfeldige allianser som kommer til å forbruke våre felles oppsparte midler til beste for bygdepatriotisme.

Vil Orkdal FRP love oss IKKE Å SELGE Ordal E-verk til den første og beste tysker som måtte kjøre forbi med velfylt lommebok?

Atle Olav Songli Jul 29, 2007 at 11:47 AM

Orkdal Frp kan ikke love at de ikke vil selge Orkdal Energi.
Men det kan jeg.

Orkdal Ap har programfestet at vi er imot et salg av Orkdal Energi.

Vi selger ikke en evig pengemaskin. Og ifølge Per Rønning daglig leder for Orkdal Energi, så er Orkdal Energi best tjent med å være et eget selskap.


Jul 29, 2007 at 1:21 PM

Javel, hvordan skal man så få vanlige folk til å forstå alvoret i situasjonen?

Torstein Larsen selger gjerne gulltenna til bestemora si dersom han personlig kan slippe unna litt kommuneskatt - av prinsipp.

Orkdal E-verk er et eksempel hvor han nekter å regne etter hva som lønner seg.

Her er det kun snakk om et forvirret prinsipp, i hans verden skal ikke kommunen EIE noe.

Da må jo logisk tenkende mennesker skjønne at kommunen ikke kan GJØRE noe heller.

At det kun er en prinsippsak er lett å se - mannen er ellers en vandrende kalkulator som beregner på øret hvor mye man kan spare på å si opp en rengjører.....

Hvem styrer i orkdalspolitikken?

Jun 9, 2007 at 7:47 AM

Det er en kjent sak at Gutteklubben Grei styrer det meste.

Men VET folk flest hvem og hva som egentlig bestemmer her i dalen og hvor beslutninger fattes?

Det er all grunn til å rette blikket mot en gjeng som helst ser de kan opptre skjult - altså udemokratisk - og møtes og fatte beslutninger i fred og ro:Nemlig de hemmelige brorskapene, eller frimureriet!

For mange år siden hadde tidligere redaktør i Sør-Trøndelag, Morten Wolden, en bredt anlagt artikkelserie i - jeg tror det var Arbeideravisa - om de hemmelige brorskapene, hvor navnelister ble trykket.

Det er på høy tid å etterlyse oppdaterte medlemslister, offentligjort i LOKALAVISA VÅR, SLIK AT VI SELV kan kontrollere hvor beslutningtagere møtes, og hvem som har anledning til å påvirke utenfor de demokratisk valgte kanalene.

Vi vet at en rekke høyt profilerte lokalpolitikere er med her, og møtes i et miljø hvor KVINNER er utelukket, og hvor det foregår hedenske eller sataniske rituser, med svarte stearinlys og oppned-vendte korsn på bordene.

Det er all grunn til å anta at viktige forslag unnfanges i et slikt usunt miljø.

Derfor er det viktig å få fram navnene, og lufte skikkelig ut, det kan faktisk være et spørsmål om medlemsskap i slik forening medfører permananet inhabilitet, slik at slike ledere ikke skulle ha hatt anledning til å delta i politikken overhodet.

Slikt frimureri har tradisjonelt vært rabiate motstandere av sosialisme, slik at antallet politikere fra Arbeiderpartiet og SV er nok svært begrenset.

Men vi vet at Torstein Larsen, FRP er deltaker i et slikt lukket miljø.

Det er sterk grunn til å anta at dagens ordfører, Gunnar Lysholm, er med, samt at Arne Grønnset, Venstre er med, i tillegg til en rekke store og små ledere i forretnings og næringsliv.....

Vi ser fram til at de personer det gjelder står fram og forteller oss hvordan de har tenkt å balansere deltakelse i offentlig og åpent demokrati, med verv og titler i et lukket og hemmelig brorskap, hvor man gjensidig forplikter hverandre!


Jun 9, 2007 at 8:45 AM

Dette er usakligheter.Selv om "gutteklubben Grei" styrer Orkdal så er det fordi de er valgt av innbyggerne.

Og jeg kan neppe tenke meg at gruppemøtene til den borgerlige side foregår slik det blir framhevet her.

Og hvilke beviser finnes for disse påstandene?

Hvis det ikke finnes beviser så er dette de verste usakligheter som jeg har sett.

Og de høre uansett ikke hjemme i en gruppe som har tatt ordet for å skape debatt om kommunevalget til høsten.

Så jeg håper at neste innlegg er mer seriøst en dette.

Ellers så er det en god ide at en kan fremme sin egen politikk for innbyggerne i Orkdal på en slik gruppe som dette. Men ikke i slike former som det er lagt opp til i dette innlegget.

Atle Olav Sognli AUF/ Arbeiderpartiet.


Jun 24, 2007 at 5:59 AM

Jeg har fremdeles oppbevart navnelistene som stod på trykk i avisa jeg.

Mønstret var klart og tydelig, med unntak av Arbeiderpartiet var det et helt åpenbart maktnettverk etablert allerede midt på 1980-tallet.

Hvordan ståa er i dag med navnelistene, veit jeg ikke, det ligger i sakens natur, det er DERFOR man har hemmelige broderskap!

Det skulle heller ikke forundre meg om man har gått videre og rekruttert endel sentrale arbeiderpartifolk inn, du sitter jo sliik til at du kan spørre dem direkte?

Også er det slett ikke noe merkelig og påfallende at man ikke får inn spørsmål i ST omkring dette tema, ettersom redaktøren later til å være et selvsagt medlem.

Hvorfor kan vi ikke få offentlige navnelister her, på lik linje med pålegg for Stortingsrepresentanter's plikt til å oppgi styreverv, aksjeportefølje m.m.m.??

Eller er tanken FOR grensesprengende, at demokratiet bare skulle være å kaste folk blår i øynene?

Idrettsparken

on Jun 12, 2007 at 4:26 AM
Kjærligheta la vi gjen i Parken.....

Parken! Vi gjor et storværk nån guta for et par år sia, vi BÆRGA Parken!

Men itj nå vare evig, dæm som tapt striden den gang, e på krigsstien igjen....

Partiet Venstre stille med samme listetopp som i ein eller anna form ha jobba de siste 15 - 20 år for å fyll Parken med nå HEILT ainna enn fotball:
OG HAN E HÆVNGJÆRRIG!

Først skoill barneskolen bygges i parken - med parkeringsplass, kor my ha det vært gjen av det som legg der da?

Vi bøgd på barneskolen vi og va klar for 6-årsreformen, bægge mine har gått der og vi har vært storfornøyd!

Så skoill Ungdomsskolen rives og bygges på nytt nedi Parken, og her greidd dæm jammen å lever to forskjellige forslag te plassering - det dæm hadd felles va at det skoill vær stor parkeringsplass, og minst et av forslagan hadd medført at Kunstgressbanen hadd blitt blokkert, mæst sannsynlig Hallen og....

Forslagstiller? Venstres listetopp igjen!

Vi reiv Ungdomsskolen og bøgd nytt på samme tomta, og som brukera e vi godt fornøgd!

Så skoill LÅVEN oppgraderes og bøgges om te luxusleiligheta. Ætte samme mønster som låven på Hov, orkdalingan går gjærnast i ei lang linje, når nån ha komme på ein god ide.....

Dæm hadd te og med ei liste over hvem som skoilll inn i leilighetan........

Forslagsstiller? Venstres listetopp igjen!

Og han va kumulert, i og med at hain sto på lista over liebhabera te luxusleilighet og!

Det med låven vist sæ å værra dårlig fundamentert, på Hov mått dæm riv og bøgg heilt på nytt, før dærrene koinn bli mænneskeboliga......

Så skoill de bøgges 3 tomannsboliga på tomta der Rådyret sto i gamle dager (Kor har det forresten vårte av det?)

At det legg kloakkannlegg og samlepunkt for kloakken fra bakkan vesst dæm itj, men forslagsstiller va - igjen - Venstres listetopp!

På groinn av kloakken hadd boligan komme te å kosta Orkdal kommune et par - tre milliona ækstra og unødvendig i grunnarbeid, det hadd blitt dyre leiligheta!

Dæm hadd allerede ordna sæ med enrtreprenør - FØR saksbehandlinga, i all hemmelighet, og hadd sikkert ei liste over hvem som skoill ha leilighet og....

No skriv vi 2007, kommunen nekte å utlever skjøte te de 400 grunn-eierean som kjøpt hver sin kvadratmeter.

Det bli kommunevalg, og dersom Venstre's listetopp bli ordfører ein gong te, kjæm nok flere gode forslag te disposisjon av både parken og tomta vår, for det NYE kommunestyrert e ikke bundet av tidligere vedtak, men står fritt å fremme nye.
Og venstres listetopp e henvgjerrig!

Det siste e at SV's gamle nestor ser ut te å ha slått sæ sammen med Venstres listetopp, hainn gjør ka som heilst for å få behold Follo på Follo og det gamle stabburet og klokkketårnet, ser det ut tel.

Og nå vil han vær med på galematiasen med ikke å lever ut skjøtet vi har krav på!

E det fordi han ha inngått hemmelig avtale med Venstre's listetopp, om støtte te Follo-alternativet, skjit i Orkla FK pg Idrettsparken og bøgg hus over alt, sånn at Venstremainnj omsider får deinn hevna han ser ut te å lengte sån etter?

Det herre synes æ e ein verdig sak for Nettsuset te å ta tak i.

For Parken legg der, Orkla FK har banen sin der, og ein gong kjæm det te å oppstå MANG tilhengera verdig et godt lag, dersom vi ikke lar makta ødelegg Parken!

Huss på at i gamle daga betydd Spæll mot Låvebrua i sisteomgangen sekker seier på Hjæmmebanen!

Velkommen!

Her vil det etter hvert komme en god del opplysninger av allmen interesse.
 
Blogglisten