fredag 17. august 2007

Etter valget..........

Blir det interessant!

Som ved forrige valg, tyder alt på at det ikke blir noe klart flertall, og at det går mot omkamp på bakrommet mellom partiene, hvordan fordelingen av tillitsverv skal være.

Da kan det oppstå mange artige situasjoner:

FRP kommer sannsynligvis til å bli nødt til å støtte seg på KRF, selv om de gjør et brakvalg.

Da blir det forhandlinger, og gi og ta.

Vi vet hva KFR kommer til å kreve: innstramminger i alkoholpolitikken, så langt det kan drives i lokalsamfunnet.

Da kan det bli ølmomonopol igjen (husker noen hvordan det var å bære en kasse bokkøl heim på fredagen?)

Det kan bli innskjerpinger i skjenkebevillinger - igjen.

Og vi kan få enda flere tullete skjenkeregler av den typen vi så i Hermetikken under Orkanger 2007: etter et bestemt klokkeslett måtte gjestene plutselig trenge seg sammen og sitte under en TELTDUK for å tømme den siste halvliteren.....

Eller vi kan få enda flere lokale spesialregler som KFR har tvunget gjennom med Larsens stemme: påbud om ikke å selge ei flaske pils etter klokka 14:00 på pinseaften og lignende dager.....

Dette kommer nok ungdommen til å bli SVÆRT glade for - mange av dem stemmer FRP kun fordi de tror det skal bli nesten gratis brennevin og fritt fram for øl.

Slik blir ikke virkeligheten, Larsen kommer nok til å ofre nesten hva som helst for å komme et skritt nærmere ordførerstolen!

Hvordan KRF vil stille seg er et annet interessant spørsmål:

Torstein Larsen er - i følge ham selv - Frimurer.

Kan KRF virkelig samarbeide med Frimurere? Så vidt jeg vet regnes frimureriet for å være et antireligiøst, hemmelig brorskap som dyrker demoniske (eller sataniske om en vil) riter.

Her ligger det an til at mange må svelge kameler, mange kameler.

HUSK BARE Å SPIS DEM MED-HÅRS!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten