lørdag 18. august 2007

Vurder tallene!

I disse dager oversvømmes vi av galluper av alle mulige slag.

Vær oppmerksom på at den som BESTILLER en velgerundersøkelse, gjerne har en agenda, som lett kan påvirke resultatet.... Og vurder tallene selv!

Vi har i lang tid hatt synkende velgeroppslutning.

Med en valgdeltakelse på 60%, betyr det at et valgresultat på 40% i virkeligheten betyr at bare 24% av folket ville ha denne kandidaten.....

Eller at en velgeroppslutning i valg på feks 17%, betyr at ca 90% av velgerne IKKE VILLE HA denne kandidaten!

Så la ikke profesjonelle politikere kaste oss blår i øynene, FLERTALLET det utgjøres faktisk av de velgerne som sitter hjemme!

Vi får håpe at politikerne er i stand til å huske dette enkle faktum, når de gir seg til å fatte beslutninger på tvers av våre meninger - de har i virkeligheten intet votum for å gjøre det vi har sett i vår kommune de siste 4 år!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten