fredag 17. august 2007

Trusler mot velgerne!

Torstein Larsen, FRP truer med politianmeldelse mot innlegg på Facebook, og forsøker slik å kneble alle tilløp til debatt og spørsmål omkring hans egen politiske praksis fra en menig velger.

Venstre, ved Arne Grønset et al går kraftig i rette med Hans Kringstad fordi hans velbegrunnede spørsmål i valgkampen angivelig skal skremme ungdom bort fra politikken.

Ingen av disse politiske politiske partiene har såpass selvinnsikt at de er i stand til å se at det er deres egen praksis og deres eget liv som i virkeligheten er årsaken til deres problemer.

Desto tristere er det at lokalavisen Sør-Trøndelag har en readkasjon som ikke er i stand til, eller, av motiver ukjent for oss, ikke VIL gripe fatt i sakens virkelige realiteter.

Når det gjelder Hans Kringstad har han gitt et godt svar i avisa. Når det gjelder undertegnede, har jeg i lang tid blitt nektet muligheten til selv å ta ordet i avisas spalter.

Derfor betrakter jeg avisa Sør-Trøndelag som en i stadig større grad kuriositet, i det den svelger alt rått fra profesjonelle politikere, og unnlater selvstendig å undersøke sakene før de bringes til torgs. Avisa unnlater å oppfylle sin informasjonsplikt ovenfor lesere og velgere.

I og med at Larsen nå truer med politianmeldelse har han selv solid sørget for at denne saken er en sentral del av egen valgkamp.

Velgerne har dermed krav på å få vite sakens fakta:

Hva var bakgrunnen for at Larsen før kommunevalget i 1999 i hui og hast måtte forlate partiet Høyre, gå ut og opprette nytt lokallag i FRP, med seg selv som listetopp?

Stemmer det, som hans gamle partikamerater hevder, at han hadde en meget uheldig opptreden på Høyres landsmøte før nominasjonsprosessen i 1999, og at dette er årsaken til hans flukt fra Høyre?

Er truslene om politianmeldelse et forsøk på å løpe fra denne saken?

Dersom dette stemmer, er vel ikke det noen stor sak som betinger politietterforskning, i en tid hvor partiet FRP skriker opp om for små ressurser i politiet?

Stemmer det at Larsen måtte slutte i sin jobb i Hemne Næringsforening av helsemessige årsaker, og at han er ute av stand til å utføre sin tidligere jobb?

Stemmer det at Larsen i ettertid er blitt ærklært ufør som følge av alvorlig sykdom, og atter all sannsynlighet ikke er i stand til åutføre en ordfører-gjerning på normal måte?

Dersom dette stemmer, er vel ikke det noen stor sak som betinger politietterforskning, i en tid hvor partiet FRP skriker opp om for små ressurser i politiet?

Har Larsen fortsatt den praksis han ønsket å tekke meg inn i foran kommunevalgkampen i 1999, ved å diktere eller skrive leserinnlegg og få meg til å levere dem i mitt navn, som mine egne innlegg?

Jeg kan selv bekrefte at dette var sterkt ønsket av Larsen den gang.

En lang rekke leserinnlegg i avisa Sør-TRøndelag har vakt oppsikt i det lokale politiske miljøet, idet stil, form og argumentasjon peker på at det er Larsen selv som er den virkelige forfatteren, men at innleggene er levert under annet navn?

Dersom dette stemmer, er vel ikke det noen stor sak som betinger politietterforskning, i en tid hvor partiet FRP skriker opp om for små ressurser i politiet?

Tvert i mot, heller enn å løpe til politiet, og forsøke å bruke politiet til å løse en politisk floke, burde Larsen og FRP sørge for å beskikke sitt hus, svare på spørsmål, og selv tåle en støyt, på samme måte som de forventer at alle andre, menige velgere, innvandrere, uføre, arbeidsledige, trygdede og minoriteter skal tåle hva som helst fra FRP.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten