lørdag 29. august 2009

Nettdebatten svar til Emil Mona :

Sakset fra Søt-Trøndelag, som er så trege / sensurerer så sterkt at en NETDEBATT blir meningsløs, det ville ha vært raskere å få det trykket i Adresseavisen, på papir!

"Greitt å irritere 07.07.09 - 14:04
Så lenge Arbeiderpartiet hopper i stolene, enten det er i Meldal eller i Orkdal, partiet driver på landsbasis! Men det er blitt alt for SATT, for treigt og besteborgerlig, og mangler evnen til å LYTTE til vanlige folk. Arbeiderpartiet har blitt fange av sine egne planer, planer lagt for lenge siden, uansett om verden forandrer seg lynkjapt hver eneste dag. FrP kommer til å gjøre det annerledes..... Av: Erik Prestmo

Aksjer på salg. 28.08.09 - 10:40
Ved å privatisere store deler av den norske velferdsstat, skape inflasjon og gi skattegaver til de rikeste? Av: Emil Mona"


Hei Emil! Ja, slik blir det.

Arbeiderpartiet og venstresida i norsk politikk har selv solgt ut arvesølvet.

For så vidt har Arbeiderpartiet selv startet den prosessen for lenge siden, og heller gått i allianse med de rikeste (Røkke....)

Folk flest har mistet tålmodigheten med de rød-grønne og smålige barnehagepassere som man møter alle vegne i kommunalt og statlig byråkrati.

Dersom det er viktigere å få til forbud mot alt som er nytt eller som kan TENKES å ha en slags miljømessig konsekvens :
- og her er rekka lang - skateboard, snøscooter, vannscooter, soft-air, rambokniver, bali-song kniver, sprettert, armbrøst, rognebær-rør - forbud forbud og atter forbud!

Dersom DET er viktigere enn å signalisere at man kommer vanlige folk i møte, at man lar dem leke seg litt, og at man heller straffer de som begår alvorlige lovbrudd, innklusive lovbrudd med alt det nye og forbudte...

Dersom forbudene er viktigere enn å berge viktige ting som du peker på, velferdsstaten, innflasjonsfrykten og holde skattenivået på topp, da taper dere!

Du må bli med å legge en smartere taktikk for å vinne oss tilbake, vi er blitt lei av dere!

Men ærlig talt : tror du egentlig at byggverket som er bygd siden 1935 er så svakt at det bryter sammen med en gang?

Tror du at Siv er dum nok til å rasere det de fleste er sånn passe fornøyd med? Jeg tror ikke det - hun har nok tenkt å sitte lenge..........

Men hun er smart nok til å signalisere at det er bedre å bruke en del av alle pengene vi har pumpet opp av Nordsjøen på oss NORDMENN, enn å søle dem vekk utenlands, enten på feilslåtte "uhjelptiltak" eller på å gi statsstøtte til amerikansk økonomi, ved å ofre og kaste vekk penger på New York-børsen, og HVA ER DET SOM ER SÅ GALT MED DET?

Godt valg, fasiten får vi om kort tid!


Dette innlegget ble forsøkt innsendt til Søra for et par dager siden i noe kortere utgave.........

Fest i Hermetikken!

Sitat Orkanger Vel:
"Vil ha fest i Hermetikken også i 2010
Orkanger Vel ønsker å arrangere fest i Hermetikken også ved åpninga av Orkanger-dagene neste år. Det vedtok styret enstemmig etter en lang diskusjon tirsdag.Viktigste argument mot fest: Påstander om at festen fører med seg hærverk og bråk.Viktigste argument for fest: Den er allerede en tradisjon. Folk vil ha den."


Det er vel bare å ta til etteretning - jeg har ingenting mot at folk arrangerer en fest.

Men som tidligere sagt: dette skaper PRESEDENS, og det kommer hvert år akkurat på den tiden da et nytt konfirmant-kull springer ut! Ny-konfirmantene har ofte behov for å arrangere fest i litt sikre omgivelser, møtet med trøndersk festkultur har ofte vært tøft for mange.

Når gamlingene viser fram hvert eneste år at det er OK å sitte nede i Hermetikken å drikke og rølpe (det er slett ikke alle av gamlingene som har noen oppførsel å skryte av heller, når alkoholen går inn), når de voksne sitter der og knuser glass og ødelegger stoler, er det kanskje ikke så rart at den oppvoksende slekt mener og tror at det er slik det skal gjøres.

Rett og slett, vi får den ungdomsflokken vi fortjener!

Derfor, når nå Orkanger Vel har vedtatt dette, så må de trekke konsekvensen av vedtaket. Leder Kringstad sier det ble 19000 i overskudd i fjor.

Det er et forhastet regnskap, det ble muligens 19000 i overskudd, men det var før FRADRAG for slitasje!

For vedtaket VIL medføre uorganisert festing i hermetikken til neste år også, som i år, og som i fjor og året før det igjen.

Legg vekt på UORGANISERT her! For det er ikke nødvendigvis slik at noen planlegger slike fester på halvårsvis i forveien, ungdommene bruker SMS og er i stand til å innfinne seg i løpet av en halv time.

Derfor må styret i Orkanger Vel ta inn over seg at man må sette av penger fra forrige års overskudd, 19000 kroner, til å dekke forventet slitasje det kommende åt.
Kall det gjerne hærverk. Men det er slikt som skjer, når unge jenter og gutter samles!

"Alle" veit jo at det er slik; guttene skal tøffe seg og vise seg, jentene skal liksom bli imponert over litt neanderthal-virksomhet. Slik har det alltide vært, og slik vil det antakelig alltid bli.

Det som kommer i veien da av benker, søppelspann og verandagulv(!) har lett for å få noen merker.
Det vet vi, og det må styret i OV ta inn over seg og sette av penger til.

Det for unngå å komme i samme pinible situasjon i forhold til dalens unge som i år, og at OV's merke blir som en rød klut for ungdommene, som bare innviterer til mere ødeleggelser, slik som nå.

Situasjonen er nå slik at ungdomskullet føler seg forvist fra Hermetikken, uansett hvilket ærend de har, det gjelder store deler av ungdomskullet.
Det er synd, men de lar være å dra dit for å bade, og lar irritasjonen ta andre utløp. Deler av ungdomskullet mener at Orkanger Vel er ute etter dem, og det må da sies å være synd og skam for ei Vel-forening!

Det er opp til styret i Orkanger Vel, som har gått inn på dette vedtaket med åpne øyne, på tross av at man må regne med fortsatte ødeleggelser av et NYTT UNGDOMSKULL til neste år, å legge forholdene til rette, slik at man møter problemet på en annen måte enn hittil i år.

Det vil ikke være snakk om store utgifter, det er nok mere snakk om stor irritasjon.

Da gjelder det å geberde seg slik at striden AVTAR, og ikke trappes opp.
Klarer man det, kan man få hjelp fra ungdomskullet.

Men da nytter det ikke å kreve at de unge skal opptre som ANGIVERE, ingenting er mere foraktelig i en ungdomsflokk en den som sladrer til voksne!

De voksne i Orkanger Vel har da vel ikke glemt slike selvfølgelige ting som dette?
Det er da vel ikke SÅ lenge siden de var unge selv?

Lykke til til neste år, håper uansett på det beste for alle parter, optimist må man være!

torsdag 27. august 2009

Tanketom logisk brist

Sakset fra Sør-Trøndelag, nettdebatten :
"Forøvrig når det gjelder bommer så vet jeg ut fra vitneobservasjoner at bilister har hatt nærkontakt med bommene på E39, der er det i tillegg varsellamper noen hundre meter før og lysene skifter for forhåndsvarsling enda tidligere der enn de andre planovergangene er jeg blitt meg fortalt. Så selv ikke fysiske bommer på tvers av veibanen er alle bilister i stand til å se! Og en ved museumsjernbanen jeg snakket med måtte for en del år siden løfte flagget unna frontruta på en bil på Fannrem fordi en bil bare kjørte selv om det stod en person midt i veien med et stort rødt flagg! Når man ikke klarer å se fysiske bommer og store røde flagg rett foran bilen, da kan man ikke bortforklare at det er hos bilistene problemet ligger!
Av: Nok en tilhenger av rettsstaten "


Som du selv skriver!

Med så upålitelige og lovløse bilister som dere tydeligvis mener det finnes her, så er det jo helt logisk at en innretning uten noen nytte, som museumsbanen øyeblikkelig må opphøre driften! For her hjelper jo INGEN TING i følge dere selv! Ikke fysiske bommer, ikke lyssignal, ikke personer med rødt flagg - INGEN TING!

Da er det selvsagt klart for alle som er i stand til å tenke, at dette er så farlig at virksomheten må stoppes - i MORGEN!

Om du ikke selv ser det håpløse i argumentasjonen din, må du nesten søke hjelp, dette var det mest pessimistiske jeg har lest, noensinne, og trolig det mest tanketomme!

Faktisk tror jeg det er en rapport fra og et innblikk i den bedriftskulturen som har festet seg blant banens personell - Vi har rett, vi har retten på vår side, alle andre har feil, og alle andre er fullstendig upålitelige.
Det var vanlig blant personellet i gamle dager, noe gamle kjørerapporter jeg sitter på viser klart. Sannelig tror jeg vi-alene-vite-mentaliteten overlevde fra 1974!

Om dere ikke forstår det selv, er slike holdninger regnet for å være det som er aller farligst blant folk som er ærlig opptatt av sikkerhetsarbeid, det kalles "Mens vi venter på neste ulykke".....
Sitat fra sør-trndelags nettdebatt :
"Blir de opplevd seriøst? 26.08.09 - 18:18
Jeg synes det er positivt med debatt og at det ofte er konstruktive uenigheter man får resultater av. MEN den debatten som Kringstad og Prestmo har ført på Prestmo sin blogg den senere tid, gagner desverre ingen. Jeg har stor respekt for den jobben Kringstad har gjort gjennom Orkanger Vel - men dette blir lavmål av begge parter. Hvordan kan dere preike om hvordan ungdom bør oppføre seg, og foreldre oppdra ungdom? Les hva dere selv skriver - direkte barnslig spør du meg.
Av: Moan"


Enig! Det er lavmål.

Uten tvil et lavmål, men når en henstilling om å slutte å angripe folk personlig, i en vel-forenings navn, uten at vi kan se at foreningen gir dekning for oppførselen, ikke medfører at et par grønne erter treffer hverandre, og man sier "jeg legger meg flat, dersom jeg har tråkka noen på tærne....", da er det nesten ikke annet å gjøre enn å stille det til allmen beskuelse på nettet.

Det du har lest er en runde mail mellom to personer som er uenige.
En påpeker at ANDRE mennesker er blitt råkka på.
Tråkkeren nekter å diskutere DET, og ta på alvor at han har gjort det han har gjort, i stedet vil han diskutere en teknisk sak : at innlegget er lagt ut anonymt.

Han er mest opptatt av at han ikke får utlevert navnet på den fornærmede part av meg direkte.

Det er IMIDLERTID ikke anonyme innlegg, jeg som har redaktør-ansvar for denne bloggen, KJENNER identiteten, og sjekker identitene på mail-henvendelser, men kan gi kildebeskyttelse, akkurat som VG.....

Det sagt, så legger Hans ut anonyme innlegg selv i Gjesteboka til Orkanger vel. En rask sjekk, med forsøk på å maile via adressa i gjesteboka, avslørte at 6 av 8 meddelsomme personer opptrer under falsk mailadresse i Orkanger Vel's egen gjestebok....
Det betyr nok dessverre at Hans er ført bak lyset på en eller annen måte, avhengig av hvordan den nett-løsningen som driver gjesteboka fungerer, HAN vet ikke hvem det er!

Og DA kommer Hans opprørthet over å ikke få navnet på sine kritikere av meg i et litt merkelig lys......

Men det har nå virka allikevel da, denne lille kritikken av Orkanger Vel's kampanje, for selv om hærverket fortsetter, dessverre (alle er i mot hærverk), så har sannelig Hans endret adferd!

Sist nå så fikk det bare et "normalt" oppslag på vel-sida. Det er bra.
Slike ting er irritable, men blir nok dessverre ikke tatt særlig alvorlig av politiet.

Så selv om Hans enda ikke er klar til å innrømme noen overtramp, har han endret framferd. For min del holder det, det.

Nå må vi bare finne ut hvordan vi skal nå fram til "hærverkerne" og få dem også til å endre oppførsel!

Forsøkt innsendt til Søras nettdebatt av Erik Prestmo

Nå er det DU som dolker i ryggen!

Sitat fra Sør-Trøndelags nettdebatt :
"Ville snudd seg i graven 26.08.09 - 17:40
De vi i gamle dager kalte thamshavn-kailler ville snudd seg i graven over dagens thamshavnkailler. Det er en gjeng borskjemte drittunger som har fått puter sydd opp under armene. Alt det som deres forgjengere har kjempet fram har ført til at de er samfunnets vinnere på arbeidsmarkedet. Rekner en livslønn er de de store vinnerne. Men de har tydeligvis glemt sine røtter, glemt er forfedres og foreldres kamp for anerkjennelse, lønna og et godt arbeidsmiljø. Dagens thamshavn-kailler vet ikke å sette pris på det fagforening og arbeidermakt har kjempet fram. Solidaritet er noe som tilhører fortiden. Nå er det skattelette på bekostning av fellesgoder, biliig brennevin og bomfrie veier som teller.
Av: leser st"


Nå er det DU som dolker i ryggen!
Du dolker ærlige ansatte ved Thamshavn, som lever og gjør akkurat som deg : de SHOPPER, også på det politiske markedet.

Folk er ikke dummere enn at de regner ut hva som lønner seg. Hittil har det IKKE lønnet seg med FrP. 42,2% for Arbeiderpartiet ved siste valg sier det.

Men Asphjell har GLEMT røttene han! HAN har sveket de verdier som de gamle Thamshavn-kaillene sto for.

Og han har glemt at han bør ha respekt for sin egen personlig velgerbastion, ved sin oppførsel står han i fare for å tape den, da taper han også alt, for politikk er det eneste han kan og har drevet med.

Thamshavn-kaillene sto for :Ærlighet. Pålitelighet. Ordholdenhet. Samarbeid.

Inngåtte avtaler skal RESPEKTERES, ikke dolkes i ryggen, hverken av Asphjell eller deg.

Så du misunner Thamshavn-kaillene lønna?
Hva for slags yrke har du da?

Har du opplevd å stå inne i en ovn med 1000 graderen halv meter under skoene, og atmosfæren fylt av livsfarlig gass som mest sannsynlig ødelegger lungene dine?

Ikke det nei.....

Disse guttene har all rett til et godt liv, og om de prioriterer skattelette for å bedre økonomien sin, eller ønsker seg litt billigere brennevin, synes jeg ikke du skal gjøre narr av dem av den grunn.

Prøv litt skitt under neglene først....

Forsøkt innsendt til Sør-trøndelags nettdebatt den 26.08.09, så langt uten hell.....

Tove Paule kommer!

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1245464.ece

OIL trenger vel ikke å komme?

Ettersom Asphjell og Fossbakk har sveket Eggens store ide om samarbeid innen fotballen i Orkdal FULLSTENDIG, er det vel like greit at de holder seg borte?

Det må bli nesten uutholdelig å sitte i salen å få høre sine ideer og handlinger de siste ti år nedsablet som det stikk motsatte av hva man SKULLE ha gjort, dersom man ønsker framgang!

Orkanger og Gjølme bør samle seg, og ta over Orkla FK alene.

Forsøkt innsendt til Søra, uten hell.....

onsdag 26. august 2009

Fylletur med toget?

Skrekkbilder på NRK lokal i dag, Thamshavnbanen "pyntet" med ballonger(!) bannere og inne i vognene en hel gjeng med FRP-ere.

I kjent stil så det ut til at de hadde de moro og med det ryktet DEN gjengen har, sitter vi lissom med en mistanke om at det ikkke var bare KAFFE i koppene.....

Jeg påtraff for øvrig stortingskandidat Larsen, GrP på stand utenfor Domus. Han understreket STERKT at han var edru der han sto på stand, hva han nå mente med det....

Skateboardpark på Orkanger?

Sitat fra Orkanger Vel :
"Orkanger kan få skateboard-park
Nå har vi kommet ett skritt nærmere drømmen om et anlegg for skateboard (rullebrett) i Orkdal. Orkanger Vel leverte tirsdag et forprosjekt til Orkdal kommune. Prosjektet er laget av skater og arkitekt Tom Gam i +2 Arkitektkontor. Parken med rampene er foreslått plassert mellom Orklahallen og tennisbanen."


http://orkangervel.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=478&kat=92

Det er flott med planer, det er enda flottere med tiltak det blir noe av. Og Orkanger Vel skal ha takk for å gå i spissen for noe som skulle ha vært løst for over 20 år siden.

Det har forresten vært rampe(r) tidligere på Orkanger : Brødrene Røhmesmo, Mekal og Fredrik, gav tomt til en rampe nedi Jomfrudalen, den ble satt opp og fungerte også som veisperring på den tiden da striden stod om gjennomfarts-trafikk gjennom Moan ned til OTI-sentret.
(dette var før Tverradkomsten ble bygget, og dette var et viktig redskap for Mekal og bl.a. Rødli og Solem som var sterke motstandere av biltrafikk gjennom Moan [de hadde vel barn selv på den tiden.....])

Rampen sto i mange år, og ble revet for noen år siden. DEt vare en meget liten rampe, ikke tilfredsstillende etter noen behov egentlig.
Så vidt jeg minnes ble den raskt ramponert, så en kan si at i sine siste år var rampen kun et gammelt minne.

Og da kommer vi til det jeg har på hjertet :

Jeg og flere med meg hilser en slik rampe velkommen. Det er et fint tiltak og det er BRA at det kommer tilbud på Orkanger til andre enn de som vil se på eller spille fotball.

Men en slik rampe reiser spørsmål : det er kort vei til bebyggelse. Det kommer til å bli STØY, det lommer til å bli et samlingspunkt for ungdommer med hormonoverskudd, det kan bli et hang-out for den uorganiserte ungdommen (det er vel stort sett hensikten tror jeg) og dermed kan det bli et mål for mere ramponering av rampen (og det utført av Rampen!!!)(sic)!
Om man tar med støynivå i betraktningen, kunne det muligens være smart å legge en slik rampe ute ved elva, der det nå snart er fullbygd av industri og næringsliv, det er noen småplasser der som ikke brukes til annet, bak transportsentralen.....


Og da er spørsmålet: hvem skal DRIVE dette tiltaket?
Skal denne rampen finansieres og ha påmalt Orkanger Vel's logo?
Er iniativtakerne mentalt og finansielt forberedt, dersom det er Orkanger Vel som skal finansiere, på å bære kostnadene til reparasjoner?

Kommer Orkanger Vel i så fall til å reparere og holde kjeft, eller blir dette også et Flaggskip-tiltak, hvor ungdommen bli møtt med kjefting, uthenging i avisa og politianmeldelser så snart de tar anlegget i bruk?

Alle må nå snart innse at Ting Lett Ødelegges, når de brukes av Frisk Ungdom!
Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid bli.

Ofte skjer det som oppfattes som hærverk av de gamle og satte i pur livsutfoldelse, ofte er det uhell, og ofte er det slik at er noe først gått i stykker og det ikke straks blir reparert, så ødelegges resten også, ganske raskt.

Er i så fall Orkanger Vel forberedt på det, om de skal være økonomisk innvolvert?

Dette er et flott tiltak, det er et ypperlig tiltak, dersom det blir finansiert og drevet og ikke minst reparert og vedlikeholdt av teknisk etat.

Det er en trist skandale, dersom vi skal få en gjentakelse av flausen rundt Hermetikken, hvor vi med George Orwell kan si med en liten vri "alle innbyggere er like, men noen innbyggere er likere enn andre" (Animal Farm).

Dersom det skal brukes flere hundre tusen på å bygge et anlegg, hvor de som er interessert, nemlig SKEITERNE, (som som oftest står for ganske andre verdier enn Orkanger Vel's leder), ikke skal få slippe til, og hvor det blir reist forslag om overvåking av anlegget med vektere og med jevnlige politianmeldelser, så tror jeg nesten vi heller skal spare pengene og si rett ut at ungdommen gir vi bare faen i!

Ja til Skeiterpark på Orkanger.
Ja til kommunal eierskap, drift og vedlikehold for anlegget.
Ja til å plassere det utenfor støysonen til naboer.

Og ikke minst JA til å trekke inn ungdommen direkte i prosjektet, slik at man får EIERSKAP til det, og ikke ser det som et fremmedelement, noe som eies av voksne, og et irritasjonsmoment og mål for å ventilere frustrasjon på andre områder.....

tirsdag 25. august 2009

Jeg skjemmes jeg og!

Fra Sør-Trøndelag:
"skjemmes 25.08.09 - 14:18
Jeg skjemmes over å høre at en ekte ørbøgg oppfordrer til å stemme Frp. Skam deg Prestmo. Du har virket som en relativt samfunnsopplyst borger hittil, men å stemme Frp er en stemme til et kaldere, egoistisk samfunn. Har du så lite vidsyn at grendastriden i Orkdal avgjør hvilket parti du skal stemme ved stortingsvalget?"


Stemmer ikke på Asphjell! Ikke tale om!

Jeg kommer ALDRI til å stemme på ei liste der Asphjell står en gang til - resten av livet.

En stemme på Asphjell er en stemme på et kaldt samfunn der kontakter og nettverk er det eneste som teller.
Det er en stemme på et samfunn der de sterkeste rår, de med best kontakter.
Det er en stemme på et samfunn der man balanserer farlig nær grensen til korrupsjon og hvor man stempler avtaler som hemmelige, i redsel for at det skal komme fram økonomisk snusk?


Jeg kommer aldri til å stemme arbeiderpartiet så lenge man ikke er i stand til å rydde opp i uhumskhetene.

Arbeiderpartiet er ikke lenger et parti for arbeidsfolk. Det er et parti for broilere, karrierepolitikere og spyttslikkere. Dessverre.

Det er nødvendig å rydde rekkene, det skjer best i en langvarig periode i opposisjon, hvor partiet kan bli kvitt dauflesket!

mandag 24. august 2009

Sikring!

Fra Sør-Trøndelag :
"Sikring 21.08.09 - 23:13
Jeg ser at en "Som ogsaa er opptatt av sikkerhet" hevder at det er veieier som er ansvarlig for sikring hvor jernbane krysser veg. Den gangen Thamshavnbanen var operativ var det to steder hvor det var bomvakter som sperret vegen hver gang det kom et tog.. Den ene var like soer for Fannrem stasjon, den andre var ved Gjoeloeyen. Jeg vet ikke hvem som betalte disse bomvaktene, men hvis det er slik som "Ogsaa opptatt av sikkerhet " hevder, at det er felles regler for dette over hele verden, saa maa vel den samme instans ( Thamshavnbanen eller veieier) soerge for den samme sikring i dag ogsaa.
Av: Ottar Roenning "


Du har helt rett Ottar!

Dvs det var hele 3 krysningspunkter for vei som var sikret med bemannet bom.
Den ved Fannrem stasjon har jo selvsagt vi på Orkanger sørget for å glemme for lenge siden!


Men de to lenger nede, ved Gjøløyen og nede ved nedkjørselen til Thamshavn stasjon inne ved Thamshavn - de var bemannet. Legg merke til at det fremdeles står hus ved alle disse stedene, nær ved banen! Der bodde bomvaktene, tett på, slik at de rakk å løpe ut og åpne bommen når toget kom i full fart!!

Ved Thamshavn bodde min moromor og morfar, morfar hadde jobben først, når han ble uføretrygdet som følge av hjerte-lidelse, fikk mormor overta jobben, slik at de hadde en plass å bo...... De var ansatt på Salvesen & Thams Communications Aktieselskab, jeg er sikker jeg kjenner en kar som har berget dokumentene og kan legge fram detaljer....

Et rimelig krav ville være å ansette henholdsvis fannremsbygg og orkangerbygg, fast for å ta bolig og gjenopprette bomvakta - det skal jo være historisk korrekt må vite! Og i tillegg konduktør med rødt flagg, for sikkerhets skyld!

Veieier hadde ingenting med dette å gjøre, dette var det banen aleine som sto for, men DET faktum passer det selvsagt å underslå i vårt århundre!
Tilhengere av rettstaten er bare tilhengere så lenge de kan tilpasse terrenget til kartet sitt!

Lakse-elva Orkla truet

"Lakse-elva Orkla truet
Forurensing fra de nedlagte gruvene på Løkken Verk truer lakse-elva Orkla. Det er statens ansvar å rydde opp og regninga blir trolig på 400 millioner kroner."


Fra Sør-Trøndelag :
http://www.avisa-st.no/incoming/article1244139.ece

"Ifølge Arne L. Haugen kjøres følgende prosess i saken:
"Nå har SFT stilt sine krav overfor Nærings - og handelsdepartementet. Departementet har gitt Bergvesenet, som fagetat, et meget klart og tydelig oppdragsbrev med krav om utredning av ulike alternative løsninger for å håndtere forurensingene, bl.a. renseanlegg. Bergvesenet er pålagt jevnlig rapportering til Departementet om sin fremdrift. Forslag til løsninger skal foreligge i løpet av høsten. Dette skal på høring til kommunene og andre relevante instanser før Departementet fremmer sitt forslag til hvordan forurensingene på Løkken skal løses. Før alle fakta ligger på bordet finner jeg det imidlertid hensiktsløst å fabulere over hvilke tiltak som bør prioriteres. Det eneste som synes sikkert er at å løse forurensingsproblemene på Løkken på permanent basis, det vil bli kostnadskrevende, og de kostnadene må staten ta."


Dette er uten sammenligning den største miljøtrusselen i hele orkladalsføret. Det er et av de største miljø-problemene i hele Trøndelag. Kommer dette ut av kontroll, er Orkla ferdig som fiskeelv!

Vi som bor i dalen og som har lest historien vår, vet at dette var et fryktelig problem i gamle dager og at det ble ført rettsaker på 1920-tallet. Den gang vant Orkla. Men det ble bygget en ledning som førte gruvevannet nedover til Thamshavn, hvor gifta ble ledet rett ut i fjorden, urenset......

Men fjorden er selvsagt stor nok til å ta imot, det er ikke det, problemet ble lokalt utenfor Thamshavn, der er store mengder kobber og svovelforurenset slam deponert på fjordbunnen. I dette slammet utvikles en gass, en dødelig giftgass, som oppløst i vann blir tyngre enn sjøvann og som ligger som et dødelig gift-teppe på fjordbunnen.

Lokale fiskere kjente godt til dette, i min ungdom, luktet det fryktelig av råtne egg, av dregg og dreggtau om du ankra opp utenfor Thamshavnkaia for å fiske. Og lukt av råtne egg, det er et sikkert tegn på at denne gassen finnes oppløst i sjøvannet på bunnen i store mengder.

Nå står vi fare for å få dette stoffet rett ut i Raudbekken, og dermed urenset rett ut i elva. Da dør laks, ørret og smolt, elva er rasert for lang, lang tid.

Orkla hadde et opplegg på å bruke selve gruven som behandlingsstasjon, slik at når vannet rant ut etter i ha gått gjennom gruva, skulle det være rent. Nå ser det ut til at kapasiteten er sprengt, og at forurensing kommer ut i elva i økende mengder.

Avisartikkelen vi pekte på over her, forteller oss at ansvaret og prislappen nå hviler hos staten, etter at Orkla ASA (Orkla Borregård, som det het på Heyerdals tid) på en snedig måte først solgte seg ned til Autokompo, og deretter trakk seg ut, for å fjerne og pulverisere ansvaret for denne potensielle miljøskandalen.

Staten skal betale. Staten har mye penger. men staten det er deg og meg. Statens penger kunne feks med fordel heller ha vært benyttet til å bygge en moderne og bred vei til Løkken og Meldal.....

Orkla ASA er et av Norges mektigste og økonomisk sterkeste selskap. Dets røtter er i dalføret, gruva, jernbanen, Smelteverket på Thamshavn, Orkla Exolon Co, Smelteverket Thamshavn.

Orkla har solgt seg ut, og står i praksis uten særlige økonomiske interesser og ansvar i dalføret. De har tatt med seg penga og stukket til Børsen.

Det bør ikke være så lettvinnt å løpe fra et økonomisk ansvar for en foruresingskatastrofe som kan prege dalføret - og oss - i tusen år! Det burde, i en rettferdig verden, være mulig å få dratt dem for retten og pålegge dem å betale for det oppryddingen koster, for Orkla ASA har mer enn god råd til å gjøre det.

Det er flere måter å angripe denne saken på. En måte, som ikke ser ut til å ha vært oppe, er å lære av gamle dager :

Gjenoppvekk den gamle rørledningen ned til Thamshavn, send det forurensede gruvevannet ned dit. Man kjenner kjemisk analyse på vannet fra gruva. Forurensingen består av verdifulle materialer. I gamle dager gikk gruvevannet rett i sjøen, det kan vi forandre på i dag.
Forurensningene kan fjernes med moderne teknikk, elektrolyse eller andre metoder som var ukjente for 70 - 80 år siden. Man kunne legge opp til et pilot-prosjekt, for dette er problemer som går igjen alle steder der det ligger nedlagte gruver. Det kunne bli en bit av regjeringens "månelandingsprojekt".

Da ville en sitte igjen med verdifulle, og nesten teknisk rene tungmetaller, og litt sølv og gull, pluss svovel. Rent vann ville gå i fjorden. Vi ville ha lært noe og sitte på kunnskap, teknikk og tekniske løsninger som kan selges - i en verden med material-mangel og økende avfallsberg av alle typer.


Dersom den rød-grønne regjeringa ikke har tenkt å gjøre noe med denne saken, mens det ennå er tid, og mens de ennå sitter med nøklene til regjeringskontorene, så fortjener denne regjeringa å falle bare på denne ene saken!

søndag 23. august 2009

Hærverk enda en gang

Sitat Orkanger Vel :
"Hærverk enda en gang
Natt til søndag ble enda en av Orkanger Vels benker i Orkdalsveien ramponert."

Dette er selvsagt trist. Og for å avskjære en selvanmeldelseskampanje : tilbudet står åpent for at foreldre som føler sine barn uthengt av Orkanger Vel, kan legge inn kommentar ved å klikke på lenka under dette innlegget merket "kommentar"; der kan de svare på det enkle spørsmålet nederst i dette innlegget.

Det som står klarere og klarere er at Hans Kringstad har blitt våre dagers "Maratonmann". Han er den som en del Orkdals-ungdom forbinder med negative anklager, utrettferdige anklager og ubehagelige henvendelser hjemme, enten de nå har gjort noe eller ikke.

Lik det eller labli, men ungdommen har alltid visst å ta igjen for slikt.

Så lenge man er ung nok, har man ikke annen måte,enn å ty til feks slike midler, og å sinnet sitt gå ut over døde ting.

I mine unge dager hadde vi også slike "buzybodies", slike som alltid skulle legge seg etter de unge. Alltid var det klager, alltid var det en av oss, og aldri var det deres egne.....

Vi tok igjen. I en uskyldig og mere fattigslig tid hadde vi ingen fine BENKER å ramponere. Men det fantes andre metoder : småstein på vinduet, snøball på vinduet. Små nålestikk som alltid fikk det forventede resultat : ut kom en illsint gubbe, rød i trynet og han sprang!

Han sprang og sprang. Etter oss. Vi var i toppform og formen ble bare bedre og bedre, riktig kanalisert, kunne flere av oss ha blitt idrettsfolk - før røyken tok oss. Og festliv i Samfunnshuset, med svartkopper ved bordene, Gaba som sov og røyken tett under taket.....

Men mannen fortsatte og springe. Generasjon etter generasjon. Og rødere og rødere i toppen ble han. Det så aldri ut til at formen HANS ble bedre.
Mange år senere kom jeg på historien og døpte ham i mitt stille sinn for "Maraton-mannen". Noe senere fikk jeg høre at han hadde fått et hjerteinfarkt og var blitt lagt i grav. Jeg vet ikke om det skjedde i springmarsj............

Men det som minner om denne situasjonen er vår Hansemann, han løper ikke, han skriver og skriver.

Og blir sintere og sintere. Han har lært NOE ser det ut til: denne gangen retter han ikke direkte anklager mot navngitte eller gjenkjennelige personer, selv om vi som kjenner han gjetter at det ligger ytterst på tungespissen. Og forhåpentligvis holder han seg denne gangen for god til å plage mødrene til enkelte, uten å ha bevis.....

Men det er all grunn til å tro at disse som gjør disse hærverkene, gjør det med velberådd hu, fordi de vet at SLIK skal de få Hans sint, slik kan de ta igjen, maktesløse som de ellers antakelig føler seg.

Og slik kommer det til å skje igjen. Fortsetter det lenge nok, kommer de til å ta igjen, generasjon etter generasjon. Hans tenner lett han.

For Orkanger Vel er ikke dette en holdbar og farbar vei. Noen må løfte denne saken av Hans Kringstad's skuldre og ta over styringen.

Det GÅR an å snakke med ungdommene! Det går an å snakke med foreldrene også, om man tar kontakt med spørsmål, høflige spørsmål, i stedet for tabloid-pressens etterforskningsmetoder og truende påstander........

Det går an å finne løsninger. Det går an å trekke ungdommen MED seg, selv de som ikke er helter og spiller fotball. Klarer man å trekke ungdommene med, er vi sikret at både Hermetikken og benker og andre saker får stå i fred.

Hans kan ikke gjøre DET, det toget har gått. For Orkanger Vel betyr det at dersom de skal ha benker stående ute, må andre personer nå ta grep og ta tøylene i Vel'ets navn. For Vel'et er ikke tjent med å ligge i krig med Orkangers fremtid.

Båtklubben Terna gjorde det på en fin måte i sin tid.
Kloke karer fra Ner-øra, menn lang fartstid i AUF, Njardar, OIF og Arbeiderpartiet trakk kursen og etablerte en ungdomsgruppe. Det er kanskje på sin plass å hedre minnet til Hegglund blant flere, som la ned en voldsom dugnadsinnsats for å få bygget anlegget nede i grova-fjæra, han blant flere sto i spissen her.

Man etablerte en ungdoms-gruppe som fikk ansvar, tillit og bl.a. oppgave med vakthold og med skikkelige arbeidsoppgaver ved båtopplaget, vintervakthold og annet praktisk arbeid.

Ta en prat med disse tidligere ungdommene, nå er de blitt voksne, men de husker nok hva som foregikk før i tiden. Kanskje har de en og annen anekdote om små-rampestreker også fra tiden FØR ungdomsgruppa!

Nå er alle gjenstander med Orkanger Vel's bumerke et mål for irriterte personer, ser det ut til.
Slik kan vi ikke ha det. (Disse linjene er IKKE skrevet til forsvar for de som har ramponert enda en benk).


Men av og til er det slik at det svir verre med ORD enn om en trebenk er sparket i stykker.

Derfor bør ballen legges død - det er til fordel for alle parter. Ta kontakt, SNAKK sammen, men la noen andre stå for snakkingen enn tidligere i sommer, for det har rett og slett virket mot sin hensikt.

Så var det spørsmålet til slutt :

Var deres barn hjemme natt til søndag, slik at det er utenfor mistanke for å ha begått hærverk i Orkdalsveien?
 
Blogglisten