mandag 24. august 2009

Lakse-elva Orkla truet

"Lakse-elva Orkla truet
Forurensing fra de nedlagte gruvene på Løkken Verk truer lakse-elva Orkla. Det er statens ansvar å rydde opp og regninga blir trolig på 400 millioner kroner."


Fra Sør-Trøndelag :
http://www.avisa-st.no/incoming/article1244139.ece

"Ifølge Arne L. Haugen kjøres følgende prosess i saken:
"Nå har SFT stilt sine krav overfor Nærings - og handelsdepartementet. Departementet har gitt Bergvesenet, som fagetat, et meget klart og tydelig oppdragsbrev med krav om utredning av ulike alternative løsninger for å håndtere forurensingene, bl.a. renseanlegg. Bergvesenet er pålagt jevnlig rapportering til Departementet om sin fremdrift. Forslag til løsninger skal foreligge i løpet av høsten. Dette skal på høring til kommunene og andre relevante instanser før Departementet fremmer sitt forslag til hvordan forurensingene på Løkken skal løses. Før alle fakta ligger på bordet finner jeg det imidlertid hensiktsløst å fabulere over hvilke tiltak som bør prioriteres. Det eneste som synes sikkert er at å løse forurensingsproblemene på Løkken på permanent basis, det vil bli kostnadskrevende, og de kostnadene må staten ta."


Dette er uten sammenligning den største miljøtrusselen i hele orkladalsføret. Det er et av de største miljø-problemene i hele Trøndelag. Kommer dette ut av kontroll, er Orkla ferdig som fiskeelv!

Vi som bor i dalen og som har lest historien vår, vet at dette var et fryktelig problem i gamle dager og at det ble ført rettsaker på 1920-tallet. Den gang vant Orkla. Men det ble bygget en ledning som førte gruvevannet nedover til Thamshavn, hvor gifta ble ledet rett ut i fjorden, urenset......

Men fjorden er selvsagt stor nok til å ta imot, det er ikke det, problemet ble lokalt utenfor Thamshavn, der er store mengder kobber og svovelforurenset slam deponert på fjordbunnen. I dette slammet utvikles en gass, en dødelig giftgass, som oppløst i vann blir tyngre enn sjøvann og som ligger som et dødelig gift-teppe på fjordbunnen.

Lokale fiskere kjente godt til dette, i min ungdom, luktet det fryktelig av råtne egg, av dregg og dreggtau om du ankra opp utenfor Thamshavnkaia for å fiske. Og lukt av råtne egg, det er et sikkert tegn på at denne gassen finnes oppløst i sjøvannet på bunnen i store mengder.

Nå står vi fare for å få dette stoffet rett ut i Raudbekken, og dermed urenset rett ut i elva. Da dør laks, ørret og smolt, elva er rasert for lang, lang tid.

Orkla hadde et opplegg på å bruke selve gruven som behandlingsstasjon, slik at når vannet rant ut etter i ha gått gjennom gruva, skulle det være rent. Nå ser det ut til at kapasiteten er sprengt, og at forurensing kommer ut i elva i økende mengder.

Avisartikkelen vi pekte på over her, forteller oss at ansvaret og prislappen nå hviler hos staten, etter at Orkla ASA (Orkla Borregård, som det het på Heyerdals tid) på en snedig måte først solgte seg ned til Autokompo, og deretter trakk seg ut, for å fjerne og pulverisere ansvaret for denne potensielle miljøskandalen.

Staten skal betale. Staten har mye penger. men staten det er deg og meg. Statens penger kunne feks med fordel heller ha vært benyttet til å bygge en moderne og bred vei til Løkken og Meldal.....

Orkla ASA er et av Norges mektigste og økonomisk sterkeste selskap. Dets røtter er i dalføret, gruva, jernbanen, Smelteverket på Thamshavn, Orkla Exolon Co, Smelteverket Thamshavn.

Orkla har solgt seg ut, og står i praksis uten særlige økonomiske interesser og ansvar i dalføret. De har tatt med seg penga og stukket til Børsen.

Det bør ikke være så lettvinnt å løpe fra et økonomisk ansvar for en foruresingskatastrofe som kan prege dalføret - og oss - i tusen år! Det burde, i en rettferdig verden, være mulig å få dratt dem for retten og pålegge dem å betale for det oppryddingen koster, for Orkla ASA har mer enn god råd til å gjøre det.

Det er flere måter å angripe denne saken på. En måte, som ikke ser ut til å ha vært oppe, er å lære av gamle dager :

Gjenoppvekk den gamle rørledningen ned til Thamshavn, send det forurensede gruvevannet ned dit. Man kjenner kjemisk analyse på vannet fra gruva. Forurensingen består av verdifulle materialer. I gamle dager gikk gruvevannet rett i sjøen, det kan vi forandre på i dag.
Forurensningene kan fjernes med moderne teknikk, elektrolyse eller andre metoder som var ukjente for 70 - 80 år siden. Man kunne legge opp til et pilot-prosjekt, for dette er problemer som går igjen alle steder der det ligger nedlagte gruver. Det kunne bli en bit av regjeringens "månelandingsprojekt".

Da ville en sitte igjen med verdifulle, og nesten teknisk rene tungmetaller, og litt sølv og gull, pluss svovel. Rent vann ville gå i fjorden. Vi ville ha lært noe og sitte på kunnskap, teknikk og tekniske løsninger som kan selges - i en verden med material-mangel og økende avfallsberg av alle typer.


Dersom den rød-grønne regjeringa ikke har tenkt å gjøre noe med denne saken, mens det ennå er tid, og mens de ennå sitter med nøklene til regjeringskontorene, så fortjener denne regjeringa å falle bare på denne ene saken!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten