lørdag 29. august 2009

Fest i Hermetikken!

Sitat Orkanger Vel:
"Vil ha fest i Hermetikken også i 2010
Orkanger Vel ønsker å arrangere fest i Hermetikken også ved åpninga av Orkanger-dagene neste år. Det vedtok styret enstemmig etter en lang diskusjon tirsdag.Viktigste argument mot fest: Påstander om at festen fører med seg hærverk og bråk.Viktigste argument for fest: Den er allerede en tradisjon. Folk vil ha den."


Det er vel bare å ta til etteretning - jeg har ingenting mot at folk arrangerer en fest.

Men som tidligere sagt: dette skaper PRESEDENS, og det kommer hvert år akkurat på den tiden da et nytt konfirmant-kull springer ut! Ny-konfirmantene har ofte behov for å arrangere fest i litt sikre omgivelser, møtet med trøndersk festkultur har ofte vært tøft for mange.

Når gamlingene viser fram hvert eneste år at det er OK å sitte nede i Hermetikken å drikke og rølpe (det er slett ikke alle av gamlingene som har noen oppførsel å skryte av heller, når alkoholen går inn), når de voksne sitter der og knuser glass og ødelegger stoler, er det kanskje ikke så rart at den oppvoksende slekt mener og tror at det er slik det skal gjøres.

Rett og slett, vi får den ungdomsflokken vi fortjener!

Derfor, når nå Orkanger Vel har vedtatt dette, så må de trekke konsekvensen av vedtaket. Leder Kringstad sier det ble 19000 i overskudd i fjor.

Det er et forhastet regnskap, det ble muligens 19000 i overskudd, men det var før FRADRAG for slitasje!

For vedtaket VIL medføre uorganisert festing i hermetikken til neste år også, som i år, og som i fjor og året før det igjen.

Legg vekt på UORGANISERT her! For det er ikke nødvendigvis slik at noen planlegger slike fester på halvårsvis i forveien, ungdommene bruker SMS og er i stand til å innfinne seg i løpet av en halv time.

Derfor må styret i Orkanger Vel ta inn over seg at man må sette av penger fra forrige års overskudd, 19000 kroner, til å dekke forventet slitasje det kommende åt.
Kall det gjerne hærverk. Men det er slikt som skjer, når unge jenter og gutter samles!

"Alle" veit jo at det er slik; guttene skal tøffe seg og vise seg, jentene skal liksom bli imponert over litt neanderthal-virksomhet. Slik har det alltide vært, og slik vil det antakelig alltid bli.

Det som kommer i veien da av benker, søppelspann og verandagulv(!) har lett for å få noen merker.
Det vet vi, og det må styret i OV ta inn over seg og sette av penger til.

Det for unngå å komme i samme pinible situasjon i forhold til dalens unge som i år, og at OV's merke blir som en rød klut for ungdommene, som bare innviterer til mere ødeleggelser, slik som nå.

Situasjonen er nå slik at ungdomskullet føler seg forvist fra Hermetikken, uansett hvilket ærend de har, det gjelder store deler av ungdomskullet.
Det er synd, men de lar være å dra dit for å bade, og lar irritasjonen ta andre utløp. Deler av ungdomskullet mener at Orkanger Vel er ute etter dem, og det må da sies å være synd og skam for ei Vel-forening!

Det er opp til styret i Orkanger Vel, som har gått inn på dette vedtaket med åpne øyne, på tross av at man må regne med fortsatte ødeleggelser av et NYTT UNGDOMSKULL til neste år, å legge forholdene til rette, slik at man møter problemet på en annen måte enn hittil i år.

Det vil ikke være snakk om store utgifter, det er nok mere snakk om stor irritasjon.

Da gjelder det å geberde seg slik at striden AVTAR, og ikke trappes opp.
Klarer man det, kan man få hjelp fra ungdomskullet.

Men da nytter det ikke å kreve at de unge skal opptre som ANGIVERE, ingenting er mere foraktelig i en ungdomsflokk en den som sladrer til voksne!

De voksne i Orkanger Vel har da vel ikke glemt slike selvfølgelige ting som dette?
Det er da vel ikke SÅ lenge siden de var unge selv?

Lykke til til neste år, håper uansett på det beste for alle parter, optimist må man være!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten