lørdag 12. september 2009

Ikke glem Monir!

Ikke glem vår asylant, far til 2 små Orkangerbøgg og familiemann, Monir!

Vi står muligens foran et politisk "jordskjelv", det kan bli regjering med ny kvinnelig statsminister om kort tid!

Det vil forandre norsk politikk på mange måter, også asylpolitikken. Det er helt sikkert stor oppslutning i folket om en innstramming, om vi ikke passer på, blir Erna Solbergs ord til virkelighet : "trondheim (eller en hvilken som helst annen norsk by) kan bli den største byen i Somalia....."

Men! man kan ikke se alt i sort-hvitt. Det vil alltid finnes unntak som bekrefter den regelen politikerne strever med å stadfeste.

Det vil alltid være slik at det finnes menneskelige hensyn, det vil finnes internasjonale avtaler og det vil finnes kvoteflyktninger godkjent av FN som Norge er forpliktet til å ta vare på, Erna eller Siv - eller Jens, for den del, spiller ingen rolle.

I vårt lokale tilfelle er det hensynet til norskfødte barn, norske statsborgere, som er det overgripende argument i saken.

I henhold til FN's Menneskerettærklæringer, og FN's Barnekonvensjon, som Norge begge har undertegnet og ratifisert, og således gjort til Norsk Lov, har ikke den norske staten anledning til å frata norske barn deres foreldre. Staten har heller ikke lov å splitte utenlandske familier, slik at barna blir fratatt en av sine foreldre. Det er faktisk gjeldende norsk lov.

UDI og UNE som er de organer som steller med dette, og som politikeren skyter seg inn under, når de ikke ønsker å ta et standpunkt, forsøker å late som om dette regelverket ikke eksisterer. Det er faktisk et brudd på norsk lov, og er som sådan selvfølgelig ulovlig.

Monir og hans kone har kontakt med et nettverk med base bl.a. i Trondheim - Barnestemmene og samarbeider tett med Amnesty International og organisasjonen på Menneskerettighetshuset i Trondheim. Deres mentor, hjelper og rettleder er Bernt Hauge.

Bloggen "Innsikt og Kommentarer" er reservert og forbeholdt opplysninger og dokumentasjon av Monir's sak og en lang rekke tilsvarende og lignende saker.

Se lenka under her:
http://innsikt-og-kommentarer.blogspot.com/

Dette er en sak - eller rettere en lang rekke saker landet rundt, som det vil bli stilt mere fokus på i tiden som kommer, regjeringsskifte eller ikke regjeringsskifte.

Dersom vi får en blå-mørkeblå regjering, vil slike saker skape STØRRE problemer enn for den sittende regjering, som for en stor del har lykkes å feie sakene under teppetm, så langt.

Blir nåværende regjering sittende, skal de ikke lenger få feie sakene under teppet!

Blir det regjeringsskifte, vil vi finne en opposisjon som er mer enn glade for å finne enkle og gode saker å grille de mørkeblå på.

Barnestemmene, og deres nettverk har derfor på ingen måte gitt opp kampen, tvert i mot, man ser i fortsettelsen store muligheter, og har på ingen måte tenkt å legge inn årene før denne saken er ført fram til en rettferdig seier!

Godt valg og rettferdighet for BARNA, det må bli et krav alle kan slutte opp om!

Erik Prestmo

torsdag 10. september 2009

Avholdsfolket er ute og lufter seg!

I en diskusjon som fulgte artikkelen om fleinsopp-plukking på Orkanger, ser det ut til at avholdsfolket tror de har funnet et sted de kan få flere tilhengere.

Så nå går DERES diskusjon ut på noe i nærheten av " skjit i fleinsoppen, det er ALKOHOLEN som er farlig!"

Sist ute er et innlegg fra Andrea:

"Du har virkelig ikke peiling.. 10.09.09 - 11:42
Kjære Xxxx Xxxxxx..

Forskning gjennom MANGE år viser av jo mer alkohol som er tilgjengelig, jo større blir forbruket! Ta f.eks. Danmark og Tyskland, hvor man får kjøpt alkohol på butikker og bensinstasjoner.. Hver 4 eller 5 innbygger har skader på grunn av alkoholen. Tyskland og Danmark ligger på toppen på listen over land der skrumplever er mest utbredt. Reiser du til Danmark, ser du få som er fulle.. Det er fordi de drikker mindre, men oftere! I Tyskland starter mange dagen med en dram. Da jeg og venninnene var på jentetur til syden, var det mengder av sprit som møtte oss på hver eneste lille butikk vi var innom. Og du kan tro vi hamstret! Hva får deg til å tro at det kommer til å bli annerledes i Norge, dersom en mer liberal alkoholpolitikk blir innført?
Av: Andrea Evjen "


Hei Andrea, artig at du bruker navn!

Men du må LESE hva jeg skriver.

JEG har ikke gjort meg til talsmann for sprit på Super'n DET er noen i FrP det! Og JEG er ikke DER!

Jeg snakker om Polet, og tro du meg, JEG vet mye mer om drikkeskikken i Orkdal før og etter Polet kom, enn både DU og ALLE venninene dine!

Alt det andre du snakker om er barnelærdom.

Det eneste vellykede alkoholpolitiske tiltaket i Kongeriket, NOENSINNE, var at det ble vanlig å kjøpe bil, ta fører-kort, og FÅ VEKK alt pratet rundt lunsjbordene om "hvordan unngå å bli fratatt førerkortet, når du har tatt en dram"!

Jeg vet mer om dette også enn deg og alle venninene dine......

Til slutt vil jeg bare føye til at det er synd at avholdsfolket skal bidra til å SENKE årvåkeneheten mht denne fleinsoppen!

I den aktuelle diskusjonen har vi sett ungdommer som gir uttrykk for at det er OK å bruke sopp!

For ett enkelt-individ, vil bruk av sopp, spesielt hvis man ikke har peiling og roter det til med "vanlig" giftsopp i tillegg, være bortimot 1000 ganger farligere enn alle typer alkohol som finnes på markedet.

I STORE systemer, feks i Norge, eller i Tyskland eller Frankrike, har avholdsfanatikerne rett, alkohol, og overforbruk av alkohol er et samfunnsmessig kjempeproblem og et helseproblem av voldsomme dimensjoner.

Men for enkeltinbdividet? Valg mellom sopp og alkohol? NO CONTEST!

Ellers er ideen om totalavholdsskap dau, steindau som ei tørr sild på berget. Dere kan drømme om det, det kommer aldri til å skje.

Og jeg tar meg ei halv flaske øl, en konjakk eller aller helst en liten whisky før leggetid, og kommer til å fortsette med det. Det gjør bare godt det.

Det er feks mange ganger bedre å ta en liten dram for å døyve muskelsmerter, enn å knaske lykkepiller som Bondevik!

Tall-tull i Sør-Trøndelag!

Sør-Trøndelag hevder implisitt i en avisoverskrift om veiutbygging, at 30 mennesker mister livet på RV 714 i året :

Høyre har et valgkamputspill hvor en slår til lyd for bomveifinansiering for å få utbygget RV714 raskt. Og påstår at man skal redde 300 liv på denneveistrekningen i løpet av ti år!

Her er det noen som har regnet FEIL!

Jeg støtter tanken om at en rask veiutbygging må komme, men mener prinsipielt at det er en STATLIG oppgave, for vei er felleseie for oss alle!

Men regnestykket? Dersom man er like dårlige på økonomi som på skaderegnskap, er jeg redd for at dette (som vanlig) er bare propaganda og laust prat fra Høyre!

NÅR døde de 30 stykker pr ÅR på denne veistrekningen?

Det holder ikke med en enkelt "freak-accident" hvor tre - fire mennesker drar tallene i været på ett enkelt år - her må man ha dokumenterte tall!

Vi har nå ca 275 dødsfall i trafikken pr år for hele Norge, med litt usikkerhet betyr det ca 2700 - 2800 dødsfall i løpet av en ti-årsperiode i trafikken for hele landet. (tallene kommer til å bli lavere, slik at totalen blir lavere, det BLIR litt bedre veier, det blir solgt betydelig bedre biler, tiltak mot kjøring i ruset tilstand blit litt bedre, bla.a. kan man nå sile ut tablettmisbrukere i tillegg til alkohol)

Hevder Høyre at hele 10% av alle trafikkdødsfall i Norge finner sted på denne ene veistrekningen - RV 714?

Det er i så fall nytt for meg.

Jeg ville tro at sannheten er nærmere 1% (det er alt for mye det også på en enkelt veistrekning, så UTBYGGING støttes!) og da blir sammenlagt-tallet næremer 30 dødsfall på ti år, det er langt fra det og til den "sexy" overskriften Sør-Trøndelag har laget her!

Høyre må lære seg at skal man beholde troverdighet, må man omgåes tall på en seriøs måte.

Sør-Trøndelag må lære seg å se på alle VALGKAMP-UTSPILL med en stor dose skepsis. Skrekk og gru om DISSE menneskene skal styre landet!

Bilbelte? gamle og nye sannheter

Det har vakt en viss røre i lokalavisa over at man kan ha motforestillineger mot den tiltagende skatteinnkrevingen som foregår i våre lokalsamfunn , i veisoner med nedsatt hastighet, hvor man benytter det eksisterende bibeltepåbudet som unnskyldning for å skrive ut gebyrer med 16-tinders gaffel :

Enkelte påstår til og med at å unnlate å kreve inn gebyr vil føre til anarki!!!


Det blir neppe anarki av å la være å bruke bilbeltet!

Tvert i mot - bilbelte er et PERSONLIG sikkerhetstilak, som bør være staten uvedkommende.

Om anarkistene lar være å bruke bilbelte, så forsvinner snart hele anarkiet, det må da alle forstå?

Poenget er at det ikke er akseptabelt å delta i en skatteinnkrevingskampanje som RAMMER URETTFERDIG!
I vårt land, med respekt for lover og regler, er det nemlig slik at man skal betale skatt etter EVNE.

Å blande sammen personlige sikkerhetstiltak med skatteinnkreving etter veien i ren landeveis-røver stil hører ingen steder hjemme!

Dessuten er det å sløse med verdifull arbeidskraft! Tenk på det neste gang du forsøker å anmelde en sak, og får til svar at saken er henlagt "pga bevisets stilling", DET betyr at man ikke har tid til å etterforske kriminelle handlinger, fordi man er travelt opptatt med å disiplinere de lovlydige borgerne!

Om du fortsatt ikke skjønner dette, FOR DETTE ER INGEN FORSVARSTALE FOR Å LA VÆRE Å BRUKE BILBELTE, jeg går inn for at så mange som mulig skal gjøre DET.

Jeg tror bare ikke på metoden med å piske folk inn til skinnet med gebyrer.

Det er dårlig pedagogikk.

God pedagogikk :

Det er å trekke fram det positive i folk det, ikke komme drassende med bøter!

Det er påbudt med bilbelte - jeg bruker det - men JEG er ikke supermenneske, som noen her i dalføret later som om de er. Så det hender jeg glemmer.....
Da hadde det vært OK å blitt MINNET PÅ, i stedet for å få ei saftig bot.

Det har skjedd noe annet siden 1972, som dere "glemmer" fullstendig: biler leveres med AIRBAG nå for tiden!

Å kjøre uten belte, men med Airbag er farlig! Veldig farlig.

Du får garantert større skader av Airbagen men uten belte i en kollisjon i 20 kmt (20 + 20), enn ved den samme kollisjonen uten både belte og bag......

Et bilbeltepåbud var en bra idse for 25 år siden. Den gang hadde man en kampanje MOT bilbelte, bl.a. fra sterkt bilinterresserte, som trakk fram vandrehistorier om mennesker som "hadde overlevd pga at de ikke brukte belte", "kommet seg ut av bil i vann / elv pga at de ikke brukte belte" osv osv.

Helt klart historier uten rot i virkelighetens verden, eller en beskrivelse av en situasjon av et tilfelle på en million.....
Men verden går videre, nærmest tenner skjærende ble bilindustrien nødt til å forske og utvikle forbedret sikkerhet i de bilene som selges I DAG. Innebygde veltebøyler og forsterkninger, knusnings-soner som fanger opp støt og knuser BILEN, i stedet for menneskene inni, ABS-bremser og AIRBAGEN.

Airbagen stiller gammel viten på hodet og ALLE advarer sterkt mot å kjøre bil utstyrt med airbag, uten å bruke belte. Designet er basert på at sjåføren SKAL sitte fastspent og fanges opp av belte, fordi airbagen eksploderer mot førers kropp og kaster ham tilbake i setet. Om ikke beltet sitter på, vil denne bakover-gående bevegelsen være kraftig nok til å påføre sjåføren alvorlig skade, alvorligere skade enn ved selve kollisjonen i lave og middels hastigheter.

Det er derfor uhyre viktig at diskusjonen og fokus flytter over på frivillig sikkerhetsarbeid hos sjåfører og passasjerer, i stedet for den situasjonen vi har nå, hvor folk flest ikke har annet å diskutere og konsentrere seg på enn størrelsen på bota og ubehaget ved at det står politi på lur, som om folk flest skulle være kriminelle....

En kald og nøktern vurdering vil vise at politiets innsaats til trafikksikkerhetens fremme er misforstått og feilslått.

Det er bl.a. DERFOR at fokus skulle komme bort fra bøter og få folks positive holdning til personlig sikkerhet fram i lyset.

Men nei da, de "gode samfunnstøtter" har ikke noe annet å fare med enn bøter, bøter og atter bøter!

Og bøter det framelsker det stikk motsatte av positiv holdning til trafikksikkerhet det.

Jeg håper for våre barns skyld at de "gode samfunnstøtter" ikke er lærere også....

Transportøkonomisk Institutt har nettopp kommet med en ny undersøkelse.

Hele 80% av de alvorligste trafikkskadene kan relateres til MØTEULYKKER. Ved at fokus ligger på fart og bilbeltebruk, med god oppbacking og propaganda fra politiet som gjerne vil beholde en relativt behagelig, lettvint og farefri arbeidssituasjon, slipper de som har ansvaret for 40 års feilslått satsing i veibyggingen unna.

Det burde ha vært vedtatt i Norsk Veiplan for over 25 år siden at alle nye norske veier skal bygges til en standard med veiskulder og midtdeler. De ville ha redusert 80% av de aller alvorligste trafikkulykkene i landet vesentlig.

Vi mangler ingen forutsetninger for å få dette til : vi har MER enn nok PLASS, vi har mer enn nok PENGER, og vi har mer enn nok KUNNSKAP.

Det eneste de skorter på er politisk vilje, den må tvinges fra av en våken opinion, som forkaster ideen om at BØTER er et brukbart virkemiddel i trafikksikkerhetens tjeneste, en opinion som er i stand til å kreve at de midler som skulle ha gått til veiutbygging ( det som i tidligere tider kaltes veiavgift, men som ble OMDØPT da spranget mellom innkrevde midler og faktisk bruk i veibygging ble for skjemmende stort....) nå omsider bevilges, selv om det er minst 25 år for seint!

Med ca 175 dødsfall i trafikken pr år som er relatert til alt for dårlig veistandard, blir det over 4000 unødvendige dødsfall det, mere enn det vi tapte under krigen! Unødvendige dødsfall, det er noe å tenke på for de etterlatte, et ansvar å ta inn over seg for flere generasjoner av byråkrater.

Det er på tide at vi utnevner denne saken til vårt århundres Månelandingsprosjekt og løser det!
For dette har tatt alt for lang tid som det er!

tirsdag 8. september 2009

Ingen vits i det som nå foregår!

Sakset fra nettdebatten i Søra :
"Noe av vitsen 08.09.09 - 14:34
Noe av vitsen med å ligge i skjul for å få tatt "verstingene" langs vegene, er vel for å få tatt dem UTEN å la de få mulighet til å slakke på gassen eller hive på seg beltet når de ser politiet. Nei de skal bare gjemme seg så mye de vil for meg. Jeg har nå mitt på det tørre. Blir man da tatt en gang, når man selv er uheldig å glemme seg bort med for høy hastighet eller uten bilbelte, får man ta det til etteretning og lære av sine feil.
Av: Egil "


Vitsen er at det ikke er noe vits!

For mer enn 40 års erfaring burde jo fortelle deg at det er nettopp "verstingene" de ikke får tatt! Tvert i mot, det er slike som deg som er "tilfeldige-verstinger"! De blir tatt. Du også.

Det er nå ca 250 dødsfall i trafikken hvert år. I følge forskere ved NTNU som har forsket på dette; i motsetning til de som bare synser, er ca 70% av dødsfallene i trafikken og de alvorlige skadene direkte forårsaket av feil vegutbygging, feil planlegging og feil oppfølging av planlagte trafikksikkerhetstiltak.

Det dere snakker om : å legge seg på lur for å ta fart (det er ett tiltak) legge seg på lut for å ta folk for belte (det er et ANNET tiltak), mobiltelefon (det er et tredje osv osv osv), altså alle de andre tiltakene man til stadighet fremhever, deler på de siste tretti prosentene!

Og det betyr kjære venn, at så lenge DERE tillater politfolk (som egentlig driver lønnskamp), politikere (som egentlig dekker til sine egne feilgrep) og byråkrater (som egentlig skjuler sin egen utilstrekkelighet), så lenge dere tillater DEM å fortsette gnålet om små fartsoverskridelser, bilbeltebruk og mobiltelefoner, så er dere også MEDSKYLDIGE i en av tidenes største dekkoperasjoner og i allefall med-ansvarlige for 175 unødvendige dødsfall i året, samt tusenvis av alvorlige og like unødvendige trafikkskader!

Fordi hver gang man disponerer folk og utstyr til en av disse SEKUNDÆR-OPPGAVENE, så tar man budsjett fra det som burde vært hovedsak og hovedfokus.

Så lenge man tillater dette bondefangeriet å fortsette : de kvalme utspillene rett før politiets ferietid hver sommer, med trusler om "massive kontroller i sommer", når alle VEIT at de skal ha ferie først og fremst, så lenge man tillater DETTE, i stedet for å fokusere på det som er sant og viktig, og bevilger penger til utbygging og oppgradering av VEI, så lenge dette skuespillet fortsetter, så forsvinner penger og innsats som i stedet skulle ha vært brukt til å redde liv!

God bedring!

søndag 6. september 2009

Hans Kringstad parkert?

Sitat Orkanger Vel :
"Slutt på vitsing med Fannrem - og litt om sopp
Styret i Orkanger Vel har drøftet den redaksjonelle linjen på hjemmesida. Flertallet mener vitsing med Fannrem ikke er klokt"

Det er en sak som er påtakelig, men som ikke blir nevnt av Hans på orkanger Vel's sider (han er jo webmaster, og styrer skuta selv!) :

Etter kritikken herfra, etter at hans i Orkanger Vel's navn iverksatte "etterforskning" og drev noe i nærheten av telefonsjikane rettet mot mødre til gutter Hans uten skikkelig dokumentasjon anklaget for hærverk (noe som burde vært overlatt politiet!!), har denne virksomheten blitt STOPPET.

Ved siste tilfelle av uhumskheter, kom det kune en nyhetsnotis, ingen "etterforskning" og ingen flere grenseoverskridende tlefonsamtaler rettet mot MØDRE.

Det er selvsagt tungt å innrømme at man har fått rettferdig kritikk, og at man har blitt vingeklippet i forhold til dette : men det er grunn til å anta at det forholder seg slik og at styret i orkanger vel omsider har grepet inn.

I så fall : VEL er det!

Så får vi bare ønske både Orkanger Vel og Hans lykke til videre i den viktige delen av det arbeidet de gjør.

Fannremsvitsene og kritikken av Asphjell, Fossbakk og deres medsammensvorne derimot, den kommer til å fortsette på denne bloggen og Orkanger-fotballen!

Thats a promise.

Orkangerhåndballen ofret av OIL_Arbeiderpartiet!

Se fotballbloggen :

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8499972716305528647&postID=3317024461729755647

Orkangerhåndballen tapte ca 20 000, mens OIL fikk et solid overskudd, ved hjelp av hemmelig samarbeid og sponsing fra Arbeiderpartiets valgkamporganisasjon.

Kollisjon ved Shell!

Sakset fra nettdebatten i Søra :
"Farlig kryss! 05.09.09 - 11:41
Heldigvis gikk det bra denne gangen i forhold til personskade, men vi har dessverre sett at det ikke alltid går bra ved ulykker i dette krysset... At ikke Prestmo har sett dette og tatt tak i det! Dette er jo en langt større risiko enn planovergansulykker på jernbanen, -)
Av: Overholder vikeplikten"


Rundkjøring!

Det er jo foreslått rundkjøring her for mange år siden. Hvorfor det ikke har blitt noe av det vet ikke jeg, men så lenge det er VEI er det mulig å gjøre noe, for bilen er fleksibel.
Prøv å få til ei rundkjøring med den gammeldagse banen og se selv hvor håpløst TOG er som fremkomstmiddel!

Men det stemmer det, dette krysset, pluss et litt lenger ned, er Orkdalens farligste trafikk-punkt, men biltrafikk det må vi ha, det er bare SV som tror vi klarer oss uten bilen og biltrafikken kan vi gjøre noe med, vi må bare få med oss Fannremsbyggen på saken.....

Og dessverre, som alltid før når et tiltak foreslåes litt for langt ned i forhold til Follo-bekken, samler mørke skyer seg over Fannremsbenken...

Bilbeltekontroll i 40-sone!

Sakset fra nettdebatten, Søra :
"VIS RESPEKT.... 04.09.09 - 23:15
Men hva i alle dager er det dere mener?? Skal vi ikke ha lover og regler her i landet. Er det da feil at lovene blir håndhevet? ER DET GREIT AT ALLE HAR SIN EGEN FORMENING OM HVA SOM ER GREIT I TRAFIKKEN ELLER IKKE?? Hvis alle hadde fulgt de lover og rettningsregler som er vedtatt av vårt storting, så hadde vi sluppet slike kontroller. Så respekter de lover som er satt, og FØLG DEM. Ikke kom med pjatt.....Er det kanskje anarki dere vil ha??
Av: Nixon "


Blir neppe anarki av å la være å bruke bilbeltet!
Tvert i mot - bilbelte er et PERSONLIG sikkerhetstilak, som bør være staten uvedkommende.Om anarkistene lar være å bruke bilbelte, så forsvinner snart hele anarkiet, det må da selv du forstå?

Poenget er at det ikke er akseptabelt å delta i en skatteinnkrevingskampanje som RAMMER URETTFERDIG!

I vårt land, med respekt for lover og regler, er det nemlig slik at man skal betale skatt etter EVNE.
Å blande sammen personlige sikkerhetstiltak med skatteinnkreving etter veien i ren landeveisrøver- stil hører ingen steder hjemme!

Dessuten er det å sløse med verdifull arbeidskraft! Tenk på det neste gang du forsøker å anmelde en sak, og får til svar at saken er henlagt "pga bevisets stilling", DET betyr at man ikke har tid til å etterforske kriminelle handlinger, fordi man er travelt opptatt med å disiplinere de lovlydige borgerne!

Om du fortsatt ikke skjønner dette, DETTE ER INGEN FORSVARSTALE FOR Å LA VÆRE Å BRUKE BILBELTE, jeg går inn for at så mange som mulig skal gjøre DET.
Jeg tror bare ikke på metoden med å piske folk inn til skinnet med gebyrer. Det er dårlig pedagogikk.


Før øvrig er det ganske interessant at du benytter "Nixon" som nick - den amerikanske politiker med minst respekt for lov og rett i moderne tid, og som ved sin politiske praksis viste at han ikke respekterte hverken landets lover, institusjoner eller det folk som valgte ham, han ble tvunget til å forlate sitt embede i vanry, foraktet av et folk forent på tvers over politiske skillelinjer.....
 
Blogglisten