torsdag 10. september 2009

Bilbelte? gamle og nye sannheter

Det har vakt en viss røre i lokalavisa over at man kan ha motforestillineger mot den tiltagende skatteinnkrevingen som foregår i våre lokalsamfunn , i veisoner med nedsatt hastighet, hvor man benytter det eksisterende bibeltepåbudet som unnskyldning for å skrive ut gebyrer med 16-tinders gaffel :

Enkelte påstår til og med at å unnlate å kreve inn gebyr vil føre til anarki!!!


Det blir neppe anarki av å la være å bruke bilbeltet!

Tvert i mot - bilbelte er et PERSONLIG sikkerhetstilak, som bør være staten uvedkommende.

Om anarkistene lar være å bruke bilbelte, så forsvinner snart hele anarkiet, det må da alle forstå?

Poenget er at det ikke er akseptabelt å delta i en skatteinnkrevingskampanje som RAMMER URETTFERDIG!
I vårt land, med respekt for lover og regler, er det nemlig slik at man skal betale skatt etter EVNE.

Å blande sammen personlige sikkerhetstiltak med skatteinnkreving etter veien i ren landeveis-røver stil hører ingen steder hjemme!

Dessuten er det å sløse med verdifull arbeidskraft! Tenk på det neste gang du forsøker å anmelde en sak, og får til svar at saken er henlagt "pga bevisets stilling", DET betyr at man ikke har tid til å etterforske kriminelle handlinger, fordi man er travelt opptatt med å disiplinere de lovlydige borgerne!

Om du fortsatt ikke skjønner dette, FOR DETTE ER INGEN FORSVARSTALE FOR Å LA VÆRE Å BRUKE BILBELTE, jeg går inn for at så mange som mulig skal gjøre DET.

Jeg tror bare ikke på metoden med å piske folk inn til skinnet med gebyrer.

Det er dårlig pedagogikk.

God pedagogikk :

Det er å trekke fram det positive i folk det, ikke komme drassende med bøter!

Det er påbudt med bilbelte - jeg bruker det - men JEG er ikke supermenneske, som noen her i dalføret later som om de er. Så det hender jeg glemmer.....
Da hadde det vært OK å blitt MINNET PÅ, i stedet for å få ei saftig bot.

Det har skjedd noe annet siden 1972, som dere "glemmer" fullstendig: biler leveres med AIRBAG nå for tiden!

Å kjøre uten belte, men med Airbag er farlig! Veldig farlig.

Du får garantert større skader av Airbagen men uten belte i en kollisjon i 20 kmt (20 + 20), enn ved den samme kollisjonen uten både belte og bag......

Et bilbeltepåbud var en bra idse for 25 år siden. Den gang hadde man en kampanje MOT bilbelte, bl.a. fra sterkt bilinterresserte, som trakk fram vandrehistorier om mennesker som "hadde overlevd pga at de ikke brukte belte", "kommet seg ut av bil i vann / elv pga at de ikke brukte belte" osv osv.

Helt klart historier uten rot i virkelighetens verden, eller en beskrivelse av en situasjon av et tilfelle på en million.....
Men verden går videre, nærmest tenner skjærende ble bilindustrien nødt til å forske og utvikle forbedret sikkerhet i de bilene som selges I DAG. Innebygde veltebøyler og forsterkninger, knusnings-soner som fanger opp støt og knuser BILEN, i stedet for menneskene inni, ABS-bremser og AIRBAGEN.

Airbagen stiller gammel viten på hodet og ALLE advarer sterkt mot å kjøre bil utstyrt med airbag, uten å bruke belte. Designet er basert på at sjåføren SKAL sitte fastspent og fanges opp av belte, fordi airbagen eksploderer mot førers kropp og kaster ham tilbake i setet. Om ikke beltet sitter på, vil denne bakover-gående bevegelsen være kraftig nok til å påføre sjåføren alvorlig skade, alvorligere skade enn ved selve kollisjonen i lave og middels hastigheter.

Det er derfor uhyre viktig at diskusjonen og fokus flytter over på frivillig sikkerhetsarbeid hos sjåfører og passasjerer, i stedet for den situasjonen vi har nå, hvor folk flest ikke har annet å diskutere og konsentrere seg på enn størrelsen på bota og ubehaget ved at det står politi på lur, som om folk flest skulle være kriminelle....

En kald og nøktern vurdering vil vise at politiets innsaats til trafikksikkerhetens fremme er misforstått og feilslått.

Det er bl.a. DERFOR at fokus skulle komme bort fra bøter og få folks positive holdning til personlig sikkerhet fram i lyset.

Men nei da, de "gode samfunnstøtter" har ikke noe annet å fare med enn bøter, bøter og atter bøter!

Og bøter det framelsker det stikk motsatte av positiv holdning til trafikksikkerhet det.

Jeg håper for våre barns skyld at de "gode samfunnstøtter" ikke er lærere også....

Transportøkonomisk Institutt har nettopp kommet med en ny undersøkelse.

Hele 80% av de alvorligste trafikkskadene kan relateres til MØTEULYKKER. Ved at fokus ligger på fart og bilbeltebruk, med god oppbacking og propaganda fra politiet som gjerne vil beholde en relativt behagelig, lettvint og farefri arbeidssituasjon, slipper de som har ansvaret for 40 års feilslått satsing i veibyggingen unna.

Det burde ha vært vedtatt i Norsk Veiplan for over 25 år siden at alle nye norske veier skal bygges til en standard med veiskulder og midtdeler. De ville ha redusert 80% av de aller alvorligste trafikkulykkene i landet vesentlig.

Vi mangler ingen forutsetninger for å få dette til : vi har MER enn nok PLASS, vi har mer enn nok PENGER, og vi har mer enn nok KUNNSKAP.

Det eneste de skorter på er politisk vilje, den må tvinges fra av en våken opinion, som forkaster ideen om at BØTER er et brukbart virkemiddel i trafikksikkerhetens tjeneste, en opinion som er i stand til å kreve at de midler som skulle ha gått til veiutbygging ( det som i tidligere tider kaltes veiavgift, men som ble OMDØPT da spranget mellom innkrevde midler og faktisk bruk i veibygging ble for skjemmende stort....) nå omsider bevilges, selv om det er minst 25 år for seint!

Med ca 175 dødsfall i trafikken pr år som er relatert til alt for dårlig veistandard, blir det over 4000 unødvendige dødsfall det, mere enn det vi tapte under krigen! Unødvendige dødsfall, det er noe å tenke på for de etterlatte, et ansvar å ta inn over seg for flere generasjoner av byråkrater.

Det er på tide at vi utnevner denne saken til vårt århundres Månelandingsprosjekt og løser det!
For dette har tatt alt for lang tid som det er!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten