lørdag 12. september 2009

Ikke glem Monir!

Ikke glem vår asylant, far til 2 små Orkangerbøgg og familiemann, Monir!

Vi står muligens foran et politisk "jordskjelv", det kan bli regjering med ny kvinnelig statsminister om kort tid!

Det vil forandre norsk politikk på mange måter, også asylpolitikken. Det er helt sikkert stor oppslutning i folket om en innstramming, om vi ikke passer på, blir Erna Solbergs ord til virkelighet : "trondheim (eller en hvilken som helst annen norsk by) kan bli den største byen i Somalia....."

Men! man kan ikke se alt i sort-hvitt. Det vil alltid finnes unntak som bekrefter den regelen politikerne strever med å stadfeste.

Det vil alltid være slik at det finnes menneskelige hensyn, det vil finnes internasjonale avtaler og det vil finnes kvoteflyktninger godkjent av FN som Norge er forpliktet til å ta vare på, Erna eller Siv - eller Jens, for den del, spiller ingen rolle.

I vårt lokale tilfelle er det hensynet til norskfødte barn, norske statsborgere, som er det overgripende argument i saken.

I henhold til FN's Menneskerettærklæringer, og FN's Barnekonvensjon, som Norge begge har undertegnet og ratifisert, og således gjort til Norsk Lov, har ikke den norske staten anledning til å frata norske barn deres foreldre. Staten har heller ikke lov å splitte utenlandske familier, slik at barna blir fratatt en av sine foreldre. Det er faktisk gjeldende norsk lov.

UDI og UNE som er de organer som steller med dette, og som politikeren skyter seg inn under, når de ikke ønsker å ta et standpunkt, forsøker å late som om dette regelverket ikke eksisterer. Det er faktisk et brudd på norsk lov, og er som sådan selvfølgelig ulovlig.

Monir og hans kone har kontakt med et nettverk med base bl.a. i Trondheim - Barnestemmene og samarbeider tett med Amnesty International og organisasjonen på Menneskerettighetshuset i Trondheim. Deres mentor, hjelper og rettleder er Bernt Hauge.

Bloggen "Innsikt og Kommentarer" er reservert og forbeholdt opplysninger og dokumentasjon av Monir's sak og en lang rekke tilsvarende og lignende saker.

Se lenka under her:
http://innsikt-og-kommentarer.blogspot.com/

Dette er en sak - eller rettere en lang rekke saker landet rundt, som det vil bli stilt mere fokus på i tiden som kommer, regjeringsskifte eller ikke regjeringsskifte.

Dersom vi får en blå-mørkeblå regjering, vil slike saker skape STØRRE problemer enn for den sittende regjering, som for en stor del har lykkes å feie sakene under teppetm, så langt.

Blir nåværende regjering sittende, skal de ikke lenger få feie sakene under teppet!

Blir det regjeringsskifte, vil vi finne en opposisjon som er mer enn glade for å finne enkle og gode saker å grille de mørkeblå på.

Barnestemmene, og deres nettverk har derfor på ingen måte gitt opp kampen, tvert i mot, man ser i fortsettelsen store muligheter, og har på ingen måte tenkt å legge inn årene før denne saken er ført fram til en rettferdig seier!

Godt valg og rettferdighet for BARNA, det må bli et krav alle kan slutte opp om!

Erik Prestmo

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten