søndag 13. september 2009

Gravplass på Orkanger 2040?

Sakset fra orkanger Vel :
"Orkdal 2040: Sæther/Rømme som kirkegård
Orkanger menighetsråd peker på Sæther/Rømme-eiendommen (bildet) som mulig gravplass på Orkanger. Forslaget er ingen spøk: Ett sted må vi gravlegges når det er fullt ved kapellet om drøyt ti år. Sæther/Rømme er det eneste ledige området på Orkanger.Menighetsrådet etterlyser en avklaring i forbindelse med Orkdal 2040. "

Orkanger Menighetsråd vil ha avklaring på gravplasser i forbindelse med Orkdal 2040.
Det ser ut til at menighetsrådet er ute etter maksimale krav - som vanlig må man nesten si.

Det er flere uavklarte saker her:

Det er for det første ingen selvfølge at man kan flytte alle begravelser til kirkegården ved Orkdal Kirke, Fannrem :

For det første knytter dette gravplassen MYE sterkere til Den Norske Kirke. Det er selvsagt uakseptabelt, det skal IKKE være noe troskrav i forbindele med gravplasser!

Vår land er ikke lenger et enhetlig religiøst land, vi har innvandrere, og vi har Humanetikere, det er å ønske at det finnes livssynsnøytrale gravplasser i langt større grad enn i dag.

Hittil har kirkegården ved Orkanger Kapell fungert måtelig bra, i og med at kapellet, selv om det er vigslet som kirkerom ikke til vanlig er årsted for gudstjenseter i det som tidligere ble kalt statskirken.

Det er imidlertid viktig å skille klarere mellom offentlig gravsted og den Norske Kirke, som ikke lenger har enerett på å være statsreligion.

Det listes opp en rekke alternativer hvorav opprusting av Kirkegården ved Orkanger kirke avvises med begrunnelse at der er leirjord uegnet for kistebegravelser.

Det er et maksimalkrav, vel egnet til å brolegge veien til kirkegården på Fannrem : imidlertid er forholdet slik i et avsekularisert samfunn at stadig flere velger KREMASJON. Dersom man sanerer det store antallet graver på kirkegården ved Orkanger kirke, og legger ut enda en urnelund faller argumentet om leirjord bort, urnene består av leire, innholdet er inert. da har man gpd plass i et tidsperspektiv som er minst like langt som nåværende urnelund, som på ingen måte er fullt, bare så det er sagt.

De som av religiøs overbevisning velger og krever båregravleggelse har mulightene til det på Fannrem, det praktiseres i dag, og det vil frigjøres potensiell plass, ved at de pårørende gies et klart alternativ, båregravleggelse på Fannrem, urner på Orkanger.

Et annet alternativ er en forsiktig sanering av gravplasser på selve kirkegården ved kapellet, Det er en god del graver som ikke lenger holdes i hevd. Eventuelle pårørende bør kunne kontaktes, og familiene bør få anledning til å omgjøre båregravsteder til urnegraver for fre\mtidig bruk for familien.

Ser man på slike forholdsvis enkle tiltak, er det fortsatt god plass på Orkanger, det er mulig å 4-doble arealet i forhold til dagens bruk.

Jeg står selv i en slik situasjon, jeg har et gravsted som i noen grad ikke har blitt tatt vare på. Selv ønsker jeg å ta vare på det, det gjelder min oldefar, pusse opp og holde ved like, og ser det som et naturlig suiste hvilested selv. Flere gamle ørabøgg burde ta en tur på kirkegården og se nærmere etter slike muligheter selv!

Flere burde også ta en tur på kirkegården ved Orkanger kirke og se nærmere på endel av de gamle gravstedene, ikke mange av dem har slektninger eller er meningsfylte for dagens generasjon vil jeg tro.

Mens man er på de to steden, kan man også ta BYGNINGENE i nærmere øyesyn : selv tilhører jge Humanetisk Forbund, jeg synes imidlertid at det er en skam at det nåværende politiske flertallet i vår kommune ikke har gjort noe for å høyne vedlikeholdet av både Orkanger Kirke, som er et akitektonisk minnesmerke over Christian Thams, og Den Gode Hyrdes kapell, som også er et minnesmerke over kjente mennesker med innflytelse i dalføret..... Begge bygninger står til en viss grad og forfaller!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten