tirsdag 15. september 2009

Valg - fremgang eller tilbakegang?

Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet er utropt til valgets seierherre i dalføret.
Men er det egentlig så mye å skryte av?

Alle er opptatt av prosentvis oppslutning, og stirrer seg blinde på det. Prosentvis oppslutning har å gjøre med SPILLET mellom de politiske partiene, som har usurpert den politiske makten i landet vårt.
De fleste av oss er dyktig lei av spillet på bakrommet, etter valget, hvor partiene fordeler makt, goder og stillinger seg i mellom, uten at velgerne har noe de skulle ha sagt.

Tenk etter, det finnes egentlig intet lovfestet grunnlag for den praksisen vi har fått i Stortinget, med å la det største parti danne regjering! Dette var et poeng som en herostratisk berømt politiker forsøkte å gjøre et poeng av, etter valgnederlag - solide nederlag må det være lov å si - før krigen, nemlig partiet NS og dets "fører" Vidkun Quisling. Det dannet til og med en stor del av grunnlaget for Quislings forsvar i landsvikssaken etter krigen.

Quisling mente at i og med at partiene bestemte å forlenge valgperioden fra 3 til 4 år, uten grunnlovsendring, hadde "parlamentarikerne" stjålet makten og dannet en ulovlig regjering, dermed var han ikke skyldig i landsforæderi.... Det er vel riktig å si at folket gjennom valg etter valg har sluttet opp om og bekreftet lovligheten i det nåværende systemet, men formelt finnes det ikke noe grunnlag....

Nåvel, valgordningen er opprinnelig og fortsatt basert på personlig stemmegivning og valg.

Det er OPPSLUTNING som i siste instans teller og det er oppslutning i valg som avgjør.

Når velgeroppslutningen synker, slik at vi ved dette valget hadde lavesye velgeroppslutning siden 1927, er det meget alarmerende. Hjemmesitterpartiet er blitt lkandets "andre største parti".

Årsaken til den lave valgdeltakelsen ser ut til å ha vært at mellompartivelgerne har valgt å sitte hjemme, pga misnøye med sittende regjering for SP's del og pga misnøye med "samarbeidsrotet" for Venstre's del.

Dette er viktig, fordi bare en økning på 0,1% i oppslutningen om Venstre ville ha veltet regjeringen!
Egentlig var det mye mindre enn 0,1% som avgjorde valget, antakelig manglet venstre mindre enn 0,05% på å komme over sperregrensen og ta 8 ekstra representanter, til 10, i stedet for 2 utjevningsmandater som nå! Da ville vi hatt motsatt flertall.

Hvordan slår dette ut her lokalt i dalføret:

2009 :
8464 velgere, 6081 fremmøtte (71,8%)
AP : 2802 (46,6%)
FrP : 1286 (21,1%)

Nå har jeg ikke tallene for 2005 foran meg, men man kan regne seg bakover, sånn ca:

2005 :
8400 velgere, 6468 fremmøtte (77%)
AP : 2833 (43,8%)
FrP : 1235 (19,1%)


Overraskende nok er det faktisk FRP som har hatt fremgang, virkelig fremgang, de har fått 51 stemmer mer enn siste Stortingsvalg. Ap har fått færre stemmer.

Arbeiderpartiet har hatt en svak tilbakegang, som maskeres av lav vlagdeltakelse, slik at prosentvis oppslutning ser imponerende ut.

Nå har alle partier tapt i rene stemmer med det ekstrent dårlige oppmøtet, men man skal være forsiktig med å slå seg på brystet og skryte for mye.

Den sittende rød-grønne regjeringen HAR VÆRT EN SKUFFELSE.

Den har på ingen måte levert i forhold til løftene for 4 år siden, og ble antakelig berget av ytre omstendigheter, den økonomiske krisen kom svært beleilig, og utføordrerne, både H, FrP og V dummet seg kraftig ut i vinter, både ved å nekte for at det VAR noen krise (FrP) og ved å skrike etter like dumme tiltak som i Bush's USA, i ren panikk (H og V).

Stoltenberg-regjeringen har sviktet sine, og spesielt gjelder det de som er rammet av NAV-reformen. Her har ingen av de tre partnerne vist hverken omtanke eller omsorg, og her finnes det en oppsjø av oppmagasinert misnøye, som kommer til å slå ut ved neste korsvei om ikke noe gjøres.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten