torsdag 17. september 2009

Grønset, Follo og Hall3

Ser at Grønset er ute i avisa i dag og vil reversere Follo-vedtaket.
Som kjent har fylket nettopp flyttet TIP til Meldal, Kjemi står i fare for å følge etter og Handel er i faresonen.
Dette skjer på tross av at alle linjer, som er avhengige av et nært samarbeid med industri og næringsliv, ikke finner slike kontakter i nærmiljøet på Løkken, ikke mye å snakke om i allefall.

Men denne saken har en lang forhistorie: I Orkdal har Grønset gjort seg herostratisk berømt på å skulle tvinge igjennom upopulære tiltak : først frontet han bygging av ny barneskole i Idrettsparken - og tapte. Så frontet han i flere omganger bygging av ny Ungdomsskole i Idrettsparken, fikk med seg Bang - men tapte.

Så fikk vi komedien med Nedre Røhme, hvor Orkangers innbyggere ble nødt til å samle inn penger for å kjøpe en kommunalt eid tomt, for slik a berge den mot boligbygging, som var Grønsets plan, som kjent er Nedre Røhme et kjernepunkt i Idrettsparken. En boligbygging her ville fort ha rasert parken og umuligjort fremtidssatsing, og i virkeligheten ha vært begynnelsen til slutten på Orkangers siste grønne lunge.

Den som frontet dette utspillet var atter Arne Grønset - og han tapte!

SÅ fikk vi en ny vri på denne etter hvert triste komedien : i kjølvannet av Arne Grønsets mange tap i Idrettsparken, ble det vedtatt men ikke bevilget penger til å bygge en ny Hall 3 med en ny Bane 3 i Idrettsparken. Det må ha falt Grønset usedvanlig tungt for brystet, for i løpet av kort tid fant han nye samarbeidspartnere.

For en politiker som har brukt nærmere 40 år på å bekjempe Arbeiderpartiet og alt dets vesen, er det bem,erkelsesverdig, ja nesten sensasjonelt, at han inngikk samarbeid med Asphjell og hans lojale medspillere i OIL og Ap på Fannrem, Kurås feks, hvorpå man samlet seg om et forslag om IKKE å bygge den vedtatte Hall3, men heller bygge hallen på Follo!

Helt patetisk ble det når Venstre la fram fiktive tall som viste at utbygging på Follo plutselig skulle bli billigere enn i Idrettsparken (hvordan skal man klare det på ei tomt som er i daglig bruk som skole?), og hvor det plutselig ikke var behov for driftsutgifter, man foreslo sågar at de alt for få som i dag har ansvaret for Orkla-hallen også skulle forflytte seg fysisk til Follo og arbeide der, på samme tid som man skulle arbeide i idrettsparken!

Alle disse øvelsene har ført til en voldsom oppblussing av den gamle grendastriden i Orkdal. Det har selvsagt ført til handlingslammelse i både Formannskap og Kommunestyre, i dag sitter Orkdals-politikerne igjen, på branntomta med fasiten :

Fylket har mistet tålmodigheten med mikke-mus politikerne som synes det er finere med en minihall på follo enn et skikkelig samlet og fullt utbygget idrettsanlegg. Derfor siganliserer Fylket nå at man ikke har tid til å vente på at man skal komme til sans og samling i Orkdal. Mye tyder da på at så aldri vil skje, nærmer 40 års historie viser det.

Dessverre er det Grønset SELV, sammen med en del lokalblinde Fannremspatrioter som bærer hovedparten av skylda for dette.

Ved å blande sammen TO SAKER, som ikke hadde noe med hverandre å gjøre : Hall 3 og Follo, og ved å tape sine urimelige lokalpolitiske utspill, som ikke skapte noe annet enn fornyet og unødvendig bygdastrid, ser vi resultatet nå.

Hadde Grønset konsentrert seg om det som var viktig og ikke minst OPPNÅELIG, i stedet for å satse på et utopisk prosjekt, og å forsøke å hevne seg på folkemajoriteten på Orkanger for tidligere tap i sp. om Idrettsparken, kunne dette ha fått en annen utgang.

Som det nå er, må vi regne TIP som tapt, mulignes Kjemi også og kanskje Handel. Det kan til og med hende at Follo blir bygget ned!

For i fylket er man oppgitt og lei av bygdastrids-forkjemperne i Orkdal og de har adresse 7320, bortsett fra Grønset da, som bor på Klemetsmoen og skulle ha skjønt bedre!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten