søndag 6. september 2009

Bilbeltekontroll i 40-sone!

Sakset fra nettdebatten, Søra :
"VIS RESPEKT.... 04.09.09 - 23:15
Men hva i alle dager er det dere mener?? Skal vi ikke ha lover og regler her i landet. Er det da feil at lovene blir håndhevet? ER DET GREIT AT ALLE HAR SIN EGEN FORMENING OM HVA SOM ER GREIT I TRAFIKKEN ELLER IKKE?? Hvis alle hadde fulgt de lover og rettningsregler som er vedtatt av vårt storting, så hadde vi sluppet slike kontroller. Så respekter de lover som er satt, og FØLG DEM. Ikke kom med pjatt.....Er det kanskje anarki dere vil ha??
Av: Nixon "


Blir neppe anarki av å la være å bruke bilbeltet!
Tvert i mot - bilbelte er et PERSONLIG sikkerhetstilak, som bør være staten uvedkommende.Om anarkistene lar være å bruke bilbelte, så forsvinner snart hele anarkiet, det må da selv du forstå?

Poenget er at det ikke er akseptabelt å delta i en skatteinnkrevingskampanje som RAMMER URETTFERDIG!

I vårt land, med respekt for lover og regler, er det nemlig slik at man skal betale skatt etter EVNE.
Å blande sammen personlige sikkerhetstiltak med skatteinnkreving etter veien i ren landeveisrøver- stil hører ingen steder hjemme!

Dessuten er det å sløse med verdifull arbeidskraft! Tenk på det neste gang du forsøker å anmelde en sak, og får til svar at saken er henlagt "pga bevisets stilling", DET betyr at man ikke har tid til å etterforske kriminelle handlinger, fordi man er travelt opptatt med å disiplinere de lovlydige borgerne!

Om du fortsatt ikke skjønner dette, DETTE ER INGEN FORSVARSTALE FOR Å LA VÆRE Å BRUKE BILBELTE, jeg går inn for at så mange som mulig skal gjøre DET.
Jeg tror bare ikke på metoden med å piske folk inn til skinnet med gebyrer. Det er dårlig pedagogikk.


Før øvrig er det ganske interessant at du benytter "Nixon" som nick - den amerikanske politiker med minst respekt for lov og rett i moderne tid, og som ved sin politiske praksis viste at han ikke respekterte hverken landets lover, institusjoner eller det folk som valgte ham, han ble tvunget til å forlate sitt embede i vanry, foraktet av et folk forent på tvers over politiske skillelinjer.....

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten