torsdag 16. august 2007

Hvem styrer i orkdalspolitikken?

Jun 9, 2007 at 7:47 AM

Det er en kjent sak at Gutteklubben Grei styrer det meste.

Men VET folk flest hvem og hva som egentlig bestemmer her i dalen og hvor beslutninger fattes?

Det er all grunn til å rette blikket mot en gjeng som helst ser de kan opptre skjult - altså udemokratisk - og møtes og fatte beslutninger i fred og ro:Nemlig de hemmelige brorskapene, eller frimureriet!

For mange år siden hadde tidligere redaktør i Sør-Trøndelag, Morten Wolden, en bredt anlagt artikkelserie i - jeg tror det var Arbeideravisa - om de hemmelige brorskapene, hvor navnelister ble trykket.

Det er på høy tid å etterlyse oppdaterte medlemslister, offentligjort i LOKALAVISA VÅR, SLIK AT VI SELV kan kontrollere hvor beslutningtagere møtes, og hvem som har anledning til å påvirke utenfor de demokratisk valgte kanalene.

Vi vet at en rekke høyt profilerte lokalpolitikere er med her, og møtes i et miljø hvor KVINNER er utelukket, og hvor det foregår hedenske eller sataniske rituser, med svarte stearinlys og oppned-vendte korsn på bordene.

Det er all grunn til å anta at viktige forslag unnfanges i et slikt usunt miljø.

Derfor er det viktig å få fram navnene, og lufte skikkelig ut, det kan faktisk være et spørsmål om medlemsskap i slik forening medfører permananet inhabilitet, slik at slike ledere ikke skulle ha hatt anledning til å delta i politikken overhodet.

Slikt frimureri har tradisjonelt vært rabiate motstandere av sosialisme, slik at antallet politikere fra Arbeiderpartiet og SV er nok svært begrenset.

Men vi vet at Torstein Larsen, FRP er deltaker i et slikt lukket miljø.

Det er sterk grunn til å anta at dagens ordfører, Gunnar Lysholm, er med, samt at Arne Grønnset, Venstre er med, i tillegg til en rekke store og små ledere i forretnings og næringsliv.....

Vi ser fram til at de personer det gjelder står fram og forteller oss hvordan de har tenkt å balansere deltakelse i offentlig og åpent demokrati, med verv og titler i et lukket og hemmelig brorskap, hvor man gjensidig forplikter hverandre!


Jun 9, 2007 at 8:45 AM

Dette er usakligheter.Selv om "gutteklubben Grei" styrer Orkdal så er det fordi de er valgt av innbyggerne.

Og jeg kan neppe tenke meg at gruppemøtene til den borgerlige side foregår slik det blir framhevet her.

Og hvilke beviser finnes for disse påstandene?

Hvis det ikke finnes beviser så er dette de verste usakligheter som jeg har sett.

Og de høre uansett ikke hjemme i en gruppe som har tatt ordet for å skape debatt om kommunevalget til høsten.

Så jeg håper at neste innlegg er mer seriøst en dette.

Ellers så er det en god ide at en kan fremme sin egen politikk for innbyggerne i Orkdal på en slik gruppe som dette. Men ikke i slike former som det er lagt opp til i dette innlegget.

Atle Olav Sognli AUF/ Arbeiderpartiet.


Jun 24, 2007 at 5:59 AM

Jeg har fremdeles oppbevart navnelistene som stod på trykk i avisa jeg.

Mønstret var klart og tydelig, med unntak av Arbeiderpartiet var det et helt åpenbart maktnettverk etablert allerede midt på 1980-tallet.

Hvordan ståa er i dag med navnelistene, veit jeg ikke, det ligger i sakens natur, det er DERFOR man har hemmelige broderskap!

Det skulle heller ikke forundre meg om man har gått videre og rekruttert endel sentrale arbeiderpartifolk inn, du sitter jo sliik til at du kan spørre dem direkte?

Også er det slett ikke noe merkelig og påfallende at man ikke får inn spørsmål i ST omkring dette tema, ettersom redaktøren later til å være et selvsagt medlem.

Hvorfor kan vi ikke få offentlige navnelister her, på lik linje med pålegg for Stortingsrepresentanter's plikt til å oppgi styreverv, aksjeportefølje m.m.m.??

Eller er tanken FOR grensesprengende, at demokratiet bare skulle være å kaste folk blår i øynene?

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten