tirsdag 26. mai 2009

Brunsnegler - igjen!

Sitat fra Orkanger Vel:
"Orkanger Vel har tidligere anmodet kommunen om å vurdere tiltak. Orkdal kommune prøvde ut kjemikalier for to år siden uten at det hadde særlig effekt.

Myndighetene anbefaler fortsatt plukking som det beste botemiddelet.

Det har kommet forslag både om å tenne på langs Gammelosen og å sprøyte på saltvatn. Sneglene graver seg imidlertid ned i tørt vær og det er uklart om vanlig saltvatn er salt nok til å drepe dem.
"

Her KAN du og de du har snakket med alt for lite Hans!

Allerede Hans Nielsen Hauge kunne dette for 200 år siden, når han lærte fattigfolk å lage salt ut av sjøvann!

I vanlig sjøvann har en ca 3,5% salt, eller ca 3 gram pr liter sjøvann.

Alt vanlig liv på jorda tåler dette godt, livet oppsto i havet og sjøvann tåler vi alle, i medisinen får vi saltvann intravenøst, uten problemer.

Men! Dere ser ikke hele poenget her!

SPRØYTET SJØVANN FORDAMPER!

VANNET fordamper, saltet blir igjen! Etter et par timer er ca 80% av vannet borte, det har fløyet bort med lufta så og si.

Etter noen timer har vi altså fortsatt 3 gram salt, men bare 200 gram vann, 800 gram er borte med vinden.

Da har også saltkonsentrasjonen økt fra ca 3% til ca 15%, og nå begynner det å bli interessant!

15% saltoppløsning begynner å bli farlig for alt liv.

Etter et par timer til er enda mere vann fordampet, nå er kanskje bare 100 gram vann tilbake, og da er konsentrasjonen blitt ca 30%. Det er en dødelig dose det. Og for de som ikke vet bedre : i gamle dager var vanlig husholdningssalt det vanligste selvmordsmiddelet, spiser en salt med skje er det fare på ferde!

En slik konsentrasjon avgjør saken, sneglene DAUER om vi sprøyter Dampbakken.

Det skjer også om mælen under Kirkegården sprøytes, selv om det der bare er brakkvann, fordampningen vil til slutt lage en konsentrert saltlake, og for å skaffe nok salt, trenger en bare å gjenta sprøytingen!

Dette er mye bedre enn å begynne å sprøyte med kunstige midler, som ALLTID har bieffekter. Samme firma som leverer Roundup, feks, var i sin tid involvert i produksjonen av det såkalte Agent Orange, som ble brukt til å fjerne løvverk i Vietnam av USAs hær.

Dette farlige stoffet påførte dyr, mennesker og amerikanske soldater varige skader, med misdannede barn og dødfødsler som resultat....

Vanlig sjøvann har bare en bieffekt: det dreper også en stor del av ugresset i mælen.

Men i dette tilfellet er det ØNSKET, fordi det er her sneglene skjuler seg, det er her de avler i slike antall at de senere oversvømmer hageme på Orkanger.

Sjøvann kan løse begge problemer, det er enkelt, vi - dvs Sivilforsvaret og Brannvesenet - har alt som trengs av utstyr, og begge etater trenger realistiske øvelser!

Jeg hadde i grunnen ikke forventet at Teknisk Etat i Orkdal skjønte et så enkelt poeng, men ærlig talt forventet at Hans Kr. som er en oppegående VG-journalist, hadde funnet fram til noen som har litt peiling.

Dessverre er vel verden slik at det kjøpes inn kostbart og farlig sprøytemiddel og at man starter et stort eksperiment med befolkningen her i dalen en gang til.

For FORRIGE gang, den gang det gjaldt Agent Orange, ble dette midlet sprøytet ut ved kraftstasjonen ovafor Torshus, i Orkdal kommune, som sammen med et par andre kommuner i Norge var eneste plass i VERDEN at man gjorde noe slikt, over 5 år etter at resten av verden kjente til Agent Orange og skandalen med giftbruk i Vietnam.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten