torsdag 28. mai 2009

Farlige overganger på Museumsjernbanen

Det ligger hele 8 overganger på museumsjernbanen på strekningen fra og med overgangen ved Follo og til nederste overgang nede ved Transformatorstasjonen og Bårdshaug stasjon.

Kun tre av dem er sikret med lyssignal.

Linja går tvers gjennom et boligområde. I tillegg til de offisielle overgangene ble det, særlig i den 25 år lange perioden da jernbanen var NEDLAGT anlagt en rekke uoffisielle overganger.

Orkla Industrimuseum har REVET sperrebommene som i sin tid var anlagt for å sikre befolkningen. De har også latt sikringsgjerdet forfalle, på enkelte strekninger nærmest totalt.
På lange, godt beferdede strekninger, hvor det ferdes barn dagen lang, finnes dert ikke spor etter noe gjerde.


Adkomsten til St, Olavs Hospital, OSS er også sperret av en overgang, usikret overgang, men med et aldersstegent og DÅRLIG lyssignal. Her passerer dalførets ambulanse-tjeneste, en dag kan det gå helt galt.

I tillegg er det anlagt en fotgjengerovergang mellom OSS og Orkdal Psykiatriske. Her er det knappast noen merking overhodet og i tillegg uoversiktlig pga buskas og at GJERDE mangler totalt.

Vi har i dag vært på befaring og dokumentert hvordan det ser ut. Bildene vil bli lagt ut her, etter hvert.

I tillegg hadde vi en forøyelig opplevelse, et møte med en "Orkla-person". mer om det senere.

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten