tirsdag 29. september 2009

Har svindlet Nav for 14,7 millioner

Sakset fra Sør-Trøndelag 29.09.2009 - 11:29 :
"128 personer i Midt-Norge har så langt i år svindlet Nav for 14,7 millioner kroner.
Dette er avdekt av Nav Kontroll Midt-Norge.
- Vi har effektive kontroller, spesielt på området dagpenger og attføringsytelser. De som bevisst oppgir færre arbeidstimer på sine meldekort til Nav, bør merke seg at risikoen for anmeldelse og fengselsstraff er stor, sier Guri Mikkelsen, som er leder for Nav Kontroll Midt-Norge."


Men hvor mange har NAV "svindlet"?

NAV reformen har vært et eneste langt angrep på de arbedsløses, de trygdedes og de uføres rettigheter.

Mens det før var slik at enkeltmennesker hadde en viss sjanse mot "Vesenet", ved å kunne få hjelp hos et annet kontor, når man ikke fikk medhold på en plass, er dette erstattet av en strømlinjeformet VENTEMASKIN.

Bare det tap enkeltmennesker lider på å stå i kø, eller ikke å få medhold, og deretter oppleve at det er samme "vesen" som behandler klagesaken, som de som sa nei, beløper seg antakelig til det ti-dobbelte av det man nå går ut og skriker om fra NAV's side.

Men DET er det ingen som interesserer seg for.

Ikke LO - de er jo ikke medlemmer der.
Ikke Arbeiderpartiet - de er bare opptatt av regjeringsmakt.
Ikke SV - de er bare opptatt av miljø.
Ikke Venstre og KrF, de er ikke opptatt av slikt, men av hjertesaker og borgerlig front.
Ikke Høire - de hadde helst sett at de "late og udugelige" klarer seg sjøl, som alltid.
Og ikke Frp - de er kun opptatt av makt, fri sprit og mindre skatt.

Teller man sammen, både de som har fått ufrillig lang ventetid for å få det de har krav på etter landets lover og de som har blitt avvist av et ufølsomt byråkrati, som etter sammenslåingen og strømlinjingen sitter med nærmest all makt alene, og som har gitt å å få bare deler av det de har rett på så overstiger det LANGT det beløpet en her snakker om.

Hvorfor kan man være skråsikker på det?

Jo HØYRESIDEN i norsk politikk, som sto fadder for denne reformen og som ble umælende videreført av den rød-grønne regjeringen, og som ALDRI har vist noen omsorg for de som er slått ut, uten at de har blitt tvunget til det i kappløp om makten, er SÅRE GODT FORNØYD med NAV!

Det er det nesten ingen andre som er, iallefall ikke BRUKERNE, og slett ikke BORGERLIGE BRUKERE.

Det burde tenne varsellys hos de som kaller seg "sosialister"!

Noen burde stilt både NAV og alle de politiske lederne for retten, for å ha sveket de svakeste i samfunnet!

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten