torsdag 3. september 2009

Sherriffen Av Nothingham 1

Vi har fått mail fra en korrespondent :


Saken : en persjon ble tatt i en lasermåling i 60 sonen ved Vormstad

Vi siterer politiets raport som ble brukt i rettsaken:
Anm nr: 9450294

"kl 0040 målte jeg siktede 116 km i timen. Målingen ble foretatt mens siktede var i ferd med å kjøre forbi et vogntog."

"Jeg kontrolerte AVSTANDSMÅLEREN på laseren og så at jeg hadde målt bilen på 409 meter,DETTE ER 9 METER LENGRE ENN DET INNSTRUKSEN TILLATER."

Offer for saken sier:
Denne rapporten ble levert siktede og hans forsvarer advokat Stig Mjønes ca 10 minutter før rettsaken, noe verken Dommer eller siktedes forsvarer reagerte på.

Siktede selv var for opptatt og hadde derfor ikke tid til å sette seg inn i denne raporten, på den korte tiden det tok, før han gikk inn i rettsalen.

I etterkant, når siktede omsider kom hjem og leste rapporten som politiet kom med, i det han entret rettsalen, oppdaget han denne feilmålingen og kontaktet advokat Stig Mjønes for å se om dette ikke var grunn for å få saken opp på nytt.

Advokat Stig Mjønes kunne da formidle at han ikke hadde noen sak???? og at han, om han ville lete etter rettferd i denne saken, måtte han bare finne seg en ny advokat og prøve...

Resultatet av den ulovlige målingen og den prosedering advokat Stig Mjønes førte, resulterte i at siktede fikk inndratt førerkortet for en tid av 19md, i tillegg til bøter.

Reporter BINGA

Binga Johansen

binga7300@hotmail.com

1 kommentar:

ErikP sa...

Lasermåling på 400 meter eller lenger er tvilsomt, og ligger blant annet til grunn for frifinnelsen av tidligere ansatt ved Orkdal Lensmannskontor, Ola Forve, som ble tatt i for høy fart ved lasermåling på vei mot Lensvik på motorsykkel.

Vedkommende politiansatte fikk kjempet seg til en frifinnelse, hvor inkompetent håndtering av Laser var et av hovedargumentene.

Det ble da i retten sagt - og jeg siterer etter hukommelsen - noe slikt som at målinger over 300 meter mot et lite og bevegelig mål som en bil ikke var pålitelige. Motorsykkelen ble målt på 270 meter så vidt jeg husker.

Det er utrolig at advokat Mjønes ikke er kjent med denne dommen, den blir regnet som grensesettende i slike saker, og det ble den gang sagt at dommen umuligjorde BRUK av politiets lasere som stammer fra 1980-tallet......

Det kan se ut som om Mjønes burde ha bært alle kostnader, innklusive inndratt førerkort i denne saken, her har ikke rettferdighet skjedd fyllest, saken skulle ha vært avvist pga bevisets stilling, dvs mangel på pålitelig bevis!

 
Blogglisten