torsdag 3. september 2009

Fleinsopp-"reklamen" i Sør-Trøndelag

Ettersom noen kortsynte og uopplyste ungdommer ytret seg på nettsidene til Sør-Trøndelag, med "innformasjon" om at bruk av sopp ikke var farlig, kan kanskje dette være noe å tenke på.

Kunnskapen om dette er ikke noe nytt! All bruk av sopp man ikke er sikker på kan medføre død og alvorlig sykdom, fleinsopp er en giftsopp!


Fem unge behandlet etter fleinsopp-rus

"Skien (NTB):
I løpet av en tre uker er fem ungdom innlagt på Telemark Sentralsjukehus etter å ha ruset seg på fleinsopp. Klinikksjef Per Urdahl ved sykehuset advarer ungdom mot denne rusen.

Publisert: 08.09.2001 kl. 13:43Endret: 08.09.2001 kl. 13:43

–Ingen av de fem var i stand til å ta vare på seg selv. De visste ikke hva de het eller hvor de var, sier Urdahl til Telemarksavisa.

De fem ungdommene var i alderen 14 til 18 år. De ble lagt inn hver for seg over en periode på tre uker i slutten av august. Nå frykter sykehuspersonellet at dette er en trend.

–De unge skal være klar over at det kan være meget farlig å bruke fleinsopp i rusøyemed. Man kan få slått ut nyrefunksjonen, slik at man må gå til nyrerensdialyse i flere år, inntil man får transplantert ny nyre, sier Urdahl.

Han sier at bruk av fleinsopp kan føre til at man går inn i psykose, særlig hvis fleinsoppen kombineres med andre rusmidler. De fem ungdommene var redde da de kom til seg selv.

–Ingen av dem er vanlige rusmisbrukere, og de ble veldig skremt da de skjønte hva som hadde foregått, sier Urdahl."

I tillegg et klipp fra en utstilling i British Museum, om vikinger og berserker :

"Noen av dem omtales av museet selv som «berserkers»; vikinger av verste slag. Alltid klare til blodige røvertokt mot De britiske øyer. Noen av dem har forsynt seg rikelig med fleinsopp for å øke villskapen. De kan ikke vente med å starte nedslaktingen, og er så hissige at de hogger tennene i skjoldet."

Som man ser berserkene rusa seg ikke på fluesopp, det var heller fleinsopp! Og de ble gale!

Sakset fra Adressa, fleinsopp-misbruker har fått sin dom :

"Hadde spist 300-400 fleinsopp:
Naken mann tok ballegrep på politi

Naken, ruset på fleinsopp og med hallusinasjoner om sin tante i Meråker gikk mannen til angrep på politiet. Men 41-åringen var så svett at politiet ikke fikk tak på ham."

PÅL E. SOLBERG Publisert: 02.09.2009 kl. 07:07Endret: 03.09.2009 kl. 11:16

"Ifølge dommen virket den nakne tiltalte helt ufølsom for smerte.

Da rettssaken ble avholdt nylig, møtte han ikke opp. Det går imidlertid frem av mannens politiforklaringer at han før episoden hadde spist 300-400 fleinsopp og inntatt amfetamin.

Fleinsopp er et hallusinogen med en virkning som kan ligne på LSD. Og tiltalte hadde hallusinert denne dagen. Ifølge dommen hadde han fått det for seg at hvis han gikk til Meråker uten å gå på asfalt, så ville han redde en dødssyk tante, og verden for øvrig."

"Trondheim tingrett dømmer tiltalte til fengsel i 60 dager"

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten